РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 13.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 19007/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.Л.С.   13.12.2019 9:00
2 Гражданско дело No 6023/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
3 Гражданско дело No 8657/2019, 43 състав Искове за трудово възнаграждение Х.К.К. ТЕРЕК ЕООД   13.12.2019 9:00
4 Гражданско дело No 11011/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
5 Гражданско дело No 11824/2019, 47 състав Искове за трудово възнаграждение Л.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   13.12.2019 9:00
6 Гражданско дело No 12808/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
7 Гражданско дело No 6899/2019, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НЕДВИЖИМОСТ-ВАРНА ЕООД НАЗГРУП ООД   13.12.2019 9:30
8 Гражданско дело No 7488/2019, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.И.Д.   13.12.2019 9:30
9 Гражданско дело No 10481/2019, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака К.М.Д. Л.А.Д.   13.12.2019 9:30
10 Гражданско дело No 10597/2019, 18 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.М.Й. М.П.Й.   13.12.2019 9:30
11 Гражданско дело No 12067/2019, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Д.Д.,
П.Г.Д.
Д.А.Д.   13.12.2019 9:30
12 Гражданско дело No 12769/2019, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Р.С.     13.12.2019 9:30
13 Гражданско дело No 13441/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Р.А.,
С.Р.А.
    13.12.2019 9:30
14 Гражданско дело No 14270/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.С.,
И.И.С.
    13.12.2019 9:30
15 Гражданско дело No 14539/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.И.Ж.М.,
Н.М.Д.
    13.12.2019 9:30
16 Гражданско дело No 14554/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.И.,
В.С.Х.
    13.12.2019 9:30
17 Гражданско дело No 16571/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Д.Т.,
Л.К.Т.
    13.12.2019 9:30
18 Гражданско дело No 18610/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Н. А.М.А.   13.12.2019 9:30
19 Гражданско дело No 8612/2018, 21 състав Делба Т.П.Г. П.П.Г.   13.12.2019 10:00
20 Гражданско дело No 3860/2019, 21 състав Искове по КЗ Д.Д.Б. ЗД БУЛ ИНС АД   13.12.2019 10:00
21 Гражданско дело No 4728/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.Д.Х.,
Р.Г.Р.
  13.12.2019 10:00
22 Гражданско дело No 5666/2019, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.М.Р. С.И.А.,
Ю.С.М.,
С.С.А.
  13.12.2019 10:00
23 Гражданско дело No 7770/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Н.К. Н.Я.Н.   13.12.2019 10:00
24 Гражданско дело No 8583/2019, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.А.,
Д.Т.И.,
С.Т.И.
Т.С.И.   13.12.2019 10:00
25 Гражданско дело No 10151/2019, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.А. ОБЩИНА ВАРНА   13.12.2019 10:00
26 Гражданско дело No 11321/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПЕТРОВА 103 ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД   13.12.2019 10:00
27 Гражданско дело No 11820/2019, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Е.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   13.12.2019 10:00
28 Гражданско дело No 13118/2019, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.Д.К. ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД   13.12.2019 10:00
29 Гражданско дело No 16692/2018, 47 състав Делба Д.Й.Д. М.Й.И.,
Г.Й.В.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  13.12.2019 10:30
30 Гражданско дело No 19259/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.М.М.   13.12.2019 10:30
31 Гражданско дело No 1899/2019, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване АТЛАНТИК АД ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ ЕООД   13.12.2019 10:30
32 Гражданско дело No 4625/2019, 50 състав Искове за трудово възнаграждение Д.П.К. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД   13.12.2019 10:30
33 Гражданско дело No 5920/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
34 Гражданско дело No 10069/2019, 47 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.В.С.,
Н.П.Т.
П.Т.В.   13.12.2019 10:30
35 Гражданско дело No 10198/2019, 50 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.А.К. М.К.Г.   13.12.2019 10:30
36 Гражданско дело No 10339/2019, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.К.Д. ОБЩИНА ВАРНА   13.12.2019 10:30
37 Гражданско дело No 10856/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Г.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
38 Гражданско дело No 11069/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака М.П.Д. В.Т.Д.   13.12.2019 10:30
39 Гражданско дело No 11311/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Б.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
40 Гражданско дело No 11723/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
41 Гражданско дело No 12667/2019, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.В.Ж. В.Е.К.   13.12.2019 10:30
42 Гражданско дело No 13574/2018, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.С.П.,
А.Я.К.
Г.Д.Й.,
А.Я.П.
