РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 12.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 10037/2017, 12 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 О.В.Л. ФАМ БИЛДИНГ ООД   12.1.2018 8:30
2 Гражданско дело No 931/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.В.Н. БОХЕМИ КОНСУЛТ ЕООД   12.1.2018 9:00
3 Гражданско дело No 6420/2017, 21 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   12.1.2018 9:00
4 Гражданско дело No 7699/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Р.П. А.С.Р.   12.1.2018 9:00
5 Гражданско дело No 8615/2017, 12 състав Павлов иск В.Д.С. ПАРТИМПОРТ ЕООД,
ПРЕМИУМПАРТС ЕООД
  12.1.2018 9:00
6 Гражданско дело No 10036/2017, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Р.А. Р.С.А.   12.1.2018 9:00
7 Гражданско дело No 10107/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.М.К.   12.1.2018 9:00
8 Гражданско дело No 14960/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Б.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 9:00
9 Гражданско дело No 8700/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИВЕЛИН ЙОСИФОВ ЕООД ДИВА ЛОГИСТИК 2013 ЕООД   12.1.2018 9:30
10 Гражданско дело No 9902/2017, 21 състав Делба Г.М.Д. Д.Г.Д.   12.1.2018 9:30
11 Гражданско дело No 11969/2017, 21 състав Искове по КЗ ТОНИ-2004 ЕООД ЗД БУЛ ИНС АД   12.1.2018 9:30
12 Гражданско дело No 11981/2017, 43 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.Д.А. М.М.И.   12.1.2018 9:30
13 Гражданско дело No 12131/2017, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Б.П.,
Б.П.П.
И.Г.К.   12.1.2018 9:30
14 Гражданско дело No 13125/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ж.Д.И. А.С.Й.   12.1.2018 9:30
15 Гражданско дело No 14450/2017, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Л.А. С.С.А.   12.1.2018 9:30
16 Гражданско дело No 15135/2017, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ю.О.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 9:30
17 Гражданско дело No 4632/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Л.П.М.,
Б.К.М.,
С.К.В.
  12.1.2018 10:00
18 Гражданско дело No 4638/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.Д. Г.С.Г.   12.1.2018 10:00
19 Гражданско дело No 4729/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА АКСАКОВО В.К.И.   12.1.2018 10:00
20 Гражданско дело No 8915/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение Н.И.К. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   12.1.2018 10:00
21 Гражданско дело No 12048/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УЛТРА ЛАЙТ ГАЗ ООД ЛАЙТ ГАЗ ООД,
РЕГИСТЪР.БГ ООД
  12.1.2018 10:00
22 Гражданско дело No 12108/2017, 12 състав Искове за трудово възнаграждение С.Т.Ж. ЕЙС СОФТ ООД   12.1.2018 10:00
23 Гражданско дело No 13057/2017, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 10:00
24 Гражданско дело No 13283/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 10:00
25 Гражданско дело No 14083/2017, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.В.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 10:00
26 Гражданско дело No 14481/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.М.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 10:00
27 Гражданско дело No 15156/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.В.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 10:00
28 Гражданско дело No 18864/2017, 11 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.К.,
Н.И.К.
    12.1.2018 10:00
29 Гражданско дело No 664/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Д.Й.   12.1.2018 10:15
30 Гражданско дело No 9893/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 10:15
31 Гражданско дело No 14579/2017, 11 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Е.Д.Д. НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД-КЛОН ЧЕРНО МОРЕ   12.1.2018 10:20
32 Гражданско дело No 16623/2016, 18 състав Делба К.Б.Ч.,
И.Б.И.
Н.М.М.,
С.М.М.,
Ш.М.М.,
Н.Х.Д.,
А.Х.Ш.,
Ю.А.Г.,
Б.Л.А.,
Г.Л.М.,
А.А.И.,
С.Ш.И.,
Ф.Ш.Б.,
А.М.Ч.,
Д.К.Б.,
С.Ч.Ч.,
С.Ф.Ч.,
Б.Ф.Ч.,
М.Р.А.,
М.Р.Б.,
Н.Р.Б.
  12.1.2018 10:30
33 Гражданско дело No 4200/2017, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД П.М.И.,
И.Т.И.,
Т.И.Т.
  12.1.2018 10:30
34 Гражданско дело No 9594/2017, 11 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.А.Я. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ   12.1.2018 10:30
35 Гражданско дело No 11310/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Ф.Р.А.   12.1.2018 10:30
36 Гражданско дело No 12114/2017, 18 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.Д.Ж. Б.Р.Ж.   12.1.2018 10:30
37 Гражданско дело No 13310/2017, 43 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД С.О.Н.   12.1.2018 10:30
38 Гражданско дело No 13997/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.С. С.И.С.   12.1.2018 10:30
39 Гражданско дело No 14379/2017, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Г.Д.,
В.Р.Д.
Р.Р.Д.   12.1.2018 10:30
40 Гражданско дело No 16362/2017, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.Н. Д.В.Н.   12.1.2018 10:30
41 Гражданско дело No 5531/2017, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.Ю.Г. В.Г.В.   12.1.2018 10:40
42 Гражданско дело No 4120/2017, 11 състав Павлов иск ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН КОМЕРС ЕООД СЕВАР ЕООД,
КОНТАКТ-ФТ ЕООД
  12.1.2018 10:45
43 Гражданско дело No 9495/2013, 12 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Л.Д. Т.Г.М.   12.1.2018 11:00
44 Гражданско дело No 3181/2016, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   12.1.2018 11:00
45 Гражданско дело No 5201/2016, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.П.А. С.А.Д.   12.1.2018 11:00
46 Гражданско дело No 3908/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.Ф. ОБЩИНА ВАРНА   12.1.2018 11:00
47 Гражданско дело No 4964/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Т.Е. АН ГРУП БГ ООД,
НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
ОБЩИНА ВАРНА
  12.1.2018 11:00
48 Гражданско дело No 7646/2017, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Й.Й.,
М.Й.Й.,
Р.Й.Й.
Й.Д.Й.   12.1.2018 11:00
49 Гражданско дело No 11424/2017, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.М.М. Г.З.Х.   12.1.2018 11:00
50 Гражданско дело No 9535/2016, 11 състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДЕЛА 1-БАНСКО ЛМ ООД   12.1.2018 11:15
51 Гражданско дело No 16643/2016, 11 състав Делба З.Х.Д. П.Х.Р.,
Р.С.Р.
  12.1.2018 11:30
52 Гражданско дело No 9683/2017, 12 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.К.В. В.Н.К.   12.1.2018 11:30
53 Гражданско дело No 14968/2017, 43 състав Искове за трудово възнаграждение С.П.М. ЕЙЧ ЕМ ХОТЕЛИ АД   12.1.2018 11:30
54 Гражданско дело No 16350/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Р.С.,
С.П.Б.С.
    12.1.2018 11:30
55 Гражданско дело No 16377/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.К.Й.,
К.М.Д.,
И.М.Д.
М.И.Д.   12.1.2018 11:30
56 Гражданско дело No 18413/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.А.Й. Р.Г.Й.   12.1.2018 11:30
57 Гражданско дело No 19182/2017, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.Я.П. Р.Ж.П.   12.1.2018 11:30
58 Гражданско дело No 1175/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.И.Х.,
Д.И.Г.
  12.1.2018 13:00
59 Гражданско дело No 10934/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Р.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 13:00
60 Гражданско дело No 12701/2017, 39 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 13:00
61 Гражданско дело No 17298/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.Д. Р.К.Д.   12.1.2018 13:00
62 Гражданско дело No 17458/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Н.Н.,
Б.В.Н.
    12.1.2018 13:00
63 Гражданско дело No 18326/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Т.Н.,
П.Х.Н.
    12.1.2018 13:00
64 Гражданско дело No 19461/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.Г.А.,
И.Л.А.
    12.1.2018 13:00
65 Гражданско дело No 3905/2017, 39 състав Искове по КЗ С.Н.И. ЗК УНИКА АД   12.1.2018 13:30
66 Гражданско дело No 10862/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000 ЕАД ПИОТИТА ПЛОД ЕООД   12.1.2018 13:30
67 Гражданско дело No 12752/2017, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.А.Б.,
М.В.М.
В.Д.М.   12.1.2018 13:30
68 ЧГД No 15922/2017, 33 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Н.А.Д.     12.1.2018 13:30
69 Гражданско дело No 13070/2017, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.М.,
М.С.М.,
С.С.М.
Е.М.И.   12.1.2018 13:45
70 Гражданско дело No 10270/2016, 39 състав Делба А.М.Т. Р.С.И.,
И.М.К.,
С.М.Д.
