РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 14.1.2019г. до 14.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 10182/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Т.Т.   14.1.2019 8:30
2 Гражданско дело No 13278/2018, 7 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.А. С.К.А.   14.1.2019 8:45
3 ЧГД No 18120/2018, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СЕМЕЕН СЪД-БЮЙЮКЧЕКМЕДЖЕ ТУРЦИЯ   14.1.2019 8:45
4 Гражданско дело No 9203/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.Б.П.   14.1.2019 9:00
5 Гражданско дело No 14007/2018, 7 състав Облигационни искове между съсобственици И.Т.К. К.К.К.,
С.Т.К.
  14.1.2019 9:00
6 Гражданско дело No 15408/2018, 20 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Й.С.Й.,
К.К.Й.
    14.1.2019 9:00
7 Гражданско дело No 17986/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     14.1.2019 9:00
8 Гражданско дело No 18052/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     14.1.2019 9:00
9 Гражданско дело No 18542/2017, 20 състав Делба И.С.К. Д.С.Д.   14.1.2019 9:30
10 Гражданско дело No 4688/2018, 20 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.И.П.,
И.П.П.,
Д.П.П.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 18   14.1.2019 9:30
11 Гражданско дело No 14599/2018, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Х.С. Е.С.С.   14.1.2019 9:30
12 Гражданско дело No 92/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.В.Г. Б.А.Г.,
Н.Д.Г.
  14.1.2019 10:00
13 Гражданско дело No 6312/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.К.М.   14.1.2019 10:00
14 Гражданско дело No 14691/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение НЕКСТ ЛОДЖИСТИК ЕООД ДИСКОРДИА АД   14.1.2019 10:00
15 Гражданско дело No 4879/2018, 20 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Р.Т.И. СОД-ВАРНА АД   14.1.2019 10:30
16 Гражданско дело No 19157/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.И.К.,
М.М.Н.
М.И.Н.   14.1.2019 11:00
17 Гражданско дело No 19263/2017, 41 състав Облигационни искове между съсобственици АССЕМ ООД Б.К.   14.1.2019 13:00
18 Гражданско дело No 3516/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ С.Р.М.   14.1.2019 13:00
19 Гражданско дело No 18102/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     14.1.2019 13:00
20 Гражданско дело No 18973/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     14.1.2019 13:00
21 Гражданско дело No 17708/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.В.Б.,
П.А.Б.
    14.1.2019 13:10
22 Гражданско дело No 7697/2018, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ж.А.Ш. ОБЩИНА ВАРНА   14.1.2019 13:15
23 Гражданско дело No 9735/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Ж.Р. В.П.С.   14.1.2019 13:20
24 Гражданско дело No 6959/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.В.В. Г.Р.С.   14.1.2019 13:30
25 Гражданско дело No 7130/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.К.И. М.П.Т.   14.1.2019 13:30
26 Гражданско дело No 9464/2018, 41 състав Искове по КЗ Д.И.Д. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   14.1.2019 13:30
27 Гражданско дело No 12667/2018, 34 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права В.С.И.,
А.Л.Л.
Л.Л.Л.   14.1.2019 13:30
28 Гражданско дело No 15379/2018, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ   14.1.2019 13:30
29 ЧГД No 16693/2018, 51 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. П.С.И.,
А.А.Р.,
Л.А.Д.
А.А.Д.   14.1.2019 13:30
30 Гражданско дело No 11996/2018, 41 състав Искове по КЗ З.А.Х. ЗД БУЛ ИНС АД   14.1.2019 13:50
31 Гражданско дело No 10557/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Н.Й.   14.1.2019 14:00
32 Гражданско дело No 11228/2018, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН ЕООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
РИТЪМ-4-ТБ ООД
  14.1.2019 14:00
33 Гражданско дело No 12362/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Х.Д. П.И.В.   14.1.2019 14:00
34 Гражданско дело No 12907/2018, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АСПЕКТ-33 ООД Е.М.Д.   14.1.2019 14:00
35 Гражданско дело No 15155/2018, 34 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД В.Р.К.   14.1.2019 14:00
36 Гражданско дело No 2684/2018, 34 състав Делба Д.И.Д. Т.В.Д.,
С.М.Г.,
Т.Д.Т.
  14.1.2019 14:30
37 Гражданско дело No 5802/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.И.Д.,
П.И.Д.
  14.1.2019 14:30
38 Гражданско дело No 10734/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.А.Г. П.Д.Г.   14.1.2019 14:30
39 Гражданско дело No 17724/2018, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.А.К.,
Ю.Л.К.
    14.1.2019 14:30
40 Гражданско дело No 19052/2018, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.И.Й.,
И.С.Й.
    14.1.2019 14:30
41 Гражданско дело No 2995/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД З.И.И.   14.1.2019 14:45
42 Гражданско дело No 7147/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ж.Т.Д.   14.1.2019 14:45
43 Гражданско дело No 2474/2015, 34 състав Делба Т.П.М.,
Л.М.Т.,
Б.М.Т.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
М.Б.Т.Б.,
П.С.М.,
А.М.М.,
Л.И.К.
В.С.И.,
М.В.Я.,
Р.В.Л.,
Т.Д.М.,
И.М.К.
  14.1.2019 15:00
44 Гражданско дело No 5769/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.А.Д.   14.1.2019 15:00
45 Гражданско дело No 12665/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ГАНЖОР-2 ЕООД   14.1.2019 15:00
46 Гражданско дело No 5741/2018, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.И.Ч. В.Д.Т.,
Т.Г.Т.
  14.1.2019 15:30
47 Гражданско дело No 10077/2018, 34 състав Делба К.Н.Ж. Д.Р.П.   14.1.2019 15:30
48 Гражданско дело No 12854/2018, 51 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА   14.1.2019 15:30
49 Гражданско дело No 3637/2018, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.А.П.,
М.К.П.,
П.К.П.,
А.Д.А.,
С.Д.С.,
М.М.Т.,
Е.Ж.Н.,
Б.Ж.К.,
М.Ж.Н.
А.А.К.,
Т.Г.А.
  14.1.2019 16:00
50 Гражданско дело No 6318/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СТЕФАНОВ ЕСТЕЙТ ЕООД   14.1.2019 16:30
51 Гражданско дело No 17018/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Я.Д.,
Л.И.Д.
    14.1.2019 16:30
52 Гражданско дело No 2978/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ 31,
М.С.Б.,
Б.Н.Б.,
Б.Е.Б.
П.С.Б.   15.1.2019 9:00
53 Гражданско дело No 15376/2018, 26 състав Искове за трудово възнаграждение Е.В.А. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   15.1.2019 9:00
54 Гражданско дело No 18702/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.1.2019 9:00
55 Гражданско дело No 18785/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.1.2019 9:00
56 Гражданско дело No 1099/2018, 26 състав Облигационни искове между съсобственици П.В.П. С.П.С.   15.1.2019 9:30
57 Гражданско дело No 5906/2018, 26 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.А.Т.,
К.Н.Т.
ВЪЗРАЖДАНЕ 2004 ЕООД   15.1.2019 9:30
58 Гражданско дело No 9384/2017, 49 състав Делба Д.П.Н.,
Е.Р.П.
Д.Г.Д.   15.1.2019 10:00
59 Гражданско дело No 1114/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.Г.И.   15.1.2019 10:00
60 Гражданско дело No 3573/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Т.   15.1.2019 10:00
61 Гражданско дело No 8599/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.К.К. ОБЩИНА БЯЛА   15.1.2019 10:00
62 Гражданско дело No 10186/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Р.А.Д.   15.1.2019 10:00
63 Гражданско дело No 16100/2018, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.Х.,
М.Ц.Г.
Ц.М.Г.   15.1.2019 10:00
64 Гражданско дело No 15928/2017, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.Н.,
Р.Н.Н.
С.В.Г.,
М.Г.Г.,
Ж.Г.Г.,
М.С.Г.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Я.Д.К.,
М.Д.К.
  15.1.2019 10:30
65 Гражданско дело No 4958/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Ш.А.,
З.И.Г.
И.А.Г.   15.1.2019 10:30
66 Гражданско дело No 10745/2018, 49 състав Делба Я.С.О. АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   15.1.2019 10:30
67 Гражданско дело No 12000/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.С.Р.   15.1.2019 10:30
68 Гражданско дело No 19156/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Н.С.,
Ц.Н.С.
С.А.С.   15.1.2019 10:30
69 Гражданско дело No 18996/2017, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.П.,
А.Л.П.
АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   15.1.2019 11:00
70 Гражданско дело No 844/2018, 49 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. Т.С.А.   15.1.2019 11:00
71 Гражданско дело No 4328/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Н.В.,
Н.В.Г.
В.Ц.Г.   15.1.2019 11:00
72 Гражданско дело No 6764/2018, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Я.Г. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   15.1.2019 11:00
73 Гражданско дело No 11280/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.П.Г. К.К.С.   15.1.2019 11:00
74 Гражданско дело No 14589/2018, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Г.Г. П.Б.П.   15.1.2019 11:30
75 Гражданско дело No 19031/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.М.Н.,
М.И.Н.
К.И.К.   15.1.2019 11:30
76 Гражданско дело No 18430/2018, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Д.А. Р.С.А.   15.1.2019 13:00
77 Гражданско дело No 19025/2018, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.И.К. И.К.К.   15.1.2019 13:00
78 Гражданско дело No 16571/2014, 24 състав Делба В.П.К. Х.Н.К.,
Н.Н.Г.,
А.Х.К.
  15.1.2019 13:30
79 Гражданско дело No 15505/2017, 35 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.С.Й. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
В.В.А.,
М.Д.А.
  15.1.2019 13:30
80 Гражданско дело No 2478/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Д.В.П.   15.1.2019 13:30
81 Гражданско дело No 4311/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ САНО И ПИ СИ ЕООД М.С.С.   15.1.2019 13:30
82 Гражданско дело No 4839/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Х.П.В.   15.1.2019 13:30
83 Гражданско дело No 5243/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Р.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.1.2019 13:30
84 Гражданско дело No 6317/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.В. А.И.Б.В.   15.1.2019 13:30
85 Гражданско дело No 7752/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Ю.Г.М.   15.1.2019 13:30
86 Гражданско дело No 8940/2018, 14 състав Искове по КЗ Н.Д.К. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   15.1.2019 13:30
87 Гражданско дело No 10561/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Т.Х.И.   15.1.2019 13:30
88 Гражданско дело No 11334/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Т.Т.   15.1.2019 13:30
89 Гражданско дело No 13150/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.И.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.1.2019 13:30
90 Гражданско дело No 17281/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.Г.Г.     15.1.2019 13:30
91 Гражданско дело No 17385/2018, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Г.А.,
Н.А.А.
    15.1.2019 13:30
92 Гражданско дело No 901/2006, 35 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Н.Х.,
С.Х.Х.
Й.Б.Б.,
М.Г.Б.
  15.1.2019 14:00
93 Гражданско дело No 9680/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.1.2019 14:00
94 Гражданско дело No 10384/2018, 31 състав Искове по КЗ В.Д.В. ЗД БУЛ ИНС АД   15.1.2019 14:00
95 Гражданско дело No 11989/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.Ж.В.,
С.А.Г.
  15.1.2019 14:00
96 Гражданско дело No 14600/2018, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.А.М. АУРОРА ЕАД   15.1.2019 14:00
97 Гражданско дело No 2054/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.Г.Й.   15.1.2019 14:30
98 Гражданско дело No 2814/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.П.С.   15.1.2019 14:30
99 Гражданско дело No 6586/2018, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Д.А.Х. ВАРНА БАУ ООД   15.1.2019 14:30
100 Гражданско дело No 6594/2018, 14 състав Облигационни искове между съсобственици В.Н.Р.,
Л.Н.Й.,
З.Н.К.,
Б.Г.К.,
Н.И.М.
М.Н.И.,
Г.Н.К.
  15.1.2019 14:30
101 Гражданско дело No 9273/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.М.Л. Р.С.К.   15.1.2019 14:30
102 Гражданско дело No 9440/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.С. Д.Е.Д. ЕТ,
Д.Т.С.,
Е.Д.Т.
  15.1.2019 14:30
103 Гражданско дело No 13854/2015, 31 състав Делба М.Л.С. В.Г.Ф.,
С.Г.С.,
И.П.С.,
П.Л.Г.,
Г.Л.Г.
  15.1.2019 15:00
104 Гражданско дело No 17972/2017, 31 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.К.Т. ДИРЕКТОРА НА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-КАРВУНА,
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ,
ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА,
УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД
  15.1.2019 15:00
105 Гражданско дело No 755/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Б.И. З.Х.М.   15.1.2019 15:00
106 Гражданско дело No 1276/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.И.К.,
З.С.Д.
Х.Й.Х.   15.1.2019 15:00
107 Гражданско дело No 2861/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.В. Г.Р.Р.,
Г.С.Н.,
Н.С.С.
  15.1.2019 15:00
108 Гражданско дело No 1479/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПОЛИМЕКС ГРУП ЕООД ТИГАЛАН ООД   15.1.2019 15:30
109 Гражданско дело No 9515/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТРОЙРЕНТ ЕООД ЛЕЙК ХАУС ЕООД   15.1.2019 15:30
110 Гражданско дело No 15804/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака П.И.С. Л.Д.С.   15.1.2019 15:30
111 Гражданско дело No 18475/2018, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.С.Р.,
В.Л.З.