  13.12.2019 11:00
43 Гражданско дело No 18988/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИ БИ ЕС ЕООД М.В.М.   13.12.2019 11:00
44 Гражданско дело No 256/2019, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Ц.Ц. Л.Н.Б.   13.12.2019 11:00
45 Гражданско дело No 3607/2019, 50 състав Делба Ж.Й.Г. Б.К.А.,
Е.Б.А.,
Д.Б.П.,
А.А.А.,
В.А.В.,
Ж.Й.Г.,
Д.Я.О.,
Ю.В.Я.
  13.12.2019 11:00
46 Гражданско дело No 3987/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД СИМОНА ЕНЕРДЖИ 2010 ЕООД,
Г.Б.В.
  13.12.2019 11:00
47 Гражданско дело No 6529/2019, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.Р.Н. Б.К.Н.   13.12.2019 11:00
48 Гражданско дело No 9680/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.И.М. У.Ш.М.   13.12.2019 11:00
49 Гражданско дело No 15371/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФАКТОРЪТ ЕООД КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД   13.12.2019 11:30
50 Гражданско дело No 19208/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.М.Д.,
В.И.Д.
    13.12.2019 11:30
51 Гражданско дело No 147/2019, 47 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.А.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА,
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-ВАРНА
  13.12.2019 11:30
52 Гражданско дело No 6528/2019, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.К.,
В.П.К.Н.
А.Н.Р.Д.,
С.Н.Р.
  13.12.2019 11:30
53 Гражданско дело No 6757/2019, 21 състав Искове по КЗ П.В.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   13.12.2019 11:30
54 Гражданско дело No 14070/2019, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Г.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   13.12.2019 11:30
55 ЧГД No 15927/2019, 21 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.12.2019 11:30
56 Гражданско дело No 18641/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.З.З.,
М.С.Н.
    13.12.2019 11:30
57 Гражданско дело No 19466/2019, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Л.Л. А.Г.К.   13.12.2019 11:45
58 Гражданско дело No 12431/2019, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.М.Х.,
ХРИСТОВА ЕСТЕЙТ ЕООД
ИДУАКОМ ООД   13.12.2019 12:00
59 Гражданско дело No 19313/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Е.А.,
П.П.А.
И.С.Ц.,
Н.Г.Н.,
М.Х.Н.
  13.12.2019 13:00
60 Гражданско дело No 145/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Д.А.   13.12.2019 13:00
61 Гражданско дело No 3771/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТРЪСТ ЕООД М.А.Г.   13.12.2019 13:00
62 Гражданско дело No 10152/2019, 39 състав Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛ ТРАВЕЛ ТУР ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   13.12.2019 13:00
63 Гражданско дело No 13082/2019, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.Г.А. И.Р.А.   13.12.2019 13:00
64 ЧГД No 17772/2019, 42 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.12.2019 13:00
65 Гражданско дело No 14709/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Г.Б.   13.12.2019 13:30
66 Гражданско дело No 15470/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Д.Х.И.   13.12.2019 13:30
67 Гражданско дело No 16453/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АТЛАНТИК АД Ж.И.Т.   13.12.2019 13:30
68 Гражданско дело No 1027/2019, 39 състав Делба А.Т.А. Н.Г.О.   13.12.2019 13:30
69 Гражданско дело No 5445/2019, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.П.С. П.С.С.   13.12.2019 13:30
70 Гражданско дело No 10266/2019, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Е.И. Е.И.С.   13.12.2019 13:30
71 Гражданско дело No 14697/2019, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХОУМТУЮ БЪЛГАРИЯ АД Р.А.А.,
М.В.А.
  13.12.2019 13:30
72 Гражданско дело No 18849/2019, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Х.П. Х.Г.Я.   13.12.2019 13:30
73 Гражданско дело No 19163/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Г.,
Н.Г.Г.