  12.1.2018 14:00
71 Гражданско дело No 521/2017, 42 състав Делба С.К.Й.,
Т.Г.А.
С.И.Д.,
Й.И.С.,
Ц.И.К.,
З.П.К.
  12.1.2018 14:00
72 Гражданско дело No 6307/2017, 33 състав Делба С.П.И. С.З.И.,
С.З.И.,
Г.Г.И.
  12.1.2018 14:00
73 Гражданско дело No 11540/2017, 39 състав Искове по КЗ В.К.Н. ЗАД АРМЕЕЦ АД   12.1.2018 14:00
74 Гражданско дело No 12424/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 14:20
75 Гражданско дело No 2128/2016, 39 състав Делба Й.Г.А. П.С.А.,
Е.С.Н.
  12.1.2018 14:30
76 Гражданско дело No 9678/2017, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Ц.К.С. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД   12.1.2018 14:30
77 Гражданско дело No 10443/2017, 42 състав Искове по КЗ Д.Р.В. ЗАД АРМЕЕЦ АД   12.1.2018 14:30
78 Гражданско дело No 11967/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 14:30
79 Гражданско дело No 12322/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.К.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 14:30
80 Гражданско дело No 14962/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Р.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 14:30
81 Гражданско дело No 13129/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Т.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 15:00
82 Гражданско дело No 13550/2017, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ф.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.1.2018 15:00
83 Гражданско дело No 15685/2017, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.П.Я. А.Я.С.   12.1.2018 15:00
84 Гражданско дело No 16675/2017, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.К.К.     12.1.2018 15:00
85 Гражданско дело No 9519/2016, 33 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.С.С.,
И.С.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   12.1.2018 15:30
86 Гражданско дело No 12939/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Й.Г. С.Т.А.Г.   12.1.2018 15:30
87 Гражданско дело No 4619/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Р.П.,
С.С.И.
АЙЛ ЪФ ГОЛД ООД   12.1.2018 16:00
88 Гражданско дело No 10659/2017, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.Д. И.Н.Д.   12.1.2018 16:30
89 Гражданско дело No 10854/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Т.Т. В.П.К.   15.1.2018 13:00
90 Гражданско дело No 18658/2017, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Г.Д.     15.1.2018 13:00
91 Гражданско дело No 17885/2017, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Н.И.Г.,
Х.В.Г.
    15.1.2018 13:20
92 Гражданско дело No 8054/2017, 41 състав Делба Й.В.М. И.К.М.   15.1.2018 13:30
93 Гражданско дело No 14141/2017, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака П.Т.Л. М.Х.Л.   15.1.2018 13:30
94 Гражданско дело No 17856/2017, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.Г.Ж. Г.И.С.   15.1.2018 13:30
95 Гражданско дело No 18528/2017, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Н.Н. Г.Б.Ж.   15.1.2018 13:30
96 Гражданско дело No 16275/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.1.2018 14:00
97 Гражданско дело No 13989/2017, 34 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.К.Я.   15.1.2018 14:30
98 Гражданско дело No 15507/2017, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.И.В. Д.К.Щ.   15.1.2018 14:30
99 Гражданско дело No 2961/2017, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. С.И.Р.   15.1.2018 15:00
100 Гражданско дело No 3676/2017, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Н.Г.Р.,
Б.Г.Г.,
В.Г.Б.
  15.1.2018 15:00
101 Гражданско дело No 5873/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КИМА КОНСУЛТ ЕООД ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД   15.1.2018 15:30
102 Гражданско дело No 10875/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.1.2018 15:30
103 Гражданско дело No 18609/2017, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.Д. К.Н.К.   15.1.2018 15:30
104 Гражданско дело No 18648/2017, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.П.К. К.Г.К.   15.1.2018 15:30
105 Гражданско дело No 16361/2017, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.Н.,
Д.Х.Н.
Д.В.Н.   15.1.2018 16:00
106 Гражданско дело No 16367/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 9:00
107 Гражданско дело No 17058/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.С.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 9:00
108 Гражданско дело No 18626/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.С.М.,
С.И.Р.
    16.1.2018 9:00
109 Гражданско дело No 19157/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Й.С.,
Г.Н.С.
    16.1.2018 9:00
110 Гражданско дело No 2962/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Г.И.Г.   16.1.2018 9:30
111 Гражданско дело No 10310/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   16.1.2018 9:30
112 Гражданско дело No 11543/2017, 26 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   16.1.2018 9:30
113 Гражданско дело No 16368/2017, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Х.Ш.Ш. М.Ш.   16.1.2018 9:30
114 Гражданско дело No 16938/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Я.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 9:30
115 ЧГД No 17059/2017, 26 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.П.Д.,
И.П.Д.
  16.1.2018 9:30
116 Гражданско дело No 3575/2017, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Д.Б. Д.В.А.   16.1.2018 10:00
117 Гражданско дело No 8069/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРОСИСТ 002 ЕООД ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ ООД   16.1.2018 10:00
118 Гражданско дело No 15506/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АНОНС 94 АД ДЕТЕЛИНА ПАРК ХОТЕЛ ВАРНА ООД   16.1.2018 10:00
119 Гражданско дело No 16214/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 10:00
120 Гражданско дело No 16272/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 10:00
121 Гражданско дело No 18897/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.М.Х.,
С.С.Х.
    16.1.2018 10:00
122 Гражданско дело No 5336/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Я.Д.Б. Д.В.А.   16.1.2018 10:30
123 Гражданско дело No 10442/2017, 49 състав Искове по КЗ Й.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   16.1.2018 10:30
124 Гражданско дело No 16002/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.И.И. Д.Т.И.,
ДСП КАРНОБАТ
  16.1.2018 10:30
125 Гражданско дело No 17549/2017, 17 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.В.П.,
Д.С.С.
С.С.К.   16.1.2018 10:30
126 Гражданско дело No 14347/2014, 17 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.Г.Д. И.Г.Д.   16.1.2018 11:00
127 Гражданско дело No 16075/2016, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.Р.И. БОР ЕООД   16.1.2018 11:00
128 Гражданско дело No 3835/2017, 26 състав Искове по КЗ В.С.Д. ЗК УНИКА АД   16.1.2018 11:00
129 Гражданско дело No 3836/2017, 26 състав Искове по КЗ В.С.Д. ЗК УНИКА АД   16.1.2018 11:00
130 Гражданско дело No 8320/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛТО КЛИМА ООД МАНДАРИН-МН ООД   16.1.2018 11:00
131 Гражданско дело No 13699/2017, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 11:00
132 Гражданско дело No 14082/2017, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 11:00
133 Гражданско дело No 6870/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДЕЛА 1-БАНСКО Л.И.Г.   16.1.2018 11:30
134 Гражданско дело No 17881/2017, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.Г.С.,
Г.С.С.
    16.1.2018 11:30
135 Гражданско дело No 17895/2017, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.И.З.,
Р.Г.З.
    16.1.2018 11:30
136 Гражданско дело No 19533/2017, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.П.М.,
Н.Й.Б.,
П.И.С.
Й.К.Б.   16.1.2018 13:00
137 Гражданско дело No 2626/2005, 14 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.В.К.,
А.В.П.
Д.Х.М.,
З.Х.Ж.,
Л.Х.С.,
Х.П.Х.,
С.П.Х.
  16.1.2018 13:30
138 Гражданско дело No 3770/2012, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.З.,
Л.М.З.
А.В.Б.,
А.Г.И.
  16.1.2018 13:30
139 Гражданско дело No 5103/2017, 35 състав Искове по КЗ В.К.Г. ЗАД АРМЕЕЦ АД   16.1.2018 13:30
140 Гражданско дело No 7479/2017, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.П. Д.Г.П.   16.1.2018 13:30
141 Гражданско дело No 10303/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Е.Г.   16.1.2018 13:30
142 Гражданско дело No 12475/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.С.С.   16.1.2018 13:30
143 Гражданско дело No 12934/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 13:30
144 Гражданско дело No 13053/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 13:30
145 Гражданско дело No 13555/2017, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.Б.,
Р.Е.Т.
Е.М.Т.   16.1.2018 13:30
146 Гражданско дело No 14208/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 13:30
147 Гражданско дело No 18104/2017, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.О.Е.     16.1.2018 13:30
148 Гражданско дело No 18815/2017, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.А.,
Д.Г.А.