Л.В.З.   15.1.2019 16:00
112 Гражданско дело No 10556/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕМИ ООД ГРАНД МОБИЛ ООД   15.1.2019 16:15
113 Гражданско дело No 13258/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака В.В.Т. Д.Г.Г.,
ДСП ВАРНА
  16.1.2019 8:30
114 Гражданско дело No 2467/2018, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.К.М.,
Т.Х.М.,
К.Х.М.,
Н.Х.М.
Х.Н.М.,
ДСП ВАРНА
  16.1.2019 8:50
115 Гражданско дело No 10743/2018, 19 състав Искове по КЗ А.Й.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД   16.1.2019 9:00
116 Гражданско дело No 10841/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАПИТАЛ СФ ЕООД К.Г.К.   16.1.2019 9:00
117 Гражданско дело No 13111/2018, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.И.И.,
В.В.Ц.
В.Ц.Ц.,
ДСП ВАРНА
  16.1.2019 9:00
118 Гражданско дело No 18101/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.1.2019 9:25
119 Гражданско дело No 18089/2017, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Щ.А.,
С.Щ.Г.,
З.А.С.
ОБЩИНА ВАРНА   16.1.2019 9:30
120 Гражданско дело No 293/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.З.С.   16.1.2019 9:30
121 Гражданско дело No 5219/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.А.В.   16.1.2019 9:30
122 Гражданско дело No 9552/2018, 48 състав Искове за трудово възнаграждение Х.С.Х. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД   16.1.2019 9:30
123 Гражданско дело No 9553/2018, 48 състав Искове за трудово възнаграждение К.С.Ф. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД   16.1.2019 9:30
124 Гражданско дело No 10596/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ФОРМУЛА 16 ВАРНА ЕООД   16.1.2019 9:30
125 Гражданско дело No 9256/2018, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БОДИЕС ТРЕЙДИНГ ЕООД И.К.К.   16.1.2019 9:45
126 Гражданско дело No 6008/2017, 48 състав Делба И.Г.Д. П.Г.Я.   16.1.2019 10:00
127 Гражданско дело No 16954/2017, 48 състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД ГРИФИД ХОЛИ ЕООД   16.1.2019 10:00
128 Гражданско дело No 3325/2018, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Л.Щ.,
П.И.Щ.,
ПРИМОРСКА ПОПУЛЯРНА БИЗНЕС-КООПЕРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Е.Ш.А.,
К.П.Б.
  16.1.2019 10:00
129 Гражданско дело No 6473/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.С.К.   16.1.2019 10:00
130 Гражданско дело No 544/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   16.1.2019 10:30
131 Гражданско дело No 11984/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.М.С. М.С.Х.   16.1.2019 10:30
132 Гражданско дело No 12175/2018, 48 състав Искове за трудово възнаграждение К.И.Д. ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД   16.1.2019 10:30
133 Гражданско дело No 10178/2018, 48 състав Искове по ЗОДОВ Д.Н.Д. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   16.1.2019 10:45
134 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   16.1.2019 11:00
135 Гражданско дело No 6004/2018, 19 състав Делба Е.С.Р. Д.Т.Ч.,
Д.Н.Ч.,
Р.Н.Ч.,
Н.С.Ч.,
А.С.Ч.
  16.1.2019 11:00
136 Гражданско дело No 19122/2018, 19 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Х.И. Б.Р.М.   16.1.2019 11:30
137 ЧГД No 1955/2018, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.1.2019 13:00
138 Гражданско дело No 12660/2018, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ю.А.А.,
М.А.А.
А.А.Ю.   16.1.2019 13:00
139 ЧГД No 17164/2018, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.1.2019 13:00
140 Гражданско дело No 7534/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.И.Т.   16.1.2019 13:30
141 ЧГД No 9228/2018, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.1.2019 13:30
142 Гражданско дело No 11947/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.П.Ж.   16.1.2019 13:30
143 ЧГД No 15447/2018, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.1.2019 13:30
144 Гражданско дело No 16099/2018, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.К.Д. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   16.1.2019 13:30
145 Гражданско дело No 17169/2018, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Г.Н. ПАЗАРИ ЕАД   16.1.2019 13:30
146 Гражданско дело No 18285/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.П.П.,
С.В.П.
    16.1.2019 13:30
147 Гражданско дело No 606/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ц.Е.М.   16.1.2019 14:00
148 Гражданско дело No 3675/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Ю.Х.С.   16.1.2019 14:00
149 Гражданско дело No 7604/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Н.Л.,
Н.Д.Л.
  16.1.2019 14:00
150 Гражданско дело No 9177/2018, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Д.П.К.,
В.И.К.
  16.1.2019 14:00
151 Гражданско дело No 9229/2018, 46 състав Искове по КЗ П.Н.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   16.1.2019 14:00
152 Гражданско дело No 16854/2018, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.И.П. Т.П.П.   16.1.2019 14:00
153 ЧГД No 18245/2018, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗД ЕВРОИНС АД,
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
  16.1.2019 14:00
154 Гражданско дело No 18897/2018, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Х.П.,
Г.Д.П.
    16.1.2019 14:00
155 Гражданско дело No 19268/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД В.В.Х.   16.1.2019 14:30
156 Гражданско дело No 3625/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФАКТОРЪТ ЕООД ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД   16.1.2019 14:30
157 Гражданско дело No 11152/2018, 46 състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО А.Е.И. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   16.1.2019 14:30
158 Гражданско дело No 11342/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.В.Г.   16.1.2019 14:30
159 Гражданско дело No 19011/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Т.М.,
С.Б.М.
    16.1.2019 14:30
160 Гражданско дело No 6001/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ДЕВНЯ 11 Р.П.П.   16.1.2019 15:00
161 Гражданско дело No 10068/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Д.Я. Д.Г.Я.   16.1.2019 15:00
162 Гражданско дело No 11462/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.К.-Н.К. ЕТ ТРАНС КОМФОРТ ООД   16.1.2019 15:00
163 Гражданско дело No 15380/2018, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Г.В. К.П.Д.   16.1.2019 15:00
164 Гражданско дело No 5395/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Д.А. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ВАРНА   16.1.2019 15:30
165 Гражданско дело No 6871/2018, 25 състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство Д.С.Т. Б.М.П.   16.1.2019 15:30
166 Гражданско дело No 14689/2018, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.И.С. Р.Ж.Р.   16.1.2019 15:30
167 Гражданско дело No 14509/2018, 16 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Т.Т. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА   16.1.2019 16:00
168 Гражданско дело No 3944/2018, 8 състав Искове за трудово възнаграждение В.В.Т. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   17.1.2019 9:15
169 Гражданско дело No 1460/2018, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.А.А.,
А.М.К.,
О.А.А.
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД   17.1.2019 9:30
170 Гражданско дело No 2910/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.К.С.   17.1.2019 9:30
171 Гражданско дело No 9545/2018, 8 състав Искове по КЗ ВА-ДИ 2 ООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   17.1.2019 9:45
172 Гражданско дело No 5810/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Й.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.1.2019 9:50
173 ЧГД No 12842/2018, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     17.1.2019 9:50
174 Гражданско дело No 620/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.А.К. Т.В.М.,
Г.С.М.
  17.1.2019 10:00
175 Гражданско дело No 8204/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   17.1.2019 10:00
176 Гражданско дело No 6851/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Х.С.Д.   17.1.2019 10:10
177 Гражданско дело No 10997/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Б.П.Н.   17.1.2019 10:20
178 Гражданско дело No 3953/2018, 40 състав Искове за трудово възнаграждение О.О.Т. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   17.1.2019 10:30
179 Гражданско дело No 2914/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.С.Н.   17.1.2019 10:40
180 Гражданско дело No 5528/2018, 40 състав Искове по КЗ Д.Т.А. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   17.1.2019 10:40
181 Гражданско дело No 4896/2017, 40 състав Делба И.Т.С. Н.В.Н.   17.1.2019 10:50
182 Гражданско дело No 3575/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.А.Г. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД   17.1.2019 11:00
183 Гражданско дело No 15499/2018, 40 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.В.Д. ДИНКЕЛ ЕООД   17.1.2019 11:20
184 Гражданско дело No 5757/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.П.К. П.Й.К.   17.1.2019 11:30
185 Гражданско дело No 9678/2018, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОМПАНИЯ РОСКРИМ ООД БАРД 90 ЕООД   17.1.2019 11:30
186 Гражданско дело No 12546/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Р.,
Н.В.Д.
М.П.А.   17.1.2019 13:30
187 Гражданско дело No 18901/2018, 10 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     17.1.2019 13:30
188 Гражданско дело No 19247/2018, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.И.Д. Р.Н.Д.   17.1.2019 13:30
189 Гражданско дело No 12747/2017, 10 състав Делба З.Г.Х. И.В.А.   17.1.2019 14:00
190 Гражданско дело No 6094/2018, 11 състав Делба К.Г.Д. В.Г.Д.   17.1.2019 14:20
191 Гражданско дело No 18439/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД М.М.Я.   17.1.2019 14:30
192 Гражданско дело No 11262/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.К.Д.   17.1.2019 14:30
193 Гражданско дело No 10440/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Д.Д. К.Н.А.   17.1.2019 14:40
194 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  17.1.2019 14:50
195 Гражданско дело No 16621/2015, 10 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН П.Д.П. Р.Д.П.,
Б.Д.П.
  17.1.2019 14:50
196 Гражданско дело No 3980/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.М.Н.   17.1.2019 15:00
197 Гражданско дело No 10986/2018, 11 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   17.1.2019 15:10
198 Гражданско дело No 19204/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.М.В.   17.1.2019 15:20
199 Гражданско дело No 8835/2018, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Х.Х. Л.С.Е.   17.1.2019 15:20
200 Гражданско дело No 3777/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.И.В.   17.1.2019 15:30
201 Гражданско дело No 4922/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРКОЛОР ЕООД Е.Г.Г.   17.1.2019 15:30
202 Гражданско дело No 17263/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.И.И.,
И.Р.М.
Р.И.М.   17.1.2019 15:50
203 Гражданско дело No 19326/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     17.1.2019 15:50
204 Гражданско дело No 1682/2018, 11 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Н.Й.Й. Д.К.М.   17.1.2019 16:00
205 Гражданско дело No 19123/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.В.Х. С.Я.Х.   17.1.2019 16:00
206 Гражданско дело No 10511/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Б.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2019 9:00
207 Гражданско дело No 12211/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Х.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2019 9:00
208 Гражданско дело No 8207/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Г.Н. А.С.А.   18.1.2019 9:30
209 Гражданско дело No 10849/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2019 9:30
210 Гражданско дело No 12173/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.Б.Г. Б.З.Г.   18.1.2019 9:30
211 Гражданско дело No 15474/2018, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Х.П. С.М.Р.   18.1.2019 9:30
212 Гражданско дело No 15650/2018, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака С.В.П. А.Г.О.   18.1.2019 9:30
213 Гражданско дело No 18299/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.И.П.,
Н.Р.П.
    18.1.2019 9:30
214 Гражданско дело No 19072/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.Й.,
Я.М.Й.
    18.1.2019 9:30
215 Гражданско дело No 12092/2018, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Р.Й. И.М.Й.   18.1.2019 9:45
216 Гражданско дело No 3181/2016, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   18.1.2019 10:00
217 Гражданско дело No 2412/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.П.К. ШОН И ЖО ООД   18.1.2019 10:00
218 Гражданско дело No 2461/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.С.П. Н.Б.Г.   18.1.2019 10:00
219 Гражданско дело No 5628/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Ж.Г.   18.1.2019 10:00
220 Гражданско дело No 12476/2018, 43 състав Искове по КЗ П.Л.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   18.1.2019 10:00
221 ЧГД No 13031/2018, 18 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.1.2019 10:00
222 Гражданско дело No 13943/2018, 50 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ВАРНА   18.1.2019 10:00
223 Гражданско дело No 14072/2018, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.К.М. К.Д.М.   18.1.2019 10:00
224 ЧГД No 15445/2018, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.1.2019 10:00
225 ЧГД No 16091/2018, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.1.2019 10:00
226 Гражданско дело No 13660/2018, 47 състав Искове по КЗ М.П.К. ЗД БУЛ ИНС АД   18.1.2019 10:15
227 Гражданско дело No 10007/2014, 18 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ КНМ ГРУП ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2019 10:30
228 Гражданско дело No 7507/2016, 43 състав Делба С.Т.И.,
Х.Т.С.,
П.К.А.,
К.К.Б.
П.Р.Н.,
Н.Р.Н.,
Ц.Л.Н.,
М.Г.Г.,
П.Н.К.,
В.Н.Д.,
Ю.Н.Т.,
Г.П.Г.Т.,
К.П.Г.С.,
Й.Ж.Р.,
И.И.П.,
И.П.П.,
И.Б.В.,
Т.Б.П.,
Е.Л.М.,
Н.Л.Н.,
М.В.С.Г.,
А.С.К.,
А.И.Б.,
М.Х.Г.Т.,
Р.Г.А.Б.,
С.Г.Л.,
В.П.Н.,
Н.П.Н.,
В.И.И.,
Л.А.К.,
В.К.К.,
К.К.К.,
Б.М.Т.,
Л.М.Т.,
Н.П.М.,
Т.П.М.,
Т.Д.Т.,
М.Б.Т.Б.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
Л.Х.,
Л.И.К.