    13.12.2019 13:30
74 Гражданско дело No 955/2019, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИСМЕТ СМАИЛ АПТАРАМАН КОНКОРДИА ГРУП ЕООД   13.12.2019 14:00
75 Гражданско дело No 2369/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Т.В.Б. Д.Д.В.Б.   13.12.2019 14:00
76 Гражданско дело No 12985/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 14:00
77 Гражданско дело No 14645/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Я.П.К. С.С.К.   13.12.2019 14:00
78 Гражданско дело No 16404/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение И.Д.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   13.12.2019 14:00
79 Гражданско дело No 16520/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение И.С.К. ОД НА МВР - ВАРНА   13.12.2019 14:00
80 ЧГД No 16665/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД     13.12.2019 14:00
81 Гражданско дело No 16807/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Н.С.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   13.12.2019 14:00
82 Гражданско дело No 16835/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Д.Д. ОД НА МВР - ВАРНА   13.12.2019 14:00
83 Гражданско дело No 17071/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Г.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ   13.12.2019 14:00
84 Гражданско дело No 17082/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Н.Р.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ   13.12.2019 14:00
85 ЧГД No 18175/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ АД
    13.12.2019 14:00
86 Гражданско дело No 18204/2019, 31 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.П.Д. В.Н.К.   13.12.2019 14:00
87 Гражданско дело No 18424/2019, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” И.П.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ   13.12.2019 14:00
88 ЧГД No 19170/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     13.12.2019 14:00
89 Гражданско дело No 19744/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.А.,
С.Р.Р.
    13.12.2019 14:00
90 Гражданско дело No 3061/2016, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.М. Й.А.Б.   13.12.2019 14:30
91 Гражданско дело No 9555/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТС СЪРВИСИС ЕООД П.Д.И.   13.12.2019 14:30
92 Гражданско дело No 1152/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Р.Т.Д.,
В.Т.Д.
  13.12.2019 14:30
93 Гражданско дело No 1797/2019, 33 състав Делба Р.Г.П. Е.Г.П.   13.12.2019 14:30
94 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   13.12.2019 14:30
95 Гражданско дело No 9258/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.М.Е. ЕНГАДИ КОНСУЛТ ЕООД   13.12.2019 14:30
96 Гражданско дело No 19258/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Б.Д.,
Н.К.Д.
Т.Д.М.   13.12.2019 15:00
97 Гражданско дело No 9405/2019, 39 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Н.С. Я.Л.М.   13.12.2019 15:00
98 Гражданско дело No 11797/2019, 33 състав Делба В.Д.Д. П.Ж.Ш.   13.12.2019 15:10
99 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   13.12.2019 15:30
100 Гражданско дело No 962/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РИС ООД СЛАВЯНСКИ ДОМ 3 ЕООД   13.12.2019 16:00
101 Гражданско дело No 13024/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СПЕКТЪР АД ПОЗВЪНЕТЕ ООД   16.12.2019 8:30
102 Гражданско дело No 15075/2019, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Г.К.,
И.Х.С.
Х.Н.С.   16.12.2019 8:30
103 Гражданско дело No 10143/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.А.М. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД   16.12.2019 9:05
104 Гражданско дело No 16822/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.И.Ш.,
Д.Н.Ш.
    16.12.2019 9:10
105 Гражданско дело No 19025/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ- ВАРНА     16.12.2019 9:10
106 Гражданско дело No 19093/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.12.2019 9:10
107 Гражданско дело No 1932/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.Д.Х.И.   16.12.2019 9:20
108 Гражданско дело No 2948/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД М.Х.М.   16.12.2019 9:30
109 Гражданско дело No 19218/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ И.С.Д.   16.12.2019 9:50
110 Гражданско дело No 760/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Г.В.Т.   16.12.2019 10:00
111 Гражданско дело No 2162/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.С.Д.   16.12.2019 10:00
112 Гражданско дело No 18317/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД М.А.Г.   16.12.2019 10:05
113 Гражданско дело No 12054/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Е.К.Т.   16.12.2019 10:10
114 Гражданско дело No 1236/2019, 20 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Г.И.Г.,
И.Н.А.,
К.А.А.
  16.12.2019 10:15
115 Гражданско дело No 19328/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД И.Н.Д.   16.12.2019 10:20
116 Гражданско дело No 1460/2019, 20 състав Облигационни искове между съсобственици Х.М.Й. А.Т.   16.12.2019 10:20
117 Гражданско дело No 9476/2019, 20 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД В.Р.П.   16.12.2019 10:30
118 Гражданско дело No 11265/2018, 20 състав Делба И.Б.Т. С.Б.В.   16.12.2019 10:40
119 Гражданско дело No 14960/2019, 20 състав Искове за трудово възнаграждение Р.В.К. МАКАЛАЛИ БАР ЕООД   16.12.2019 11:00
120 Гражданско дело No 15896/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Б.С. Н.К.Н.   16.12.2019 11:10
121 Гражданско дело No 6383/2015, 41 състав Делба С.С.В. Н.Д.В.,
Н.Н.Г.
  16.12.2019 13:00
122 Гражданско дело No 6018/2019, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.Б.,
В.Х.Х.,
А.Х.Х.