    16.1.2018 13:30
149 Гражданско дело No 12612/2016, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.И.Б.,
Б.-Л.-Й.Б. ЕТ
ОБЩИНА АВРЕН,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ЛАШВА ЕООД,
Б.Ц.И.,
Н.Г.И.,
Г.Т.Л.,
И.Г.Л.,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
  16.1.2018 14:00
150 Гражданско дело No 5208/2017, 14 състав Павлов иск БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД САНО БЪЛГАРИЯ АД,
И.М.К.
  16.1.2018 14:00
151 Гражданско дело No 9392/2017, 35 състав Делба С.В.П. М.К.М.,
Й.П.М.
  16.1.2018 14:00
152 Гражданско дело No 10295/2017, 35 състав Искове по ЗОДОВ Н.Н.Я. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   16.1.2018 14:00
153 ЧГД No 10432/2017, 35 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     16.1.2018 14:00
154 Гражданско дело No 13533/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.В.В. И.А.Б.   16.1.2018 14:00
155 Гражданско дело No 13768/2017, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Я.А.В. Н.В.В.   16.1.2018 14:00
156 Гражданско дело No 17982/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.З.С.,
Г.К.С.
    16.1.2018 14:00
157 Гражданско дело No 3776/2016, 31 състав Делба Г.Т.М. Ж.М.П.   16.1.2018 14:30
158 Гражданско дело No 15016/2016, 14 състав Искове по КЗ И.Х.И. ЗД БУЛ ИНС АД,
Р.И.И.
  16.1.2018 14:30
159 Гражданско дело No 505/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.А.,
Х.И.И.
Д.В.В.,
И.И.И.,
Г.Т.Д.,
Д.Т.Т.,
Р.Т.Т.,
Р.Г.Т.
  16.1.2018 14:30
160 Гражданско дело No 1826/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.П.Т.,
И.А.Т.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   16.1.2018 14:30
161 Гражданско дело No 7000/2017, 31 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Б.И.Й. ОБЩИНА ВАРНА   16.1.2018 15:00
162 Гражданско дело No 7506/2017, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИНХОМ ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   16.1.2018 15:00
163 Гражданско дело No 8193/2017, 31 състав Делба М.А.М. Ж.Б.К.,
И.А.К.
  16.1.2018 15:00
164 Гражданско дело No 8444/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Д.Х. И.Г.Х.   16.1.2018 15:00
165 Гражданско дело No 8444/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Х.Д.Х. И.Г.Х.   16.1.2018 15:00
166 Гражданско дело No 12560/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Г.Ж. Х.Ф.Х.   16.1.2018 15:00
167 Гражданско дело No 12693/2017, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   16.1.2018 15:00
168 Гражданско дело No 14584/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Г.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 15:00
169 Гражданско дело No 15023/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.П.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 15:00
170 Гражданско дело No 16824/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Ж.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.1.2018 15:00
171 Гражданско дело No 6275/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АДИАН ООД ОБЩИНА ВАРНА   16.1.2018 15:30
172 Гражданско дело No 14417/2016, 14 състав Делба З.М.З. С.Х.З.   16.1.2018 16:00
173 Гражданско дело No 8176/2017, 35 състав Искове за трудово възнаграждение К.П.Р. ВОЯДЖ ЕР ЕООД   16.1.2018 16:00
174 Гражданско дело No 10441/2017, 14 състав Искове по КЗ В.И.В. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   16.1.2018 16:00
175 Гражданско дело No 18730/2017, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Р.М.,
Д.Р.М.
    16.1.2018 16:30
176 Гражданско дело No 5575/2017, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Ш.О.Б. С.М.Б.   17.1.2018 8:30
177 Гражданско дело No 9883/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.П.К.   17.1.2018 9:00
178 Гражданско дело No 15459/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.1.2018 9:00
179 Гражданско дело No 15996/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.1.2018 9:00
180 Гражданско дело No 19344/2017, 48 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.Д.,
К.М.Д.
    17.1.2018 9:15
181 Гражданско дело No 12552/2017, 48 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД АСА АУТО 73 ЕООД   17.1.2018 9:30
182 Гражданско дело No 13303/2017, 25 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД ВИКИНГ 2016 ЕООД   17.1.2018 9:30
183 Гражданско дело No 14372/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД К.П.И.,
С.И.Н.
  17.1.2018 9:30
184 Гражданско дело No 7287/2013, 25 състав ИСКОВЕ ПО КТ И.Ц.Ц. Б НАВИ ШИП МЕНИДЖМЪНТ СРЛ-ИТАЛИЯ   17.1.2018 10:00
185 Гражданско дело No 6751/2017, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.П.С. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   17.1.2018 10:00
186 Гражданско дело No 13307/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.Г.С.   17.1.2018 10:00
187 Гражданско дело No 14138/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.1.2018 10:00
188 Гражданско дело No 15212/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.М.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.1.2018 10:00
189 Гражданско дело No 5870/2017, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.А.,
В.К.А.
Д.Т.Д.,
К.Т.Д.,
М.С.Б.Д.,
С.К.Д.,
К.С.Д.
  17.1.2018 10:30
190 Гражданско дело No 8906/2017, 25 състав Искове по КЗ Б.П.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   17.1.2018 10:30
191 Гражданско дело No 11486/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.М.Х.   17.1.2018 10:30
192 Гражданско дело No 12316/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.Т.Я.   17.1.2018 10:30
193 Гражданско дело No 6752/2017, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.И.Б. З.М.Р.   17.1.2018 11:00
194 Гражданско дело No 15994/2017, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Г.В.,
И.М.С.
М.С.М.   17.1.2018 11:30
195 Гражданско дело No 16373/2016, 8 състав Делба С.С.Ш.К. Р.В.К.,
Б.В.К.М.
  18.1.2018 9:00
196 Гражданско дело No 4388/2017, 8 състав Искове за трудово възнаграждение Р.К.Б. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  18.1.2018 9:00
197 ЧГД No 12944/2017, 8 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.1.2018 9:00
198 Гражданско дело No 12304/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ХИЛ СИТИ АД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2018 9:30
199 Гражданско дело No 15348/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Г.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2018 9:30
200 Гражданско дело No 14749/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.К.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2018 9:40
201 Гражданско дело No 13705/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.1.2018 9:50
202 Гражданско дело No 18654/2017, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Д.Г.,
Х.И.А.Г.
    18.1.2018 9:50
203 Гражданско дело No 7823/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.Н.К.   18.1.2018 10:00
204 Гражданско дело No 9181/2017, 8 състав Искове по КЗ Н.Р.Н. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.1.2018 10:00
205 Гражданско дело No 9185/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.И.И. Р.С.Б.   18.1.2018 10:00
206 Гражданско дело No 14080/2017, 40 състав Искове по КЗ Р.С.К. ЗД БУЛ ИНС АД   18.1.2018 10:10
207 Гражданско дело No 8930/2017, 40 състав Искове по КЗ Т.Н.Б. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.1.2018 10:20
208 Гражданско дело No 6312/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.Д.   18.1.2018 10:30
209 Гражданско дело No 9822/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.Г.Т.   18.1.2018 10:30
210 Гражданско дело No 13621/2017, 8 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Ж.И. ЕЛПАК ЕООД   18.1.2018 10:30
211 Гражданско дело No 13596/2016, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.А.А. И.С.К.   18.1.2018 10:40
212 Гражданско дело No 8405/2015, 40 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Н.К. ВИП ДЖИО ООД   18.1.2018 10:50
213 Гражданско дело No 1963/2017, 8 състав Делба С.И.П. В.И.П.   18.1.2018 11:00
214 Гражданско дело No 9168/2017, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ю.С.Я. ИНВЕСТБАНК АД   18.1.2018 11:00
215 Гражданско дело No 11545/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.Й.Н.   18.1.2018 11:00
216 Гражданско дело No 8914/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Я.Г.Г. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   18.1.2018 11:10
217 Гражданско дело No 7862/2017, 40 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.П. ОБЩИНА ВАРНА   18.1.2018 11:20
218 Гражданско дело No 17342/2017, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Д.,
С.В.Д.,
В.В.Д.
И.Н.Д.   18.1.2018 11:30
219 Гражданско дело No 18747/2017, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.1.2018 11:30
220 Гражданско дело No 13629/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 9:00
221 Гражданско дело No 13700/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Н.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 9:00
222 Гражданско дело No 14154/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 9:00
223 Гражданско дело No 14572/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 9:30
224 Гражданско дело No 15190/2017, 12 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Б.Ю.     19.1.2018 9:30
225 Гражданско дело No 17964/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.С.,
С.И.С.
    19.1.2018 9:30
226 Гражданско дело No 18502/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.И.,
М.С.А.