  18.1.2019 10:30
229 Гражданско дело No 1941/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.Г.М.   18.1.2019 10:30
230 Гражданско дело No 3878/2018, 18 състав Искове по КЗ Д.И.С. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   18.1.2019 10:30
231 Гражданско дело No 10790/2018, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД С.Т.И.,
П.К.Х.
  18.1.2019 10:30
232 Гражданско дело No 13683/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.Т. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД   18.1.2019 10:30
233 Гражданско дело No 15095/2018, 50 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.М.Н. Ж.Щ.Н.,
А.А.Н.
  18.1.2019 10:30
234 Гражданско дело No 13667/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.К.П. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   18.1.2019 10:45
235 Гражданско дело No 5884/2017, 18 състав Делба Р.В.Д.,
В.С.С.
С.М.С.,
Й.М.С.
  18.1.2019 11:00
236 Гражданско дело No 17981/2017, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.Н.Х.,
С.Р.Х.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
  18.1.2019 11:00
237 Гражданско дело No 3945/2018, 43 състав Искове за трудово възнаграждение П.М.С. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   18.1.2019 11:00
238 Гражданско дело No 3949/2018, 43 състав Искове за трудово възнаграждение О.И.В. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   18.1.2019 11:00
239 Гражданско дело No 8212/2018, 18 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.И.И. ОБЩИНА ВАРНА   18.1.2019 11:00
240 Гражданско дело No 12851/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БТС БЪЛГЕРИЪН ТУРИСТ СЪРВИСИЗ ООД ЕВЕНТ АДЖЕНДА ЕООД,
ЕВЕНТ ФАКТОРИ ООД
  18.1.2019 11:00
241 Гражданско дело No 13804/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Я.М.     18.1.2019 11:00
242 Гражданско дело No 14333/2018, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.М.К.,
Г.И.Т.
И.А.Т.   18.1.2019 11:15
243 Гражданско дело No 546/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   18.1.2019 11:30
244 Гражданско дело No 5396/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.М. Г.М.-5. ЕТ   18.1.2019 11:30
245 Гражданско дело No 12931/2018, 18 състав Искове за трудово възнаграждение М.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   18.1.2019 11:30
246 Гражданско дело No 18061/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.Ш.,
Ц.Х.Ш.
    18.1.2019 11:30
247 Гражданско дело No 7772/2018, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.С.Н. Н.Н.Н.   18.1.2019 13:00
248 Гражданско дело No 9272/2018, 39 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Г.И.Ц.   18.1.2019 13:00
249 Гражданско дело No 9551/2018, 39 състав Искове за трудово възнаграждение Ф.Х.Ч. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД   18.1.2019 13:00
250 Гражданско дело No 18290/2018, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.И.,
И.В.И.
    18.1.2019 13:00
251 Гражданско дело No 18435/2017, 39 състав Искове за недействителност на правни сделки И.А.М. Й.В.Г.,
Г.И.Б.
  18.1.2019 13:30
252 Гражданско дело No 5216/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.Д.Ц.   18.1.2019 13:30
253 Гражданско дело No 8686/2018, 42 състав Искове по КЗ Р.А.Д. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   18.1.2019 13:30
254 Гражданско дело No 14137/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2019 13:30
255 Гражданско дело No 26/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.П.М.   18.1.2019 14:00
256 Гражданско дело No 10992/2018, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.П.В. П.В.П.   18.1.2019 14:00
257 Гражданско дело No 13145/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Д.К.   18.1.2019 14:00
258 ЧГД No 15364/2018, 39 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.1.2019 14:00
259 ЧГД No 18487/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     18.1.2019 14:00
260 ЧГД No 19227/2018, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     18.1.2019 14:00
261 Гражданско дело No 3477/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Т.Н.Х.   18.1.2019 14:30
262 Гражданско дело No 7605/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   18.1.2019 14:30
263 Гражданско дело No 8730/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.И.Я.   18.1.2019 14:30
264 Гражданско дело No 16096/2018, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.А.Г. А.Д.Г.   18.1.2019 14:30
265 Гражданско дело No 5388/2018, 39 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Й.Т. МОБИЛТЕЛ ЕАД   18.1.2019 15:00
266 Гражданско дело No 10900/2018, 42 състав Делба П.П.П.,
М.П.В.
З.П.П.   18.1.2019 15:00
267 Гражданско дело No 12513/2018, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.К.К.,
П.К.К.
К.С.К.   18.1.2019 15:00
268 Гражданско дело No 15419/2018, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Ж.Д.,
Д.Я.К.
Я.Г.К.   18.1.2019 15:00
269 Гражданско дело No 6841/2018, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.В.И. С.В.П.,
З.Я.П.
  18.1.2019 15:30
270 Гражданско дело No 11982/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Х.И. И.А.И.   18.1.2019 15:30
271 ЧГД No 13578/2018, 7 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     21.1.2019 8:30
272 Гражданско дело No 15568/2018, 7 състав Делба В.С.М. М.С.М.   21.1.2019 8:30
273 Гражданско дело No 9622/2018, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Й.А. А.Ю.А.   21.1.2019 9:00
274 Гражданско дело No 9799/2018, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.В.К. С.В.Н.   21.1.2019 9:00
275 Гражданско дело No 12376/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД В.Р.Х.   21.1.2019 9:00
276 Гражданско дело No 13143/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Й.Б.Б.,
М.Ц.Б.
  21.1.2019 9:00
277 Гражданско дело No 9637/2018, 20 състав Искове по ЗОДОВ В.Х.С. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   21.1.2019 9:30
278 Гражданско дело No 19195/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.В.,
И.С.В.
    21.1.2019 9:30
279 Гражданско дело No 19033/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.В.,
В.Й.В.
    21.1.2019 9:40
280 Гражданско дело No 19147/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.Ф.И.,
И.С.В.И.
    21.1.2019 9:45
281 Гражданско дело No 6472/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАТ ООД РИБАРНИКА ЕООД   21.1.2019 10:00
282 Гражданско дело No 14012/2018, 20 състав Искове по КЗ ЗД ЕВРОИНС АД А.Н.Г.   21.1.2019 10:30
283 Гражданско дело No 10902/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.Н.Ш. Б.Д.К.   21.1.2019 11:00
284 Гражданско дело No 16668/2018, 7 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.С.А. С.К.А.   21.1.2019 11:30
285 Гражданско дело No 15978/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.А.Р.     21.1.2019 13:00
286 Гражданско дело No 16182/2018, 41 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.И.Р. БУЛБЕЛ СТРОЙ ЕООД   21.1.2019 13:10
287 Гражданско дело No 11949/2018, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Б. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД   21.1.2019 13:20
288 Гражданско дело No 14562/2015, 41 състав Делба А.С.С. И.И.Х.,
З.Б.Х.,
Е.Й.Б.,
Н.Й.Б.
  21.1.2019 13:30
289 Гражданско дело No 3188/2018, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Р.Х. Г.Д.Х.   21.1.2019 13:30
290 Гражданско дело No 8605/2018, 9 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И.Х.П. ОБЩИНА ВАРНА   21.1.2019 13:30
291 Гражданско дело No 12990/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.Ж.П.   21.1.2019 13:30
292 Гражданско дело No 6383/2015, 41 състав Делба С.С.В. Н.Д.В.,
Н.Н.Г.
  21.1.2019 14:00
293 Гражданско дело No 2147/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Т.Д.Б.   21.1.2019 14:00
294 Гражданско дело No 5763/2018, 9 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП ООД,
БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
И.С.Е.
А-РЕНТ ЕООД,
ГЕНЕВ 2009 ООД,
ЛУКС ИМОТИ ВАРНА ЕООД,
БИСЕР НАЧЕВ ЕООД,
ФОКС МОТОРС ООД,
ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД,
БРЕВИС ООД,
МЕДИА СЪРВИС ООД,
АПЛИ КОНСУЛТ ООД,
СОФТСИСТЕМ ООД,
Я.С.П.,
П.Г.П.
  21.1.2019 14:00
295 Гражданско дело No 13506/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД М.Я.М.   21.1.2019 14:00
296 Гражданско дело No 682/2018, 9 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.Т.Л.,
К.Я.Г.
Я.К.Г.   21.1.2019 14:30
297 Гражданско дело No 1478/2018, 9 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Е.А.П. ПЕНЕМАТ ООД   21.1.2019 14:30
298 Гражданско дело No 11080/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД С.Н.В.   21.1.2019 14:30
299 Гражданско дело No 1157/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД С.В.И.   21.1.2019 15:00
300 Гражданско дело No 5159/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.А.П.,
Р.М.П.
  21.1.2019 15:00
301 Гражданско дело No 10592/2018, 9 състав Делба М.Н.Д. Л.П.Г.   21.1.2019 15:00
302 Гражданско дело No 11933/2018, 51 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Т.Т. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   21.1.2019 15:00
303 Гражданско дело No 15219/2018, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.К.Д. К.Д.Д.   21.1.2019 15:00
304 Гражданско дело No 11000/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.М.В.   21.1.2019 15:15
305 Гражданско дело No 3640/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД И.А.Г.   21.1.2019 15:30
306 Гражданско дело No 6468/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.В.Д.   21.1.2019 15:30
307 Гражданско дело No 11286/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Р.Ф.Р.   21.1.2019 15:30
308 Гражданско дело No 17734/2018, 51 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД Й.В.Б.   21.1.2019 15:30
309 Гражданско дело No 12481/2018, 41 състав Искове по КЗ Б.Н.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   21.1.2019 16:00
310 Гражданско дело No 16351/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.1.2019 16:00
311 Гражданско дело No 16352/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.1.2019 16:00
312 Гражданско дело No 9623/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Л.Т.   22.1.2019 9:00
313 Гражданско дело No 8847/2018, 46 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД П.В.А.   22.1.2019 10:00
314 Гражданско дело No 4378/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Я.Ч.,
Ж.Я.П.
ОБЩИНА ВАРНА   22.1.2019 10:30
315 Гражданско дело No 3778/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.Е.А.   22.1.2019 13:00
316 Гражданско дело No 6394/2018, 35 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.С.С. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   22.1.2019 13:00
317 Гражданско дело No 11697/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Б.К.Н.   22.1.2019 13:00
318 Гражданско дело No 12268/2018, 24 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.1.2019 13:00
319 Гражданско дело No 15150/2018, 24 състав Искове по КЗ Й.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.1.2019 13:00
320 Гражданско дело No 18103/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.1.2019 13:00
321 Гражданско дело No 18703/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.1.2019 13:00
322 Гражданско дело No 5390/2018, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.С.Н. Д.К.К.   22.1.2019 13:30
323 Гражданско дело No 9443/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.И.Й. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   22.1.2019 13:30
324 Гражданско дело No 10708/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕМ ЕКС 001 ЕООД ЛУЧИ СТРОЙ ЕООД   22.1.2019 13:30
325 Гражданско дело No 11700/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД З.Ю.И.   22.1.2019 13:30
326 Гражданско дело No 12216/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.Т.Х.   22.1.2019 13:30
327 Гражданско дело No 13284/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Й.П.Т.   22.1.2019 13:30
328 Гражданско дело No 14345/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД Б.Б.З.   22.1.2019 13:30
329 Гражданско дело No 15035/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Г.Г. Б.К.Б.Г.   22.1.2019 13:30
330 Гражданско дело No 16452/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Л.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2019 13:30
331 Гражданско дело No 17560/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.К.В.,
Ц.Г.В.
    22.1.2019 13:30
332 Гражданско дело No 18058/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Ж.Д.,
А.М.Д.
    22.1.2019 13:30
333 Гражданско дело No 19127/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Д.,
А.П.И.
    22.1.2019 13:30
334 Гражданско дело No 3425/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.Р.Т.   22.1.2019 14:00
335 Гражданско дело No 5269/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Х.   22.1.2019 14:00
336 Гражданско дело No 9508/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.Д.Т.Б.   22.1.2019 14:00
337 Гражданско дело No 10686/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Ф.И.С. А.Н.С.   22.1.2019 14:00
338 Гражданско дело No 11907/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НЕКТАР НАТУРА ООД ДЕНИЦА 2010-ГЛ ЕООД   22.1.2019 14:00
339 Гражданско дело No 13107/2018, 31 състав Искове по КЗ Н.Н.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.1.2019 14:00
340 Гражданско дело No 13110/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.С.И. Ж.К.Я.   22.1.2019 14:00
341 Гражданско дело No 13676/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение О.С.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2019 14:00
342 ЧГД No 17043/2018, 31 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Й.А.М.     22.1.2019 14:00
343 Гражданско дело No 2414/2018, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ж.И.К. М.Х.К.,
Н.Х.К.
  22.1.2019 14:30
344 Гражданско дело No 6857/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.З.Е. ЛУКС ФЕЙШЪН ООД   22.1.2019 14:30
345 Гражданско дело No 10637/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИРКАТ ООД Ж.А.Г.   22.1.2019 14:30
346 Гражданско дело No 13274/2018, 31 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.Д.С. ГАЛА ТРАДИЦИЯ ООД   22.1.2019 14:30
347 ЧГД No 16090/2018, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     22.1.2019 14:30
348 Гражданско дело No 2747/2015, 31 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Д.А.Н.,
М.Ж.Т.
