РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 16.8.2019г. до 16.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 9012/2019, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.Д.П. ДЕСПОТ ЕООД   16.8.2019 10:00
2 Гражданско дело No 10076/2019, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Т.В. Н.Д.К.   19.8.2019 13:30
3 Гражданско дело No 7494/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.И.,
И.С.В.
С.В.С.   20.8.2019 10:00
4 Гражданско дело No 10703/2019, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.И.Д.Ш. Д.Н.Ш.   20.8.2019 10:00
5 Гражданско дело No 11126/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.8.2019 10:00
6 Гражданско дело No 11697/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.К.Р.,
Р.Т.Р.
Т.Р.Р.,
Р.Д.Р.,
М.В.Р.
  20.8.2019 10:30
7 Гражданско дело No 2861/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.В.,
Р.В.В.
Г.Р.Р.,
Г.С.Н.,
Н.С.С.
  20.8.2019 13:30
8 Гражданско дело No 5714/2019, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.С.Р. К.М.Р.   20.8.2019 13:30
9 ЧГД No 8327/2019, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.Д.В.,
Д.Д.И.
  20.8.2019 13:30
10 Гражданско дело No 8704/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.М.Т.,
Д.Е.Т.
    20.8.2019 13:30
11 Гражданско дело No 9085/2019, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.М.Ю.     20.8.2019 13:30
12 Гражданско дело No 762/2019, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.А.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   20.8.2019 14:00
13 Гражданско дело No 2763/2019, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАПИТАЛ СФ ЕООД Ю.Ж.К.   20.8.2019 14:00
14 Гражданско дело No 5728/2019, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БУЛМАР ГРУП ООД ХЕРКАЛ ЕООД   20.8.2019 14:00
15 Гражданско дело No 889/2016, 31 състав Делба В.Д.Д.,
Д.Д.Р.
Р.Д.Г.   20.8.2019 14:30
16 Гражданско дело No 5596/2017, 31 състав Делба П.Д.П. Й.Д.П.,
Д.К.П.
  20.8.2019 14:30
17 Гражданско дело No 14522/2018, 31 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.В.С. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, АПАРТАМЕНТ ХОТЕЛ-ПАЛМА ТЯЛО Б   20.8.2019 14:30
18 Гражданско дело No 2243/2019, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.М.Ж. М.Л.Ж.   21.8.2019 9:00
19 Гражданско дело No 7146/2019, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Н.М. А.И.Б.   21.8.2019 10:00
20 Гражданско дело No 10848/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.8.2019 10:00
21 Гражданско дело No 10902/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.8.2019 10:00
22 Гражданско дело No 12436/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.8.2019 10:00
23 Гражданско дело No 8693/2019, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Л.Г. Л.С.Г.   21.8.2019 10:30
24 Гражданско дело No 10748/2019, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.В.Д.,
Й.Д.Д.,
П.Д.Д.
Д.П.Д.   21.8.2019 13:00
25 Гражданско дело No 7299/2019, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХЕРМЕС 17 ЕООД Й.М.Х.   22.8.2019 11:00
26 Гражданско дело No 12583/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Ц.,
К.Л.Д.
Л.Н.Д.,
Н.Л.Д.
  22.8.2019 13:30
27 Гражданско дело No 2457/2019, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.М.Г.,
Е.М.Г.,
Г.М.Г.
С.Г.Г.   23.8.2019 9:00
28 Гражданско дело No 9149/2019, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Г.К. Г.С.К.   23.8.2019 9:00
29 Гражданско дело No 11125/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     23.8.2019 9:00
30 Гражданско дело No 11684/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.И.И.,
И.Д.С.
Д.С.И.   23.8.2019 9:00
31 Гражданско дело No 10695/2019, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Т.М.Т. С.Я.Р.   23.8.2019 9:30
32 Гражданско дело No 11455/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Ц.Я.,
А.М.Я.
    23.8.2019 9:30
33 Гражданско дело No 10075/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.Г. М.О.О.   23.8.2019 10:00
34 Гражданско дело No 11055/2019, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Й.С. Р.И.С.   23.8.2019 10:00
35 Гражданско дело No 11410/2019, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Е.К. Й.Б.Р.   23.8.2019 10:00
36 Гражданско дело No 11470/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Г.Й.,
Д.Х.Й.