Х.И.Х.   16.12.2019 13:00
123 Гражданско дело No 10585/2019, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Р.К. Р.В.К.   16.12.2019 13:00
124 Гражданско дело No 10910/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА АКСАКОВО   16.12.2019 13:00
125 Гражданско дело No 16101/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.П.,
Д.Х.П.
    16.12.2019 13:00
126 Гражданско дело No 19031/2019, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДЕВНЯ     16.12.2019 13:00
127 Гражданско дело No 17041/2018, 51 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.Х.К. ОБЩИНА АКСАКОВО   16.12.2019 13:15
128 Гражданско дело No 15669/2018, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.М.Ц.   16.12.2019 13:30
129 Гражданско дело No 11466/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.П.Т.   16.12.2019 13:30
130 Гражданско дело No 11864/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   16.12.2019 13:30
131 Гражданско дело No 15575/2019, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ВАСО 2000 ЕООД Т.В.Н.   16.12.2019 13:30
132 Гражданско дело No 16175/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.М.М. М.Х.М.   16.12.2019 13:30
133 Гражданско дело No 14224/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.Д.Г.   16.12.2019 13:45
134 Гражданско дело No 15919/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.П.Я.,
М.А.С.
А.В.С.   16.12.2019 13:45
135 Гражданско дело No 6889/2019, 9 състав Искове по КЗ И.П.Г. ЗД БУЛ ИНС АД   16.12.2019 14:00
136 Гражданско дело No 9237/2019, 34 състав Делба Б.И.С. С.И.З.   16.12.2019 14:00
137 Гражданско дело No 11970/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.12.2019 14:00
138 Гражданско дело No 12816/2019, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД АКВАМУЗИК СПОРТ ЛАЙФ ООД   16.12.2019 14:00
139 Гражданско дело No 15179/2019, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕМУ АД АКАДЕМИКА ИНВЕСТ АД   16.12.2019 14:00
140 Гражданско дело No 15402/2019, 34 състав Искове за трудово възнаграждение Т.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР.ВАРНА   16.12.2019 14:00
141 Гражданско дело No 10620/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Г.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.12.2019 14:15
142 Гражданско дело No 15714/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.Т. ОБЩИНА ВАРНА   16.12.2019 14:30
143 Гражданско дело No 3372/2019, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ВЛАДАЯ, 14-14А,
В.Н.Х.,
Р.К.Х.,
А.Д.Н.,
И.Я.Н.,
Й.А.Г.,
К.С.Г.,
П.И.С.,
Г.Д.С.,
М.С.П.,
Г.Г.Н.,
Х.В.П.,
М.Т.Н.,
С.Б.М.,
М.Б.,
И.С.И.,
Г.И.И.,
Н.И.Н.
В.С.П.   16.12.2019 14:30
144 Гражданско дело No 5914/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки СПМК 07 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   16.12.2019 14:30
145 Гражданско дело No 5915/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки КОРОНА РЕЗИДЪНС-А21 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   16.12.2019 14:30
146 Гражданско дело No 11323/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Г.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.12.2019 14:30
147 Гражданско дело No 14487/2019, 34 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.К.Р.,
В.П.К.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   16.12.2019 14:30
148 Гражданско дело No 11197/2019, 51 състав Искове за трудово възнаграждение Ж.М.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   16.12.2019 14:45
149 Гражданско дело No 3660/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение О.С.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.12.2019 15:00
150 Гражданско дело No 10778/2019, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Й.Д. ОБЩИНА ВАРНА   16.12.2019 15:00
151 Гражданско дело No 12089/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.12.2019 15:00
152 Гражданско дело No 12361/2019, 34 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.М.Н. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВАРНА   16.12.2019 15:00
153 Гражданско дело No 3458/2019, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Г.Н. Н.Г.М.   16.12.2019 15:30
154 Гражданско дело No 10768/2019, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БВС-15 ООД МУЛТИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕOОД   16.12.2019 15:30
155 Гражданско дело No 10899/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение О.Д.Г. МАКС КОЛЕКТ ООД   16.12.2019 15:30
156 Гражданско дело No 11020/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-Д.ЧИФЛИК     16.12.2019 15:30
157 Гражданско дело No 18804/2019, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Г.Г. Г.С.Г.   16.12.2019 15:30
158 Гражданско дело No 12177/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.М.Я.   16.12.2019 15:45
159 Гражданско дело No 17275/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.12.2019 15:45
160 Гражданско дело No 17886/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.И.Х.,
А.Х.Х.,
В.Х.Х.