БЕЛВЮ ВАРНА АД   22.1.2019 15:00
349 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
М.П.Т.
  22.1.2019 15:00
350 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
М.П.Т.
  22.1.2019 15:00
351 Гражданско дело No 1292/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.О.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2019 15:00
352 Гражданско дело No 9620/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.Й. ОБЩИНА ВАРНА   22.1.2019 15:00
353 Гражданско дело No 10409/2018, 24 състав Делба К.М.В. Я.М.М.   22.1.2019 15:00
354 Гражданско дело No 12530/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.П. А.Г.С.   22.1.2019 15:00
355 Гражданско дело No 18977/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Г.П. Р.И.П.   22.1.2019 15:30
356 Гражданско дело No 19091/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.М.,
Р.Ц.М.
    22.1.2019 15:30
357 Гражданско дело No 19207/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.Г.П.,
Р.А.Т.
    22.1.2019 15:30
358 Гражданско дело No 10936/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.Т.,
Н.Р.К.
ДСП ВАРНА   23.1.2019 8:30
359 Гражданско дело No 15510/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.К.,
А.Ч.
ДСП ВАРНА   23.1.2019 8:30
360 Гражданско дело No 16666/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.В.,
И.Д.Х.
ДСП ВАРНА   23.1.2019 8:45
361 Гражданско дело No 17129/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Н.Н. В.Д.П.,
ДСП ВАРНА
  23.1.2019 8:45
362 Гражданско дело No 17384/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие О.Д.Д.,
Е.Е.Д.
ДСП ВАРНА   23.1.2019 8:45
363 Гражданско дело No 2801/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.П.Д.   23.1.2019 9:00
364 Гражданско дело No 6223/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ КОМЕРС АД Ю.П.К.   23.1.2019 9:00
365 Гражданско дело No 6385/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Г.   23.1.2019 9:00
366 Гражданско дело No 9619/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ С.И.И.   23.1.2019 9:00
367 Гражданско дело No 2459/2018, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Т.Й. Ц.И.С.,
С.В.С.
  23.1.2019 9:30
368 Гражданско дело No 6018/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.П.Л.   23.1.2019 9:30
369 Гражданско дело No 12118/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.П.Б.   23.1.2019 9:30
370 Гражданско дело No 12482/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ АРИОНИКС ДИЗАЙНС ЕООД   23.1.2019 9:30
371 Гражданско дело No 14767/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Р.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2019 9:30
372 Гражданско дело No 15497/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.Н. ОБЩИНА ВАРНА   23.1.2019 9:30
373 Гражданско дело No 15559/2017, 19 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Я.В.Я.,
Д.В.Я.
М.Я.Ж.   23.1.2019 10:00
374 Гражданско дело No 16209/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДОМОУПРАВИТЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД А.Г.К.   23.1.2019 10:00
375 Гражданско дело No 10847/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОКОМТЕХ ЕООД СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС ЕООД   23.1.2019 10:00
376 Гражданско дело No 14140/2018, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.П.Т. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД   23.1.2019 10:00
377 Гражданско дело No 15034/2018, 48 състав Искове по КЗ К.З.К. ЗД ЕВРОИНС АД   23.1.2019 10:00
378 Гражданско дело No 17209/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     23.1.2019 10:00
379 Гражданско дело No 15202/2018, 48 състав Облигационни искове между съсобственици МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД Е.И.Д.   23.1.2019 10:30
380 Гражданско дело No 3681/2018, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Г.Д.,
П.И.Ж.
В.М.Ш.,
Т.И.Г.,
И.Т.Г.,
ДСП ВАРНА
  23.1.2019 11:00
381 Гражданско дело No 12623/2018, 48 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Г.С.И. М.М.П.   23.1.2019 11:00
382 Гражданско дело No 8836/2018, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.С.Ч. Л.К.Р.,
В.К.И.
  23.1.2019 11:30
383 Гражданско дело No 17711/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.П.Б.,
Е.М.Б.
М.А.Б.   23.1.2019 11:30
384 Гражданско дело No 4882/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.С.С. Д.В.И.   23.1.2019 13:00
385 Гражданско дело No 19276/2018, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Х.,
Х.Т.Х.
    23.1.2019 13:00
386 Гражданско дело No 1363/2018, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.К.Р. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
  23.1.2019 13:30
387 Гражданско дело No 12592/2018, 25 състав Искове за трудово възнаграждение И.И.Х. ЛАЗАРА ЕООД   23.1.2019 13:30
388 ЧГД No 13562/2018, 16 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Д.Т.Д. Т.Д.С.   23.1.2019 13:30
389 Гражданско дело No 13619/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Т. Д.С.Т.   23.1.2019 13:30
390 Гражданско дело No 8281/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2019 14:00
391 Гражданско дело No 8417/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.М.П.,
М.П.П.,
П.Д.П.
М.К.Г.,
Х.Г.Х.,
З.Г.С.
  23.1.2019 14:00
392 Гражданско дело No 10120/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.С.С.   23.1.2019 14:00
393 Гражданско дело No 10932/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Б.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2019 14:00
394 Гражданско дело No 13868/2018, 25 състав Делба С.Х.Н. В.Н.В.   23.1.2019 14:00
395 Гражданско дело No 14370/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Й.М.К.   23.1.2019 14:30
396 Гражданско дело No 6303/2018, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СЮПРИЙМ БИЙЧ АПАРТМЕНТС ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2019 14:30
397 Гражданско дело No 10897/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Н.А. К.С.К.   23.1.2019 14:30
398 Гражданско дело No 13869/2018, 25 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Р.А.Л. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КОМПЛЕКС НИКЕЯ ПАРК КК ЧАЙКА, УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИЯНЕВ 20   23.1.2019 14:30
399 Гражданско дело No 1924/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВИСТАМАР ООД ТОП СЕЙЛ ООД,
БУЛИМПЕКС АД,
РХ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
  23.1.2019 15:00
400 Гражданско дело No 7322/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение О.К. ЕУРОТУР ООД   23.1.2019 15:00
401 Гражданско дело No 11714/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Н.Н. В.Н.В.   23.1.2019 15:00
402 Гражданско дело No 9092/2016, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Т.А.,
Д.Т.Я.
КАБАКУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД,
КАБАКУМ РЕЗИДЪНС ЕООД
  23.1.2019 15:30
403 Гражданско дело No 10268/2016, 16 състав Делба В.Н.Я.,
Б.С.Г.,
Е.П.И.,
П.И.П.,
Е.Л.И.,
П.Д.С.,
Д.Н.И.,
Д.П.П.,
В.П.
С.М.К.,
Г.С.П.,
И.К.П.,
А.И.Т.
  23.1.2019 15:30
404 Гражданско дело No 5377/2018, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.И.Х. Г.Д.Х.   23.1.2019 15:30
405 Гражданско дело No 15756/2016, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Е.Б.Г.,
С.А.Г.
  23.1.2019 16:00
406 Гражданско дело No 7625/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Н.Л.   24.1.2019 9:30
407 Гражданско дело No 15134/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Б.В.Й.   24.1.2019 9:30
408 Гражданско дело No 243/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Г.Д.   24.1.2019 10:00
409 Гражданско дело No 6222/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ КОМЕРС АД В.Л.Г.   24.1.2019 10:00
410 Гражданско дело No 13625/2018, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Т.Д.   24.1.2019 10:00
411 Гражданско дело No 5125/2018, 8 състав Делба Д.М.М. В.П.К.   24.1.2019 10:30
412 Гражданско дело No 12926/2018, 8 състав Искове за трудово възнаграждение И.Е.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   24.1.2019 10:30
413 Гражданско дело No 14766/2018, 8 състав Искове за трудово възнаграждение М.Ф.Ф. КАДАНС ЕООД   24.1.2019 10:30
414 Гражданско дело No 13802/2018, 8 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.Т.,
К.Д.Т.,
В.К.Г.
Д.В.Т.   24.1.2019 11:00
415 Гражданско дело No 12402/2018, 8 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.А.С.,
Ф.Ю.М.
Ю.М.Х.   24.1.2019 11:30
416 Гражданско дело No 7161/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД З.Н.П.   24.1.2019 13:30
417 Гражданско дело No 11790/2018, 30 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Б.С.Т.   24.1.2019 13:30
418 ЧГД No 11903/2018, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     24.1.2019 13:30
419 ЧГД No 13106/2018, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     24.1.2019 13:30
420 Гражданско дело No 16168/2018, 10 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.И.И. И.М.И.   24.1.2019 13:30
421 ЧГД No 16458/2018, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ТД ВАРНА П.А.М.,
Н.А.И.,
И.А.И.,
И.А.И.
  24.1.2019 13:30
422 Гражданско дело No 6762/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД П.Г.М.   24.1.2019 13:40
423 Гражданско дело No 9615/2018, 30 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Р.С.,
Б.И.С.
    24.1.2019 14:00
424 Гражданско дело No 11285/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Ц.Г.М.   24.1.2019 14:00
425 Гражданско дело No 15081/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.С.,
Н.И.С.
    24.1.2019 14:00
426 Гражданско дело No 4956/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЮРОПИЪН СЪПЛАЙ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД   24.1.2019 14:20
427 Гражданско дело No 4032/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Д.   24.1.2019 14:30
428 Гражданско дело No 5019/2018, 30 състав Искове по КЗ С.Н.С. ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   24.1.2019 14:30
429 Гражданско дело No 6050/2018, 11 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   24.1.2019 14:30
430 Гражданско дело No 10773/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Н.А.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2019 14:30
431 Гражданско дело No 899/2018, 11 състав Делба В.В.П. И.Б.П.,
Д.С.К.
  24.1.2019 14:45
432 Гражданско дело No 5888/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.И.К.   24.1.2019 14:45
433 Гражданско дело No 9274/2018, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.И.А. ТРЕЙД МАРК КОНСУЛТИНГ ЕООД   24.1.2019 15:00
434 Гражданско дело No 11699/2018, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Я.И. Д.Д.Д.   24.1.2019 15:00
435 Гражданско дело No 12906/2018, 30 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ю.Н.М. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   24.1.2019 15:00
436 Гражданско дело No 13669/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.К.П. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   24.1.2019 15:00
437 Гражданско дело No 7695/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД Т.С.Г.   24.1.2019 15:10
438 Гражданско дело No 13554/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.С.У.   24.1.2019 15:10
439 Гражданско дело No 10998/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Б.П.Н.   24.1.2019 15:20
440 Гражданско дело No 15014/2018, 11 състав Делба М.В.К. Е.Т.Я.   24.1.2019 15:20
441 Гражданско дело No 17786/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.П. С.Л.М.,
Н.Л.М.,
С.Л.М.
  24.1.2019 15:30
442 Гражданско дело No 2577/2018, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Т.М. В.Т.З.   24.1.2019 15:30
443 Гражданско дело No 3886/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Й.П.М.   25.1.2019 9:00
444 Гражданско дело No 6523/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.В.Ж.   25.1.2019 9:00
445 Гражданско дело No 7755/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.В.В.   25.1.2019 9:00
446 Гражданско дело No 8852/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.Ц.Д.   25.1.2019 9:00
447 Гражданско дело No 10347/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака А.М.М. Д.В.М.   25.1.2019 9:00
448 Гражданско дело No 15153/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   25.1.2019 9:00
449 Гражданско дело No 16230/2017, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.П.Д.,
Н.П.Т.
Б.С.В.   25.1.2019 9:30
450 Гражданско дело No 2171/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.С.К.   25.1.2019 9:30
451 Гражданско дело No 4836/2018, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД ГАФИ ООД   25.1.2019 9:30
452 Гражданско дело No 5742/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.К.   25.1.2019 9:30
453 Гражданско дело No 12385/2018, 47 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   25.1.2019 9:30
454 Гражданско дело No 13628/2018, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.П.А. Д.В.С.   25.1.2019 9:30
455 Гражданско дело No 14085/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Б.А.,
А.Д.А.
    25.1.2019 9:30
456 ЧГД No 16739/2018, 47 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. С.В.Х.,
Г.В.Х.
В.П.Х.   25.1.2019 9:30
457 Гражданско дело No 18639/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Р.Й.,
Е.М.Й.
    25.1.2019 9:30
458 Гражданско дело No 411/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД П.Г.Ж.   25.1.2019 10:00
459 Гражданско дело No 5907/2018, 21 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот С.А.Т. ВЪЗРАЖДАНЕ 2004 ЕООД,
Й.В.Б.,
М.К.Б.
  25.1.2019 10:00
460 Гражданско дело No 10741/2018, 18 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.И.Ф.,
М.Т.Ф.