    23.8.2019 10:00
37 Гражданско дело No 2687/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   23.8.2019 10:15
38 Гражданско дело No 7642/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   23.8.2019 11:00
39 Гражданско дело No 8659/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.С.Ж.,
Б.П.Ж.
П.Ж.Ж.   23.8.2019 11:30
40 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   23.8.2019 13:00
41 ЧГД No 12656/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     23.8.2019 14:00
42 Гражданско дело No 9964/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.И.,
В.К.Х.,
С.И.С.
С.И.М.   28.8.2019 9:30
43 Гражданско дело No 11714/2019, 19 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Б.Т. ОБЩИНА ВАРНА,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
  28.8.2019 9:50
44 Гражданско дело No 9013/2019, 19 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Ц.Л. ДЕСПОТ ЕООД   28.8.2019 10:00
45 Гражданско дело No 9715/2019, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Р.И. И.Р.И.   30.8.2019 13:00
46 Гражданско дело No 12425/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака З.Й.М. Д.К.М.   30.8.2019 13:30
47 ЧГД No 4414/2019, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     2.9.2019 13:00
48 Гражданско дело No 7207/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.С.,
С.П.С.
    2.9.2019 13:00
49 Гражданско дело No 15757/2018, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Я.Г.Г.,
Н.Г.Н.
  2.9.2019 13:10
50 Гражданско дело No 8394/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.А.,
А.Т.А.
    2.9.2019 13:20
51 Гражданско дело No 4619/2019, 41 състав Искове по КЗ Д.К.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   2.9.2019 14:00
52 Гражданско дело No 6030/2019, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СТУДЕНТСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АКАДЕМИК ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   2.9.2019 14:10
53 Гражданско дело No 6282/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.В.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.9.2019 14:30
54 Гражданско дело No 5758/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Я.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.9.2019 14:45
55 Гражданско дело No 1450/2019, 41 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство М.И.М. К.И.А.   2.9.2019 15:00
56 Гражданско дело No 2463/2019, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА В.А.А.   2.9.2019 15:15
57 Гражданско дело No 13505/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД П.Ж.Б.   2.9.2019 15:30
58 Гражданско дело No 18625/2017, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   2.9.2019 16:15
59 Гражданско дело No 10999/2019, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.А. Б.Б.Т.   2.9.2019 16:40
60 Гражданско дело No 12411/2019, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.И.И. Н.Б.А.   3.9.2019 13:10
61 Гражданско дело No 6018/2019, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.Б.,
В.Х.Х.,
А.Х.Х.
Х.И.Х.   3.9.2019 13:30
62 Гражданско дело No 12763/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     4.9.2019 9:00
63 Гражданско дело No 9674/2019, 48 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.С.С.,
П.С.С.
    4.9.2019 9:15
64 Гражданско дело No 8340/2019, 48 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД Р.Р.Д.   4.9.2019 9:20
65 Гражданско дело No 14075/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.И.И.   4.9.2019 9:30
66 Гражданско дело No 15197/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.А.   4.9.2019 9:30
67 Гражданско дело No 17137/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.А.П.   4.9.2019 9:30
68 Гражданско дело No 19041/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.М.С.   4.9.2019 9:30
69 Гражданско дело No 3346/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.9.2019 9:30
70 Гражданско дело No 15454/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Ж.Т.Д.   4.9.2019 10:00
71 Гражданско дело No 16793/2018, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.В.Т. ОБЩИНА ВАРНА   4.9.2019 10:00
72 Гражданско дело No 17997/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Е.Н.Б.   4.9.2019 10:00
73 Гражданско дело No 123/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   4.9.2019 10:00
74 Гражданско дело No 1026/2019, 48 състав Делба Й.Д.В. К.А.В.   4.9.2019 11:00
75 Гражданско дело No 6533/2019, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Щ.И. А.С.А.   4.9.2019 11:30
76 Гражданско дело No 12580/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Е.К. Т.Ю.Т.   5.9.2019 13:30
77 Гражданско дело No 12424/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.К.И.,
Н.И.И.