    19.1.2018 9:30
227 Гражданско дело No 12948/2017, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Ф.М.Ц.   19.1.2018 10:00
228 Гражданско дело No 13876/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Г.М.Г. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА   19.1.2018 10:00
229 Гражданско дело No 14455/2017, 11 състав Искове по КЗ З.П.П. ЗД БУЛ ИНС АД   19.1.2018 10:00
230 Гражданско дело No 14964/2017, 11 състав Искове по КЗ Г.С.А. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.1.2018 10:00
231 Гражданско дело No 16670/2017, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 10:00
232 Гражданско дело No 16775/2017, 12 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.В.М.     19.1.2018 10:00
233 Гражданско дело No 16894/2017, 12 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.М.А.     19.1.2018 10:00
234 Гражданско дело No 14442/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Ж.Р.П.   19.1.2018 10:15
235 Гражданско дело No 16280/2017, 11 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.Т.И. ОБЩИНА ВАРНА   19.1.2018 10:15
236 Гражданско дело No 3867/2014, 18 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Н.С.Д.,
К.П.Д.
А.М.Н.   19.1.2018 10:30
237 Гражданско дело No 5101/2017, 18 състав Искове по КЗ А.В.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   19.1.2018 10:30
238 Гражданско дело No 14134/2017, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.Г.С. И.Т.И.   19.1.2018 10:30
239 Гражданско дело No 15408/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Г.Т.   19.1.2018 10:30
240 Гражданско дело No 18841/2017, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Т.Г. П.П.Р.Г.,
А.Г.Г.
  19.1.2018 10:30
241 Гражданско дело No 11889/2014, 11 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Х.З.,
Н.З.З.,
Т.З.З.,
Х.З.З.
М.Н.И.   19.1.2018 11:00
242 Гражданско дело No 8277/2015, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки ПАРМА ЕООД ИНТЕРПАРТНЬОР ООД,
Д.В.М.,
Д.К.Д.,
Г.Д.С.,
П.И.С.
  19.1.2018 11:00
243 Гражданско дело No 14893/2015, 11 състав Делба И.Н.И. Н.Д.Н.   19.1.2018 11:00
244 Гражданско дело No 11209/2016, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АН ГРУП БГ ООД НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
Е.Т.Е.
  19.1.2018 11:00
245 Гражданско дело No 14387/2017, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака П.П.Р.Г. Г.Т.Г.   19.1.2018 11:00
246 Гражданско дело No 3770/2016, 11 състав Делба С.И.С.,
Н.С.С.
Ж.С.В.,
С.Г.Л.
  19.1.2018 11:15
247 Гражданско дело No 14937/2014, 18 състав Делба Г.С.М. Т.П.Л.   19.1.2018 11:30
248 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  19.1.2018 11:30
249 Гражданско дело No 4387/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Т.С.И. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  19.1.2018 11:30
250 Гражданско дело No 6015/2017, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.С.П. Г.С.Ц.   19.1.2018 11:30
251 Гражданско дело No 14186/2016, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Д.И.,
Р.И.Д.,
Д.И.Д.
ДЖИ ДЖИ ПИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД-ВАРНА   19.1.2018 13:30
252 ЧГД No 3898/2017, 33 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. ОБЩИНА ВАРНА     19.1.2018 13:30
253 Гражданско дело No 7830/2017, 9 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.П.И. Н.Х.Ц.П.,
П.С.Н.
  19.1.2018 13:30
254 Гражданско дело No 12548/2017, 9 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Т.Д.И. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА   19.1.2018 13:30
255 Гражданско дело No 13286/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 13:30
256 Гражданско дело No 14461/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 13:30
257 Гражданско дело No 19047/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.В.Г.,
Ю.А.К.
    19.1.2018 13:40
258 Гражданско дело No 17726/2017, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.А.М. В.Г.М.   19.1.2018 13:50
259 Гражданско дело No 973/2015, 9 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.В.И. А.А.В.   19.1.2018 14:00
260 Гражданско дело No 8498/2015, 42 състав Делба АН ГРУП БГ ООД ОБЩИНА ВАРНА   19.1.2018 14:00
261 Гражданско дело No 10989/2016, 42 състав Делба О.М.А.,
И.А.А.,
А.А.А.
В.В.Т.   19.1.2018 14:00
262 Гражданско дело No 7461/2017, 9 състав Делба Г.П.Г. С.С.К.   19.1.2018 14:00
263 Гражданско дело No 10595/2017, 31 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.В.А.,
А.И.В.
И.В.В.   19.1.2018 14:00
264 Гражданско дело No 13709/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 14:00
265 Гражданско дело No 14581/2017, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Н.М.,
П.П.М.
П.Т.М.   19.1.2018 14:00
266 Гражданско дело No 18322/2017, 31 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Ж.И. Й.П.Ж.   19.1.2018 14:00
267 ЧГД No 19279/2017, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО С.С.Г.   19.1.2018 14:00
268 ЧГД No 32/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ТРИМПЕКС ЮНИОН ООД   19.1.2018 14:00
269 Гражданско дело No 14079/2017, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Х.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 14:10
270 Гражданско дело No 17275/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 14:20
271 Гражданско дело No 16520/2016, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. М.Г.И.   19.1.2018 14:30
272 Гражданско дело No 3912/2017, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.В.Г. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   19.1.2018 14:30
273 Гражданско дело No 5041/2017, 9 състав Искове по КЗ И.Д.Т. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   19.1.2018 14:30
274 Гражданско дело No 12489/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.К.Н. Р.П.В.   19.1.2018 14:30
275 Гражданско дело No 16090/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.К. К.Д.К.   19.1.2018 14:30
276 Гражданско дело No 10293/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД П.И.Н.   19.1.2018 14:50
277 Гражданско дело No 15812/2016, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Б.Б. Д.П.П.   19.1.2018 15:00
278 Гражданско дело No 15812/2016, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Б.Б. Д.П.П.   19.1.2018 15:00
279 Гражданско дело No 6863/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Л.К.   19.1.2018 15:00
280 Гражданско дело No 12277/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 15:00
281 Гражданско дело No 13221/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Б.-Б.Б. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 15:00
282 Гражданско дело No 13548/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.И.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 15:00
283 Гражданско дело No 14086/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Й.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 15:00
284 Гражданско дело No 3589/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД   19.1.2018 15:30
285 Гражданско дело No 14483/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.И.М.,
И.Ж.М.,
С.Ж.М.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 15:30
286 Гражданско дело No 14758/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ч.Л.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.1.2018 15:30
287 Гражданско дело No 12755/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Т.Т. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   19.1.2018 15:50
288 Гражданско дело No 14451/2017, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Ж.Р.А. Р.М.А.   19.1.2018 16:00
289 Гражданско дело No 17478/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     19.1.2018 16:00
290 Гражданско дело No 13994/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЕТРОМАР ТРЕЙДИНГ АД ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД   22.1.2018 13:00
291 Гражданско дело No 14739/2017, 41 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Й.Д. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВЕЗДИЦА   22.1.2018 13:00
292 Гражданско дело No 10923/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАРАН ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   22.1.2018 13:15
293 Гражданско дело No 13304/2017, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД С.С.К.   22.1.2018 13:20
294 Гражданско дело No 14562/2015, 41 състав Делба А.С.С. И.И.Х.,
З.Б.Х.,
Е.Й.Б.,
Н.Й.Б.
  22.1.2018 13:30
295 Гражданско дело No 1111/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. В.Д.В.,
И.К.И.,
Й.Н.Г.
  22.1.2018 13:30
296 Гражданско дело No 15338/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 13:30
297 Гражданско дело No 15917/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Ю.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 13:30
298 Гражданско дело No 16216/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 13:30
299 Гражданско дело No 16946/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Г.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 13:30
300 Гражданско дело No 9286/2016, 20 състав Делба В.Г.В.С.,
В.Г.В.,
Е.В.Д.,
Д.Р.А.,
В.В.Г.
М.В.Г.   22.1.2018 14:00
301 Гражданско дело No 5210/2017, 34 състав Искове по КЗ Л.З.У. ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.1.2018 14:00
302 Гражданско дело No 6603/2017, 20 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Т.Д.Ч. П.Д.Ч.   22.1.2018 14:00
303 Гражданско дело No 10811/2017, 34 състав Искове по КЗ Д.П.П. ЗД ЕВРОИНС АД   22.1.2018 14:00
304 Гражданско дело No 13295/2017, 41 състав Искове по КЗ Б.Б. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   22.1.2018 14:00
305 Гражданско дело No 14198/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 14:00
306 Гражданско дело No 14446/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.В.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 14:00
307 Гражданско дело No 15450/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕЛИС ПУУЛС ЕООД ИК ИМОТИ ЕООД   22.1.2018 14:00
308 Гражданско дело No 17477/2017, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.1.2018 14:00
309 Гражданско дело No 18148/2017, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.1.2018 14:00
310 Гражданско дело No 14560/2015, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.С.М.,
С.Р.С.,
Я.Н.К.,
Д.В.И.
