РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 19.4.2019г. до 19.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 5632/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Е.Н.М.   19.4.2019 9:00
2 Гражданско дело No 8612/2018, 21 състав Делба Т.П.Г. П.П.Г.   19.4.2019 9:00
3 Гражданско дело No 13271/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.Х.В.   19.4.2019 9:00
4 Гражданско дело No 14695/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Б.Г.   19.4.2019 9:00
5 Гражданско дело No 15401/2018, 50 състав Искове по КЗ Д.Я.Д. НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ   19.4.2019 9:00
6 Гражданско дело No 15612/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Я.Ш. Н.Б.А.Ш.   19.4.2019 9:00
7 Гражданско дело No 17545/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.С.С.   19.4.2019 9:00
8 Гражданско дело No 2247/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.З.,
Т.Г.З.
    19.4.2019 9:00
9 Гражданско дело No 10179/2018, 21 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД З.Н.А.   19.4.2019 9:30
10 Гражданско дело No 14765/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.П.П.,
П.Д.П.,
П.Д.П.
Й.Р.С.   19.4.2019 9:30
11 Гражданско дело No 17990/2018, 50 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Т.К. И.М.Д.,
В.В.Д.
  19.4.2019 9:30
12 Гражданско дело No 18295/2018, 21 състав Искове по КЗ Й.К.А. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   19.4.2019 9:30
13 Гражданско дело No 18298/2018, 43 състав Искове по КЗ Я.Д.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.4.2019 9:30
14 Гражданско дело No 18379/2018, 50 състав Искове по КЗ К.С.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   19.4.2019 9:30
15 Гражданско дело No 18589/2018, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Я.Я.О.,
Я.О.
    19.4.2019 9:30
16 ЧГД No 125/2019, 18 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     19.4.2019 9:30
17 Гражданско дело No 3357/2019, 47 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Г.Ж.Р.,
А.Б.Г.
    19.4.2019 9:30
18 Гражданско дело No 3459/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Ю.Ф.,
Р.Х.Ф.
    19.4.2019 9:30
19 Гражданско дело No 3621/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Р.И.,
И.Н.И.
    19.4.2019 9:30
20 Гражданско дело No 3758/2019, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ф.Д.Р.     19.4.2019 9:30
21 Гражданско дело No 4036/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Ф.М.,
С.М.
    19.4.2019 9:30
22 Гражданско дело No 2808/2018, 43 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД И.Г.Т.   19.4.2019 10:00
23 Гражданско дело No 4700/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВАРНА ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД   19.4.2019 10:00
24 Гражданско дело No 7753/2018, 18 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен П.Д.П.,
Д.А.П.
Т.В.Г.   19.4.2019 10:00
25 Гражданско дело No 11230/2018, 50 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Д.П. З.К.З.   19.4.2019 10:00
26 Гражданско дело No 11908/2018, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Л.К.,
А.К.К.
ВВМУ Н.Й.ВАПЦАРОВ   19.4.2019 10:00
27 Гражданско дело No 12050/2018, 21 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Б.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА   19.4.2019 10:00
28 Гражданско дело No 14605/2018, 50 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен В.Ц.Г. Т.И.Б.   19.4.2019 10:00
29 Гражданско дело No 16184/2018, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.Н. Г.С.С.   19.4.2019 10:00
30 Гражданско дело No 19205/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.И.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.4.2019 10:00
31 Гражданско дело No 117/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Й.С. Р.И.С.   19.4.2019 10:00
32 Гражданско дело No 18970/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.С. ЕОС МАТРИКС ЕООД   19.4.2019 10:15
33 Гражданско дело No 17981/2017, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.Н.Х.,
С.Р.Х.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД   19.4.2019 10:30
34 Гражданско дело No 546/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   19.4.2019 10:30
35 Гражданско дело No 6589/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД СТИЙЛИМПЕКС ООД   19.4.2019 10:30
36 Гражданско дело No 15024/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.Л.Н. И.С.Н.   19.4.2019 10:30
37 Гражданско дело No 16241/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Б.Я.П.   19.4.2019 10:30
38 Гражданско дело No 16350/2018, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УП БЪЛГАРИЯ 3 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.4.2019 10:30
39 Гражданско дело No 17013/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.И.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.4.2019 10:30
40 Гражданско дело No 17718/2018, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Я.К.,
С.И.К.
И.Б.И.   19.4.2019 10:30
41 Гражданско дело No 18394/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Н.В.   19.4.2019 10:30
42 Гражданско дело No 11481/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД К.П.Б.   19.4.2019 11:00
43 Гражданско дело No 11149/2018, 21 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.А. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР. БЯЛА, УЛ.ПРОКУРОРСКА 15   19.4.2019 11:00
44 Гражданско дело No 11328/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Г.З. М.А.А.   19.4.2019 11:00
45 Гражданско дело No 12404/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД О.В.В.   19.4.2019 11:00
46 Гражданско дело No 12859/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.Б.Б.   19.4.2019 11:00
47 Гражданско дело No 14078/2018, 18 състав Делба Д.И.Д.,
Ж.И.Д.,
Т.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
Д.М.Д.,
И.М.П.
Д.И.И.,
Г.Д.С.,
Н.С.С.,
Р.С.С.
  19.4.2019 11:00
48 Гражданско дело No 17890/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Д.Д.Д.   19.4.2019 11:00
49 Гражданско дело No 18395/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   19.4.2019 11:00
50 Гражданско дело No 10074/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГРИНОПА ООД ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ООД   19.4.2019 11:30
51 Гражданско дело No 15015/2018, 50 състав Искове по КЗ К.Ф.Д. ЗК ЛЕВ ИНС АД   19.4.2019 11:30
52 Гражданско дело No 17117/2018, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Я.Н. Р.Г.Б.   19.4.2019 11:30
53 Гражданско дело No 19014/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.4.2019 11:30
54 Гражданско дело No 19044/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.И.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.4.2019 11:30
55 Гражданско дело No 2662/2019, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.К.П. К.П.П.   19.4.2019 11:30
56 Гражданско дело No 7153/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Ю.П.К.   19.4.2019 13:00
57 Гражданско дело No 10510/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.Н.Р.   19.4.2019 13:00
58 Гражданско дело No 10564/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   19.4.2019 13:00
59 Гражданско дело No 14084/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД А.В.П.   19.4.2019 13:00
60 ЧГД No 133/2019, 39 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     19.4.2019 13:00
61 Гражданско дело No 7772/2018, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.С.Н. Н.Н.Н.   19.4.2019 13:30
62 Гражданско дело No 14707/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Е.Я.И.   19.4.2019 13:30
63 Гражданско дело No 1161/2019, 42 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.П.П.Я. СБАГАЛ "ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ"ВАРНА ЕООД   19.4.2019 13:30
64 Гражданско дело No 3446/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Д.З.,
В.Д.З.
    19.4.2019 13:30
65 Гражданско дело No 3614/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.Р.,
Р.С.Р.
    19.4.2019 13:30
66 Гражданско дело No 4808/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.К.,
К.Д.П.
    19.4.2019 13:30
67 Гражданско дело No 6592/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Т.Г.Т.,
Г.Т.Т.,
ТАЧЕР АГ ООД
  19.4.2019 14:00
68 Гражданско дело No 15814/2018, 42 състав Искове по КЗ В.В.В. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   19.4.2019 14:00
69 Гражданско дело No 16964/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Д.Д.   19.4.2019 14:00
70 Гражданско дело No 17083/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Г.И. Н.М.Д.   19.4.2019 14:00
71 Гражданско дело No 18111/2018, 39 състав Искове по КЗ Г.Д.Д. ЗК ЛЕВ ИНС АД   19.4.2019 14:00
72 Гражданско дело No 18135/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ ООД   19.4.2019 14:00
73 Гражданско дело No 56/2019, 42 състав Искове по КЗ И.А.З. ЗК ЛЕВ ИНС АД   19.4.2019 14:00
74 Гражданско дело No 1394/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.4.2019 14:00
75 ЧГД No 4549/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ     19.4.2019 14:00
76 ЧГД No 5591/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     19.4.2019 14:00
77 Гражданско дело No 4326/2018, 39 състав Делба К.Г.К.,
Д.В.Н.Г.
П.К.Д.   19.4.2019 14:30
78 Гражданско дело No 12128/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Х.М.   19.4.2019 14:30
79 Гражданско дело No 12653/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЛОТОС 2007 ООД ОБЩИНА ВАРНА   19.4.2019 14:30
80 Гражданско дело No 14342/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.К.С. КИРОВ ВБ ЕООД   19.4.2019 14:30
81 Гражданско дело No 14358/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване З.М.З. ФИДЕЛИЯ 92 ЕООД   19.4.2019 14:30
82 Гражданско дело No 16174/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД М.Л.Т.   19.4.2019 14:30
83 Гражданско дело No 415/2019, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.Й. И.Й.А.   19.4.2019 14:30
84 Гражданско дело No 9555/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТС СЪРВИСИС ЕООД П.Д.И.   19.4.2019 15:00
85 Гражданско дело No 15820/2018, 39 състав Искове по КЗ В.З.В. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.4.2019 15:00
86 Гражданско дело No 17024/2018, 42 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В.Б.И.   19.4.2019 15:00
87 Гражданско дело No 65/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Е.,
С.Б.Ц.