К.Д.Б.,
Р.Я.П.
  16.12.2019 16:00
161 Гражданско дело No 3966/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Т.М. В.Н.М.   16.12.2019 16:15
162 Гражданско дело No 11066/2019, 51 състав Облигационни искове от/срещу владелец ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ М.Г.С.,
Г.Х.Г.,
Д.Х.Г.
  16.12.2019 16:30
163 Гражданско дело No 19148/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Г.Г.,
Е.Т.Т.
Т.К.Т.   17.12.2019 10:00
164 Гражданско дело No 15162/2019, 17 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.В.П.     17.12.2019 10:30
165 Гражданско дело No 15403/2019, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 10:45
166 Гражданско дело No 14615/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Ж.Ж.,
П.Г.Т.
Г.Г.Т.   17.12.2019 11:00
167 Гражданско дело No 18961/2019, 17 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Л.Т.М.,
Е.А.М.
    17.12.2019 11:00
168 Гражданско дело No 15559/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.В.Б.,
Н.С.С.
С.С.С.   17.12.2019 11:30
169 Гражданско дело No 11722/2019, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.Д. Д.П.А.   17.12.2019 12:45
170 Гражданско дело No 18393/2018, 24 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.И.М. Н.П.М.   17.12.2019 13:00
171 Гражданско дело No 3460/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Г.Ж.   17.12.2019 13:00
172 Гражданско дело No 3754/2019, 24 състав Искове по КЗ КУЛ ООД ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   17.12.2019 13:00
173 Гражданско дело No 5367/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   17.12.2019 13:00
174 Гражданско дело No 14682/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 13:00
175 Гражданско дело No 16020/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение Б.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   17.12.2019 13:00
176 Гражданско дело No 19749/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     17.12.2019 13:00
177 Гражданско дело No 4502/2019, 35 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Б.В. В.С.Ц.   17.12.2019 13:10
178 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   17.12.2019 13:30
179 Гражданско дело No 15707/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.М.Н.   17.12.2019 13:30
180 Гражданско дело No 19271/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Ю.А.М.   17.12.2019 13:30
181 ЧГД No 8328/2019, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Л.П.С.,
Ю.П.С.,
Х.Х.Ж.,
Г.А.С.,
Р.Х.А.
  17.12.2019 13:30
182 Гражданско дело No 9074/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 13:30
183 Гражданско дело No 10342/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.В.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 13:30
184 Гражданско дело No 11117/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 13:30
185 Гражданско дело No 16577/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.И.Х.С.,
С.С.С.
    17.12.2019 13:30
186 Гражданско дело No 18971/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.А.В.   17.12.2019 14:00
187 Гражданско дело No 3032/2019, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МОНА 2004 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 14:00
188 Гражданско дело No 4174/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.К. ЕООД КА ЕМ-ВАРНА ООД   17.12.2019 14:00
189 Гражданско дело No 10337/2019, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.А.Д.,
Б.Л.Д.,
Д.Б.Д.
    17.12.2019 14:00
190 Гражданско дело No 11005/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.С.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.12.2019 14:00
191 Гражданско дело No 11120/2019, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.М. М.Ж.Ж.,
В.Р.М.
  17.12.2019 14:00
192 Гражданско дело No 11821/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   17.12.2019 14:00
193 Гражданско дело No 6085/2017, 35 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи В.Ц.Н. С.Й.А.   17.12.2019 14:30
194 Гражданско дело No 17908/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.В.Я.   17.12.2019 14:30
195 Гражданско дело No 847/2019, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака Й.П.Ж.З. З.А.З.   17.12.2019 14:30
196 Гражданско дело No 1098/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ц.Б.К.   17.12.2019 14:30
197 Гражданско дело No 5231/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Д.К.   17.12.2019 14:30
198 Гражданско дело No 10259/2019, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Р.Р. Д.Ж.Р.   17.12.2019 14:30
199 Гражданско дело No 10482/2019, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.С.А.,
Й.П.Д.
С.А.А.   17.12.2019 14:30
200 Гражданско дело No 8193/2017, 31 състав Делба М.А.М. Ж.Б.К.,
И.А.К.
  17.12.2019 15:00
201 Гражданско дело No 5456/2019, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Д.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА   17.12.2019 15:00
202 Гражданско дело No 10500/2019, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.И.М. ОБЩИНА ВАРНА   17.12.2019 15:00
203 Гражданско дело No 16145/2019, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.Д.,
Д.Д.С.
