РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 11.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 6877/2017, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Й.О. К.Е.К.   11.8.2017 10:00
2 Гражданско дело No 10707/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Т.Д.,
В.М.Д.
    11.8.2017 10:00
3 Гражданско дело No 2416/2017, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.А.Н. Д.П.М.   11.8.2017 13:30
4 Гражданско дело No 9875/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Й.,
С.З.С.
    11.8.2017 13:30
5 Гражданско дело No 10100/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Ц.М.,
В.В.М.
    11.8.2017 13:30
6 Гражданско дело No 9488/2017, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Н.Ш. Н.А.Ш.   11.8.2017 14:00
7 Гражданско дело No 9928/2017, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Г.Б. К.М.Б.   11.8.2017 14:00
8 Гражданско дело No 8664/2017, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.В.В. С.В.К.   11.8.2017 14:20
9 ЧГД No 7238/2017, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ВАРНА ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ ЕАД   16.8.2017 10:00
10 ЧГД No 7630/2017, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Д.Р.Й.   16.8.2017 10:00
11 Гражданско дело No 8444/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Д.Х. И.Г.Х.   16.8.2017 10:00
12 Гражданско дело No 9587/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Д.Й.,
В.Й.Й.
Д.П.В.   16.8.2017 10:00
13 Гражданско дело No 9938/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Г.Б. К.М.Б.   16.8.2017 10:00
14 Гражданско дело No 9172/2017, 35 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Ж.Д.Т.,
К.Х.К.
    16.8.2017 10:30
15 Гражданско дело No 10312/2017, 12 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Д.Д. Н.Г.Д.   16.8.2017 10:30
16 Гражданско дело No 12597/2016, 35 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.З.З. М.Т.К.   16.8.2017 11:00
17 Гражданско дело No 2971/2017, 31 състав Искове по КЗ А.Н.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   16.8.2017 14:00
18 Гражданско дело No 3522/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Ж.Б. К.Б.С.   16.8.2017 14:00
19 Гражданско дело No 5576/2017, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Б.А. Б.А.С.   17.8.2017 13:15
20 Гражданско дело No 10107/2016, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Г.Д. Д.Д.П.   17.8.2017 13:30
21 Гражданско дело No 8301/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Р.С.,
Р.Н.М.
Н.Н.М.   17.8.2017 14:00
22 Гражданско дело No 6589/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Х.П. М.Р.Ц.   17.8.2017 15:00
23 Гражданско дело No 9798/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Л.В.,
Л.Н.Н.
Н.Д.Н.   17.8.2017 15:30
24 Гражданско дело No 9166/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ц.Х.Б. Й.М.Б.   17.8.2017 16:00
25 Гражданско дело No 9607/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.И.Ф.,
Н.Г.Ф.
    18.8.2017 10:00
26 Гражданско дело No 8068/2017, 17 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.М.М. МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА - ВАРНА   18.8.2017 11:00
27 Гражданско дело No 1304/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Р.Х.М.   22.8.2017 10:00
28 Гражданско дело No 5037/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИРО МЮЗИК ЕООД АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   22.8.2017 10:00
29 Гражданско дело No 6717/2017, 17 състав Искове за развод и недействителност на брака С.М.Я. Р.К.Я.   22.8.2017 10:00
30 Гражданско дело No 9232/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.М.С.,
Т.Й.С.
    22.8.2017 10:00
31 Гражданско дело No 10664/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.С.Д.,
Е.Д.Д.
    22.8.2017 10:30
32 Гражданско дело No 10817/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.С.В.К.,
С.П.К.
    22.8.2017 10:30
33 Гражданско дело No 253/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Н.Р.Г. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   22.8.2017 11:00
34 Гражданско дело No 11308/2017, 17 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Ю.Е. Т.Н.Е.   22.8.2017 11:00
35 Гражданско дело No 1532/2017, 19 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Я.И.С. ЕР ВИА ООД   23.8.2017 10:00
36 Гражданско дело No 6692/2017, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Л.И.И. АКАДЕМИЯ НА МВР   23.8.2017 10:30
37 Гражданско дело No 10198/2017, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.И.,
И.Г.И.
    23.8.2017 10:30
38 Гражданско дело No 10702/2017, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.Т.,
П.Г.Т.
    23.8.2017 10:30
39 Гражданско дело No 6302/2017, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.М.Д. ЧЕРНО МОРЕ АД   23.8.2017 11:00
40 Гражданско дело No 9480/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.К.К. И.С.Н.   23.8.2017 11:00
41 Гражданско дело No 5647/2017, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Ц.С.,
Г.П.С.
Ц.М.С.   28.8.2017 9:00
42 Гражданско дело No 7168/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.Ю.Х. П.М.А.   28.8.2017 9:00
43 Гражданско дело No 11211/2017, 12 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Х.Ю.,
М.И.Ю.
И.М.Ю.   30.8.2017 10:00
44 Гражданско дело No 5865/2017, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Д.А. Д.П.А.   30.8.2017 11:00
45 Гражданско дело No 6547/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.К.К. ЦЕРСЕЙ ООД   30.8.2017 11:00
46 Гражданско дело No 11214/2017, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.А.С. Ц.Н.А.   30.8.2017 11:00
47 Гражданско дело No 9898/2017, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.И.И.,
И.И.И.
М.Г.И.   30.8.2017 13:30
48 ЧГД No 5047/2017, 12 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   30.8.2017 14:00