    19.4.2019 15:00
88 Гражданско дело No 10786/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД ИЗВОРОВО АГРО ЕООД   19.4.2019 15:30
89 Гражданско дело No 12474/2018, 33 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Т.В. С.И.В.   19.4.2019 15:30
90 Гражданско дело No 14715/2018, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.И.И. И.Б.И.   19.4.2019 15:30
91 Гражданско дело No 15018/2018, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Р.Т. П.Г.Б.   19.4.2019 15:30
92 Гражданско дело No 10503/2018, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.С.В. Н.Р.Б.,
БАТИМЕКС 1 ООД,
П.Ж.Я.,
Г.П.Б.,
В.И.Б.,
Х.М.М.,
И.С.А.,
К.Й.А.,
О.Л.Н.,
М.Г.Г.,
И.Л.В.,
Д.С.В.,
И.Н.,
МЕДИЛИНК 2001 ООД
  19.4.2019 16:00
93 Гражданско дело No 12957/2018, 39 състав Искове за трудово възнаграждение В.К.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   19.4.2019 16:00
94 Гражданско дело No 13953/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.А.А.   22.4.2019 8:30
95 Гражданско дело No 14271/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.Й.К.   22.4.2019 8:30
96 Гражданско дело No 19250/2018, 7 състав Искове по КЗ Н.И.И. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   22.4.2019 8:30
97 Гражданско дело No 50/2019, 7 състав Искове по КЗ ПЕТКОВИ ГРУП ООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.4.2019 8:30
98 Гражданско дело No 4688/2018, 20 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.И.П.,
И.П.П.,
Д.П.П.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 18   22.4.2019 9:00
99 Гражданско дело No 12376/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД В.Р.Х.   22.4.2019 9:00
100 Гражданско дело No 15821/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.4.2019 9:00
101 Гражданско дело No 17204/2018, 7 състав Искове по КЗ С.Л.К. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   22.4.2019 9:00
102 Гражданско дело No 493/2019, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Т.М. М.В.М.   22.4.2019 9:00
103 Гражданско дело No 1151/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Б.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.4.2019 9:00
104 ЧГД No 2304/2019, 7 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Д.Г.Г.Ц.,
Л.Г.Г.,
Г.Т.Г.
    22.4.2019 9:00
105 Гражданско дело No 4793/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.4.2019 9:00
106 Гражданско дело No 4849/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.4.2019 9:00
107 Гражданско дело No 16760/2017, 20 състав Искове за недействителност на правни сделки ДЪРЖАВАТА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА МРРБ В.В.М.,
В.З.М.,
Т.З.М.
  22.4.2019 9:30
108 Гражданско дело No 12663/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Г.Ж.   22.4.2019 9:30
109 Гражданско дело No 15722/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Л.М.Г. М.И.М.   22.4.2019 9:30
110 Гражданско дело No 16475/2015, 20 състав Делба С.А.В.,
В.А.В.
П.В.В.,
Д.Р.Л.В.,
Р.А.В.,
С.С.П.
  22.4.2019 10:00
111 Гражданско дело No 4441/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД П.Б.П.   22.4.2019 10:00
112 Гражданско дело No 17960/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЯВОР ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕАД ТОНИ ИГ ООД   22.4.2019 10:00
113 Гражданско дело No 3992/2018, 20 състав Облигационни искове между съсобственици Н.К.К. Н.М.Д.   22.4.2019 10:30
114 Гражданско дело No 15574/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.В.Д. М.В.И.   22.4.2019 10:30
115 Гражданско дело No 1468/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.Д. Д.Н.Д.   22.4.2019 10:30
116 Гражданско дело No 15712/2018, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.М.В. СВЕТЪТ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ООД   22.4.2019 11:00
117 Гражданско дело No 15813/2018, 41 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА МОСТ 4 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВАРНА   22.4.2019 13:10
118 Гражданско дело No 4777/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Д.С. Н.Т.Д.   22.4.2019 13:15
119 Гражданско дело No 14508/2018, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Й.И. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   22.4.2019 13:30
120 Гражданско дело No 4481/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.И.М. П.Г.П.   22.4.2019 13:30
121 Гражданско дело No 5762/2018, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.М.И.,
И.Д.П.
К.Т.К.,
Ц.К.Т.,
Д.С.Т.
  22.4.2019 13:45
122 Гражданско дело No 12990/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.Ж.П.   22.4.2019 14:00
123 Гражданско дело No 15460/2018, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.Г.К.   22.4.2019 14:00
124 Гражданско дело No 500/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗД ЕВРОИНС АД ОБЩИНА ВАРНА   22.4.2019 14:00
125 Гражданско дело No 1699/2019, 41 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Ж.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.4.2019 14:00
126 Гражданско дело No 14233/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗК УНИКА АД Й.Ц.П.   22.4.2019 14:15
127 Гражданско дело No 16669/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.В.Ш. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   22.4.2019 14:15
128 Гражданско дело No 15573/2015, 9 състав Делба К.Е.В. Н.Г.Г.   22.4.2019 14:30
129 Гражданско дело No 12854/2018, 51 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА   22.4.2019 14:30
130 Гражданско дело No 49/2019, 41 състав Искове по КЗ Л.З.У. ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.4.2019 14:30
131 Гражданско дело No 17021/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Н.Д.   22.4.2019 14:45
132 Гражданско дело No 11080/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД С.Н.В.   22.4.2019 15:00
133 Гражданско дело No 12620/2018, 51 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство К.Н.Г. С.Г.Х.   22.4.2019 15:00
134 Гражданско дело No 13463/2018, 9 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Р.К.К. И.О.Т.   22.4.2019 15:00
135 Гражданско дело No 5229/2019, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Х.И. И.М.А.   22.4.2019 15:00
136 Гражданско дело No 18477/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.4.2019 15:30
137 Гражданско дело No 17954/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.У.,
Н.Н.Б.,
В.Н.Б.
Н.А.Б.   22.4.2019 16:00
138 Гражданско дело No 16945/2018, 26 състав Искове по ЗОДОВ М.Г.М. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   23.4.2019 9:00
139 Гражданско дело No 2672/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.4.2019 9:00
140 Гражданско дело No 2811/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     23.4.2019 9:00
141 Гражданско дело No 3671/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.4.2019 9:00
142 Гражданско дело No 3763/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     23.4.2019 9:00
143 Гражданско дело No 14208/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЮРОПИЪН СЪПЛАЙ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД   23.4.2019 9:30
144 Гражданско дело No 15375/2018, 26 състав Искове по КЗ П.Й.М. ЗАД АРМЕЕЦ АД   23.4.2019 9:30
145 Гражданско дело No 427/2006, 26 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.А.С.,
Р.Л.С.,
А.Л.С.
СТРОИТЕЛНА КЪЩА УНИКАТ ООД,
Й.Б.Б.,
М.Г.Б.
  23.4.2019 10:00
146 Гражданско дело No 12916/2018, 26 състав Искове за трудово възнаграждение Ц.М.Ц. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   23.4.2019 10:00
147 Гражданско дело No 2207/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД З.Д.Р.   23.4.2019 10:30
148 Гражданско дело No 19031/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.М.Н.,
М.И.Н.
К.И.К.   23.4.2019 11:00
149 Гражданско дело No 18489/2017, 26 състав Делба Х.П.Т. Д.П.Н.,
Н.Д.Н.
  23.4.2019 11:30
150 Гражданско дело No 1976/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.М. Н.И.К.   23.4.2019 13:15
151 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   23.4.2019 13:30
152 Гражданско дело No 13944/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Б.Х.П.   23.4.2019 13:30
153 Гражданско дело No 14513/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака П.С.Л. Л.К.Л.   23.4.2019 13:30
154 ЧГД No 17043/2018, 31 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Й.А.М.     23.4.2019 13:30
155 Гражданско дело No 18479/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.4.2019 13:30
156 Гражданско дело No 18992/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ж.М.Х.   23.4.2019 13:30
157 Гражданско дело No 19151/2018, 31 състав Делба И.К.И. А.К.И.,
К.А.И.
  23.4.2019 13:30
158 Гражданско дело No 19199/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ю.М.И.   23.4.2019 13:30
159 Гражданско дело No 2957/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение М.Д.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.4.2019 13:30
160 Гражданско дело No 5352/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.С.Р.,
Х.Г.Р.
    23.4.2019 13:30
161 Гражданско дело No 3886/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Й.П.М.   23.4.2019 14:00
162 Гражданско дело No 6199/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.П.С.   23.4.2019 14:00
163 Гражданско дело No 15144/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.С. Д.В.Д.   23.4.2019 14:00
164 Гражданско дело No 17327/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.И. ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД   23.4.2019 14:00
165 Гражданско дело No 17984/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.Я.М.   23.4.2019 14:00
166 Гражданско дело No 18003/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Х.Х.Й.   23.4.2019 14:00
167 Гражданско дело No 5644/2019, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.К.,
Н.Г.К.