М.И.Т.,
С.М.Т.
  22.1.2018 14:30
311 Гражданско дело No 1967/2017, 20 състав Делба П.А.Р. С.А.С.,
П.А.Ж.
  22.1.2018 14:30
312 Гражданско дело No 5866/2017, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.М. С.Р.М.   22.1.2018 14:30
313 Гражданско дело No 7653/2017, 20 състав Искове за трудово възнаграждение А.А.С.,
И.М.И.,
Т.И.Т.,
Г.Д.З.,
Г.С.А.,
Я.Г.Г.,
Н.И.К.
ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   22.1.2018 14:30
314 Гражданско дело No 11493/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД М.И.Я.   22.1.2018 14:30
315 Гражданско дело No 13228/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 14:30
316 Гражданско дело No 14401/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ВАРНА Р.С.Р.   22.1.2018 14:30
317 Гражданско дело No 15198/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Б.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 14:30
318 Гражданско дело No 17278/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 14:30
319 Гражданско дело No 14471/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.Й.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 14:45
320 Гражданско дело No 13343/2016, 20 състав Делба М.Ж.С.,
К.И.Д.,
А.И.Д.
М.Д.Н.,
И.Д.Д.,
Д.В.Н.,
Ж.Д.Д.,
В.Д.Д.
  22.1.2018 15:00
321 Гражданско дело No 5294/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.И.В.   22.1.2018 15:00
322 Гражданско дело No 11337/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 15:00
323 Гражданско дело No 11546/2017, 34 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.С.Д.,
Ю.Т.Д.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН АСПАРУХОВО   22.1.2018 15:00
324 Гражданско дело No 14143/2017, 20 състав Делба Д.И.Д. Д.Ж.Н.   22.1.2018 15:00
325 Гражданско дело No 15668/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Н.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.1.2018 15:00
326 Гражданско дело No 6956/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.П.И.   22.1.2018 15:30
327 Гражданско дело No 13693/2017, 41 състав Искове по КЗ Ц.-Ц.Ц. ЕТ ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.1.2018 15:30
328 Гражданско дело No 14475/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Т.С.   22.1.2018 15:30
329 Гражданско дело No 14967/2017, 20 състав Искове за трудово възнаграждение Д.А.А. ТОТАЛ СПЕД ЕООД   22.1.2018 15:30
330 Гражданско дело No 11806/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.М. УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ АД   22.1.2018 16:00
331 Гражданско дело No 12497/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.К.Х. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   22.1.2018 16:00
332 Гражданско дело No 3895/2017, 26 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Д.Д.М. САНАТИТ ЕООД-КЛОН ВАРНА   23.1.2018 9:00
333 Гражданско дело No 18152/2017, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН МЛАДОСТ     23.1.2018 9:00
334 Гражданско дело No 19459/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Х.Х.,
Г.С.С.
    23.1.2018 9:00
335 Гражданско дело No 10109/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.С. К.Т.С.   23.1.2018 9:30
336 Гражданско дело No 13620/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД П.Д.Д.   23.1.2018 9:30
337 Гражданско дело No 14199/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 10:00
338 Гражданско дело No 14759/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 10:00
339 ЧГД No 15390/2017, 26 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД     23.1.2018 10:00
340 Гражданско дело No 13052/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Щ.Д.К.,
Е.Ц.И.К.,
Д.Щ.К.
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   23.1.2018 10:30
341 Гражданско дело No 14737/2017, 49 състав Искове за трудово възнаграждение Л.Х.А. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВЕЗДИЦА   23.1.2018 10:30
342 Гражданско дело No 15144/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 10:30
343 Гражданско дело No 15599/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 10:30
344 Гражданско дело No 18847/2017, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.П.Г.,
Н.А.Н.
    23.1.2018 10:30
345 Гражданско дело No 7949/2017, 26 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ И.Д.И.,
Ц.Д.В.,
Й.М.Г.
Я.Г.М.   23.1.2018 11:00
346 Гражданско дело No 13119/2017, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Е.Я. В.М.Я.   23.1.2018 11:00
347 Гражданско дело No 10911/2016, 49 състав Делба А.С.Н. Н.С.С.,
П.И.С.,
М.Р.С.,
П.С.П.,
Р.С.П.,
Х.П.С.,
И.П.З.,
С.М.С.,
И.М.М.,
Л.М.М.,
Д.М.С.,
С.Й.С.,
К.Й.Г.,
С.В.М.
  23.1.2018 11:30
348 Гражданско дело No 10668/2017, 49 състав Искове по ЗУЕС К.С.Ф. И.Н.П.,
М.М.П.,
Л.Ш.,
В.Ш.,
И.Г.С.,
Д.Й.М.
  23.1.2018 11:30
349 Гражданско дело No 18642/2017, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Ж.Р.А. Р.М.А.   23.1.2018 11:30
350 Гражданско дело No 15145/2017, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.Х.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 13:00
351 Гражданско дело No 13489/2015, 35 състав Делба А.С.И. В.И.Д.,
С.В.Д.
  23.1.2018 13:30
352 Гражданско дело No 6311/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ю.Б.А.   23.1.2018 13:30
353 Гражданско дело No 10043/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Д.Ц.   23.1.2018 13:30
354 Гражданско дело No 11321/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.В.И.   23.1.2018 13:30
355 Гражданско дело No 12309/2017, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФЪРСТ ФАСИЛИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ОЛИФАРМ ЕООД   23.1.2018 13:30
356 Гражданско дело No 16914/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 13:30
357 Гражданско дело No 16944/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 13:30
358 Гражданско дело No 19458/2017, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Т.Г.,
Р.В.Г.
    23.1.2018 13:30
359 Гражданско дело No 12310/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Т.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 14:00
360 Гражданско дело No 12758/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Я.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 14:00
361 Гражданско дело No 14744/2017, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.С.В. С.Б.В.   23.1.2018 14:00
362 Гражданско дело No 15460/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 14:00
363 Гражданско дело No 15663/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.В.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 14:00
364 Гражданско дело No 16215/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 14:00
365 Гражданско дело No 16223/2017, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.1.2018 14:00
366 Гражданско дело No 17239/2017, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.К.Д.,
Г.И.И.
И.М.И.   23.1.2018 14:00
367 ЧГД No 290/2018, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     23.1.2018 14:00
368 Гражданско дело No 12437/2015, 35 състав Делба Е.Л.С. Х.П.М.   23.1.2018 14:30
369 Гражданско дело No 13224/2017, 14 състав Искове за трудово възнаграждение Н.Д.В. Ю.Ж.К.,
КОСЕВИ 33 ДЗЗД,
КОСЕВИ 4 ДЗЗД
  23.1.2018 14:30
370 Гражданско дело No 14477/2016, 24 състав Делба Е.Д.Д. С.С.Д.,
З.Н.Ж.
  23.1.2018 15:00
371 Гражданско дело No 14466/2017, 24 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права А.Т.И. И.П.М.   23.1.2018 15:00
372 Гражданско дело No 15873/2017, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.М.Щ. Х.П.Щ.   23.1.2018 15:00
373 Гражданско дело No 9737/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКСИ КОНСУЛТ ЕООД П.Ц.П.   23.1.2018 15:30
374 Гражданско дело No 16908/2017, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Ц.Ц. Е.Б.И.   24.1.2018 8:30
375 Гражданско дело No 16941/2017, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.П. И.С.П.   24.1.2018 8:30
376 Гражданско дело No 13124/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ ООД МАЛОУН ЕООД   24.1.2018 9:00
377 Гражданско дело No 16776/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.К.Т.,
Н.К.Т.,
М.К.М.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 9:00
378 Гражданско дело No 16891/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 9:00
379 Гражданско дело No 17044/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.А.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 9:00
380 Гражданско дело No 494/2018, 48 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Н.,
А.Г.С.
    24.1.2018 9:10
381 Гражданско дело No 15015/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.И.И. К.М.К.   24.1.2018 9:15
382 Гражданско дело No 16630/2015, 25 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.Д.Х.,
С.Д.Л.Х.
К.Х.   24.1.2018 9:30
383 Гражданско дело No 11929/2016, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.И. С.В.С.   24.1.2018 9:30
384 Гражданско дело No 5094/2017, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Х.Ш.,
А.С.Ш.