Д.В.С.   17.12.2019 15:00
204 Гражданско дело No 16500/2019, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.В.М.,
В.Т.Д.
Т.Д.Д.   17.12.2019 15:00
205 Гражданско дело No 16616/2019, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.Я.     17.12.2019 15:00
206 Гражданско дело No 18223/2019, 31 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Х.Т.Г.,
Т.Г.М.
    17.12.2019 15:00
207 Гражданско дело No 7597/2019, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.П.К.,
М.К.М.,
И.К.К.,
С.К.Л.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   17.12.2019 15:30
208 Гражданско дело No 10081/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.С.К. Е.Г.К.   17.12.2019 15:30
209 Гражданско дело No 10260/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Н.В. Т.Н.И.   17.12.2019 15:30
210 Гражданско дело No 10613/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД-БУРГАС В.Н.В.   17.12.2019 15:30
211 Гражданско дело No 10596/2017, 14 състав Делба Д.Ж.В. Д.И.Д.,
В.Ж.В.,
Г.В.П.,
Д.Н.Д.,
Щ.Н.Д.,
М.Д.Щ.
  17.12.2019 16:00
212 Гражданско дело No 10785/2019, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.Д. М.Т.Д.   17.12.2019 16:00
213 Гражданско дело No 11305/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.Д. ЧЕРНО МОРЕ АД   17.12.2019 16:00
214 Гражданско дело No 4801/2019, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Г.К. С.Ж.Д.   18.12.2019 13:00
215 Гражданско дело No 19084/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.И.Н.,
Г.В.Н.
    18.12.2019 13:00
216 Гражданско дело No 19393/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Е.С.,
М.А.А.
    18.12.2019 13:00
217 Гражданско дело No 1436/2018, 25 състав Делба Х.М.П. В.А.В.   18.12.2019 13:30
218 Гражданско дело No 17213/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Н.Т. СПОРТЕН КЛУБ ОРИНДЖ ФИТНЕС СНС   18.12.2019 13:30
219 Гражданско дело No 17334/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.С.,
А.К.С.
В.И.С.   18.12.2019 13:30
220 Гражданско дело No 11883/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2019 13:30
221 Гражданско дело No 12752/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.И.Г. Г.П.Г.   18.12.2019 13:30
222 Гражданско дело No 12800/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД СДРУЖЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ   18.12.2019 13:30
223 Гражданско дело No 15173/2019, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВИНЧИ ТРАНС ЕООД МАРТИНЕЛИ ООД   18.12.2019 13:30
224 Гражданско дело No 18083/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.Ф.,
Ф.В.Ф.
    18.12.2019 13:30
225 Гражданско дело No 19406/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.12.2019 13:45
226 Гражданско дело No 14073/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Т.Н.   18.12.2019 14:00
227 Гражданско дело No 3236/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОП ПРИНТ ООД Г..И..Д..-М.-И.К. ЕТ   18.12.2019 14:00
228 Гражданско дело No 6971/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.А.Й.   18.12.2019 14:00
229 Гражданско дело No 11987/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕС ЕНД ДИ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   18.12.2019 14:00
230 Гражданско дело No 14990/2019, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Я.Г.Я. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   18.12.2019 14:00
231 Гражданско дело No 16071/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.М.Л. И.К.Н.   18.12.2019 14:00
232 Гражданско дело No 16104/2017, 25 състав Делба Р.Н.Т.,
О.Н.С.,
С.К.С.,
Н.Г.Т.,
Д.О.И.,
К.Р.С.
Г.Д.А.,
Т.И.А.
  18.12.2019 14:30
233 Гражданско дело No 16179/2018, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИРИУС-49 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2019 14:30
234 Гражданско дело No 11007/2019, 25 състав Искове по КЗ ПЕТКОВИ ГРУП ООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   18.12.2019 14:30
235 Гражданско дело No 11971/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2019 14:30
236 Гражданско дело No 12364/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Р.Е.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2019 14:30
237 Гражданско дело No 12495/2019, 25 състав Искове по КЗ Р.Д.Р. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.12.2019 14:30
238 Гражданско дело No 8692/2017, 25 състав Делба П.В.В. Р.Д.В.,
С.С.В.,
Д.С.В.,
Р.В.П.,
П.С.П.,
П.Л.В.
  18.12.2019 15:00
239 Гражданско дело No 15606/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Й.Б.Б.,
Д.Г.Б.