    23.4.2019 14:00
168 Гражданско дело No 6085/2017, 35 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи В.Ц.Н. С.Й.А.   23.4.2019 14:30
169 Гражданско дело No 12055/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Т.И.   23.4.2019 14:30
170 Гражданско дело No 13616/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.И.К.   23.4.2019 14:30
171 Гражданско дело No 16676/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Б.Д.   23.4.2019 14:30
172 Гражданско дело No 18492/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД С.Д.Д.   23.4.2019 14:30
173 Гражданско дело No 9618/2018, 31 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.И.А. А.Д.С.   23.4.2019 15:00
174 Гражданско дело No 14690/2018, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИРИУС-49 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.4.2019 15:00
175 Гражданско дело No 16346/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.П.М. Т.Д.Л.   23.4.2019 15:30
176 Гражданско дело No 11711/2018, 14 състав Делба Б.Г.Г.,
Г.П.Г.,
З.П.Г.
Д.Г.Ю.   23.4.2019 16:00
177 Гражданско дело No 15759/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.К.П.   23.4.2019 16:30
178 Гражданско дело No 17556/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.А.   23.4.2019 16:30
179 Гражданско дело No 12623/2018, 48 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Г.С.И. М.М.П.   24.4.2019 9:20
180 Гражданско дело No 1108/2018, 48 състав Делба Ц.Л.Л. И.Д.Т.,
С.М.И.,
К.Н.Г.,
Г.Н.Г.
  24.4.2019 9:30
181 Гражданско дело No 12175/2018, 48 състав Искове за трудово възнаграждение К.И.Д. ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД   24.4.2019 9:30
182 Гражданско дело No 18110/2018, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.В.Б.,
Л.С.Б.
АВЕСТА-92 ЕООД   24.4.2019 9:30
183 Гражданско дело No 359/2019, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Д.Ж. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   24.4.2019 9:30
184 Гражданско дело No 11994/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.А. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД   24.4.2019 10:00
185 Гражданско дело No 15403/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.П. П.Т.С.,
Г.С.Я.,
С.С.С.,
СПЕДСТРОЙ ЕООД
  24.4.2019 10:00
186 Гражданско дело No 18581/2018, 48 състав Искове по КЗ НЮ ЕНТРИ АУТО ЕООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   24.4.2019 10:00
187 Гражданско дело No 18804/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.И.Б. В.Г.В.   24.4.2019 10:00
188 Гражданско дело No 16166/2018, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Б.Д.,
Н.К.Д.
ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   24.4.2019 11:00
189 Гражданско дело No 3349/2019, 30 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Й.К. КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ГЕРГАНА   24.4.2019 11:00
190 Гражданско дело No 17080/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Л.М. М.Г.Г.   24.4.2019 11:30
191 Гражданско дело No 466/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Н.Б. В.П.   24.4.2019 13:00
192 Гражданско дело No 2799/2019, 25 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.М.С.,
Ю.С.
    24.4.2019 13:00
193 Гражданско дело No 19047/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.4.2019 13:30
194 Гражданско дело No 371/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЮРОПИЪН СЪПЛАЙ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД   24.4.2019 13:30
195 Гражданско дело No 2286/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.4.2019 13:30
196 Гражданско дело No 2469/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ТЕРА ГИД ЕООД   24.4.2019 13:30
197 Гражданско дело No 2583/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.4.2019 13:30
198 Гражданско дело No 3695/2018, 46 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.Р.Б.,
Н.Р.И.П.
О.А.ЖОРАНД ЕООД   24.4.2019 14:00
199 Гражданско дело No 12855/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.Д.И.   24.4.2019 14:00
200 Гражданско дело No 15977/2018, 46 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.Х.П. ТАТА 1 ООД   24.4.2019 14:00
201 ЧГД No 1702/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     24.4.2019 14:00
202 ЧГД No 4169/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО С.С.   24.4.2019 14:00
203 ЧГД No 4423/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     24.4.2019 14:00
204 ЧГД No 4547/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО AIR VIA BULGARIAN AIRWAYS   24.4.2019 14:00
205 ЧГД No 5412/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     24.4.2019 14:00
206 Гражданско дело No 8682/2018, 25 състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК В.Е.Й.,
М.Я.Х.Й.,
Е.П.Й.
П.Я.П.   24.4.2019 14:30
207 Гражданско дело No 17160/2018, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ф.И.С. Н.А.Н.   24.4.2019 14:30
208 Гражданско дело No 19006/2018, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване НБИ КОНСОРЦИУМ ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД
  24.4.2019 14:30
209 Гражданско дело No 19312/2018, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.С.Л. ИНФРА ЕКСПЕРТ АД   24.4.2019 14:30
210 Гражданско дело No 8692/2017, 25 състав Делба П.В.В. Р.Д.В.,
С.С.В.,
Д.С.В.,
Р.В.П.,
П.С.П.,
П.Л.В.
  24.4.2019 15:00
211 Гражданско дело No 558/2018, 46 състав Делба И.А.К. Р.С.К.,
И.Й.К.
  24.4.2019 15:00
212 Гражданско дело No 14145/2018, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Х.А. ОБЩИНА ВАРНА   25.4.2019 9:00
213 Гражданско дело No 1024/2019, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Н.П. Ж.В.С.   25.4.2019 9:00
214 Гражданско дело No 4724/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.4.2019 9:15
215 Гражданско дело No 4401/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.4.2019 9:20
216 Гражданско дело No 15217/2018, 8 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.В.С. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА СГРАДА АПАРТХОТЕЛ ПАЛМА   25.4.2019 9:30
217 Гражданско дело No 11650/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.М.М.   25.4.2019 10:00
218 Гражданско дело No 15458/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЖЕКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП ЕООД   25.4.2019 10:00
219 Гражданско дело No 16972/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Г.Д.А.   25.4.2019 10:00
220 Гражданско дело No 571/2016, 8 състав Делба А.У. К.У.   25.4.2019 10:30
221 Гражданско дело No 620/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.А.К. Т.В.М.   25.4.2019 11:00
222 Гражданско дело No 1952/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Й. П.А.П.   25.4.2019 11:30
223 Гражданско дело No 11457/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.М.И.   25.4.2019 13:30
224 Гражданско дело No 5348/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.4.2019 13:30
225 Гражданско дело No 8410/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕЙ ЕНД ЕС ЕНЕРДЖИ 2 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.4.2019 13:45
226 Гражданско дело No 8604/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Е.Р.Р. Г.И.И.   25.4.2019 14:00
227 Гражданско дело No 11469/2018, 10 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ К.А.К. ВАСИ ЕООД   25.4.2019 14:00
228 Гражданско дело No 13517/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ж.Ж.Ж.   25.4.2019 14:20
229 Гражданско дело No 12546/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Р.,
Н.В.Д.
М.П.А.   25.4.2019 14:30
230 Гражданско дело No 11713/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.В. К.М.К.   25.4.2019 14:30
231 Гражданско дело No 3280/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Д.П.,
А.М.К.,
Д.М.К.
М.Д.К.   25.4.2019 14:40
232 Гражданско дело No 12013/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА С.Г.Д.   30.4.2019 13:00
233 Гражданско дело No 13682/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.М.С.   30.4.2019 13:00
234 Гражданско дело No 15414/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Д.С.   30.4.2019 13:00
235 Гражданско дело No 951/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.4.2019 13:00
236 Гражданско дело No 1157/2019, 24 състав Искове по КЗ К.С.Е. ЗД БУЛ ИНС АД   30.4.2019 13:00
237 Гражданско дело No 1793/2019, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Х.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.4.2019 13:00
238 Гражданско дело No 17135/2018, 35 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.С.Г. ОБЩИНА ВАРНА   30.4.2019 13:30
239 Гражданско дело No 172/2019, 35 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Б.Е. ОБЩИНА ВАРНА   30.4.2019 13:30
240 Гражданско дело No 12047/2018, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Т.И.,
А.Т.Д.,
Д.И.Т.,
А.И.М.
П.Й.С.   30.4.2019 14:00
241 Гражданско дело No 12047/2018, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Т.И.,
А.Т.Д.,
Д.И.Т.,
А.И.М.
П.Й.С.   30.4.2019 14:00
242 Гражданско дело No 18588/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Н.   30.4.2019 14:00
243 Гражданско дело No 491/2019, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.З.З. М.А.В.   30.4.2019 14:00
244 Гражданско дело No 15979/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Х.М.К.   30.4.2019 14:30
245 Гражданско дело No 16446/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.К. Р.Н.П.   30.4.2019 15:00
246 Гражданско дело No 18637/2018, 35 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.С.С. М.А.Н.   30.4.2019 15:00
247 Гражданско дело No 19140/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.П.И. П.И.И.   30.4.2019 15:00
248 Гражданско дело No 11331/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.А.Г. ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА   3.5.2019 9:00
249 Гражданско дело No 14779/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Д.И.   3.5.2019 9:00
250 Гражданско дело No 15207/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Я.М.П.   3.5.2019 9:00
251 Гражданско дело No 2951/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Д.Д.,
С.Д.Д.
    3.5.2019 9:00
252 Гражданско дело No 3194/2018, 21 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен И.Д.К. А.И.К.,
Г.Д.К.