Т.Д.Т.   25.1.2019 10:00
461 Гражданско дело No 12847/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИСТА ОЙЛ ЕООД КОЛЕДЖИКОВ ЕООД   25.1.2019 10:00
462 Гражданско дело No 13716/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2019 10:00
463 Гражданско дело No 10512/2018, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.С.С. А.И.Г.   25.1.2019 10:30
464 Гражданско дело No 11145/2018, 18 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ОДЕСОС ПБМ АД П.Р.П.   25.1.2019 10:30
465 Гражданско дело No 11908/2018, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Н.К. ВВМУ Н.Й.ВАПЦАРОВ   25.1.2019 10:30
466 Гражданско дело No 14277/2018, 12 състав Иск за установяване на трудов стаж Д.Д.Е. ТД НА НОИ - ВАРНА   25.1.2019 10:30
467 ЧГД No 15365/2018, 12 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     25.1.2019 10:30
468 Гражданско дело No 16967/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВАКЛИНОВ ЕООД ФУУДС ТРЕЙД ЕООД   25.1.2019 10:30
469 Гражданско дело No 17272/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.А.П.,
А.Р.П.
    25.1.2019 10:30
470 Гражданско дело No 11481/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД К.П.Б.   25.1.2019 11:00
471 ЧГД No 10726/2018, 18 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     25.1.2019 11:00
472 Гражданско дело No 12272/2018, 12 състав Искове за недействителност на правни сделки А.Н.С.,
О.А.С.
МИГ МАРКЕТ ООД   25.1.2019 11:00
473 Гражданско дело No 15013/2018, 47 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Н.Я.,
О.К.Я.
Н.Н.Я.   25.1.2019 11:00
474 Гражданско дело No 13764/2014, 18 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.А.Ф.,
А.Р.Ф.,
П.Р.Ф.
Т.Д.И.,
П.Т.М.,
В.И.М.
  25.1.2019 11:30
475 Гражданско дело No 14336/2018, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.М. В.М.Д.   25.1.2019 11:30
476 Гражданско дело No 18965/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.К.,
И.З.Г.К.
    25.1.2019 11:30
477 Гражданско дело No 12910/2018, 39 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.В.Д. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   25.1.2019 13:00
478 Гражданско дело No 171/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.И.М.,
Е.А.С.
    25.1.2019 13:00
479 Гражданско дело No 2985/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Ж.Л.   25.1.2019 13:30
480 Гражданско дело No 8209/2018, 33 състав Искове по КЗ Г.Й.Г. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   25.1.2019 13:30
481 ЧГД No 16846/2018, 42 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице С.П.С.     25.1.2019 13:30
482 Гражданско дело No 18784/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Н.Х.,
П.Р.Х.
    25.1.2019 13:30
483 Гражданско дело No 181/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.К.,
Д.С.К.
    25.1.2019 13:30
484 Гражданско дело No 35/2018, 33 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.М.М. ОБЩИНА ВАРНА   25.1.2019 14:00
485 Гражданско дело No 6070/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МОССТРОЙ-ВАРНА АД АГЕНЦИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ООД   25.1.2019 14:00
486 Гражданско дело No 11791/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2019 14:00
487 ЧГД No 18232/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     25.1.2019 14:00
488 ЧГД No 18487/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     25.1.2019 14:00
489 Гражданско дело No 6313/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИСИМО АД М.Г.П.   25.1.2019 14:30
490 Гражданско дело No 11985/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.И. ЕКСПЕРТ ТРАНС ЕООД   25.1.2019 14:30
491 ЧГД No 13514/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     25.1.2019 14:30
492 Гражданско дело No 19002/2018, 39 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.Р.П.,
С.Ж.Ж.
    25.1.2019 14:30
493 Гражданско дело No 15027/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Т.,
М.И.Т.
Е.К.К.,
С.Т.К.
  25.1.2019 15:00
494 Гражданско дело No 2475/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД И.Д.Г.   25.1.2019 15:00
495 Гражданско дело No 4695/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Т.Д.Н.   25.1.2019 15:00
496 Гражданско дело No 8600/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.К.С. МАТИКО-2000 ООД   25.1.2019 15:00
497 Гражданско дело No 9555/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТС СЪРВИСИС ЕООД П.Д.И.   25.1.2019 15:00
498 Гражданско дело No 856/2018, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. С.С.К.   25.1.2019 15:30
499 Гражданско дело No 7171/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.И.Г.   25.1.2019 15:30
500 Гражданско дело No 13620/2018, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.М.М. П.В.И.   25.1.2019 15:30
501 Гражданско дело No 16355/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Ц.Е.,
Е.П.П.
А.Ц.Е.,
Р.С.Е.,
С.А.Е.,
Ц.А.Е.,
С.Д.П.,
Е.К.А.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  25.1.2019 16:00
502 Гражданско дело No 551/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   25.1.2019 16:30
503 Гражданско дело No 9303/2014, 41 състав Делба Д.С.П.,
П.Н.П.
Т.С.Т.,
К.Т.С.,
Д.Т.Т.
  28.1.2019 13:00
504 Гражданско дело No 17705/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Л.Я.,
И.И.П.
И.П.П.   28.1.2019 13:15
505 Гражданско дело No 9853/2018, 41 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Х.М.И.   28.1.2019 13:20
506 Гражданско дело No 4038/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.Ж.Б.   28.1.2019 13:30
507 Гражданско дело No 4949/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БИЙ ХАУС ООД,
П.К.Д.
  28.1.2019 13:30
508 Гражданско дело No 10134/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.Н.М.   28.1.2019 13:30
509 Гражданско дело No 12129/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Д.И.   28.1.2019 13:30
510 Гражданско дело No 12848/2018, 9 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.К.И. ОБЩИНА АКСАКОВО   28.1.2019 13:30
511 ЧГД No 16169/2018, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     28.1.2019 13:30
512 Гражданско дело No 429/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака С.И.В. А.Т.В.   28.1.2019 14:00
513 Гражданско дело No 6485/2018, 9 състав Искове за недействителност на правни сделки Ю.А.Н. МИГ-МАРКЕТ ООД   28.1.2019 14:00
514 Гражданско дело No 6947/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.С.М. Р.А.Г.,
К.Н.Г.
  28.1.2019 14:00
515 Гражданско дело No 13029/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ж.Д.Д.   28.1.2019 14:00
516 Гражданско дело No 15495/2018, 51 състав Искове по СК - издръжка, изменение Л.К.С.,
Ц.Л.Н.
К.Л.С.   28.1.2019 14:00
517 Гражданско дело No 15723/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.В.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.1.2019 14:00
518 Гражданско дело No 15810/2018, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.1.2019 14:00
519 Гражданско дело No 909/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Р.Ж.М.   28.1.2019 14:30
520 Гражданско дело No 13477/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.Й.А.   28.1.2019 14:30
521 Гражданско дело No 18321/2018, 51 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.Е.Ч. ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ ООД   28.1.2019 14:30
522 Гражданско дело No 2925/2018, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Р.Т.,
В.Ж.Й.,
П.М.П.,
Н.Н.Й.
Е.Й.Е.,
Я.Щ.Я.
  28.1.2019 15:00
523 Гражданско дело No 16355/2018, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Б.Е. С.И.Е.   28.1.2019 15:00
524 Гражданско дело No 15410/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.И.,
Т.Р.Ч.
Д.Х.К.,
Г.К.П.
  28.1.2019 15:30
525 Гражданско дело No 8679/2018, 34 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.П.Р.,
А.И.Р.
МИГ МАРКЕТ ООД   28.1.2019 15:30
526 Гражданско дело No 15327/2018, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Г.К. Х.Х.К.   28.1.2019 15:30
527 Гражданско дело No 8724/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Д.   28.1.2019 15:45
528 Гражданско дело No 10714/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД А.И.А.   28.1.2019 16:00
529 Гражданско дело No 186/2019, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Б.М. С.М.М.   28.1.2019 16:30
530 Гражданско дело No 10122/2018, 26 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.Л.К. СТЕФКО СТИЛ ООД   29.1.2019 9:00
531 Гражданско дело No 10993/2018, 7 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.В.В.,
П.П.В.
П.В.П.   29.1.2019 9:00
532 Гражданско дело No 11781/2018, 26 състав Искове по КЗ В.И.К. ЗК ОЛИМПИК ЛИМИТЕД АД ЧРЕЗ ЗК ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   29.1.2019 9:00
533 Гражданско дело No 14240/2018, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Г.Г. Г.Т.Г.   29.1.2019 9:00
534 Гражданско дело No 14273/2018, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Х.Д. А.Н.Д.   29.1.2019 9:00
535 Гражданско дело No 4703/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.М.Я.   29.1.2019 9:30
536 Гражданско дело No 12477/2018, 31 състав Искове по КЗ П.А.П. ЗД БУЛ ИНС АД   29.1.2019 9:30
537 Гражданско дело No 12916/2018, 26 състав Искове за трудово възнаграждение Ц.М.Ц. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   29.1.2019 9:30
538 Гражданско дело No 14014/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Б.К.К. ОБЩИНА ВАРНА   29.1.2019 9:30
539 Гражданско дело No 16945/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Б.К. С.С.С.   29.1.2019 10:00
540 Гражданско дело No 8933/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.С.   29.1.2019 10:00
541 Гражданско дело No 10738/2018, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.А.С.   29.1.2019 10:00
542 Гражданско дело No 10994/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД К.Р.Х.   29.1.2019 10:00
543 Гражданско дело No 14527/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.1.2019 10:00
544 Гражданско дело No 2207/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД З.Д.Р.   29.1.2019 10:30
545 Гражданско дело No 8844/2018, 26 състав Делба И.Т.Д. В.Б.И.,
И.П.М.
  29.1.2019 10:30
546 Гражданско дело No 9216/2018, 42 състав Искове по КЗ Й.Б.М. ЗК УНИКА АД   29.1.2019 10:30
547 Гражданско дело No 10400/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Ж.Г.В.   29.1.2019 10:30
548 Гражданско дело No 10583/2018, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.Б. ДЕНС-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД   29.1.2019 10:30
549 Гражданско дело No 12486/2018, 49 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.К.П.,
М.Х.П.
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   29.1.2019 10:30
550 Гражданско дело No 5309/2012, 26 състав Делба С.З.С. Д.К.Д.   29.1.2019 11:00
551 Гражданско дело No 4639/2018, 50 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ж.И.К. М.Х.К.,
Н.Х.К.
  29.1.2019 11:00
552 Гражданско дело No 8412/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Д.В.И.   29.1.2019 11:00
553 Гражданско дело No 9456/2018, 34 състав Искове по КЗ Р.Т.С. ЗК ЛЕВ ИНС АД   29.1.2019 11:00
554 Гражданско дело No 11425/2018, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.П.И. А.Г.И.   29.1.2019 11:00
555 Гражданско дело No 11943/2018, 49 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   29.1.2019 11:00
556 Гражданско дело No 4316/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Й.Д.Х.   29.1.2019 11:30
557 Гражданско дело No 13154/2018, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.С.В.   29.1.2019 11:30
558 Гражданско дело No 14601/2018, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.1.2019 11:30
559 Гражданско дело No 18054/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.С.,
С.Н.С.
    29.1.2019 11:30
560 Гражданско дело No 2366/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Й.Г.   29.1.2019 13:00
561 Гражданско дело No 5510/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Н.Т.   29.1.2019 13:00
562 Гражданско дело No 9663/2018, 35 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.П.Т. АЛАДИН ФУУДС ООД   29.1.2019 13:00
563 Гражданско дело No 13631/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Г.Н.   29.1.2019 13:00
564 Гражданско дело No 13668/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Г.Н.,
А.Ф.П.,
А.А.Н.,
Е.А.Н.
БЪЛГАРИЯ ЕР АД   29.1.2019 13:00
565 Гражданско дело No 16078/2018, 24 състав Искове по КЗ М.М.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   29.1.2019 13:00
566 Гражданско дело No 13280/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Е.Р.М.   29.1.2019 13:30
567 ЧГД No 16664/2018, 35 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     29.1.2019 13:30
568 Гражданско дело No 93/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Г.В.А.,
Ф.И.А.
    29.1.2019 13:30
569 Гражданско дело No 2358/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА ООД К.Н.Ж.   29.1.2019 14:00
570 Гражданско дело No 9842/2018, 35 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Я.И.Я.   29.1.2019 14:00
571 Гражданско дело No 19539/2017, 24 състав Делба ВАРНА КРЕДИТ ГРУП ООД Д.Г.Р.,
Д.П.М.,
Г.П.М.,
П.Д.В.
  29.1.2019 14:30
572 Гражданско дело No 5281/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕЙК ЕООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   29.1.2019 14:30
573 Гражданско дело No 6593/2018, 35 състав Делба Д.А.С. К.Ш.   29.1.2019 14:30
574 Гражданско дело No 3177/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Т.В.,
М.М.В.,
В.М.В.
  29.1.2019 15:00
575 Гражданско дело No 10899/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.И.Ж.,
Ж.К.Ж.
Д.М.И.,
И.Д.И.
  29.1.2019 15:00
576 Гражданско дело No 14223/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.П. Р.С.П.,
И.П.И.,
М.П.И.