Н.Б.А.   5.9.2019 13:40
78 Гражданско дело No 12628/2019, 7 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Х.И. А.А.С.   9.9.2019 9:00
79 Гражданско дело No 1158/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Ц.Г. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   9.9.2019 9:20
80 Гражданско дело No 13159/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД Д.А.Б.   9.9.2019 9:30
81 Гражданско дело No 3249/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.Д.Й. Д.-С.С. ЕТ   9.9.2019 9:30
82 Гражданско дело No 7665/2019, 7 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Ц.Б. Д.С.Г.   9.9.2019 9:30
83 Гражданско дело No 11265/2018, 20 състав Делба И.Б.Т. С.Б.В.   9.9.2019 9:45
84 Гражданско дело No 17542/2018, 20 състав Искове по КЗ Т.С.А. ЗК УНИКА АД   9.9.2019 10:00
85 Гражданско дело No 3816/2019, 20 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.М.С. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   9.9.2019 10:15
86 Гражданско дело No 3245/2019, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.К.,
Д.Н.С.
Н.Г.С.   9.9.2019 10:30
87 Гражданско дело No 9397/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Д.К. Н.Т.К.   9.9.2019 10:30
88 Гражданско дело No 5817/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.Н.П.,
Н.С.П.,
А.С.П.
М.Д.Т.   9.9.2019 11:00
89 Гражданско дело No 16207/2017, 41 състав Делба П.А.П.,
Е.Д.П.
К.А.П.   9.9.2019 13:00
90 Гражданско дело No 10480/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Л.М. М.Г.Г.   9.9.2019 13:10
91 Гражданско дело No 6775/2018, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки З.К.Б.,
КОРОНА РЕЗИДЪНС-А17 ЕООД,
СПМК 07 ЕООД,
КОРОНА РЕЗИДЪНС-А21 ЕООД
БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.9.2019 13:15
92 Гражданско дело No 13474/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.С.И.   9.9.2019 13:30
93 Гражданско дело No 2681/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Н.А.Д.   9.9.2019 13:30
94 ЧГД No 6363/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     9.9.2019 13:30
95 Гражданско дело No 9992/2019, 9 състав Искове по ЗЗДискр. Х.К.П. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА   9.9.2019 13:30
96 Гражданско дело No 11022/2019, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     9.9.2019 13:30
97 Гражданско дело No 12060/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.Г.Д.   9.9.2019 13:45
98 Гражданско дело No 5913/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки КОРОНА РЕЗИДЪНС-А17 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.9.2019 13:45
99 Гражданско дело No 13504/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.К.И.   9.9.2019 14:00
100 Гражданско дело No 16778/2018, 9 състав Делба В.К.П. Т.А.Д.,
Г.А.Д.,
Д.А.Д.,
В.К.Е.,
Н.Т.Е.
  9.9.2019 14:00
101 Гражданско дело No 370/2019, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.И.Г. К.И.К.   9.9.2019 14:00
102 Гражданско дело No 6263/2019, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Б.К. Б.М.К.   9.9.2019 14:00
103 Гражданско дело No 11916/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА А.А.Х.   9.9.2019 14:15
104 Гражданско дело No 500/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗД ЕВРОИНС АД ОБЩИНА ВАРНА   9.9.2019 14:15
105 Гражданско дело No 5914/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки СПМК 07 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.9.2019 14:15
106 Гражданско дело No 15213/2018, 9 състав Искове за недействителност на правни сделки С.Я.Д. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД   9.9.2019 14:30
107 Гражданско дело No 15464/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД В.М.В.   9.9.2019 14:30
108 Гражданско дело No 16776/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Н.К.М.   9.9.2019 14:30
109 Гражданско дело No 18005/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Р.Я.И.   9.9.2019 14:30
110 Гражданско дело No 1981/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Н.С.Н.   9.9.2019 14:30
111 Гражданско дело No 5915/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки КОРОНА РЕЗИДЪНС-А21 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.9.2019 14:45
112 Гражданско дело No 5742/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.К.   9.9.2019 15:00
113 Гражданско дело No 17902/2018, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.М.В. ОБЩИНА АКСАКОВО   9.9.2019 15:00
114 Гражданско дело No 19316/2018, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.Г.Г. С.А.С.   9.9.2019 15:00
115 Гражданско дело No 19327/2018, 51 състав Искове по ЗОДОВ Р.К.З. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   9.9.2019 15:15
116 Гражданско дело No 8713/2018, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Ф.С. П.А.П.   9.9.2019 15:30
117 Гражданско дело No 15175/2018, 51 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Т.Т. ВИР 2017 ЕООД   9.9.2019 15:30
118 Гражданско дело No 5353/2019, 41 състав Облигационни искове между съсобственици В.И.Ж.,
И.И.В.
