РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 18.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 18099/2017, 12 състав Искове по КЗ К.Д.С. ЗК ЛЕВ ИНС АД   18.5.2018 8:30
2 Гражданско дело No 2800/2018, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Н.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 8:45
3 Гражданско дело No 2181/2017, 26 състав Делба И.В.С. Н.А.Ч.,
А.Р.М.А.
  18.5.2018 9:00
4 Гражданско дело No 9123/2017, 21 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИ ОТ МАКЕДОНИЯ П.И.П.   18.5.2018 9:00
5 Гражданско дело No 13280/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПЪРВИ-2015 ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 9:00
6 Гражданско дело No 14201/2017, 43 състав Искове по КЗ Т.Н.Д. ЗК ЛЕВ ИНС АД   18.5.2018 9:00
7 Гражданско дело No 18614/2017, 43 състав Искове по ЗОДОВ П.К.И.С. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   18.5.2018 9:00
8 Гражданско дело No 303/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Т.Т. Г.И.И.   18.5.2018 9:00
9 Гражданско дело No 308/2018, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.А.Д. ОБЩИНА ВАРНА   18.5.2018 9:00
10 Гражданско дело No 826/2018, 12 състав Искове по КЗ Г.И.И. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   18.5.2018 9:00
11 Гражданско дело No 1344/2018, 12 състав Искове по КЗ ЗАД АРМЕЕЦ АД ОБЩИНА ВАРНА   18.5.2018 9:00
12 Гражданско дело No 4908/2017, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.И.,
Ц.Д.И.,
Д.Д.Д.,
А.В.К.,
Ц.А.Й.,
Д.А.Ц.,
Ж.А.Ц.,
Д.Д.В.,
С.Я.Я.,
Г.Я.Я.,
И.Т.С.,
Т.Р.Й.,
Р.Ц.Й.,
Я.Ц.А.
Ц.Д.Д.,
П.Т.И.
  18.5.2018 9:30
13 Гражданско дело No 6391/2017, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА К.И.М.,
В.Б.М.
  18.5.2018 9:30
14 Гражданско дело No 16972/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.И.Н.В. ХОРОС ГК ЕООД   18.5.2018 9:30
15 Гражданско дело No 19182/2017, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.Я.П. Р.Ж.П.   18.5.2018 9:30
16 Гражданско дело No 1243/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НИЯ ЕЛЕГАНС ЕООД А.Д.Д.И.   18.5.2018 9:30
17 Гражданско дело No 1347/2018, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.С.И. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   18.5.2018 9:30
18 Гражданско дело No 2922/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 9:30
19 Гражданско дело No 3484/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СД ЦЕН-ТОДОРОВ И СИЕ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 9:30
20 Гражданско дело No 4716/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Д.Й.,
А.А.Д.
    18.5.2018 9:30
21 Гражданско дело No 5149/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.И.,
И.Д.И.
    18.5.2018 9:30
22 Гражданско дело No 5903/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.А.,
И.С.А.
    18.5.2018 9:30
23 Гражданско дело No 6298/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Р.Д.     18.5.2018 9:30
24 Гражданско дело No 11131/2015, 12 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Д.Б. Ю.Д.Б.   18.5.2018 10:00
25 Гражданско дело No 10645/2016, 21 състав Делба Р.Ж.С.,
Р.Ж.П.
З.И.И.   18.5.2018 10:00
26 Гражданско дело No 11512/2016, 18 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.С.С. ОДЕСОССТРОЙ ООД   18.5.2018 10:00
27 Гражданско дело No 11544/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.-В.М. ЕТ АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД ЕООД   18.5.2018 10:00
28 Гражданско дело No 13758/2017, 12 състав Делба М.И.Б.,
Т.Б.А.,
И.Б.Я.
Б.И.К.,
В.К.К.
  18.5.2018 10:00
29 Гражданско дело No 15649/2017, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.И.,
С.М.И.,
Д.А.И.,
Д.А.И.
М.Т.П.С.   18.5.2018 10:00
30 Гражданско дело No 16934/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.К.С. С.С.Д.   18.5.2018 10:00
31 Гражданско дело No 19055/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Т.И.Д.   18.5.2018 10:00
32 Гражданско дело No 985/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.И.Д. П.М.П.   18.5.2018 10:00
33 Гражданско дело No 13067/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Р.Г.   18.5.2018 10:20
34 Гражданско дело No 8168/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКО КОМФОРТ 33 ЕООД МЕРКУРИЙ-ПАШАНОВ ООД   18.5.2018 10:30
35 Гражданско дело No 16947/2017, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.В.П.,
Й.Н.Н.