  29.1.2019 15:00
577 ЧГД No 15444/2018, 35 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     29.1.2019 15:00
578 Гражданско дело No 1976/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.М. Н.И.К.   29.1.2019 15:30
579 Гражданско дело No 6875/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Г.М.   29.1.2019 15:30
580 Гражданско дело No 5321/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.С.   30.1.2019 9:00
581 Гражданско дело No 7127/2018, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Ж.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2019 9:00
582 Гражданско дело No 11335/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Б.С.   30.1.2019 9:00
583 Гражданско дело No 13563/2018, 19 състав Искове по КЗ Ж.Г.Г. КООПЕРАЦИЯ СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ-СИВЗК   30.1.2019 9:00
584 Гражданско дело No 5330/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.Р.У.   30.1.2019 9:30
585 Гражданско дело No 7075/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Ж.Ш.   30.1.2019 9:30
586 Гражданско дело No 8721/2018, 19 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Ц.К.Ц. ОБЩИНА ВАРНА   30.1.2019 9:30
587 Гражданско дело No 12073/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.А.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2019 9:30
588 Гражданско дело No 15135/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.С.К.   30.1.2019 9:30
589 Гражданско дело No 18482/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.З.,
З.А.З.
    30.1.2019 9:30
590 Гражданско дело No 7695/2017, 48 състав Павлов иск ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Я.Д.Я.,
Д.В.Я.,
Б.Г.Я.
  30.1.2019 10:00
591 Гражданско дело No 9568/2018, 19 състав Искове по КЗ И.В.Д. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   30.1.2019 10:00
592 Гражданско дело No 12112/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД И.Б.С.   30.1.2019 10:00
593 Гражданско дело No 13857/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД М.К.С.   30.1.2019 10:00
594 Гражданско дело No 17910/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.А.,
З.И.А.
ДСП ВАРНА   30.1.2019 10:00
595 Гражданско дело No 10116/2018, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Й.Б.,
Г.Б.В.
ОБЩИНА ВАРНА   30.1.2019 10:30
596 Гражданско дело No 3465/2017, 19 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.,
Ц.К.Д.,
Н.С.Д.
  30.1.2019 11:00
597 Гражданско дело No 9827/2018, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Л.С. К.Й.П.   30.1.2019 11:30
598 ЧГД No 16847/2018, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.1.2019 11:30
599 Гражданско дело No 5616/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.Н.Н.   30.1.2019 13:30
600 Гражданско дело No 6849/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Р.М.   30.1.2019 13:30
601 Гражданско дело No 11226/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.П.   30.1.2019 13:30
602 Гражданско дело No 14789/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.П.Й. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   30.1.2019 13:30
603 Гражданско дело No 18459/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИ ЕС ХОУМ ООД ДОКТОР КОЛОР ООД   30.1.2019 13:30
604 Гражданско дело No 225/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.П.Х.,
Д.А.Х.
    30.1.2019 13:30
605 Гражданско дело No 9811/2018, 46 състав Искове по КЗ М.К.Н. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   30.1.2019 14:00
606 Гражданско дело No 9854/2018, 46 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Т.Н.В.   30.1.2019 14:00
607 ЧГД No 11702/2018, 25 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.В.М.,
Х.В.Т.
    30.1.2019 14:00
608 ЧГД No 14272/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЗК ЛЕВ ИНС АД,
С.Х.Ю.
  30.1.2019 14:00
609 Гражданско дело No 14350/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.С.Д.   30.1.2019 14:00
610 ЧГД No 19051/2018, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     30.1.2019 14:00
611 Гражданско дело No 7540/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.Б. АЙКАРТ АД   30.1.2019 14:30
612 Гражданско дело No 9506/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ж.Н.Р.   30.1.2019 14:30
613 Гражданско дело No 14138/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2019 14:30
614 Гражданско дело No 14231/2018, 25 състав Искове по КЗ Д.Д.Б. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   30.1.2019 14:30
615 Гражданско дело No 15622/2017, 25 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.П.Г.,
С.Б.Г.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
  30.1.2019 15:00
616 Гражданско дело No 10412/2018, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Й.Л.,
Г.С.Д.
ОБЩИНА ВАРНА   30.1.2019 15:00
617 Гражданско дело No 19194/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИКРОФОНД АД В.А.Ч.,
М.Д.М.
  30.1.2019 15:30
618 Гражданско дело No 5327/2018, 25 състав Искове по КЗ ЗАД АРМЕЕЦ АД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ВАРНА,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
  30.1.2019 15:30
619 Гражданско дело No 17970/2018, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.С.С.,
Д.А.М.
А.С.М.   31.1.2019 10:30
620 Гражданско дело No 14239/2018, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Р.А. Д.Й.Р.   31.1.2019 13:50
621 Гражданско дело No 6484/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Г.Р.,
Д.А.Р.
МИГ-МАРКЕТ ООД   31.1.2019 14:00
622 Гражданско дело No 18117/2018, 11 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.И.Т. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   31.1.2019 14:40
623 Гражданско дело No 10890/2018, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Н.Д. К.А.Д.   31.1.2019 15:00
624 Гражданско дело No 12010/2018, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КНМ ГРУП ЕООД К.Д.Т.   31.1.2019 15:30
625 Гражданско дело No 6604/2017, 11 състав Делба Р.Д.С. П.Д.Ч.,
В.П.Ч.
  31.1.2019 15:45
626 Гражданско дело No 3574/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Т.С.   1.2.2019 9:00
627 Гражданско дело No 5764/2018, 21 състав Искове по КЗ НВТ ИНВЕСТ ООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   1.2.2019 9:00
628 Гражданско дело No 6843/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Т.С.   1.2.2019 9:00
629 Гражданско дело No 9845/2018, 43 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД А.А.Б.   1.2.2019 9:00
630 Гражданско дело No 12403/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.Д.Д.   1.2.2019 9:00
631 Гражданско дело No 13468/2018, 43 състав Делба Д.Д.С.,
З.П.С.
М.К.Д.,
Я.Н.Д.,
Д.Н.Д.
  1.2.2019 9:00
632 Гражданско дело No 428/2018, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.И.Л.,
Е.М.Л.
И.А.Р.   1.2.2019 9:30
633 Гражданско дело No 11078/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.В.Д.   1.2.2019 9:30
634 Гражданско дело No 12050/2018, 21 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Б.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА   1.2.2019 9:30
635 ЧГД No 15446/2018, 21 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     1.2.2019 9:30
636 Гражданско дело No 17040/2018, 43 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Й.И.Й. КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО   1.2.2019 9:30
637 Гражданско дело No 11965/2017, 21 състав Делба Л.Х.И. В.Х.И.,
В.С.Е.,
М.Л.Е.М.,
Д.Л.Е.
  1.2.2019 10:00
638 Гражданско дело No 6383/2018, 43 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП ООД,
БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
А-РЕНТ ЕООД,
ГЕНЕВ 2009 ООД,
ЛУКС ИМОТИ ВАРНА ЕООД,
БИСЕР НАЧЕВ ЕООД,
ФОКС МОТОРС ООД,
ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД,
БРЕВИС ООД,
МЕДИА СЪРВИС ООД,
АПЛИ КОНСУЛТ ООД,
СОФТСИСТЕМ ООД,
Я.С.П.,
П.Г.П.,
И.С.Е.
  1.2.2019 10:00
639 Гражданско дело No 6589/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД СТИЙЛИМПЕКС ООД   1.2.2019 10:00
640 Гражданско дело No 13939/2018, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Р.Я. К.С.С.   1.2.2019 10:00
641 Гражданско дело No 10179/2018, 21 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД З.Н.А.   1.2.2019 10:30
642 Гражданско дело No 12005/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.А.А.   1.2.2019 10:30
643 Гражданско дело No 14769/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   1.2.2019 10:30
644 Гражданско дело No 15404/2018, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.М.Б.     1.2.2019 10:30
645 Гражданско дело No 17776/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Т.Д.,
Б.Н.Д.
    1.2.2019 10:30
646 Гражданско дело No 16687/2016, 43 състав Косвен иск Д.Р.М.,
Р.Р.М.,
Д.Х.М.
Д.М.К.,
ЕВРОШОП БГ ООД
  1.2.2019 11:00
647 Гражданско дело No 7760/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.П.К. С.К.К.   1.2.2019 11:00
648 Гражданско дело No 15195/2018, 43 състав Искове по ЗОДОВ К.П.Р. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   1.2.2019 11:00
649 Гражданско дело No 2170/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.А.А. К.Л.Ф.   1.2.2019 11:30
650 Гражданско дело No 3698/2018, 39 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.Б.Ф. ОЗОН ВИЖЪН ЕООД   1.2.2019 13:00
651 Гражданско дело No 10401/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Ж.Г.В.   1.2.2019 13:00
652 Гражданско дело No 18584/2018, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.Л.,
С.М.Л.
    1.2.2019 13:00
653 Гражданско дело No 4461/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД К.Н.М.   1.2.2019 13:30
654 Гражданско дело No 5851/2018, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Н.П. И.А.П.   1.2.2019 13:30
655 Гражданско дело No 17983/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.П.М.     1.2.2019 13:30
656 Гражданско дело No 18060/2018, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.В.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   1.2.2019 13:30
657 Гражданско дело No 18485/2018, 39 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.Н.С.,
В.С.А.
    1.2.2019 13:30
658 Гражданско дело No 5631/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.В.П.С.   1.2.2019 14:00
659 Гражданско дело No 8164/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Т.Т. Р.Р.Т.   1.2.2019 14:00
660 Гражданско дело No 8413/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД М.Г.М.   1.2.2019 14:00
661 Гражданско дело No 9633/2018, 39 състав Делба Х.К.В. Б.К.В.,
И.Х.В.
  1.2.2019 14:00
662 Гражданско дело No 12123/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БАРОН ЛЕДЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   1.2.2019 14:00
663 Гражданско дело No 13265/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАЛОЖНА КЪЩА ВЕСЕЛИНА-90 ЕООД Р.П.Р.   1.2.2019 14:00
664 Гражданско дело No 13933/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Д.Д.   1.2.2019 14:00
665 Гражданско дело No 14082/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Н.Н.2 ООД С.Н.Н.   1.2.2019 14:00
666 Гражданско дело No 15335/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Й.М. В.Д.М.   1.2.2019 14:00
667 ЧГД No 19051/2018, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     1.2.2019 14:00
668 Гражданско дело No 2172/2016, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.М.,
А.Р.М.,
Р.Г.М.
Г.М.И.,
М.Г.М.,
Н.Х.М.
  1.2.2019 14:30
669 Гражданско дело No 2367/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Я.Г.Г.   1.2.2019 14:30
670 Гражданско дело No 2869/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.П.Д.   1.2.2019 14:30
671 Гражданско дело No 2915/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Т.П.   1.2.2019 14:30
672 Гражданско дело No 5431/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   1.2.2019 14:30
673 Гражданско дело No 10727/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Г.М.,
Ж.Г.М.
  1.2.2019 14:30
674 Гражданско дело No 11639/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Е.С.   1.2.2019 14:30
675 Гражданско дело No 5429/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Б.Г.Н.   1.2.2019 15:00
676 Гражданско дело No 14344/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Р.В. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД   1.2.2019 15:00
677 Гражданско дело No 16083/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. О.Ю.Г. Р.М.Г.   1.2.2019 15:00
678 Гражданско дело No 16454/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФАКТОР-П ЕООД ТУ ЕЙЧ УАН КЕЙ ЕООД   1.2.2019 15:00
679 Гражданско дело No 2395/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СОЧИ СТАР ООД ИСКРА 1 ЕООД   1.2.2019 15:30
680 Гражданско дело No 13260/2018, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.К.П. ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР-ВАРНА   1.2.2019 15:30
681 Гражданско дело No 17342/2018, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Д.А. С.Д.В.   1.2.2019 15:30
682 Гражданско дело No 7701/2018, 33 състав Искове за недействителност на правни сделки И.К.С. А.К.К.   1.2.2019 16:00
683 Гражданско дело No 13396/2018, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.И.А. Р.В.К.   1.2.2019 16:00
684 Гражданско дело No 15650/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.М.,
Д.И.М.,
Д.И.М.,
Л.А.В.,
Л.П.В.
В.Д.К.,
Й.Г.К.
  1.2.2019 16:30
685 Гражданско дело No 12964/2018, 7 състав Искове за трудово възнаграждение А.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   4.2.2019 9:15
686 Гражданско дело No 12962/2018, 7 състав Искове за трудово възнаграждение С.В.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   4.2.2019 9:30
687 Гражданско дело No 10907/2018, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ТРУСТАР БЪЛГАРИЯ ЕООД У.А.О.   4.2.2019 10:00
688 Гражданско дело No 10415/2015, 34 състав Делба А.Н.С.,
Х.К.Х.,
Н.Х.К.,
К.Х.К.,
Н.А.С.,
А.А.С.,
С.С.Г.,
М.С.Г.
К.Д.С.,
Г.Т.П.,
Н.Т.Г.,
Д.Т.С.,
А.Щ.С.,
В.Щ.Й.,
С.К.С.,
А.Т.С.,
З.Т.Н.,
Д.Г.Е.,
П.Г.П.,
С.Д.С.,
Л.В.С.,
МАРИНА БЛЯК СИЙ РИВИЕРА ООД,
П.И.И.,
Л.Д.И.,
С.И.К.,
К.М.К.,
АКРЕДИТТО ЕООД
  4.2.2019 13:30
689 Гражданско дело No 215/2019, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     4.2.2019 13:30
690 Гражданско дело No 19125/2018, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Н.Н.,
К.Ф.Ф.