Г.И.Д.   9.9.2019 15:30
119 Гражданско дело No 8194/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.9.2019 15:30
120 Гражданско дело No 9395/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА,
Т.К.Х.
    9.9.2019 15:30
121 Гражданско дело No 9411/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.9.2019 15:30
122 Гражданско дело No 3764/2019, 51 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Т.Ф.,
П.П.П.
П.М.П.   9.9.2019 15:45
123 Гражданско дело No 16246/2018, 51 състав Делба И.Ж.Д. Н.Д.И.,
И.М.Ж.,
Д.В.Д.
  9.9.2019 16:15
124 Гражданско дело No 17232/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Н.С.,
М.Н.С.,
Н.М.С.
Н.И.П.   9.9.2019 16:15
125 Гражданско дело No 11297/2019, 51 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.И.Д. С.Л.С.   9.9.2019 16:30
126 Гражданско дело No 11434/2019, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.А.М. А.М.М.   10.9.2019 10:00
127 Гражданско дело No 16346/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.П.М. Т.Д.Л.   10.9.2019 13:00
128 Гражданско дело No 901/2006, 35 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Н.Х.,
С.Х.Х.
Й.Б.Б.,
М.Г.Б.
  10.9.2019 13:30
129 Гражданско дело No 19450/2017, 35 състав Делба Г.Й.Д. А.Х.К.,
В.Х.К.
  10.9.2019 13:30
130 Гражданско дело No 10000/2018, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.Т. М.С.М.   10.9.2019 13:30
131 Гражданско дело No 9869/2019, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Р.Х.     10.9.2019 13:30
132 Гражданско дело No 18246/2018, 35 състав Искове по КЗ В.К.Н. ЗК УНИКА АД   10.9.2019 14:00
133 Гражданско дело No 3924/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Ч.Т. Б.Г.Т.   10.9.2019 14:20
134 Гражданско дело No 13269/2018, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Г.И. ОБЩИНА ВАРНА   10.9.2019 14:30
135 Гражданско дело No 367/2019, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.М.М. ОБЩИНА ВАРНА   10.9.2019 14:30
136 Гражданско дело No 3360/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ С.Д.Р.   10.9.2019 14:30
137 Гражданско дело No 5675/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.И.И.   10.9.2019 14:30
138 Гражданско дело No 14702/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.А.Д.   10.9.2019 15:00
139 Гражданско дело No 15164/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Н.М.С.   10.9.2019 15:00
140 Гражданско дело No 1388/2019, 14 състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО Н.Т.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   10.9.2019 15:00
141 Гражданско дело No 7303/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.9.2019 15:00
142 Гражданско дело No 17894/2018, 14 състав Облигационни искове между съсобственици Н.А.К. Я.Н.И.   10.9.2019 15:30
143 Гражданско дело No 1990/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.П.Б. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   10.9.2019 15:30
144 Гражданско дело No 2047/2019, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.К.К. К.Х.К.   10.9.2019 15:30
145 Гражданско дело No 3233/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Б.К. К.М.К.   10.9.2019 15:30
146 Гражданско дело No 6961/2019, 35 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Д.Д. ТРИМПЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД   10.9.2019 16:00
147 Гражданско дело No 12799/2019, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.К.С. К.Д.Д.   10.9.2019 16:30
148 Гражданско дело No 19126/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.В.Ж. Х.Х.Х.   11.9.2019 9:00
149 Гражданско дело No 5256/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.Д.,
Н.Д.Д.,
И.Д.Д.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 9:20
150 Гражданско дело No 5678/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Б.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 9:20
151 Гражданско дело No 6022/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.И.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 9:20
152 Гражданско дело No 6192/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.П.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 9:20
153 Гражданско дело No 15368/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Ф.Р.Ф.   11.9.2019 10:00