  18.12.2019 15:00
240 Гражданско дело No 184/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.З.И.   18.12.2019 15:00
241 Гражданско дело No 5760/2019, 25 състав Искове за трудово възнаграждение Н.А.Н. ТРЕЙДХО ЕООД   18.12.2019 15:00
242 Гражданско дело No 8408/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВГ-3 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.12.2019 15:30
243 Гражданско дело No 12304/2019, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.И. М.Т.К.   18.12.2019 15:30
244 Гражданско дело No 16612/2019, 8 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Л.С.Д. АКТАЕЛ ЕООД   18.12.2019 15:30
245 Гражданско дело No 1270/2019, 16 състав Делба А.Д.К. М.Г.П.   18.12.2019 16:00
246 Брачно дело No 896/2002, 16 състав Делба Т.В.Ж. Д.И.М.   18.12.2019 16:00
247 Гражданско дело No 3916/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.А.К.   18.12.2019 16:30
248 Гражданско дело No 9589/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД И.Т.И.   18.12.2019 16:30
249 Гражданско дело No 13125/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.П.И.   18.12.2019 16:30
250 Гражданско дело No 17269/2019, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Н.Я. Д.Я.Я.   19.12.2019 9:50
251 Гражданско дело No 19020/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Н.Т.,
Н.Г.Т.
    19.12.2019 9:50
252 Гражданско дело No 2966/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Я.М.П.   19.12.2019 10:00
253 Гражданско дело No 11216/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2019 10:10
254 Гражданско дело No 8942/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ф.А.Ю.   19.12.2019 10:20
255 Гражданско дело No 8396/2019, 40 състав Искове за недействителност на правни сделки ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Ю.Л.   19.12.2019 10:30
256 Гражданско дело No 10348/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Ц.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.12.2019 10:40
257 Гражданско дело No 139/2013, 40 състав Делба А.С.Р.,
К.С.Д.,
М.Ж.Р.
К.Д.С.,
Й.Л.К.,
Ж.Д.Р.,
Д.Т.Д.,
С.Н.С.,
Д.К.Д.
  19.12.2019 10:50
258 Гражданско дело No 2992/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.П.С.   19.12.2019 11:00
259 Гражданско дело No 2048/2019, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТРОИТЕЛ ВАРНА ЕООД,
В.Г.Л.
Е.Е.Г.   19.12.2019 11:10
260 Гражданско дело No 8580/2019, 40 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.В.В.,
М.И.И.
И.В.И.   19.12.2019 11:20
261 Гражданско дело No 10890/2019, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Ж.С.К. К.Р.К.   19.12.2019 11:30
262 Гражданско дело No 19091/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     19.12.2019 13:20
263 Гражданско дело No 17995/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО ПАЛАС СТРОИТЕЛ ЕООД   19.12.2019 13:30
264 Гражданско дело No 18800/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.В.Ж. А.Ф.Ж.   19.12.2019 13:30
265 Гражданско дело No 4831/2019, 10 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.С.Й. К.К. ЕТ   19.12.2019 13:30
266 Гражданско дело No 6531/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Р.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2019 13:30
267 Гражданско дело No 18816/2019, 31 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Д.С. А.Д.Г.   19.12.2019 13:30
268 Гражданско дело No 19420/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.А.,
П.С.А.
    19.12.2019 13:30
269 Гражданско дело No 12747/2017, 10 състав Делба З.Г.Х. И.В.А.   19.12.2019 13:45
270 Гражданско дело No 3878/2019, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.В.Г.,
А.С.Г.
Р.Н.В.   19.12.2019 14:00
271 Гражданско дело No 5238/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.П.Г. А.Д.Л.   19.12.2019 14:00
272 Гражданско дело No 11068/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.П. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   19.12.2019 14:00
273 Гражданско дело No 11983/2019, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.К.П. В.М.   19.12.2019 14:00
274 Гражданско дело No 5359/2019, 10 състав Искове за трудово възнаграждение Н.С.В. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   19.12.2019 14:10
275 Гражданско дело No 5362/2019, 10 състав Искове за трудово възнаграждение Н.В.С. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   19.12.2019 14:10
276 Гражданско дело No 12602/2019, 11 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.В.Г. В.Ц.Г.   19.12.2019 14:20
277 Гражданско дело No 9861/2019, 11 състав Искове по КЗ К.З.К. ЗД ЕВРОИНС АД   19.12.2019 14:30
278 ЧГД No 11718/2019, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     19.12.2019 14:30
279 Гражданско дело No 14067/2019, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   19.12.2019 14:30
280 Гражданско дело No 7857/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Л.Н. Р.И.Н.   19.12.2019 14:40
281 Гражданско дело No 11866/2019, 11 състав Искове по КЗ И.Р.Г. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   19.12.2019 14:40
282 Гражданско дело No 4626/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.С.Т.,
С.С.Т.