    4.2.2019 13:45
691 Гражданско дело No 14787/2018, 51 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   4.2.2019 14:00
692 Гражданско дело No 13931/2018, 51 състав Искове по КЗ НЮ ЕНТРИ АУТО ЕООД ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   4.2.2019 15:00
693 Гражданско дело No 15662/2018, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Г.Й. ОБЩИНА ВАРНА   4.2.2019 16:00
694 Гражданско дело No 14136/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.С.Д.   5.2.2019 9:00
695 Гражданско дело No 15513/2018, 26 състав Искове за трудово възнаграждение Р.А.Х.М. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   5.2.2019 9:00
696 Гражданско дело No 16691/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Ц.С. С.И.Т.   5.2.2019 9:00
697 Гражданско дело No 427/2006, 26 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.А.С.,
Р.Л.С.,
А.Л.С.
СТРОИТЕЛНА КЪЩА УНИКАТ ООД,
Й.Б.Б.,
М.Г.Б.
  5.2.2019 9:30
698 Гражданско дело No 9846/2018, 26 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.Б.В.   5.2.2019 9:30
699 Гражданско дело No 4689/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.В.П.,
П.И.П.
Ж.Й.Ц.   5.2.2019 10:00
700 Гражданско дело No 10174/2018, 49 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Д.Х.П. Л.В.П.   5.2.2019 10:00
701 Гражданско дело No 10558/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Ц.В.Н.   5.2.2019 10:00
702 Гражданско дело No 14011/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Е.М. ОБЩИНА ВАРНА   5.2.2019 10:00
703 Гражданско дело No 15811/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Я.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.2.2019 10:00
704 Гражданско дело No 4840/2018, 26 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Н.Н. Д.Б.Н.,
Т.Г.Н.
  5.2.2019 10:30
705 Гражданско дело No 12382/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.Р.Я.   5.2.2019 10:30
706 Гражданско дело No 15562/2018, 49 състав Искове по КЗ В.К.К. ЗАД АРМЕЕЦ АД   5.2.2019 10:30
707 Гражданско дело No 15995/2018, 49 състав Искове за трудово възнаграждение В.Х.Ж. ДИЯНА ЕООД   5.2.2019 10:30
708 Гражданско дело No 19317/2017, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.К.В. С.Ц.Р.,
Р.С.Р.
  5.2.2019 11:00
709 Гражданско дело No 14079/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.И.М. Д.И.И.   5.2.2019 11:00
710 Гражданско дело No 19001/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.В.З.,
Г.И.Ш.З.
    5.2.2019 11:00
711 Гражданско дело No 19226/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.М.,
С.Ц.С.
    5.2.2019 11:00
712 Гражданско дело No 9549/2018, 49 състав Искове за трудово възнаграждение В.В.Д. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД   5.2.2019 11:30
713 Гражданско дело No 15067/2018, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Д.Б. Х.И.Х.   5.2.2019 11:30
714 Гражданско дело No 4037/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Х.К.   5.2.2019 13:30
715 Гражданско дело No 11076/2018, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.П.П. КНМ ГРУП ЕООД   5.2.2019 13:30
716 Гражданско дело No 15086/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Л.Т.Д.   5.2.2019 13:30
717 Гражданско дело No 15456/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.И.Г.   5.2.2019 13:30
718 Гражданско дело No 18297/2018, 24 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.Д. Д.В.Д.   5.2.2019 13:30
719 Гражданско дело No 12472/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Ш.С.   5.2.2019 14:30
720 Гражданско дело No 14274/2018, 14 състав Делба Г.Б.Г. П.Н.П.   5.2.2019 14:30
721 Гражданско дело No 14772/2018, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Г.С. ТЮРК ХАВА ЙОЛАРЪ АНОНИМ ОРТАКЛЪГЪ   5.2.2019 15:00
722 Гражданско дело No 18629/2018, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.З.С.,
В.Г.В.
Г.А.В.   5.2.2019 15:00
723 Гражданско дело No 169/2019, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Х.Х.,
В.Х.Х.
Х.И.Х.   5.2.2019 15:00
724 Гражданско дело No 10387/2018, 14 състав Делба В.С.М. Л.С.М.   5.2.2019 15:30
725 Гражданско дело No 19216/2018, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Г.Ш.,
Х.С.Ш.
    5.2.2019 15:30
726 Гражданско дело No 15331/2018, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.2.2019 16:00
727 Гражданско дело No 4259/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Р.К.,
А.П.С.,
В.Г.Б.,
С.Г.С.,
Н.П.Б.,
А.Н.Г.,
М.Г.Б.,
В.Г.Е.,
Н.Г.Н.,
А.К.Н.,
К.К.К.,
А.Р.К.
П.Т.Т.,
К.Ю.Т.
  6.2.2019 9:00
728 Гражданско дело No 5154/2018, 51 състав Делба Н.К.К. Н.М.Д.   6.2.2019 10:00
729 Гражданско дело No 8232/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Н.Н. Б.Н.Б.   6.2.2019 10:00
730 Гражданско дело No 11716/2018, 31 състав Искове за трудово възнаграждение К.М.К. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   6.2.2019 10:30
731 Гражданско дело No 13158/2018, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака В.К.Ф. К.Р.Ф.   6.2.2019 10:30
732 Гражданско дело No 11280/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.П.Г. К.К.С.   6.2.2019 11:00
733 Гражданско дело No 8759/2016, 46 състав Делба Х.М.Г.,
Р.М.Г.
Д.М.А.,
А.Я.А.
  6.2.2019 13:30
734 Гражданско дело No 9519/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.В.Т. ОБЩИНА ВАРНА   6.2.2019 13:30
735 Гражданско дело No 13794/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.А.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.2.2019 13:30
736 Гражданско дело No 14521/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака В.П.А. Т.М.А.   6.2.2019 13:30
737 Гражданско дело No 16499/2018, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.С.К. А.Г.А.   6.2.2019 13:30
738 Гражданско дело No 2205/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД С.С.В.   6.2.2019 14:00
739 Гражданско дело No 6217/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Д.А.   6.2.2019 14:00
740 Гражданско дело No 9659/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
  6.2.2019 14:00
741 Гражданско дело No 17037/2018, 46 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Е.К.М.   6.2.2019 14:00
742 Гражданско дело No 3621/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Е.Н. МИКРО КРЕДИТ АД   6.2.2019 14:30
743 Гражданско дело No 11212/2018, 46 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.В.К. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   6.2.2019 14:30
744 Гражданско дело No 2046/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.А.И. Р.Ж.П.   6.2.2019 15:00
745 Гражданско дело No 4456/2018, 16 състав Искове по КЗ Х.К.П. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   6.2.2019 15:00
746 Гражданско дело No 5818/2018, 16 състав Искове по КЗ С.П.П. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   6.2.2019 15:00
747 Гражданско дело No 14511/2018, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.М.П. М.П.П.   6.2.2019 15:00
748 ЧГД No 19320/2018, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     6.2.2019 15:00
749 Гражданско дело No 1581/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.А.Н. Н.Г.Т.,
А.Г.А.
  6.2.2019 15:30
750 Гражданско дело No 7164/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Г.П.,
Ж.П.Ж.,
М.П.К.
Ж.И.Ж.,
В.Ж.П.
  6.2.2019 16:00
751 Гражданско дело No 7546/2018, 8 състав Искове по КЗ С.Я.Я. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   7.2.2019 9:30
752 Гражданско дело No 18227/2018, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     7.2.2019 9:30
753 Гражданско дело No 19275/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.С.Г.,
В.Я.Г.
    7.2.2019 9:40
754 ЧГД No 15572/2018, 40 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. П.Г.В.,
Д.С.В.
    7.2.2019 9:50
755 Гражданско дело No 12059/2017, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. Н.Г.Д.   7.2.2019 10:00
756 Гражданско дело No 12378/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МУРДЖЕВ-ТРАНС ЕООД ТЕХНОПЕТ ЕООД   7.2.2019 10:00
757 Гражданско дело No 2179/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Я.Р.   7.2.2019 10:10
758 Гражданско дело No 6861/2018, 40 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.Г.В.,
Г.И.Г.В.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ПРИМОРСКИ   7.2.2019 10:20
759 Гражданско дело No 1952/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Й. П.А.П.   7.2.2019 10:30
760 Гражданско дело No 11801/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ БЛ.30 ВХ.4 В.Д.М.   7.2.2019 10:30
761 Гражданско дело No 7610/2018, 40 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС В.К.Б.,
С.А.Й.,
Ю.О.К.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 84   7.2.2019 10:40
762 Гражданско дело No 5314/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.А.К. А.С.Д.,
М.Д.Д.
  7.2.2019 10:50
763 Гражданско дело No 29/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА П.Г.П.,
Ж.З.П.,
В.К.Й.
  7.2.2019 11:00
764 Гражданско дело No 9514/2018, 40 състав Искове за трудово възнаграждение П.Ф.М. БАУТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД   7.2.2019 11:00
765 Гражданско дело No 13264/2018, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.В.И.К. Г.Н.К.   7.2.2019 11:30
766 Гражданско дело No 10732/2018, 11 състав Искове по ЗУЕС Х.В.С.,
Н.М.М.,
С.М.М.
В.З.Г.,
М.Н.М.
  7.2.2019 14:30
767 Гражданско дело No 11214/2018, 11 състав Искове по ЗУЕС Х.В.С.,
Н.М.М.,
С.М.М.
М.Н.М.   7.2.2019 14:50
768 Гражданско дело No 8929/2018, 11 състав Искове по КЗ Т.Я.Я. ЗАД АРМЕЕЦ АД   7.2.2019 15:15
769 Гражданско дело No 13033/2018, 11 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Б.Е.Д. И.Л.Н.   7.2.2019 16:00
770 Гражданско дело No 8699/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака В.К.Т. Н.Х.Т.   8.2.2019 9:00
771 Гражданско дело No 5617/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.М.Ю.   8.2.2019 9:00
772 Гражданско дело No 7315/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.П.П. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   8.2.2019 9:00
773 Гражданско дело No 8612/2018, 21 състав Делба Т.П.Г. П.П.Г.   8.2.2019 9:00
774 Гражданско дело No 15167/2018, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.П.Д.   8.2.2019 9:00
775 Гражданско дело No 17501/2018, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.П.С. К.Б.И.   8.2.2019 9:00
776 Гражданско дело No 3483/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Н.С.А.   8.2.2019 9:30
777 Гражданско дело No 3688/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.Й.А.,
В.Й.А.,
С.А.Е.,
П.А.С.,
И.А.Г.
  8.2.2019 9:30
778 Гражданско дело No 4700/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВАРНА ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД   8.2.2019 9:30
779 Гражданско дело No 6311/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Д.   8.2.2019 9:30
780 Гражданско дело No 8601/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.С.П.   8.2.2019 9:30
781 Гражданско дело No 11704/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Е.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.2.2019 9:30
782 Гражданско дело No 11718/2018, 47 състав Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   8.2.2019 9:30
783 Гражданско дело No 11937/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Й.К.К.   8.2.2019 9:30
784 Гражданско дело No 13798/2018, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ю.Д.Р.,
Д.Г.Д.
ХАЙКЛАС ТРЕЙДИНГ ЕООД   8.2.2019 9:30
785 Гражданско дело No 18437/2018, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.С.А.,
А.А.А.
    8.2.2019 9:45
786 Гражданско дело No 11149/2018, 21 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.А. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР. БЯЛА, УЛ.ПРОКУРОРСКА 15   8.2.2019 10:00
787 Гражданско дело No 13453/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.И.А.   8.2.2019 10:00
788 Гражданско дело No 14018/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Е.З. Д.Л.З.   8.2.2019 10:00
789 Гражданско дело No 14278/2018, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Х.Х. Р.Х.Х.   8.2.2019 10:00
790 Гражданско дело No 15671/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение БАРАТ ПРОПЪРТИЙЗ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.2.2019 10:00
791 Гражданско дело No 15451/2018, 47 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.М.Н. ЧЕРНО МОРЕ АД   8.2.2019 10:15
792 Гражданско дело No 11031/2011, 18 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Я.Я. Е.Я.Я.   8.2.2019 10:30
793 Гражданско дело No 10643/2018, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.П.Д. ОБЩИНА ВАРНА   8.2.2019 10:30
794 Гражданско дело No 11470/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Д.В.Г.   8.2.2019 10:30
795 Гражданско дело No 12373/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.П.П. М.Л.А.   8.2.2019 10:30
796 Гражданско дело No 12380/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Т.Г.Н.   8.2.2019 10:30
797 Гражданско дело No 12612/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.С.Н. Д.К.Д.   8.2.2019 10:30
798 Гражданско дело No 13615/2018, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.К.С. М.К.Б.   8.2.2019 10:30
799 Гражданско дело No 15670/2018, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОТС ООД ДЕОМИД ЕООД   8.2.2019 10:30
800 ЧГД No 131/2019, 21 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.2.2019 10:30
801 Гражданско дело No 18656/2017, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака К.И.К. Т.Н.П.   8.2.2019 11:00
802 Гражданско дело No 18484/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.К.П.,
Т.А.И.