154 Гражданско дело No 15648/2018, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Н.Д. Н.А.К.   11.9.2019 10:00
155 Гражданско дело No 19126/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.В.Ж. Х.Х.Х.   11.9.2019 10:00
156 Гражданско дело No 2665/2019, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИРИУС-49 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 10:00
157 Гражданско дело No 9249/2019, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВИВА ООД НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД   11.9.2019 10:00
158 Гражданско дело No 11193/2019, 50 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.М.Ш. А.М.Й.   11.9.2019 10:00
159 Гражданско дело No 2046/2019, 48 състав Искове по КЗ П.А.П. ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД   11.9.2019 10:30
160 Гражданско дело No 3108/2019, 48 състав Искове по КЗ Е.Д.Ц. ЗАД АРМЕЕЦ АД   11.9.2019 10:30
161 Гражданско дело No 5232/2019, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.С.Ц. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД   11.9.2019 10:30
162 Гражданско дело No 6008/2017, 48 състав Делба И.Г.Д. П.Г.Я.   11.9.2019 11:00
163 Гражданско дело No 19138/2018, 48 състав Делба К.Д.П.А. Д.И.К.   11.9.2019 11:00
164 Гражданско дело No 4719/2019, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Ц.Г. Н.Н.В.   11.9.2019 11:30
165 Гражданско дело No 11409/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Й.М. Е.Д.Е.   11.9.2019 11:30
166 Гражданско дело No 12064/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.М.Г. Р.Б.М.   11.9.2019 11:45
167 Гражданско дело No 12432/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     11.9.2019 13:15
168 Гражданско дело No 1475/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.П.П. Л.Л.А.П.   11.9.2019 13:30
169 Гражданско дело No 9387/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.М.Д. М.П.Д.,
П.М.Д.
  11.9.2019 13:30
170 Гражданско дело No 10839/2019, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Т.И. С.Ж.С.   11.9.2019 13:30
171 Гражданско дело No 19277/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ КОМЕРС АД М.Д.Д.,
Й.И.Д.
  11.9.2019 14:00
172 Гражданско дело No 2361/2019, 16 състав Искове по КЗ ПИРИН 98 ЕООД ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   11.9.2019 14:00
173 Гражданско дело No 4046/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Т.А. Д.Н.Г.,
Д.И.Ж.
  11.9.2019 14:30
174 Гражданско дело No 3291/2019, 16 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество НЮАНС БГ АД Д.В.Г.   11.9.2019 14:30
175 Гражданско дело No 4951/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 15:00
176 Гражданско дело No 5679/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ДЕФЕНДЪР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.9.2019 15:00
177 Гражданско дело No 18064/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.Н.К.   11.9.2019 15:30
178 Гражданско дело No 18244/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.М.П. ЕОС МАТРИКС ЕООД   11.9.2019 15:30
179 Гражданско дело No 4788/2019, 16 състав Искове по КЗ З.Р.В. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   11.9.2019 15:30
180 Гражданско дело No 4996/2019, 16 състав Искове по ЗОДОВ Л.Н.Т. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   11.9.2019 16:00
181 Гражданско дело No 10224/2019, 8 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Б.П. УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД   12.9.2019 9:30
182 Гражданско дело No 12803/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     12.9.2019 9:30
183 Гражданско дело No 12700/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.И.,
М.М.С.,
С.М.С.
М.С.С.   12.9.2019 10:00
184 Гражданско дело No 7881/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Ц.С. С.А.С.   12.9.2019 11:00
185 Гражданско дело No 10610/2019, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Н.К.,
М.С.И.
С.Д.И.   12.9.2019 13:30
186 Гражданско дело No 11122/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.З.С.,
С.С.С.
    12.9.2019 13:30
187 Гражданско дело No 12077/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.М.К.,
С.П.К.
    12.9.2019 13:30
188 Гражданско дело No 12836/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Ж.Ж.,
П.Г.Т.