  3.5.2019 9:30
253 Гражданско дело No 15010/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Я.Б.   3.5.2019 9:30
254 Гражданско дело No 15082/2018, 47 състав Искове по КЗ Д.Р.Р. ЗК ЛЕВ ИНС АД   3.5.2019 9:30
255 Гражданско дело No 17375/2018, 21 състав Искове по КЗ С.С.М. ЗД БУЛ ИНС АД   3.5.2019 9:30
256 Гражданско дело No 18641/2018, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРС АУТО ПАРТС ЕООД ДОКТОР КОЛОР ООД   3.5.2019 9:30
257 Гражданско дело No 224/2019, 50 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.М.В. П.К.Т.   3.5.2019 9:30
258 Гражданско дело No 15373/2018, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ж.Е.Н. ОБЩИНА ВАРНА   3.5.2019 9:45
259 Гражданско дело No 8933/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.С.   3.5.2019 10:00
260 Гражданско дело No 10638/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Н.Х.   3.5.2019 10:00
261 Гражданско дело No 10852/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД ИЗВОРОВО АГРО ЕООД   3.5.2019 10:00
262 Гражданско дело No 1919/2019, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Т.А. Н.Т.Н.   3.5.2019 10:00
263 Гражданско дело No 17562/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ПЕТЪР РАЙЧЕВ БЛ.36, ВХ. З Ж.В.Ж.   3.5.2019 10:15
264 Гражданско дело No 9414/2016, 21 състав Делба И.Д.К.,
М.М.Б.
В.Т.Т.,
Д.М.К.,
М.Д.И.,
Н.С.Т.
  3.5.2019 10:30
265 Гражданско дело No 13798/2018, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ю.Д.Р.,
Д.Г.Д.
ХАЙКЛАС ТРЕЙДИНГ ЕООД   3.5.2019 10:30
266 Гражданско дело No 15206/2018, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Д.И. Й.Н.Й.   3.5.2019 10:30
267 Гражданско дело No 351/2019, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ж.И.Г. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   3.5.2019 10:30
268 Гражданско дело No 352/2019, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ж.И.Й. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   3.5.2019 10:30
269 Гражданско дело No 19536/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.Ю. Ф.А.Ю.   3.5.2019 11:00
270 Гражданско дело No 12052/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.К.Й. ДРУЖЕСТВО ЕЪР ФРАНС АД   3.5.2019 11:00
271 Гражданско дело No 15165/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД К.С.С.   3.5.2019 11:00
272 Гражданско дело No 17228/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД Ж.Т.К.И.   3.5.2019 11:00
273 Гражданско дело No 950/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.К.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.5.2019 11:00
274 Гражданско дело No 18121/2018, 47 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи В.П.К. П.Й.К.   3.5.2019 11:15
275 Гражданско дело No 354/2019, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.К. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   3.5.2019 11:30
276 Гражданско дело No 363/2019, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.А.Я. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   3.5.2019 11:45
277 Гражданско дело No 4863/2019, 25 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.А.Ф. Е.Х.Ф.   3.5.2019 14:00
278 ЧГД No 5686/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     3.5.2019 14:00
279 Гражданско дело No 3181/2016, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   3.5.2019 15:00
280 Гражданско дело No 18001/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.Т.В.   7.5.2019 9:00
281 Гражданско дело No 756/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.5.2019 9:00
282 Гражданско дело No 1472/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.М.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.5.2019 9:00
283 Гражданско дело No 5309/2012, 26 състав Делба С.З.С. Д.К.Д.   7.5.2019 9:30
284 Гражданско дело No 13268/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД А.В.П.   7.5.2019 9:30
285 Гражданско дело No 16080/2018, 26 състав Искове по КЗ ВЕРОНИКА 2007 ЕООД ЗД ЕВРОИНС АД   7.5.2019 9:30
286 Гражданско дело No 16457/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ГАБРОВСКИ ООД   7.5.2019 10:00
287 Гражданско дело No 18224/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Ж.И.Д. Н.Х.Я.   7.5.2019 10:00
288 Гражданско дело No 1169/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТЕРА ГРУП АД ГРИЙН ФАЙНЕНС ГРУП ЕООД   7.5.2019 10:30
289 Гражданско дело No 19156/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Н.С.,
Ц.Н.С.
С.А.С.   7.5.2019 11:00
290 Гражданско дело No 5932/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.А.Л.,
Е.Г.Л.
Г.М.Л.   7.5.2019 11:30
291 Гражданско дело No 11224/2017, 14 състав Делба С.М.С. К.С.А.   7.5.2019 13:30
292 Гражданско дело No 11084/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.М.Л.   7.5.2019 13:30
293 Гражданско дело No 17546/2018, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.В.Д. Ц.С.Ч.   7.5.2019 13:30
294 Гражданско дело No 18629/2018, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.З.С.,
В.Г.В.
Г.А.В.   7.5.2019 14:10
295 Гражданско дело No 2156/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.В.Л.,
М.А.Л.
    7.5.2019 14:20
296 Гражданско дело No 3014/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.А.К.,
П.С.К.
    7.5.2019 14:20
297 Гражданско дело No 18700/2018, 14 състав Искове по КЗ А.И.Т. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   7.5.2019 14:30
298 Гражданско дело No 3624/2019, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Е.К. Н.Х.А.   7.5.2019 14:50
299 Гражданско дело No 88/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.5.2019 15:00
300 Гражданско дело No 13269/2018, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Г.И. ОБЩИНА ВАРНА   7.5.2019 15:30
301 Гражданско дело No 1304/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Б.А. Д.П.А.   8.5.2019 10:00
302 Гражданско дело No 2733/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Х.И.Т.   8.5.2019 13:00
303 Гражданско дело No 3625/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФАКТОРЪТ ЕООД ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД   8.5.2019 13:00
304 Гражданско дело No 4833/2019, 25 състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ Г.П.Д.К.,
С.В.К.
    8.5.2019 13:00
305 Гражданско дело No 9683/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД ЛУКС ДООРС ЕООД   8.5.2019 13:30
306 Гражданско дело No 10413/2018, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Ц.Д. С.С.   8.5.2019 13:30
307 Гражданско дело No 11226/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.П.   8.5.2019 13:30
308 Гражданско дело No 14231/2018, 25 състав Искове по КЗ Д.Д.Б. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   8.5.2019 13:30
309 Гражданско дело No 18638/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ ЕООД ЗКПУ КАЛАКОЧ-92   8.5.2019 13:30
310 Гражданско дело No 211/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.А.Ш.     8.5.2019 13:30
311 ЧГД No 1980/2019, 46 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.5.2019 13:30
312 Гражданско дело No 2462/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Б.Х.,
П.К.Х.
    8.5.2019 13:30
313 Гражданско дело No 5684/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.С.,
К.К.Х.
    8.5.2019 13:30
314 Гражданско дело No 1922/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Й.А. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ   8.5.2019 14:00
315 Гражданско дело No 14590/2018, 46 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Д.А. Е.А.З.   8.5.2019 14:00
316 Гражданско дело No 15724/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.С. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 807-НАДЕЖДА ДЕНЧЕВА   8.5.2019 14:00
317 Гражданско дело No 18041/2018, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.П.Ж.,
М.Ц.М.,
И.Ц.М.
Ц.М.М.   8.5.2019 14:00
318 Гражданско дело No 333/2019, 46 състав Искове по КЗ Е.Т.П. ЗД БУЛ ИНС АД   8.5.2019 14:00
319 Гражданско дело No 498/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛОББИ БЪЛГАРИЯ ЕООД АГЕНА 13 ЕООД   8.5.2019 14:00
320 Гражданско дело No 1316/2019, 25 състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Х-Л СИЛВЪР БИЙЧ ГР.БЯЛА УЛ.ПРИМОРСКА 8 ШАЙЛОК ЕООД   8.5.2019 14:00
321 ЧГД No 5687/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,
ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ТРЕНДС ООД
    8.5.2019 14:00
322 Гражданско дело No 16821/2013, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД ВИА МОНЕДА ООД,
ПАЗАРИ ЕАД
  8.5.2019 14:30
323 Гражданско дело No 12020/2014, 16 състав Делба В.Г.С.,
Т.В.Г.,
В.В.Г.,
Г.В.Г.
З.Д.Д.,
СОЛИН 2011 ЕООД,
И.И.С.,
Д.Д.М.,
В.С.Г.,
Е.С.К.,
С.П.К.,
З.Н.З.,
К.С.З.,
М.Д.Д.,
Я.Д.Д.,
В.Т.М.Б.,
М.Б.П.,
Е.И.П.,
ГОЛДЕН БИЛД 31 ЕООД
  8.5.2019 14:30
324 Гражданско дело No 616/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД Д.П.Г.   8.5.2019 14:30
325 Гражданско дело No 8235/2018, 16 състав Делба ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА Ц.М.Ц.   8.5.2019 14:30
326 Гражданско дело No 14074/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Т.Т.   8.5.2019 14:30
327 Гражданско дело No 14698/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.Д.Д.   8.5.2019 14:30
328 Гражданско дело No 5222/2017, 46 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.И.Т. П.Х.П.,
И.И.Т.
  8.5.2019 15:00
329 Гражданско дело No 17301/2017, 46 състав Делба М.Г.А. Д.Д.Г.   8.5.2019 15:00
330 Гражданско дело No 2065/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.Г.,
С.Г.С.,
П.Г.М.
И.С.Н.,
В.И.Н.,
Г.И.Н.