АЙСБЕРГ ЕООД   24.1.2018 9:30
385 Гражданско дело No 6146/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД К.Г.М.   24.1.2018 9:30
386 Гражданско дело No 8676/2017, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Д. Х.П.Щ.   24.1.2018 9:30
387 Гражданско дело No 16087/2016, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ф.С.Т. С.П.С.,
Е.П.Д.
  24.1.2018 10:00
388 Гражданско дело No 12113/2017, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака О.А.М. С.В.М.   24.1.2018 10:00
389 Гражданско дело No 13298/2017, 48 състав Искове по КЗ С.Х.К. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   24.1.2018 10:00
390 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   24.1.2018 10:30
391 Гражданско дело No 13305/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Г.С. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   24.1.2018 10:30
392 Гражданско дело No 16939/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Р.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 11:30
393 Гражданско дело No 16957/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 11:30
394 Гражданско дело No 17049/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.Б.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 11:30
395 Гражданско дело No 3336/2017, 19 състав Искове за трудово възнаграждение Р.А.Г. ЕР ВИА ООД   24.1.2018 13:00
396 Гражданско дело No 10066/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 13:00
397 Гражданско дело No 15407/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.В.,
П.И.В.
    24.1.2018 13:10
398 Гражданско дело No 9267/2017, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.И.С. И.Г.С.   24.1.2018 13:15
399 Гражданско дело No 15324/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Д.В.,
В.П.В.
    24.1.2018 13:25
400 Гражданско дело No 11476/2017, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Н. К.Б.Т.   24.1.2018 13:30
401 Гражданско дело No 11476/2017, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Н. К.Б.Т.   24.1.2018 13:30
402 Гражданско дело No 15929/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Б.Г.,
И.С.Г.
    24.1.2018 13:35
403 Гражданско дело No 10607/2017, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.А.Т. С.Г.Б.Т.   24.1.2018 13:45
404 Гражданско дело No 14586/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 14:00
405 Гражданско дело No 14754/2017, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ц.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 14:00
406 Гражданско дело No 16226/2017, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 14:00
407 Гражданско дело No 16786/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Т.П.,
П.Д.П.
    24.1.2018 14:00
408 ЧГД No 288/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     24.1.2018 14:00
409 Гражданско дело No 16091/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.П.П.,
Й.Р.Н.
    24.1.2018 14:10
410 Гражданско дело No 11419/2017, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИ ЕС СМИТ ПЕКИДЖИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДАН-2000 ООД   24.1.2018 14:25
411 Гражданско дело No 14574/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 14:30
412 Гражданско дело No 14590/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Т.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 14:30
413 Гражданско дело No 15391/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Р.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.1.2018 14:30
414 Гражданско дело No 17130/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.П.,
Т.П.П.
    24.1.2018 14:45
415 Гражданско дело No 16543/2016, 16 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Г.Й. МЕТАЛЕКС БИЛД ООД   24.1.2018 15:00
416 Гражданско дело No 15203/2016, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.П.,
Я.И.П.,
И.Д.И.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
ТРЕЙДФАРМА ЕООД,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  24.1.2018 15:30
417 Гражданско дело No 928/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.М.КОМЕРС ЕООД МОБИЛТЕЛ ЕАД   24.1.2018 16:00
418 Гражданско дело No 1414/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   24.1.2018 16:00
419 Гражданско дело No 6616/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.Г.,
Д.Д.Н.,
С.И.Т.,
Н.И.С.,
Т.Д.Д.
И.З.К.,
Д.С.К.
  24.1.2018 16:00
420 Гражданско дело No 17612/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.А.В. В.К.В.   24.1.2018 16:30
421 Гражданско дело No 19043/2017, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.1.2018 9:00
422 Гражданско дело No 19134/2017, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     25.1.2018 9:00
423 Гражданско дело No 15392/2017, 8 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Х.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 9:30
424 Гражданско дело No 15394/2017, 8 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Л.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 9:30
425 Гражданско дело No 15395/2017, 8 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Г.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 9:30
426 Гражданско дело No 15399/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Й.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 9:30
427 Гражданско дело No 15337/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 10:00
428 Гражданско дело No 12059/2017, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. Н.Г.Д.   25.1.2018 10:30
429 Гражданско дело No 15334/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   25.1.2018 11:00
430 Гражданско дело No 14757/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Р.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 13:30
431 Гражданско дело No 15138/2017, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.С.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 13:30
432 Гражданско дело No 15351/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АЙС БАР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 13:30
433 Гражданско дело No 18746/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.1.2018 13:30
434 Гражданско дело No 18748/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.1.2018 13:30
435 Гражданско дело No 19135/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     25.1.2018 13:30
436 Гражданско дело No 6390/2017, 30 състав Искове по КЗ Д.М.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   25.1.2018 14:00
437 Гражданско дело No 10855/2017, 10 състав Делба М.С.С. К.Д.С.   25.1.2018 14:00
438 Гражданско дело No 13065/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.П.Г.   25.1.2018 14:00
439 Гражданско дело No 15655/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТРОЯ 97 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.1.2018 14:00
440 Гражданско дело No 15924/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.С. Е.К.   25.1.2018 14:00
441 Гражданско дело No 3907/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Т.В. В.В.В.   25.1.2018 14:30
442 Гражданско дело No 7337/2017, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ МЕХТРАНСКОМЕРС ООД ОБЩИНА ВАРНА   25.1.2018 14:30
443 Гражданско дело No 7467/2017, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.С.,
Ф.Р.С.
    25.1.2018 14:30
444 Гражданско дело No 8314/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФЕСТА ХОЛДИНГ АД В.Х.В.   25.1.2018 14:30
445 Гражданско дело No 13867/2017, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.М.М. ОБЩИНА ВАРНА   25.1.2018 14:30
446 Гражданско дело No 4725/2016, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.М.Г. А.М.Г.,
М.К.М.,
М.К.М.
  25.1.2018 15:00
447 Гражданско дело No 9938/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Г.Б. К.М.Б.   25.1.2018 15:00
448 Гражданско дело No 10656/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака А.С.О. В.М.   25.1.2018 15:00
449 ЧГД No 16107/2017, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     25.1.2018 15:00
450 Гражданско дело No 9177/2017, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Я.П. Р.Ж.П.   25.1.2018 15:30
451 Гражданско дело No 12546/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Р.,
Н.В.Д.
М.П.А.   25.1.2018 15:30
452 Гражданско дело No 11710/2017, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.С.Т. С.И.Н.   25.1.2018 16:00
453 Гражданско дело No 17567/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.Р. В.Я.С.   26.1.2018 8:45
454 Гражданско дело No 10940/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:00
455 Гражданско дело No 12257/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:00
456 Гражданско дело No 12547/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Е.И.П.   26.1.2018 9:00
457 Гражданско дело No 13998/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Д.Д.,
Д.В.Д.
В.М.В.   26.1.2018 9:00
458 Гражданско дело No 14091/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 716-НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ А.С.-Б.Х. ЕТ   26.1.2018 9:00
459 Гражданско дело No 14454/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.С.С. С.С.С.   26.1.2018 9:00
460 Гражданско дело No 17625/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.А.,
В.Ц.А.
    26.1.2018 9:00
461 Гражданско дело No 12041/2016, 43 състав Искове по КЗ Л.А.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   26.1.2018 9:30
462 Гражданско дело No 10053/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ХИЛ СИТИ АД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:30
463 Гражданско дело No 10200/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД З.В.И.   26.1.2018 9:30
464 Гражданско дело No 13863/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   26.1.2018 9:30
465 Гражданско дело No 14394/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:30
466 Гражданско дело No 14479/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Х.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:30
467 Гражданско дело No 14585/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Н.Е.,
П.Т.Е.,
Н.Е.Н.,
Ц.Е.Н.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:30
468 Гражданско дело No 16958/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:45
469 Гражданско дело No 18107/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Б.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:45
470 Гражданско дело No 17560/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 9:55
471 Гражданско дело No 7507/2016, 43 състав Делба С.Т.И.,
Х.Т.С.,
П.К.А.,
К.К.Б.
П.Р.Н.,
Н.Р.Н.,
Ц.Л.Н.,
М.Г.Г.,
П.Н.К.,
В.Н.Д.,
Ю.Н.Т.,
Г.П.Г.Т.,
К.П.Г.С.,
Й.Ж.Р.,
И.И.П.,
И.П.П.,
И.Б.В.,
Т.Б.П.,
Е.Л.М.,
Н.Л.Н.,
М.В.С.Г.,
А.С.К.,
А.И.Б.,
М.Х.Г.Т.,
Р.Г.А.Б.,
С.Г.Л.,
В.П.Н.,
Н.П.Н.,
В.И.И.,
Л.А.К.,
В.К.К.,
К.К.К.,
З.Л.К.,
Б.М.Т.,
Л.М.Т.,
Н.П.М.,
Т.П.М.,
Т.Д.Т.,
М.Б.Т.Б.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
Л.Х.