В.П.В.   18.5.2018 10:30
36 Гражданско дело No 17562/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.Й.С.   18.5.2018 10:30
37 Гражданско дело No 19554/2017, 18 състав Искове по КЗ К.Ц.К. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.5.2018 10:30
38 Гражданско дело No 857/2018, 12 състав Искове за трудово възнаграждение В.И.Б. ВЮРДИГЕС АЛТЕРН ЕООД   18.5.2018 10:30
39 Гражданско дело No 1123/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Р.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 10:30
40 Гражданско дело No 1797/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.Г. В.М.Ш.   18.5.2018 10:30
41 Гражданско дело No 2010/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 10:30
42 Гражданско дело No 2875/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Ц.Б. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   18.5.2018 10:30
43 Гражданско дело No 4628/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.З.А.,
М.Д.А.
    18.5.2018 10:30
44 Гражданско дело No 5021/2018, 43 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Б.П.П. А.Й.Б.Д.,
Р.Г.Д.
  18.5.2018 10:30
45 Гражданско дело No 1930/2018, 11 състав Искове по КЗ ЗАД АРМЕЕЦ АД ОБЩИНА ВАРНА   18.5.2018 10:40
46 Гражданско дело No 18618/2017, 11 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.Г.М.,
Н.И.М.
Е.М.М.   18.5.2018 10:50
47 Гражданско дело No 15475/2017, 12 състав Искове за недействителност на правни сделки С.С.Г. И.Д.Й.,
Б.Ж.Г.
  18.5.2018 11:00
48 Гражданско дело No 15606/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Т.Д.,
Д.Й.Д.
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   18.5.2018 11:00
49 Гражданско дело No 18527/2017, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УНИКАРТ ЕООД АЛДО РИТЕЙЛ ЕООД   18.5.2018 11:00
50 Гражданско дело No 306/2018, 18 състав Иск за установяване на трудов стаж П.И.П. ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ   18.5.2018 11:00
51 Гражданско дело No 2006/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 11:00
52 Гражданско дело No 2363/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.С.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 11:00
53 Гражданско дело No 2462/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 11:00
54 Гражданско дело No 2471/2018, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 11:00
55 Гражданско дело No 18437/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Д.Н.   18.5.2018 11:20
56 Гражданско дело No 8598/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.П.,
П.Т.П.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   18.5.2018 11:30
57 Гражданско дело No 18999/2017, 18 състав Искове по КЗ З.К.А. ЗД БУЛ ИНС АД   18.5.2018 11:30
58 Гражданско дело No 3589/2018, 43 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Ц.С. ЕМРА ЕООД   18.5.2018 11:30
59 Гражданско дело No 5123/2018, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.П.К. Н.Д.Х.   18.5.2018 11:30
60 Гражданско дело No 5503/2018, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.К.Д. Д.Д.С.   18.5.2018 11:30
61 Гражданско дело No 19358/2017, 39 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   18.5.2018 13:00
62 Гражданско дело No 19359/2017, 39 състав Искове за трудово възнаграждение И.Е.Ш. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   18.5.2018 13:00
63 Гражданско дело No 4061/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.И.Я. Р.М.   18.5.2018 13:25
64 Гражданско дело No 13086/2016, 9 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Н.С.Н. Т.Н.Н.   18.5.2018 13:30
65 Гражданско дело No 15573/2015, 9 състав Делба К.Е.В. Н.Г.Г.   18.5.2018 14:00
66 Гражданско дело No 17896/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Б.Н.Б. ТОП СЕЙЛ ООД   18.5.2018 14:00
67 Гражданско дело No 18331/2017, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ ООД ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - ИЛИАНА СТАНЧЕВА   18.5.2018 14:00
68 Гражданско дело No 16576/2017, 9 състав Искове по КЗ Ч.Л.А. ЗД БУЛ ИНС АД   18.5.2018 14:30
69 Гражданско дело No 618/2018, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЯНАКИЕВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР. СОФИЯ, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ВАРНА   18.5.2018 14:30
70 Гражданско дело No 2362/2018, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Я.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 15:00
71 Гражданско дело No 2508/2018, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Р.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.5.2018 15:00
72 Гражданско дело No 16003/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Х.А.А.   18.5.2018 15:30
73 Гражданско дело No 18742/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Т.Т. ЕОС МАТРИКС ЕООД   18.5.2018 15:30
74 Гражданско дело No 1818/2018, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Д.Н.,
Д.Р.Ц.
Д.И.Н.   18.5.2018 15:30
75 Гражданско дело No 4714/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.5.2018 16:00
76 Гражданско дело No 15344/2017, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Н.Г. Г.Т.Г.   18.5.2018 16:05
77 Гражданско дело No 5883/2018, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.В.П. Д.Н.Н.   21.5.2018 11:00
78 Гражданско дело No 14562/2015, 41 състав Делба А.С.С. И.И.Х.,
З.Б.Х.,
Е.Й.Б.,
Н.Й.Б.
  21.5.2018 13:30
79 Гражданско дело No 2723/2018, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Д.И.,
Д.П.А.