  8.5.2019 15:00
331 Гражданско дело No 15131/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД О.А.М.   8.5.2019 15:00
332 Гражданско дело No 15374/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Д.Д. ОБЩИНА ВАРНА   8.5.2019 15:00
333 Гражданско дело No 19254/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Й.Г.Б.   8.5.2019 15:00
334 Гражданско дело No 15760/2018, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.Б.Х.     8.5.2019 15:30
335 Гражданско дело No 17093/2018, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Г.П. М.С.П.   8.5.2019 15:30
336 Гражданско дело No 1102/2019, 25 състав Искове по КЗ А.И.Ш. НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ   8.5.2019 15:30
337 Гражданско дело No 15416/2018, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Х.К. К.Г.К.   9.5.2019 9:30
338 Гражданско дело No 2167/2019, 8 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.Ж. М.Б.Ж.   9.5.2019 9:30
339 ЧГД No 407/2019, 40 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. К.К.Н.     9.5.2019 9:40
340 Гражданско дело No 2233/2019, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.С.А.     9.5.2019 9:40
341 Гражданско дело No 221/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.5.2019 9:50
342 Гражданско дело No 344/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Д.К. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   9.5.2019 10:00
343 Гражданско дело No 849/2019, 8 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 НЮ ЕНТРИ АУТО ЕООД ОБЩИНА ВАРНА   9.5.2019 10:00
344 Гражданско дело No 19262/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.5.2019 10:10
345 Гражданско дело No 15668/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.И.И. Р.К.С.   9.5.2019 10:20
346 Гражданско дело No 17171/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД И.Г.М.   9.5.2019 10:30
347 Гражданско дело No 18708/2018, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.К.И. ТЕРА ГИД ЕООД   9.5.2019 10:30
348 Гражданско дело No 19311/2018, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака Ц.Д.С. Т.П.С.   9.5.2019 10:30
349 Гражданско дело No 13855/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.В. К.С.К.   9.5.2019 10:40
350 Гражданско дело No 13983/2016, 40 състав Облигационни искове между съсобственици Ж.И.К. М.Х.К.,
Н.Х.К.
  9.5.2019 11:00
351 Гражданско дело No 14339/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Я.С.Г.,
Н.С.К.
Н.Д.Н.   9.5.2019 11:00
352 Гражданско дело No 16356/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.Н.     9.5.2019 11:10
353 Гражданско дело No 1952/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Й. П.А.П.   9.5.2019 11:30
354 Гражданско дело No 4634/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.П.Т.   9.5.2019 11:30
355 Гражданско дело No 5702/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Д. К.К.А.   9.5.2019 13:20
356 Гражданско дело No 8943/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Г.А.М.   9.5.2019 13:30
357 Гражданско дело No 17710/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.И.И.,
Д.И.Д.
  9.5.2019 13:30
358 Гражданско дело No 4725/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.5.2019 13:30
359 Гражданско дело No 16849/2017, 10 състав Делба П.Д.П. М.Д.Н.,
Р.Г.Н.
  9.5.2019 13:45
360 Гражданско дело No 7129/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.С.М. К.Б.М.   9.5.2019 13:50
361 Гражданско дело No 12588/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Б. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   9.5.2019 14:00
362 Гражданско дело No 14348/2018, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.Я.К.   9.5.2019 14:00
363 Гражданско дело No 15417/2018, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.С.,
Х.С.С.
С.С.С.   9.5.2019 14:00
364 Гражданско дело No 18291/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.5.2019 14:00
365 Гражданско дело No 17121/2018, 10 състав Искове по КЗ Г.С.А. ЗД ЕВРОИНС АД   9.5.2019 14:15
366 Гражданско дело No 10416/2018, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.К.К. Р.С.П.   9.5.2019 14:30
367 Гражданско дело No 11721/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Ж.И. ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   9.5.2019 14:30
368 Гражданско дело No 13036/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.М.Д.   9.5.2019 14:30
369 Гражданско дело No 17732/2018, 30 състав Искове по КЗ Д.К.К. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   9.5.2019 14:30
370 Гражданско дело No 18049/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Х.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.5.2019 14:40
371 Гражданско дело No 15647/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.С.И. ЧСУ МЕЧТАТЕЛИ ООД   9.5.2019 14:50
372 Гражданско дело No 2585/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.С.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.5.2019 14:50
373 Гражданско дело No 11988/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.Г.Д.   9.5.2019 15:00
374 Гражданско дело No 15161/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Т.Д. С.Д.Д.   9.5.2019 15:00
375 Гражданско дело No 17389/2018, 11 състав Косвен иск Е.К.М. СНЕКЕРСЕВИЗ А.С ЕКСЛУЗИВ ООД,
Ж.Г.Г.
  9.5.2019 15:00
376 Гражданско дело No 18706/2018, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Н.Й.С. Ж.Н.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
  9.5.2019 15:00
377 Гражданско дело No 12001/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Л.К.   9.5.2019 15:10
378 Гражданско дело No 14355/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.Г.Й.   9.5.2019 15:10
379 Гражданско дело No 6094/2018, 11 състав Делба К.Г.Д. В.Г.Д.   9.5.2019 15:20
380 Гражданско дело No 3187/2018, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Р.Х. И.Д.Х.   9.5.2019 15:30
381 Гражданско дело No 15449/2018, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.Ю.А.   9.5.2019 15:30
382 Гражданско дело No 18096/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Й.И. Г.Д.Т.   9.5.2019 15:30
383 Гражданско дело No 5376/2018, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.И.Х. И.Д.Х.   9.5.2019 15:40
384 Гражданско дело No 10771/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.Н.,
З.А.М.
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД   9.5.2019 15:45
385 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  9.5.2019 16:00
386 Гражданско дело No 17400/2017, 30 състав Делба К.Х.К.,
М.А.К.
К.Х.К.   9.5.2019 16:00
387 Гражданско дело No 6604/2017, 11 състав Делба Р.Д.С. П.Д.Ч.,
В.П.Ч.
  9.5.2019 16:15
388 Гражданско дело No 15413/2017, 43 състав Делба Н.В.К. Д.Н.К.,
Й.А.Я.,
Ц.С.Я.
  10.5.2019 9:00
389 Гражданско дело No 17963/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Е.М.Р.   10.5.2019 9:00
390 Гражданско дело No 16230/2017, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.П.Д.,
Н.П.Т.
Б.С.В.   10.5.2019 9:30
391 Гражданско дело No 14282/2018, 43 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.С. Д.Т.Г.,
М.Б.Г.
  10.5.2019 9:30
392 Гражданско дело No 4031/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.П.,
С.Т.П.
    10.5.2019 9:30
393 Гражданско дело No 4097/2019, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.В.Х.     10.5.2019 9:30
394 ЧГД No 4408/2019, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.5.2019 9:30
395 Гражданско дело No 5806/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.М.П.   10.5.2019 10:00
396 Гражданско дело No 11646/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Х.А.Х.   10.5.2019 10:00
397 Гражданско дело No 16741/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.О.Я.,
С.М.Я.
  10.5.2019 10:00
398 Гражданско дело No 18106/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД С.Т.И.   10.5.2019 10:00
399 Гражданско дело No 18594/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.А.А. Р.В.Н.   10.5.2019 10:00
400 Гражданско дело No 18627/2018, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Б.Б. Б.Б.И.   10.5.2019 10:00
401 Гражданско дело No 18640/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД,
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
    10.5.2019 10:00
402 Гражданско дело No 292/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Л.Б.М.   10.5.2019 10:30
403 Гражданско дело No 4948/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД П.Г.Г.   10.5.2019 10:30
404 Гражданско дело No 11281/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ ООД Г.И.Г.   10.5.2019 10:30
405 Гражданско дело No 13468/2018, 43 състав Делба Д.Д.С.,
З.П.С.
М.К.Д.,
Я.Н.Д.,
Д.Н.Д.
  10.5.2019 10:30
406 Гражданско дело No 14526/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Д.Г.,
Г.А.Д.
А.А.Д.   10.5.2019 10:30
407 Гражданско дело No 15371/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФАКТОРЪТ ЕООД КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД   10.5.2019 10:30
408 Гражданско дело No 303/2019, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.5.2019 10:30
409 Гражданско дело No 4536/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.Г.,
Б.Г.Г.
    10.5.2019 10:30
410 Гражданско дело No 13764/2014, 18 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.Ф.,
А.Р.Ф.,
П.Р.Ф.
Т.Д.И.,
П.Т.М.,
В.И.М.
  10.5.2019 11:00
411 Гражданско дело No 11420/2018, 43 състав Делба Я.Ю.А.М. К.К.Б.,
П.К.Б.
  10.5.2019 11:00
412 Гражданско дело No 14327/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.К.Г.М.   10.5.2019 11:00
413 Гражданско дело No 18577/2018, 50 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Б.И. С.Т.Б.   10.5.2019 11:00
414 Гражданско дело No 4617/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.С.И.,
И.Г.И.
    10.5.2019 11:00
415 Гражданско дело No 5623/2018, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПАЗАРИ ЕАД АТЛАНТ ООД   10.5.2019 11:30
416 Гражданско дело No 11145/2018, 18 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ОДЕСОС ПБМ АД П.Р.П.   10.5.2019 11:30
417 Гражданско дело No 12915/2018, 43 състав Искове за трудово възнаграждение А.Х.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   10.5.2019 11:30
418 Гражданско дело No 12946/2018, 43 състав Искове за трудово възнаграждение Ю.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   10.5.2019 11:30
419 Гражданско дело No 15663/2018, 18 състав Искове за трудово възнаграждение В.С.М. ВИ БИ ЕМ ДИ ООД   10.5.2019 11:30
420 Гражданско дело No 2173/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД С.А.С.   10.5.2019 13:00
421 Гражданско дело No 6484/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Г.Р.,
Д.А.Р.