  26.1.2018 10:00
472 Гражданско дело No 10933/2017, 21 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя АРДА-ТУР ЕООД Р.В.К.   26.1.2018 10:00
473 Гражданско дело No 13291/2017, 12 състав Искове по КЗ И.Р.Г. ЗК ЛЕВ ИНС АД   26.1.2018 10:00
474 Гражданско дело No 13687/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.И.Ч.Н. Б.В.Н.   26.1.2018 10:00
475 Гражданско дело No 14078/2017, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.С.С. БУТИК ХАУС ЕООД   26.1.2018 10:00
476 Гражданско дело No 15014/2017, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака В.А.К. Е.К.К.   26.1.2018 10:00
477 Гражданско дело No 15412/2017, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.П. Й.П.П.   26.1.2018 10:00
478 Гражданско дело No 17488/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 10:00
479 Гражданско дело No 17887/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.П.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 10:00
480 Гражданско дело No 19003/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.Й.,
Д.Н.Й.
    26.1.2018 10:00
481 Гражданско дело No 16005/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 10:10
482 Гражданско дело No 19435/2017, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.П. К.Х.П.   26.1.2018 10:15
483 Гражданско дело No 8929/2017, 12 състав Искове по КЗ Г.Й.Й. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   26.1.2018 10:30
484 Гражданско дело No 14944/2017, 21 състав Иск за установяване на трудов стаж Г.В.Ш. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   26.1.2018 10:30
485 Гражданско дело No 15024/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 10:30
486 Гражданско дело No 18829/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.К.В.,
В.В.В.
    26.1.2018 10:30
487 Гражданско дело No 10812/2017, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БИЛО ЕООД КОЛЕДЖИКОВ ЕООД   26.1.2018 10:45
488 Гражданско дело No 16629/2016, 12 състав Делба Н.С.И.,
С.И.И.
И.Д.И.   26.1.2018 11:00
489 Гражданско дело No 5051/2017, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.В.Г. М.В.П.   26.1.2018 11:00
490 Гражданско дело No 2745/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение В.Х.Н. МБАЛ ВАРНА ЕООД   26.1.2018 11:30
491 Гражданско дело No 8598/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.П.,
П.Т.П.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   26.1.2018 11:30
492 Гражданско дело No 19549/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.Е.,
Е.Л.Е.
    26.1.2018 11:30
493 Гражданско дело No 4223/2016, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.С.М. Д.С.Д.   26.1.2018 13:00
494 Гражданско дело No 12562/2017, 21 състав Искове по КЗ М.Р.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   26.1.2018 13:00
495 Гражданско дело No 12929/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 13:00
496 Гражданско дело No 12952/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 13:00
497 Гражданско дело No 13210/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 13:00
498 Гражданско дело No 4384/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.1.2018 13:30
499 Гражданско дело No 7465/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИМОТИ ЗА ВАС ООД Л.М.Л.   26.1.2018 13:30
500 Гражданско дело No 10413/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Ж.Л.Д.   26.1.2018 13:30
501 Гражданско дело No 13278/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.И.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 13:30
502 Гражданско дело No 15462/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 13:30
503 Гражданско дело No 15605/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.Л. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 13:30
504 Гражданско дело No 18494/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Й.Б.     26.1.2018 13:30
505 Гражданско дело No 16366/2017, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Й.Д. С.Н.С.   26.1.2018 13:40
506 Гражданско дело No 4919/2015, 33 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ В.Т.С.,
Р.Д.С.
ОБЩИНА ВАРНА   26.1.2018 14:00
507 Гражданско дело No 1836/2017, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.П.,
К.Т.П.,
Х.Т.Н.,
П.А.П.,
Щ.Т.П.,
Н.Н.М.
ОБЩИНА АВРЕН   26.1.2018 14:00
508 Гражданско дело No 5288/2017, 9 състав Искове по КЗ И.Г.Д. ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД   26.1.2018 14:00
509 Гражданско дело No 7624/2017, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Я.Р.И.   26.1.2018 14:00
510 Гражданско дело No 12564/2017, 42 състав Искове по КЗ Х.К.П. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   26.1.2018 14:00
511 Гражданско дело No 12754/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.А.В. А.В.И.   26.1.2018 14:00
512 Гражданско дело No 13311/2017, 42 състав Искове по КЗ Н.П.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   26.1.2018 14:00
513 Гражданско дело No 13691/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Л.С. Р.С.А.С.   26.1.2018 14:00
514 Гражданско дело No 13882/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.М.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 14:00
515 Гражданско дело No 14514/2017, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Н.Н. Н.Г.Н.   26.1.2018 14:00
516 ЧГД No 18477/2017, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     26.1.2018 14:00
517 Гражданско дело No 19343/2017, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Г.П.,
П.Д.Д.П.
    26.1.2018 14:00
518 Гражданско дело No 19347/2017, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.К.Р.,
К.В.Р.
    26.1.2018 14:00
519 Гражданско дело No 15464/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 14:15
520 Гражданско дело No 3678/2017, 9 състав Искове за недействителност на правни сделки К.Ж.М. ВАНХИЛ ЕООД,
Р.С.К.
  26.1.2018 14:30
521 Гражданско дело No 5032/2017, 39 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД К.М.Т.   26.1.2018 14:30
522 Гражданско дело No 8049/2017, 39 състав Делба Р.С.М. М.Е.С.   26.1.2018 14:30
523 Гражданско дело No 8678/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ О.М.Д.Д. К.Й.П.   26.1.2018 14:30
524 Гражданско дело No 9238/2017, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ А.Д.П.   26.1.2018 14:30
525 Гражданско дело No 10035/2017, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Л.Т. ОБЩИНА ВАРНА   26.1.2018 14:30
526 Гражданско дело No 16221/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 14:30
527 Гражданско дело No 14464/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 14:35
528 Гражданско дело No 14395/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 14:45
529 Гражданско дело No 4644/2017, 39 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Х.К.Х. С.К.Ш.,
В.Ф.Ш.
  26.1.2018 15:00
530 Гражданско дело No 7906/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.С.К.   26.1.2018 15:00
531 Гражданско дело No 14364/2017, 33 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Й.И. ФАРАОН ЕООД   26.1.2018 15:00
532 Гражданско дело No 15203/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Б.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 15:00
533 Гражданско дело No 15396/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Ж.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.1.2018 15:00
534 Гражданско дело No 9614/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.А.М.,
М.И.М.
И.М.И.   26.1.2018 15:30
535 Гражданско дело No 10414/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Г.Д.К.   26.1.2018 15:30
536 Гражданско дело No 12939/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Й.Г. С.Т.А.Г.   26.1.2018 15:30
537 Гражданско дело No 18430/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.1.2018 15:45
538 Гражданско дело No 4395/2017, 33 състав Искове за трудово възнаграждение П.Д.К. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.1.2018 15:50
539 Гражданско дело No 4406/2017, 33 състав Искове за трудово възнаграждение Н.С.Н. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.1.2018 15:50
540 Гражданско дело No 11473/2017, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.П.Д. И.П.П.   26.1.2018 16:45
541 Гражданско дело No 15340/2017, 20 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи С.К.Т. Х.В.Я.   29.1.2018 13:30
542 Гражданско дело No 17147/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.1.2018 13:30
543 Гражданско дело No 17559/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Л.Л. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.1.2018 13:30
544 Гражданско дело No 13207/2017, 20 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС А.С.Т.,
С.С.,
В.Ю.Л.,
НИКЕЯ ТОП 905 ЕООД,
НИКЕЯ ТОП 906 ЕООД,
АРМИНА 02 ООД
РЕШЕНИЯ НА ОС НА ЕС НА НИКЕЯ ПАРК К.К.ЧАЙКА УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИЯНЕВ 20   29.1.2018 14:00
545 Гражданско дело No 18441/2017, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.1.2018 14:00
546 Гражданско дело No 4887/2017, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.И.Ц. З.И.М.   29.1.2018 14:30
547 Гражданско дело No 10666/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МЛАДОСТ А.З.П.Д.П.Д.-Р.Т.Т. ЕТ   29.1.2018 14:30
548 Гражданско дело No 6404/2017, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ К.С.К.   29.1.2018 15:00
549 Гражданско дело No 7395/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.С.С. В.К.С.   29.1.2018 15:00
550 Гражданско дело No 12107/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Н.И.П.   29.1.2018 15:00
551 Гражданско дело No 11318/2017, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.С.Н. Г.Х.Р.   29.1.2018 15:30
552 Гражданско дело No 17138/2017, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 9:30
553 Гражданско дело No 17627/2017, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.К.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 9:30
554 Гражданско дело No 7711/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД З.Д.К.,
Д.И.К.