Г.Г.Т.   12.9.2019 13:30
189 Гражданско дело No 8634/2019, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.А.Д. К.А.Д.   12.9.2019 13:40
190 Гражданско дело No 10897/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     12.9.2019 13:50
191 Гражданско дело No 16102/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Х.Т.Х.   12.9.2019 14:00
192 Гражданско дело No 3858/2019, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.В.В. Е.Н.П.   12.9.2019 14:00
193 Гражданско дело No 3919/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.Р. ЕОС МАТРИКС ЕООД   12.9.2019 14:00
194 Гражданско дело No 5351/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.9.2019 14:00
195 Гражданско дело No 5455/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.9.2019 14:00
196 Гражданско дело No 9339/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     12.9.2019 14:00
197 Гражданско дело No 8991/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     12.9.2019 14:10
198 Гражданско дело No 8990/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     12.9.2019 14:20
199 Гражданско дело No 17789/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.М.Д.   12.9.2019 14:30
200 Гражданско дело No 18800/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.В.Ж. А.Ф.Ж.   12.9.2019 14:30
201 Гражданско дело No 5702/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Д. К.К.А.   12.9.2019 14:30
202 Гражданско дело No 10324/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Д.Д. Б.И.Б.   12.9.2019 14:30
203 Гражданско дело No 182/2019, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Н.Д.,
Н.Д.Н.,
К.Д.Н.
Р.Д.М.   12.9.2019 14:40
204 Гражданско дело No 17092/2018, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Д.,
С.П.П.
К.Д.С.   12.9.2019 15:00
205 Гражданско дело No 4948/2019, 11 състав Искове по КЗ Л.П.Х. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   12.9.2019 15:00
206 Гражданско дело No 9174/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.В.С. И.С.С.   12.9.2019 15:00
207 Гражданско дело No 17031/2018, 11 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Н.М.И.   12.9.2019 15:20
208 Гражданско дело No 18047/2018, 30 състав Искове по КЗ СИС ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   12.9.2019 15:30
209 Гражданско дело No 17396/2018, 11 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Д.К.,
М.М.Н.
О.М.К.   12.9.2019 15:40
210 Гражданско дело No 16734/2018, 11 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.И.Й. Т.Х.Т.,
И.Я.Т.
  12.9.2019 16:00
211 Гражданско дело No 3247/2019, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака П.И.Т. Н.Т.Т.   12.9.2019 16:40
212 Гражданско дело No 12532/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Н.Н.   13.9.2019 9:00
213 Гражданско дело No 17038/2018, 50 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Х.Ж.Т.   13.9.2019 9:00
214 Гражданско дело No 2292/2019, 50 състав Искове по КЗ Г.С.Я. ЗАД АРМЕЕЦ АД   13.9.2019 9:00
215 Гражданско дело No 2752/2019, 47 състав Искове по КЗ Х.К.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   13.9.2019 9:00
216 Гражданско дело No 3365/2019, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД С.П.Б.   13.9.2019 9:00
217 Гражданско дело No 14013/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Л.Н.Б.   13.9.2019 9:30
218 Гражданско дело No 18454/2018, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.П. БОХЕМИ ВАРНА ЕООД   13.9.2019 9:30
219 Гражданско дело No 3923/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Е.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.9.2019 9:30
220 Гражданско дело No 4858/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака С.С.Х. Ю.М.С.   13.9.2019 9:30
221 Гражданско дело No 16173/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.О.И.   13.9.2019 10:00
222 Гражданско дело No 17131/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.С.Г.   13.9.2019 10:00
223 Гражданско дело No 1901/2019, 47 състав Искове по КЗ Р.С.Ш. НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ   13.9.2019 10:00
224 Гражданско дело No 2664/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.В.И. Н.Н.П.   13.9.2019 10:00
225 Гражданско дело No 13574/2018, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.С.П.,
А.Я.К.
Г.Д.Й.,
А.Я.П.
  13.9.2019 11:00
226 Гражданско дело No 17091/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.А.М.   13.9.2019 11:00
227 Гражданско дело No 2964/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака И.И.И. А.Н.И.   13.9.2019 11:00
228 Гражданско дело No 3973/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Ю.М.,
И.Г.Ж.