МИГ-МАРКЕТ ООД   10.5.2019 13:00
422 Гражданско дело No 12528/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.Н.Г.   10.5.2019 13:00
423 ЧГД No 16846/2018, 42 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице С.П.С.     10.5.2019 13:00
424 Гражданско дело No 346/2019, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.З.И. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   10.5.2019 13:00
425 Гражданско дело No 4545/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.К.,
Н.Н.К.
    10.5.2019 13:00
426 Гражданско дело No 5667/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Л.С.,
С.П.С.
    10.5.2019 13:00
427 Гражданско дело No 3477/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Т.Н.Х.   10.5.2019 13:30
428 Гражданско дело No 5277/2018, 42 състав Делба Д.Х.Д. В.Х.К.,
С.Н.К.
  10.5.2019 13:30
429 Гражданско дело No 19209/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.Н.К.   10.5.2019 13:30
430 Гражданско дело No 214/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.5.2019 13:30
431 Гражданско дело No 4712/2019, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.А.К.     10.5.2019 13:30
432 Гражданско дело No 17115/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД КАГИП ООД   10.5.2019 14:00
433 Гражданско дело No 17558/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АТП ЕКЗОДУС ООД ТРАГО-Н ЕООД   10.5.2019 14:00
434 Гражданско дело No 19221/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА БРАТЯ МОСКОЯНОВИ И С-ИЕ СД   10.5.2019 14:00
435 Гражданско дело No 11948/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.А.И.   10.5.2019 14:30
436 Гражданско дело No 17095/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД В.Б.И.,
Й.В.Б.,
С.Т.Б.
  10.5.2019 14:30
437 Гражданско дело No 18221/2018, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Д. Д.П.К.   10.5.2019 14:30
438 Гражданско дело No 13042/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.Г. Р.С.Д.   10.5.2019 15:00
439 Гражданско дело No 3501/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.П. Н.Д.Д.   10.5.2019 15:00
440 Гражданско дело No 5843/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.К. ЕФФЕКТ ЕООД   10.5.2019 15:00
441 Гражданско дело No 856/2018, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. С.С.К.   10.5.2019 15:30
442 Гражданско дело No 9517/2018, 39 състав Искове за недействителност на правни сделки А.Н.Я. Д.А.Я.,
Б.Х.С.
  10.5.2019 15:30
443 Гражданско дело No 13722/2018, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.П.П. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.ВАРНА, ВИЛНА ЗОНА, УЛ.ОСМА, 100А   10.5.2019 15:30
444 Гражданско дело No 17794/2018, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Д.М. Л.А.П.,
П.А.П.
  10.5.2019 15:30
445 Гражданско дело No 19324/2018, 7 състав Искове по КЗ СПЕДИЯ ЕООД ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   13.5.2019 8:30
446 Гражданско дело No 5006/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.Д.,
П.Г.Д.
    13.5.2019 8:50
447 Гражданско дело No 5922/2019, 7 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.С.А.,
П.К.М.
    13.5.2019 8:50
448 Гражданско дело No 17309/2017, 20 състав Искове за трудово възнаграждение М.А.А.М. СТРУМА ИМОТИ ООД   13.5.2019 9:00
449 Гражданско дело No 4879/2018, 20 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Р.Т.И. СОД-ВАРНА АД   13.5.2019 9:00
450 Гражданско дело No 10414/2018, 20 състав Искове за трудово възнаграждение Н.В.С. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   13.5.2019 9:00
451 Гражданско дело No 14221/2018, 20 състав Искове за трудово възнаграждение М.В.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   13.5.2019 9:00
452 Гражданско дело No 18910/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.5.2019 9:00
453 Гражданско дело No 2607/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.М. Г.Н.М.   13.5.2019 9:00
454 Гражданско дело No 4537/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.В.Я.,
Д.М.Д.Я.
    13.5.2019 9:00
455 Гражданско дело No 4851/2019, 7 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Г.И.     13.5.2019 9:00
456 Гражданско дело No 10146/2015, 20 състав Делба Г.Р.П.,
И.Г.П.,
Р.Г.П.,
Д.С.Н.
М.Т.С.,
С.К.С.,
Т.К.С.,
Ж.П.Л.
  13.5.2019 9:30
457 Гражданско дело No 3331/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕМОБАУ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД КОМФОРТ ООД   13.5.2019 9:30
458 Гражданско дело No 7763/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Ц.Т.   13.5.2019 9:30
459 Гражданско дело No 10907/2018, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ТРУСТАР БЪЛГАРИЯ ЕООД У.А.О.   13.5.2019 9:30
460 Гражданско дело No 4111/2018, 20 състав Делба П.Л.А. П.Д.И.   13.5.2019 10:00
461 Гражданско дело No 9214/2018, 20 състав Искове по КЗ Х.К.Ж. ЗД БУЛ ИНС АД   13.5.2019 10:00
462 Гражданско дело No 10626/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.М.К. Г.В.К.   13.5.2019 10:00
463 Гражданско дело No 16343/2018, 20 състав Искове по КЗ Д.И.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   13.5.2019 10:00
464 Гражданско дело No 1455/2019, 7 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.В.С. В.М.С.   13.5.2019 10:00
465 Гражданско дело No 17542/2018, 20 състав Искове по КЗ Т.С.А. ЗК УНИКА АД   13.5.2019 10:30
466 Гражданско дело No 18964/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Р.К. М.М.Д.,
Б.Н.Д.
  13.5.2019 10:30
467 Гражданско дело No 16950/2018, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.С. Ж.И.С.   13.5.2019 11:00
468 Гражданско дело No 2687/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   13.5.2019 11:00
469 Гражданско дело No 12847/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА ОЙЛ ЕООД КОЛЕДЖИКОВ ЕООД   13.5.2019 13:00
470 Гражданско дело No 946/2019, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.А.З. М.Г.М.   13.5.2019 13:00
471 Гражданско дело No 8605/2018, 9 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И.Х.П. ОБЩИНА ВАРНА   13.5.2019 13:30
472 Гражданско дело No 5610/2019, 51 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Р.Г.     13.5.2019 13:30
473 Гражданско дело No 3773/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.К.,
А.С.Р.
    13.5.2019 13:40
474 Гражданско дело No 4284/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.Т.,
П.А.Т.
    13.5.2019 13:40
475 Гражданско дело No 16085/2018, 51 състав Иск за установяване на трудов стаж И.Д.Н. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   13.5.2019 13:50
476 Гражданско дело No 17394/2017, 9 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Е.Й.П.   13.5.2019 14:00
477 Гражданско дело No 10794/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.И.А.,
Е.М.А.
М.Ф.Б.,
М.Х.Б.
  13.5.2019 14:00
478 Гражданско дело No 18005/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Р.Я.И.   13.5.2019 14:00
479 Гражданско дело No 400/2019, 34 състав Искове по КЗ И.Е.Ц. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   13.5.2019 14:00
480 Гражданско дело No 16354/2018, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Й.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   13.5.2019 14:30
481 Гражданско дело No 18457/2018, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Р.П.М.   13.5.2019 14:30
482 Гражданско дело No 954/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.5.2019 14:30
483 Гражданско дело No 2577/2019, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване РОНЕВА ООД Ц.М.Ю.   13.5.2019 14:30
484 Гражданско дело No 18044/2018, 51 състав Искове по КЗ Й.А.А. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   13.5.2019 14:45
485 Гражданско дело No 10592/2018, 9 състав Делба М.Н.Д. Л.П.Г.   13.5.2019 15:00
486 Гражданско дело No 16344/2018, 51 състав Искове по КЗ М.З.С. ЗД БУЛ ИНС АД   13.5.2019 15:00
487 Гражданско дело No 17902/2018, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.М.В. ОБЩИНА АКСАКОВО   13.5.2019 15:00
488 Гражданско дело No 1147/2019, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.И.Б. Д.Н.Д.   13.5.2019 15:00
489 Гражданско дело No 14602/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Р.З.А.   13.5.2019 15:30
490 Гражданско дело No 17734/2018, 51 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД Й.В.Б.   13.5.2019 15:30
491 Гражданско дело No 2756/2019, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.М.К. Т.К.К.   13.5.2019 15:30
492 Гражданско дело No 1467/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.5.2019 15:45
493 Гражданско дело No 11916/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА А.А.Х.   13.5.2019 16:00
494 Гражданско дело No 5693/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.В.Я.,
С.Т.М.
Т.И.М.   13.5.2019 16:00
495 Гражданско дело No 18065/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.Й.Б.   14.5.2019 9:00
496 Гражданско дело No 4721/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     14.5.2019 9:00
497 Гражданско дело No 4723/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     14.5.2019 9:00
498 Гражданско дело No 18231/2018, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Т.И. ТУРСКИ АВИОЛИНИИ-ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЪ ТП   14.5.2019 9:30
499 Гражданско дело No 5394/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Я.Ц. Я.Ц.Ц.   14.5.2019 9:30
500 Гражданско дело No 9312/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Б. Л.М.М.М.   14.5.2019 10:00
501 Гражданско дело No 10583/2018, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.Б. ДЕНС-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД   14.5.2019 10:00
502 Гражданско дело No 12589/2018, 26 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.А.М. С.Г.Г.К.   14.5.2019 10:00
503 Гражданско дело No 15666/2018, 49 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.М.М. Х.И.М.   14.5.2019 10:00
504 Гражданско дело No 17280/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД СОФКОНСУЛТ ООД   14.5.2019 10:00
505 Гражданско дело No 17387/2018, 26 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Е.Д.И. АГРО 03 ООД   14.5.2019 10:00
506 Гражданско дело No 3876/2019, 49 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.Ф.Д. Ф.П.Д.   14.5.2019 10:00
507 Гражданско дело No 9384/2017, 49 състав Делба Д.П.Н.,
Е.Р.П.