  30.1.2018 10:00
555 Гражданско дело No 13974/2017, 17 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.И.Н. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   30.1.2018 10:00
556 Гражданско дело No 15191/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОВАД ПЛОД ЕООД КАФЕ ЕКСПРЕС ЕООД   30.1.2018 10:00
557 Гражданско дело No 9234/2015, 17 състав Делба Ж.И.П.,
Н.И.В.,
М.И.М.,
Е.И.М.,
И.М.И.,
А.А.Т.,
С.А.Т.,
М.Д.П.,
Д.Ж.П.,
И.П.Ж.,
Ж.И.П.,
В.И.П.
П.В.Г.,
М.Н.Т.,
Н.Т.К.,
Б.С.М.,
Т.Р.С.
  30.1.2018 10:30
558 Гражданско дело No 15151/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Л.А.,
И.А.А.
В.П.Б.   30.1.2018 10:30
559 Гражданско дело No 16206/2017, 17 състав Искове по КЗ П.Г.Я. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   30.1.2018 10:30
560 Гражданско дело No 7776/2015, 17 състав Делба С.Б.С. И.Г.К.   30.1.2018 11:00
561 Гражданско дело No 11483/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.В.   30.1.2018 11:00
562 Гражданско дело No 15513/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.Г.Р.   30.1.2018 13:00
563 Гражданско дело No 17146/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.В.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 13:00
564 Гражданско дело No 18498/2017, 24 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.К.К. ОБЩИНА ВАРНА   30.1.2018 13:00
565 Гражданско дело No 13979/2015, 35 състав Делба В.К.С. Н.В.Я.   30.1.2018 13:30
566 Гражданско дело No 14082/2016, 14 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   30.1.2018 13:30
567 Гражданско дело No 7689/2017, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.И.П.,
Н.К.С.
И.И.П.   30.1.2018 13:30
568 Гражданско дело No 10108/2017, 24 състав Искове по ЗУЕС МАКСИ КОНСУЛТ ЕООД П.Ц.П.   30.1.2018 13:30
569 Гражданско дело No 13220/2017, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.9.-П.П. ЕТ Д.И.Г.   30.1.2018 13:30
570 Гражданско дело No 14460/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 13:30
571 Гражданско дело No 15159/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Т.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 13:30
572 Гражданско дело No 15669/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Б.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 13:30
573 Гражданско дело No 3868/2016, 14 състав Делба А.В.В. С.Й.А.   30.1.2018 14:00
574 Гражданско дело No 310/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Х.Х.   30.1.2018 14:00
575 Гражданско дело No 10429/2017, 35 състав Искове по КЗ П.К.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   30.1.2018 14:00
576 Гражданско дело No 11802/2017, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.З.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА   30.1.2018 14:00
577 Гражданско дело No 13132/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Т.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 14:00
578 Гражданско дело No 14587/2017, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ю.Р.М. С.Т.И.   30.1.2018 14:00
579 Гражданско дело No 15418/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 14:00
580 Гражданско дело No 16907/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 14:00
581 Гражданско дело No 4676/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИН ТАЙМ ООД ПРОТЕХ ТРЕЙД ЕООД   30.1.2018 14:30
582 Гражданско дело No 10938/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М.,
И.М.М.
М.М.К.   30.1.2018 14:30
583 Гражданско дело No 14760/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЦЕНТРОНИК ООД КФК АД   30.1.2018 14:30
584 Гражданско дело No 8166/2015, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.А.Д. Ж.И.Д.   30.1.2018 15:00
585 Гражданско дело No 8468/2016, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.П. К.С.Д.,
Д.Х.Д.
  30.1.2018 15:00
586 Гражданско дело No 13334/2016, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.З.,
Т.Д.С.,
С.Д.Б.
Г.Н.Н.   30.1.2018 15:00
587 Гражданско дело No 8913/2017, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Г.С.А. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   30.1.2018 15:00
588 Гражданско дело No 15417/2017, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.Я.К. С.Т.Г.   30.1.2018 15:00
589 Гражданско дело No 2973/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.Н. Н.Н.Н.   30.1.2018 15:30
590 Гражданско дело No 9490/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ВИЧЕВА,ЕТ МК-АТЕЛИЕ КАНЕВ,
Г.Б.К.
  30.1.2018 15:30
591 Гражданско дело No 12931/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.1.2018 15:30
592 Гражданско дело No 2371/2017, 35 състав Искове по КЗ Г.Ч.Г. ЗК ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ   30.1.2018 16:00
593 Гражданско дело No 3587/2017, 35 състав Искове по КЗ Н.И.И. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   30.1.2018 16:00
594 Гражданско дело No 3/2018, 25 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.П.Д. Р.И.А.   31.1.2018 8:30
595 ЧГД No 8909/2017, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     31.1.2018 9:00
596 Гражданско дело No 15029/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Л.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.1.2018 9:00
597 Гражданско дело No 16671/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.1.2018 9:00
598 Гражданско дело No 10868/2017, 25 състав Искове за трудово възнаграждение А.И.П. АГЕНА 13 ЕООД   31.1.2018 9:30
599 Гражданско дело No 13294/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Х.К. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   31.1.2018 9:30
600 Гражданско дело No 14476/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. М.П.П.   31.1.2018 9:30
601 Гражданско дело No 3111/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   31.1.2018 10:00
602 Гражданско дело No 12267/2017, 25 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.Ф.А.,
И.Д.К.,
С.Ф.А.
РАЙОН ПРИМОРСКИ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА   31.1.2018 10:00
603 Гражданско дело No 5641/2017, 25 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Р.П.Р.,
Ж.Р.Д.,
К.П.Р.,
П.Х.Р.,
П.Б.Р.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   31.1.2018 10:30
604 Гражданско дело No 16203/2017, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Л.А. СИ ПИ БИ ООД   31.1.2018 11:00
605 Гражданско дело No 7921/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД В.С.К.   31.1.2018 13:00
606 Гражданско дело No 12943/2017, 19 състав Делба П.С.Б. Т.Д.Б.,
Д.Н.Б.,
К.М.Р.
  31.1.2018 13:15
607 Гражданско дело No 3055/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.И.Г. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД   31.1.2018 13:30
608 Гражданско дело No 16845/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.1.2018 13:30
609 Гражданско дело No 17320/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Ц.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.1.2018 13:30
610 Гражданско дело No 17474/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.М.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.1.2018 13:30
611 Гражданско дело No 6393/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД К.А.П.   31.1.2018 13:45
612 Гражданско дело No 15328/2016, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Н.Г.Х.   31.1.2018 14:00
613 ЧГД No 12473/2017, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Д.Ф.   31.1.2018 14:00
614 Гражданско дело No 14712/2017, 46 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД НЕЛИ И КО ЕООД   31.1.2018 14:00
615 Гражданско дело No 17411/2017, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Я.И.П. Й.М.Б.   31.1.2018 14:00
616 Гражданско дело No 9810/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД В.Т.Д.,
М.К.В.
  31.1.2018 14:30
617 Гражданско дело No 14961/2017, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака В.А.К. Р.К.К.   31.1.2018 14:30
618 Гражданско дело No 17145/2017, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРИМА ПЛАСТ ЕООД УАН УЪРЛД КЛОУТС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД   31.1.2018 14:30
619 Гражданско дело No 3465/2017, 19 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.
  31.1.2018 14:45
620 Гражданско дело No 1414/2016, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД И.Б.К.   31.1.2018 15:00
621 Гражданско дело No 4471/2017, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.С.З. ГАБРИЕЛИДЕС ГРУП ЕООД   31.1.2018 15:00
622 Гражданско дело No 5222/2017, 46 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.И.Т. П.Х.П.   31.1.2018 15:00
623 Гражданско дело No 3069/2016, 46 състав Делба Д.П.Д. Г.П.Д.   31.1.2018 15:30
624 Гражданско дело No 16616/2016, 19 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Ф.П.Д. М.Г.Н.   31.1.2018 15:30
625 Гражданско дело No 888/2015, 19 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.В.Н. ТЕДИ-2007 ЕООД,
К.Г.М.,
В.В.Ц.,
В.Н.И.,
З.Е.И.,
Н.В.Н.
  31.1.2018 16:00