ОБЩИНА ВАРНА   19.12.2019 14:50
283 Гражданско дело No 9674/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.В.Т. ОБЩИНА ВАРНА   19.12.2019 15:00
284 Гражданско дело No 3361/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.С.Й.   19.12.2019 15:00
285 Гражданско дело No 5578/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.М.Б.   19.12.2019 15:00
286 Гражданско дело No 7310/2019, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ОРИНДЖ ТУР ООД ИК ИМОТИ ЕООД   19.12.2019 15:00
287 Гражданско дело No 7373/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2019 15:00
288 Гражданско дело No 7659/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Ю.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.12.2019 15:00
289 Гражданско дело No 451/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Ц.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.12.2019 15:15
290 Гражданско дело No 758/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД И.А.Т.   19.12.2019 15:15
291 Гражданско дело No 12444/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТИЛЕКС-Е ЕООД ЛУКС ДООРС ЕООД   19.12.2019 15:20
292 Гражданско дело No 18047/2018, 30 състав Искове по КЗ СИС ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.12.2019 15:30
293 Гражданско дело No 18967/2018, 10 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.К.П. БОН ТУР-БГ ООД   19.12.2019 15:30
294 Гражданско дело No 312/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕТАЛПРОДУКТ ВАРНА АД РОСАТОМ ЕООД   19.12.2019 15:30
295 Гражданско дело No 11330/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.В.Н.   19.12.2019 15:30
296 Гражданско дело No 15300/2019, 30 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.С.Б.     19.12.2019 15:30
297 Гражданско дело No 12489/2019, 11 състав Искове по КЗ Н.Ж.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.12.2019 15:45
298 Гражданско дело No 17092/2018, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Д.,
С.П.П.
К.Д.С.   19.12.2019 16:00
299 Гражданско дело No 19083/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.К.В.,
И.Б.Ф.В.
Т.П.И.,
Д.А.И.,
Д.А.П.
  19.12.2019 16:00
300 Гражданско дело No 9164/2019, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.К.Г. И.П.Г.   19.12.2019 16:00
301 Гражданско дело No 8319/2019, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Д.С. В.Д.Д.   19.12.2019 16:30
302 Гражданско дело No 12449/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Г.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.12.2019 9:30
303 ЧГД No 12648/2019, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     20.12.2019 9:30
304 Гражданско дело No 11281/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ ООД Г.И.Г.   20.12.2019 10:00
305 Гражданско дело No 5234/2019, 50 състав Искове по КЗ К.Ц.К. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   20.12.2019 10:00
306 Гражданско дело No 12994/2019, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.В.А. Р.Г.К.   20.12.2019 10:00
307 Гражданско дело No 5248/2019, 50 състав Облигационни искове между съсобственици И.Л.И. В.В.Е.   20.12.2019 10:30
308 Гражданско дело No 10713/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.Г.Б. Г.Д.Т.   20.12.2019 10:30
309 Гражданско дело No 12801/2019, 50 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Л.И.Н. КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО-ОБЩИНА ВАРНА   20.12.2019 11:00
310 Гражданско дело No 12073/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.12.2019 13:30
311 Гражданско дело No 12809/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.С.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.12.2019 13:30
312 Гражданско дело No 13017/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.12.2019 13:30
313 Гражданско дело No 19076/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Н.,
Н.Г.Н.
    20.12.2019 13:30
314 Гражданско дело No 14515/2018, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.Т.,
Б.А.Т.
В.И.П.   20.12.2019 14:00
315 ЧГД No 16342/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     20.12.2019 14:00
316 Гражданско дело No 8995/2019, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.К.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛИИИ И СЪОБЩЕНИЯ,
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
  20.12.2019 16:00
317 Гражданско дело No 11213/2019, 14 състав Искове по КЗ Н.С.Т. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   20.12.2019 16:00
318 ЧГД No 13833/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     20.12.2019 16:00
319 Гражданско дело No 15397/2019, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.С.С. С.Н.С.   23.12.2019 10:00
320 Гражданско дело No 14988/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.В.,
Г.А.В.,
С.А.В.
Г.Т.В.,
В.А.В.
  23.12.2019 13:30
321 ЧГД No 15010/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     27.12.2019 14:00
322 ЧГД No 18351/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     27.12.2019 14:00