Д.Г.Д.   14.5.2019 10:30
508 Гражданско дело No 10122/2018, 26 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.Л.К. СТЕФКО СТИЛ ООД   14.5.2019 10:30
509 Гражданско дело No 10853/2018, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД ИЗВОРОВО АГРО ЕООД   14.5.2019 10:30
510 Гражданско дело No 17118/2018, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.Н. М.Г.Н.   14.5.2019 10:30
511 Гражданско дело No 3890/2018, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАМЕР ГРУП ЕООД Е.Г.С.   14.5.2019 11:00
512 Гражданско дело No 9322/2018, 49 състав Делба В.В.Б.,
Й.Б.Б.
А.А.М.,
Д.В.И.,
Х.М.М.
  14.5.2019 11:00
513 Гражданско дело No 17323/2018, 49 състав Искове по КЗ Й.К.А. ЗАД АРМЕЕЦ АД   14.5.2019 11:00
514 Гражданско дело No 844/2018, 49 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. Т.С.А.   14.5.2019 11:30
515 Гражданско дело No 13568/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.Т.Т.   14.5.2019 11:30
516 Гражданско дело No 15664/2018, 49 състав Искове за трудово възнаграждение Д.И.Д. ВИ БИ ЕМ ДИ ООД   14.5.2019 11:30
517 Гражданско дело No 3281/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.Ж.,
Я.А.Ж.
    14.5.2019 11:30
518 Гражданско дело No 15091/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Л.Р.Й.   14.5.2019 13:00
519 Гражданско дело No 18391/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Д.К.   14.5.2019 13:00
520 Гражданско дело No 843/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Н.Д.   14.5.2019 13:00
521 Гражданско дело No 5781/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДЕВНЯ     14.5.2019 13:00
522 Гражданско дело No 901/2006, 35 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Н.Х.,
С.Х.Х.
Й.Б.Б.,
М.Г.Б.
  14.5.2019 13:30
523 Гражданско дело No 13455/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.А. Г.Д.К.   14.5.2019 13:30
524 Гражданско дело No 16251/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ц.В.Г.   14.5.2019 13:30
525 Гражданско дело No 17090/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Г.И.   14.5.2019 13:30
526 Гражданско дело No 1784/2019, 31 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.С.Б. С.С.Б.   14.5.2019 13:30
527 Гражданско дело No 2456/2019, 31 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Р.П.Д.,
Б.П.А.Р.
    14.5.2019 13:30
528 Гражданско дело No 3755/2019, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Р.А.     14.5.2019 13:30
529 ЧГД No 3868/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.5.2019 13:30
530 Гражданско дело No 4089/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.Е.,
В.И.Р.Е.
    14.5.2019 13:30
531 Гражданско дело No 5337/2019, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.С.Г.,
С.Г.П.
Г.П.Р.   14.5.2019 13:30
532 Гражданско дело No 889/2016, 31 състав Делба В.Д.Д.,
Д.Д.Р.
Р.Д.Г.   14.5.2019 14:00
533 Гражданско дело No 9508/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.Д.Т.Б.   14.5.2019 14:00
534 Гражданско дело No 16447/2018, 14 състав Искове по КЗ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НИКОВА И СЪДРУЖНИЦИ ЗАД АРМЕЕЦ АД   14.5.2019 14:00
535 Гражданско дело No 16683/2018, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Х.И.,
И.Х.И.
ОБЩИНА ВАРНА   14.5.2019 14:00
536 Гражданско дело No 18387/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.С.И.   14.5.2019 14:00
537 Гражданско дело No 12531/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.А.А.   14.5.2019 14:30
538 Гражданско дело No 13481/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Л.Б.И.   14.5.2019 14:30
539 Гражданско дело No 14083/2018, 35 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот В.К.Т. Д.П.К.,
М.К.М.,
С.К.Л.,
И.К.К.,
РЕД ХООК ЕООД
  14.5.2019 14:30
540 Гражданско дело No 15504/2018, 31 състав Искове по КЗ Е.С.Г. ЗД БУЛ ИНС АД   14.5.2019 14:30
541 Гражданско дело No 15653/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Д.Д. П.Ч.Ч.   14.5.2019 14:30
542 Гражданско дело No 15981/2018, 31 състав Искове по КЗ С.В.И. ЗК ЛЕВ ИНС АД   14.5.2019 14:30
543 Гражданско дело No 16957/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.М.И.,
И.И.И.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   14.5.2019 14:30
544 Гражданско дело No 17787/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Т.Г.   14.5.2019 14:30
545 Гражданско дело No 763/2019, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.В.Д. В.В.Д.   14.5.2019 14:30
546 Гражданско дело No 1907/2019, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.М.П. М.П.И.   14.5.2019 14:30
547 Гражданско дело No 4607/2019, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.О.И.,
И.И.И.
И.В.И.   14.5.2019 14:30
548 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
М.П.Т.
  14.5.2019 15:00
549 Гражданско дело No 6586/2018, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Д.А.Х. ВАРНА БАУ ООД   14.5.2019 15:00
550 Гражданско дело No 14006/2018, 31 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Ж.Ф.Г.,
С.Ф.Д.
Ю.Т.Д.,
Ж.Т.Н.
  14.5.2019 15:00
551 Гражданско дело No 6311/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Д.   14.5.2019 15:30
552 Гражданско дело No 13476/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Ч.П.   14.5.2019 15:30
553 Гражданско дело No 16785/2018, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД СОЛИД МОНТАЖИ ООД   14.5.2019 15:30
554 Гражданско дело No 19088/2018, 24 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен П.М.Х. К.Д.П.,
П.Г.П.
  14.5.2019 15:30
555 Гражданско дело No 10901/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Г.К. К.К.К.   15.5.2019 8:30
556 Гражданско дело No 10549/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ С.Д.П.   15.5.2019 9:00
557 Гражданско дело No 19263/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.5.2019 9:00
558 Гражданско дело No 19308/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.5.2019 9:00
559 Гражданско дело No 4402/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.5.2019 9:20
560 Гражданско дело No 10995/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Р.А.Д.   15.5.2019 9:30
561 Гражданско дело No 11952/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.Н.К.   15.5.2019 9:30
562 Гражданско дело No 16679/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.Б.Н.   15.5.2019 9:30
563 Гражданско дело No 16686/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД С.Т.И.   15.5.2019 9:30
564 Гражданско дело No 18575/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.М. И.И.М.   15.5.2019 9:30
565 Гражданско дело No 19012/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Б.Б. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД   15.5.2019 9:30
566 Гражданско дело No 1792/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.С. ЕОС МАТРИКС ЕООД   15.5.2019 9:30
567 Гражданско дело No 3933/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.И.Т.   15.5.2019 10:00
568 Гражданско дело No 13627/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.И.С.   15.5.2019 10:00
569 Гражданско дело No 14794/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.Т.С.   15.5.2019 10:00
570 Гражданско дело No 332/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.А. Т.В.Н.,
ВАСО 2000 ЕООД
  15.5.2019 10:00
571 Гражданско дело No 358/2019, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Е.И. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   15.5.2019 10:00
572 Гражданско дело No 754/2019, 48 състав Искове по КЗ Д.В.Г. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.5.2019 10:00
573 Гражданско дело No 13408/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.С.С.   15.5.2019 10:30
574 Гражданско дело No 18447/2018, 19 състав Искове по КЗ М.П.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.5.2019 10:30
575 Гражданско дело No 2603/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.С.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.5.2019 10:30
576 Гражданско дело No 10847/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОКОМТЕХ ЕООД СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС ЕООД   15.5.2019 11:00
577 Гражданско дело No 8759/2016, 46 състав Делба Х.М.Г.,
Р.М.Г.
Д.М.А.,
А.Я.А.
  15.5.2019 13:30
578 Гражданско дело No 6958/2018, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. З.М.К.,
Х.Т.К.
    15.5.2019 13:30
579 Гражданско дело No 17268/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.Х.С.   15.5.2019 13:30
580 Гражданско дело No 17893/2018, 25 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.П.П. С.Н.С.   15.5.2019 13:30
581 Гражданско дело No 1922/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Й.П. М.Г.П.   15.5.2019 13:30
582 Гражданско дело No 15567/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ТЕРА ГИД ЕООД   15.5.2019 14:00
583 Гражданско дело No 18294/2018, 16 състав Искове по КЗ Б.М.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.5.2019 14:00
584 Гражданско дело No 18311/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД К.С.К.   15.5.2019 14:00
585 Гражданско дело No 858/2019, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.В.В. В.И.В.   15.5.2019 14:00
586 Гражданско дело No 6511/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.Б.Г.   15.5.2019 14:30
587 Гражданско дело No 11434/2018, 46 състав Делба В.С.П.,
Г.Д.С.,
К.Г.А.,
С.Г.С.,
М.С.З.,
С.З.З.,
М.З.З.,
М.С.Г.,
М.М.С.