    13.9.2019 11:00
229 Гражданско дело No 11010/2019, 47 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Г.И.Н.     13.9.2019 11:30
230 Гражданско дело No 19196/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.С.В.   13.9.2019 13:30
231 Гражданско дело No 4421/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Т.С.   13.9.2019 13:30
232 Гражданско дело No 5680/2019, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Ф.А. Ф.А.Ю.   13.9.2019 13:30
233 Гражданско дело No 5768/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Й.М.   13.9.2019 13:30
234 Гражданско дело No 5836/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ К.Н.К.   13.9.2019 13:30
235 Гражданско дело No 9002/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Т.З.,
М.Ж.М.З.
    13.9.2019 13:30
236 Гражданско дело No 9238/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.М.,
Д.Д.М.
    13.9.2019 13:30
237 Гражданско дело No 9968/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Н.,
П.Д.Н.
    13.9.2019 13:30
238 Гражданско дело No 18235/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Д.П.Д.   13.9.2019 14:00
239 Гражданско дело No 2455/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.В.   13.9.2019 14:00
240 Гражданско дело No 3013/2019, 33 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 НОРМА ООД ТЕВА ООД   13.9.2019 14:00
241 Гражданско дело No 3759/2019, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.А.А.,
С.И.С.,
Г.И.С.
В.П.П.   13.9.2019 14:00
242 Гражданско дело No 4488/2019, 33 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Й.Т. ОБЩИНА ВАРНА   13.9.2019 14:00
243 Гражданско дело No 212/2019, 33 състав Облигационни искове между съсобственици К.Д.С. И.Т.Д.,
П.П.П.,
Д.П.П.,
В.Д.Г.
  13.9.2019 14:30
244 Гражданско дело No 5253/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.В.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.9.2019 14:30
245 Гражданско дело No 19039/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Р.Н.Т.   13.9.2019 15:00
246 ЧГД No 3871/2019, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.9.2019 15:00
247 Гражданско дело No 15617/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Й.М.,
Е.Ж.Т.,
М.Д.Г.,
К.С.Г.,
Д.Б.Н.,
Д.Б.Д.,
П.П.М.,
А.М.П.,
С.Т.П.,
Д.Й.Д.,
Н.П.С.
Е.К.Д.   13.9.2019 15:30
248 Гражданско дело No 15812/2018, 33 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА МОСТ 4 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВАРНА   13.9.2019 15:30
249 Гражданско дело No 5241/2019, 14 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.С.Г. ПРИТИ ПОЛИ ЕООД   13.9.2019 15:30
250 Гражданско дело No 6654/2016, 33 състав Делба И.Т.Ч.,
П.Т.Ч.
Л.Г.Л.,
М.Г.Л.
  13.9.2019 16:00
251 Гражданско дело No 9304/2019, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.С.В. С.С.В.   13.9.2019 16:00
252 Гражданско дело No 5360/2019, 33 състав Искове за трудово възнаграждение К.Т.Ж. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   13.9.2019 16:15
253 Гражданско дело No 11872/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.К.,
Н.Д.К.
    16.9.2019 13:20
254 Гражданско дело No 19222/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД И.Г.И.   16.9.2019 13:30
255 Гражданско дело No 11428/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.С.,
Г.Д.С.
    16.9.2019 13:30
256 Гражданско дело No 2659/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ С.Я.Д.   16.9.2019 13:45
257 Гражданско дело No 16669/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.В.Ш. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   16.9.2019 14:10
258 Гражданско дело No 18293/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Г.А.В.   16.9.2019 14:20
259 Гражданско дело No 1991/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.9.2019 14:20
260 Гражданско дело No 19206/2018, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕУРОВЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Й.Й.   16.9.2019 14:30
261 Гражданско дело No 14357/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Г.С.Й.,
М.С.Й.
  16.9.2019 15:00
262 Гражданско дело No 12177/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.М.Я.   16.9.2019 15:15
263 Гражданско дело No 18801/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.И.Т.   16.9.2019 15:15
264 Гражданско дело No 442/2019, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.Г.К. А.М.А.,
С.З.Е.
  16.9.2019 15:30
265 Гражданско дело No 17379/2018, 51 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.В.Х. А.Г.В.   16.9.2019 16:30