    8.2.2019 11:00
803 Гражданско дело No 10739/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Т.Г.К.   8.2.2019 11:15
804 Гражданско дело No 10852/2018, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98 ЕООД ИЗВОРОВО АГРО ЕООД   8.2.2019 11:30
805 Гражданско дело No 5669/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.Х.Я.   8.2.2019 14:00
806 Гражданско дело No 9841/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.И.К.   8.2.2019 14:00
807 Гражданско дело No 10408/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.П.Т.   8.2.2019 14:00
808 Гражданско дело No 17222/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АВИТОХОЛ-СК ООД   8.2.2019 14:30
809 Гражданско дело No 6951/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Я.Т.   8.2.2019 14:30
810 Гражданско дело No 13659/2018, 33 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   8.2.2019 14:30
811 Гражданско дело No 13042/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.И.Г. Р.С.Д.   8.2.2019 15:00
812 Гражданско дело No 13454/2018, 33 състав Искове по КЗ Е.Д.И. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   8.2.2019 15:00
813 Гражданско дело No 15665/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Х.П. Х.А.П.   8.2.2019 15:00
814 Гражданско дело No 13979/2017, 33 състав Делба Б.Н.Й. Д.Н.Й.   8.2.2019 15:30
815 Гражданско дело No 4053/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Д.П.,
М.П.П.,
С.П.П.
  11.2.2019 9:00
816 Гражданско дело No 4365/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВАРУС 2003 ЕООД БУРАНО ЛИМИТЕД ЕООД   11.2.2019 9:00
817 Гражданско дело No 8731/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение САСУНЦИ ДАВИД 11 ЕООД Р.-А.А. ЕТ   11.2.2019 9:00
818 Гражданско дело No 5846/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.А. А.Д.А.   11.2.2019 9:30
819 Гражданско дело No 9996/2018, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.К.И. А.И.А.   11.2.2019 9:30
820 Гражданско дело No 10733/2018, 20 състав Искове по КЗ Х.Я.М. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   11.2.2019 10:00
821 Гражданско дело No 10626/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.М.К. Г.В.К.   11.2.2019 10:30
822 ЧГД No 16093/2018, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     11.2.2019 13:00
823 Гражданско дело No 18592/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.Б.,
М.П.Б.
    11.2.2019 13:10
824 Гражданско дело No 3479/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Х.С.   11.2.2019 13:15
825 Гражданско дело No 8407/2018, 41 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД   11.2.2019 13:30
826 Гражданско дело No 6386/2018, 9 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение В.М.Й. Д.Г.Г.   11.2.2019 13:45
827 Гражданско дело No 13617/2018, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.К.В. А.С.В.   11.2.2019 14:00
828 Гражданско дело No 14145/2018, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.А.Х. ОБЩИНА ВАРНА   11.2.2019 14:15
829 Гражданско дело No 1916/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Г.Й. П.Г.М.   11.2.2019 14:30
830 Гражданско дело No 10870/2017, 34 състав Делба А.В.В.,
А.В.В.
И.А.М.   11.2.2019 14:30
831 Гражданско дело No 12905/2018, 9 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права К.Ц.Р.Х. П.Х.Г.   11.2.2019 14:30
832 Гражданско дело No 15599/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Е.Ф.,
М.Т.Ф.
Ф.А.Ф.   11.2.2019 14:45
833 Гражданско дело No 612/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД,
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Т.Д.П.   11.2.2019 15:00
834 Гражданско дело No 12955/2018, 34 състав Искове за трудово възнаграждение И.Г.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   11.2.2019 15:00
835 Гражданско дело No 14335/2018, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Д.М. С.З.П.   11.2.2019 15:00
836 Гражданско дело No 15813/2018, 41 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА МОСТ 4 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВАРНА   11.2.2019 15:00
837 Гражданско дело No 18586/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.С.Г.     11.2.2019 15:00
838 Гражданско дело No 9685/2018, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.И. ОБЩИНА ВАРНА   11.2.2019 15:30
839 Гражданско дело No 12515/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.З.   11.2.2019 15:30
840 Гражданско дело No 13685/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака П.М.А. А.А.   11.2.2019 15:30
841 Гражданско дело No 13564/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     11.2.2019 16:00
842 Гражданско дело No 16491/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     11.2.2019 16:00
843 Гражданско дело No 13555/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ю.Г.М.   12.2.2019 9:00
844 Гражданско дело No 2359/2018, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.П.Т. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД   12.2.2019 9:30
845 Гражданско дело No 10712/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.А.Н.   12.2.2019 9:30
846 Гражданско дело No 10127/2018, 26 състав Искове по КЗ Н.В.И. ЗД БУЛ ИНС АД   12.2.2019 10:00
847 Гражданско дело No 608/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Р.Н.Р.   12.2.2019 10:30
848 Гражданско дело No 10736/2018, 26 състав Делба С.М.Г. К.К.Г.   12.2.2019 10:30
849 Гражданско дело No 15805/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.И.К. А.С.Ф.   12.2.2019 11:00
850 Гражданско дело No 9824/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Ж.   12.2.2019 13:00
851 Гражданско дело No 10004/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Т.К.Г.   12.2.2019 13:00
852 Гражданско дело No 11001/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Л.К.   12.2.2019 13:00
853 Гражданско дело No 13266/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРИСТЕРА АД АГРОТОНИК ООД   12.2.2019 13:00
854 Гражданско дело No 18059/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.2.2019 13:00
855 Гражданско дело No 14371/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.П.В. Б.Д.С.   12.2.2019 13:30
856 Гражданско дело No 6199/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.П.С.   12.2.2019 13:30
857 Гражданско дело No 10342/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.Д.К.   12.2.2019 13:30
858 Гражданско дело No 12059/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.С.Д.   12.2.2019 13:30
859 Гражданско дело No 15334/2018, 14 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД ОБЩИНА ВАРНА   12.2.2019 13:30
860 Гражданско дело No 15378/2018, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.П.Г. Н.Г.Г.,
Н.С.С.
  12.2.2019 13:30
861 Гражданско дело No 17896/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.Д.Р. Т.С.Н.   12.2.2019 13:30
862 ЧГД No 19228/2018, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     12.2.2019 13:30
863 Гражданско дело No 65/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Е.,
С.Б.Ц.
    12.2.2019 13:30
864 Гражданско дело No 7074/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.А.К.   12.2.2019 14:00
865 Гражданско дело No 9839/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.П.М.   12.2.2019 14:00
866 Гражданско дело No 10000/2018, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.Т. М.С.М.   12.2.2019 14:00
867 Гражданско дело No 12968/2018, 31 състав Искове за трудово възнаграждение С.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   12.2.2019 14:00
868 Гражданско дело No 15097/2018, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака А.П.Н. Б.Х.Б.   12.2.2019 14:00
869 Гражданско дело No 16105/2018, 35 състав Искове за трудово възнаграждение С.Х.Б. РЕ-МАРК I ЕООД   12.2.2019 14:00
870 Гражданско дело No 8223/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.М.Д.   12.2.2019 14:30
871 Гражданско дело No 9561/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД Т.Г.К.   12.2.2019 14:30
872 Гражданско дело No 12510/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.-С.Т. ЕТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   12.2.2019 14:30
873 Гражданско дело No 16242/2018, 35 състав Делба С.А.С. Х.А.П.,
А.Х.П.
  12.2.2019 14:30
874 Гражданско дело No 7316/2018, 24 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.С.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   12.2.2019 15:00
875 Гражданско дело No 7750/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.М.Р. Р.М.Р.   12.2.2019 15:00
876 Гражданско дело No 8615/2018, 31 състав Искове по ЗЗДискр. Т.И.С. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   12.2.2019 15:00
877 Гражданско дело No 9197/2018, 31 състав Делба А.К.А. Ж.Б.А.   12.2.2019 15:00
878 Гражданско дело No 2909/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Ц.Г.Ц.   13.2.2019 9:00
879 Гражданско дело No 4122/2018, 19 състав Искове за трудово възнаграждение З.Л.Т. СТАР ПОСТ ООД   13.2.2019 9:00
880 Гражданско дело No 10005/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Н.С.Г.   13.2.2019 9:00
881 Гражданско дело No 545/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   13.2.2019 9:30
882 Гражданско дело No 7136/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.М. Д.В.П.   13.2.2019 9:30
883 Гражданско дело No 11995/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КНМ ГРУП ЕООД К.Д.Т.   13.2.2019 9:30
884 Гражданско дело No 4/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ц.Д.И. Н.Ф.Б.   13.2.2019 9:30
885 Гражданско дело No 13632/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЧЕРНЕВ КЛИМА СЕРВИС ЕООД   13.2.2019 10:00
886 Гражданско дело No 15214/2018, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ц.К.Ч.,
К.Д.Ч.
Г.Д.Г.,
ДСП ВАРНА
  13.2.2019 10:00
887 Гражданско дело No 5860/2018, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.П.,
И.Б.П.
Д.Л.М.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
  13.2.2019 11:00
888 Гражданско дело No 5218/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.И.Г.   13.2.2019 13:30
889 Гражданско дело No 5624/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.В.Г. С.В.Г.   13.2.2019 13:30
890 Гражданско дело No 10079/2018, 16 състав Искове за трудово възнаграждение Б.М.Ц. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   13.2.2019 13:30
891 Гражданско дело No 16735/2018, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.Г. МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД   13.2.2019 13:30
892 Гражданско дело No 4630/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ А.З.Н.   13.2.2019 14:00
893 Гражданско дело No 11427/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.И.К. ОБЩИНА ВАРНА   13.2.2019 14:00
894 Гражданско дело No 12044/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Е.П.Ч.   13.2.2019 14:00
895 Гражданско дело No 13201/2016, 25 състав Делба Т.С.Т. В.А.К.   13.2.2019 14:30
896 Гражданско дело No 616/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД Д.П.Г.   13.2.2019 14:30
897 Гражданско дело No 2132/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.И.Я.   13.2.2019 14:30
898 Гражданско дело No 10606/2017, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.К.Ч. С.Н.С.   13.2.2019 15:00
899 Гражданско дело No 18529/2017, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.В.М.   13.2.2019 15:00
900 Гражданско дело No 11912/2018, 25 състав Павлов иск В.В.Д. С.С.Б.,
П.С.Д.,
И.Й.Д.
  13.2.2019 15:00
901 Гражданско дело No 8213/2014, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Ж.Д. К.П.Н.,
Д.Ц.З.
  13.2.2019 15:30
902 Гражданско дело No 8692/2017, 25 състав Делба П.В.В. Р.Д.В.,
С.С.В.,
Д.С.В.,
Р.В.П.,
П.С.П.,
П.Л.В.
  13.2.2019 15:30
903 Гражданско дело No 4717/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.Ж.Д. К.Н.Х.   13.2.2019 15:30
904 Гражданско дело No 3935/2018, 16 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Т.М.С.   13.2.2019 16:00
905 Гражданско дело No 4697/2018, 16 състав Искове по КЗ ВАЙПЕРС ПРО ЕООД ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   13.2.2019 16:00
906 Гражданско дело No 14770/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.2.2019 9:50
907 Гражданско дело No 12057/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Т.К.М.   14.2.2019 10:00
908 Гражданско дело No 13116/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФАНИСТРОЙ 0110 ЕООД БГ ЛЕНД КО ООД   14.2.2019 10:10
909 Гражданско дело No 12121/2018, 40 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Н.А.Д. БУЛМИНЕРАЛ АД   14.2.2019 10:20
910 Гражданско дело No 8409/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВГ-4 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.2.2019 10:30
911 Гражданско дело No 8951/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.М.К. Г.Н.Г.   14.2.2019 10:30
912 Гражданско дело No 666/2018, 40 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен СОФИЯ-АРТ ООД НОВ ФЕРМЕР ЕООД   14.2.2019 10:40
913 Гражданско дело No 10565/2018, 40 състав Искове по КЗ В.В.В. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   14.2.2019 10:50
914 Гражданско дело No 13983/2016, 40 състав Облигационни искове между съсобственици Ж.И.К. М.Х.К.,
Н.Х.К.
  14.2.2019 11:00
915 Гражданско дело No 4056/2018, 8 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права И.К.Х. Р.Х.С.   14.2.2019 11:00
916 Гражданско дело No 10891/2018, 40 състав Искове по КЗ П.А.А. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   14.2.2019 11:10
917 Гражданско дело No 9829/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.И.И. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   14.2.2019 11:20
918 ЧГД No 8282/2018, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Х.И.А.,
Й.И.А.
  14.2.2019 13:30
919 Гражданско дело No 8685/2018, 10 състав Искове по КЗ Г.С.М.В. ЗД ЕВРОИНС АД   14.2.2019 13:30
920 Гражданско дело No 16791/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Р.С.,
З.П.С.
    14.2.2019 13:30
921 Гражданско дело No 10987/2018, 30 състав Искове по КЗ Д.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   14.2.2019 14:00
922 Гражданско дело No 11721/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Ж.И. ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   14.2.2019 14:00
923 Гражданско дело No 12588/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Б. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   14.2.2019 14:00
924 Гражданско дело No 14080/2018, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Р.Г.З. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО   14.2.2019 14:30
925 Гражданско дело No 17386/2018, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Д.И. АГРО 03 ООД   14.2.2019 14:30
926 Гражданско дело No 3686/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНС ООД П.Д.Д.   14.2.2019 15:00
927 Гражданско дело No 12524/2018, 30 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.К.Д. ОБЩИНА ВАРНА   14.2.2019 15:00
928 Гражданско дело No 7762/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД П.Н.Н.   14.2.2019 16:00