М.И.Б.,
И.В.Б.
  15.5.2019 14:30
588 Гражданско дело No 14003/2018, 16 състав Искове по КЗ КАСИТЕ ЕООД ЗК УНИКА АД   15.5.2019 14:30
589 Гражданско дело No 13977/2017, 16 състав Искове по КЗ Д.И.А. ЗД БУЛ ИНС АД   15.5.2019 15:00
590 Гражданско дело No 14528/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Д.И.Д.   15.5.2019 15:00
591 Гражданско дело No 16743/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Д.,
С.П.П.
Б.К.К.,
Р.Н.К.
  15.5.2019 15:00
592 Гражданско дело No 17395/2018, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.П.Ц. Л.Х.Б.,
М.Х.Д.
  15.5.2019 15:00
593 Гражданско дело No 8408/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВГ-3 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.5.2019 15:30
594 Гражданско дело No 10079/2018, 16 състав Искове за трудово възнаграждение Б.М.Ц. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   15.5.2019 15:30
595 Гражданско дело No 12401/2018, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.М.П. ОУ ХРИСТО БОТЕВ   15.5.2019 15:30
596 Гражданско дело No 1904/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Т.В.   15.5.2019 15:30
597 Гражданско дело No 15756/2016, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Е.Б.Г.,
С.А.Г.
  15.5.2019 16:00
598 Гражданско дело No 15087/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Е.Д. ОБЩИНА ВАРНА   15.5.2019 16:00
599 Гражданско дело No 13398/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.К.Н.П. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   16.5.2019 10:00
600 Гражданско дело No 2740/2019, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.В.А. Н.Г.А.   16.5.2019 10:00
601 Гражданско дело No 5890/2018, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СКУБА БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕВРОГЕЙМС ООД   16.5.2019 10:30
602 Гражданско дело No 5677/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.М.С.,
Г.С.С.
  16.5.2019 10:30
603 Гражданско дело No 4042/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Г.С.,
А.Б.Р.
Б.Б.Р.   16.5.2019 11:00
604 Гражданско дело No 5290/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.К.П. С.В.Г.   16.5.2019 13:30
605 Гражданско дело No 12906/2018, 30 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ю.Н.М. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   16.5.2019 13:30
606 Гражданско дело No 495/2019, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Т.Х. А.У.Х.   16.5.2019 13:30
607 Гражданско дело No 9835/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.Ф.А.   16.5.2019 13:50
608 Гражданско дело No 13778/2014, 30 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Г.Г.П. Т.Д.И.,
П.Т.М.,
В.И.М.
  16.5.2019 14:00
609 Гражданско дело No 480/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.А.Я.,
Т.Д.К.
Д.Т.К.   16.5.2019 14:00
610 Гражданско дело No 2736/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.В. В.Б.К.   16.5.2019 14:20
611 Гражданско дело No 5784/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.5.2019 14:20
612 Гражданско дело No 16643/2016, 11 състав Делба З.Х.Д. П.Х.Р.,
Р.С.Р.
  16.5.2019 14:30
613 Гражданско дело No 15194/2017, 30 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Г.Д.П. З.К.З.   16.5.2019 14:30
614 Гражданско дело No 7613/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Д.Д.   16.5.2019 14:30
615 Гражданско дело No 9813/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД М.Н.Г.   16.5.2019 14:30
616 Гражданско дело No 18994/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.Ж.Г.   16.5.2019 14:40
617 Гражданско дело No 19257/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.А.О.   16.5.2019 14:40
618 Гражданско дело No 17969/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   16.5.2019 14:45
619 Гражданско дело No 19124/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.5.2019 14:50
620 Гражданско дело No 4626/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.С.Т.,
С.С.Т.
ОБЩИНА ВАРНА   16.5.2019 15:00
621 Гражданско дело No 15174/2018, 30 състав Делба Р.С.Й. Л.В.Й.   16.5.2019 15:00
622 Гражданско дело No 18439/2018, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Т.Г. Б.А.Г.   16.5.2019 15:00
623 Гражданско дело No 19086/2018, 30 състав Искове по КЗ А.Н.Т.,
Д.К.Г.
ЗК ЛЕВ ИНС АД   16.5.2019 15:00
624 Гражданско дело No 11090/2018, 11 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Н.П.П. П.П.П.   16.5.2019 15:15
625 Гражданско дело No 334/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Ц.Л.К. Г.И.К.   16.5.2019 15:15
626 Гражданско дело No 15148/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Б.А.Ю.   16.5.2019 15:30
627 Гражданско дело No 17022/2018, 30 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД С.Ц.С.   16.5.2019 15:30
628 Гражданско дело No 18377/2018, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Е.К. Х.Б.К.   16.5.2019 15:40
629 Гражданско дело No 9598/2017, 10 състав Делба Н.Х.И. Ц.Х.С.   16.5.2019 16:00
630 Гражданско дело No 1097/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЦСП КОМЕРС ЕООД ЕН ВИ ПИ СТУДИО ООД   16.5.2019 16:00
631 Гражданско дело No 16857/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Т.П.Г.   17.5.2019 9:00
632 Гражданско дело No 17223/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АРАРАТ ИНТЕРАКТИВ ЕООД ГРАНД ДЕНИ 5 ЕООД   17.5.2019 9:00
633 Гражданско дело No 353/2019, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Д.Г. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   17.5.2019 9:00
634 Гражданско дело No 4964/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Т.Е. АН ГРУП БГ ООД,
НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
ОБЩИНА ВАРНА
  17.5.2019 9:30
635 Гражданско дело No 13804/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Я.М.     17.5.2019 9:30
636 Гражданско дело No 18116/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Т.Г.Х.,
Р.Н.А.
  17.5.2019 9:30
637 Гражданско дело No 255/2019, 21 състав Иск за установяване на трудов стаж К.С.И. ТП НОИ ВАРНА   17.5.2019 9:30
638 Гражданско дело No 5242/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Х.М.,
И.М.М.
    17.5.2019 9:30
639 Гражданско дело No 5775/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.А.,
А.Х.А.
    17.5.2019 9:30
640 Гражданско дело No 4375/2018, 21 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС В.А.В. РЕШЕНИЕ НА ОС НА ЕС ЖК.СВ.ИВАН РИЛСКИ БЛ.27 ВХ.В   17.5.2019 10:00
641 Гражданско дело No 11787/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.Х. Ж.М.К.   17.5.2019 10:00
642 Гражданско дело No 17279/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД СОФКОНСУЛТ ООД   17.5.2019 10:00
643 Гражданско дело No 18309/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.Г.Ф.   17.5.2019 10:00
644 Гражданско дело No 18792/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.С.П. М.А.П.   17.5.2019 10:00
645 Гражданско дело No 13803/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Л.К.К. ШАРОНА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД   17.5.2019 10:30
646 Гражданско дело No 19304/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.И.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.5.2019 10:30
647 Гражданско дело No 337/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Л.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.5.2019 10:30
648 Гражданско дело No 851/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Р.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.5.2019 10:30
649 Гражданско дело No 2806/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕИ КОНСУЛТ БГ ЕООД ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР ЕООД   17.5.2019 11:00
650 Гражданско дело No 9171/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД М.С.Л.   17.5.2019 11:00
651 Гражданско дело No 10896/2018, 18 състав Иск за установяване на трудов стаж А.С.Г. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   17.5.2019 11:00
652 Гражданско дело No 19139/2018, 21 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА   17.5.2019 11:00
653 Гражданско дело No 16934/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.К.С. С.С.Д.   17.5.2019 11:30
654 Гражданско дело No 17470/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Р.К. И.Р.Г.   17.5.2019 11:30
655 ЧГД No 1090/2019, 33 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. А.С.Н.,
К.С.Н.,
Н.С.Н.
    17.5.2019 13:30
656 Гражданско дело No 1140/2019, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Г.И.Ф. М.Н.С.   17.5.2019 13:30
657 ЧГД No 3871/2019, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     17.5.2019 13:30
658 Гражданско дело No 4378/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Я.Ч.,
Ж.Я.П.
ОБЩИНА ВАРНА   17.5.2019 14:00
659 ЧГД No 16186/2018, 33 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Д.Н.Д.,
Д.Н.Д.
К.Д.Д.   17.5.2019 14:00
660 Гражданско дело No 6654/2016, 33 състав Делба И.Т.Ч.,
П.Т.Ч.
Л.Г.Л.,
М.Г.Л.
  17.5.2019 14:30
661 Гражданско дело No 3173/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.С.Б.   17.5.2019 14:30
662 Гражданско дело No 1695/2019, 42 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Б.Д.Б. БЛЕК СИЙ КАПИТАЛ ООД   17.5.2019 14:30
663 Гражданско дело No 3061/2016, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.Б. Й.А.Б.   17.5.2019 15:00
664 Гражданско дело No 10783/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Б.А.Н.   17.5.2019 15:00
665 Гражданско дело No 15442/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НЕВЕН 56 ЕООД С.С.К.   17.5.2019 15:00
666 Гражданско дело No 10785/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД ИЗВОРОВО АГРО ЕООД   17.5.2019 15:30
667 Гражданско дело No 15083/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Н.Д. ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД   17.5.2019 15:30
668 Гражданско дело No 1152/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Р.Т.Д.,
В.Т.Д.
  17.5.2019 15:30