П.Л.А.   21.5.2018 13:30
80 Гражданско дело No 10415/2015, 34 състав Делба С.Г.С.,
А.Н.С.,
Х.К.Х.,
Н.Х.К.,
К.Х.К.,
Н.А.С.,
А.А.С.
К.Д.С.,
Р.К.С.,
Г.Т.П.,
Н.Т.Г.,
Д.Т.С.,
А.Щ.С.,
В.Щ.Й.,
С.К.С.,
А.Т.С.,
З.Т.Н.,
Д.Г.Е.,
П.Г.П.,
С.Д.С.,
Л.В.С.,
МАРИНА БЛЯК СИЙ РИВИЕРА ООД,
П.И.И.,
Л.Д.И.,
С.И.К.,
К.М.К.,
АКРЕДИТТО ЕООД
  21.5.2018 14:30
81 Гражданско дело No 2195/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ИВ ДЕ ИВ ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 9:00
82 Гражданско дело No 2584/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 9:00
83 Гражданско дело No 3677/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 9:00
84 Гражданско дело No 5318/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     22.5.2018 9:00
85 Гражданско дело No 17801/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ КОНСУЛТ ЕООД К.Д.Т.   22.5.2018 9:30
86 Гражданско дело No 3874/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.О.Я.     22.5.2018 9:30
87 Гражданско дело No 3979/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Г.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 9:30
88 Гражданско дело No 14957/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТРЪСТ ИНВЕСТ ЕООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   22.5.2018 10:00
89 Гражданско дело No 16349/2017, 26 състав Искове по КЗ Д.С.Т. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.5.2018 10:00
90 Гражданско дело No 17558/2017, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.Я.Х. К.В.Х.   22.5.2018 10:00
91 Гражданско дело No 18540/2017, 49 състав Делба Г.А.Л. И.Г.Л.,
М.Г.Д.
  22.5.2018 10:00
92 Гражданско дело No 19448/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Ж.Л.Д.   22.5.2018 10:00
93 Гражданско дело No 3971/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.П. З.И.П.   22.5.2018 10:30
94 Гражданско дело No 16274/2017, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.С.К. ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ АД   22.5.2018 10:30
95 Гражданско дело No 19275/2017, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Р.Я. Д.Я.Я.   22.5.2018 10:30
96 Гражданско дело No 918/2018, 49 състав Искове по КЗ Ж.Д.Н. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   22.5.2018 10:30
97 Гражданско дело No 1500/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 10:30
98 Гражданско дело No 16369/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Г.   22.5.2018 11:00
99 Гражданско дело No 18489/2017, 26 състав Делба Х.П.Т. Д.П.Н.,
Н.Д.Н.
  22.5.2018 11:00
100 Гражданско дело No 2013/2018, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Й.Н. МОБИЛТЕЛ ЕАД   22.5.2018 11:00
101 Гражданско дело No 2513/2018, 49 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.Г.Б. МАРИНО КОНСУЛТИНГ ЕООД   22.5.2018 11:00
102 Гражданско дело No 6278/2017, 49 състав Делба Т.Н.Т. М.Н.Т.   22.5.2018 11:30
103 Гражданско дело No 2069/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Е.,
Д.А.Е.
В.Х.С.   22.5.2018 11:30
104 Гражданско дело No 5847/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.В.,
Е.А.В.
    22.5.2018 11:30
105 Гражданско дело No 8176/2017, 35 състав Искове за трудово възнаграждение К.П.Р. ВОЯДЖ ЕР ЕООД   22.5.2018 13:30
106 Гражданско дело No 17788/2017, 14 състав Искове по КЗ ЕВРОМИЛ ЕООД ЗД БУЛ ИНС АД   22.5.2018 13:30
107 Гражданско дело No 238/2018, 35 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Б.М.М. МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД   22.5.2018 13:30
108 Гражданско дело No 4367/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Н.Р. А.И.Т.   22.5.2018 13:30
109 Гражданско дело No 5518/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Р.А.     22.5.2018 13:30
110 Гражданско дело No 6008/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.5.2018 13:30
111 Гражданско дело No 10586/2017, 14 състав Делба К.С.И.,
П.С.И.
А.С.А.   22.5.2018 14:00
112 Гражданско дело No 12937/2017, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.Л.М. БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД   22.5.2018 14:00
113 Гражданско дело No 2692/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Б.,
З.М.В.П.,
И.С.П.
П.Г.Г.,
И.В.Г.
  22.5.2018 14:30
114 Гражданско дело No 11317/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.В.З. Й.Х.Д.П.,
П.М.П.
  22.5.2018 14:30
115 Гражданско дело No 7006/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕЛИЗ АД С.-С.Т. ЕТ   22.5.2018 15:00
116 Гражданско дело No 14576/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД М.И.Р.   22.5.2018 15:00
117 Гражданско дело No 14477/2016, 24 състав Делба Е.Д.Д. С.С.Д.,
З.Н.Ж.
  22.5.2018 15:30
118 Гражданско дело No 17459/2017, 24 състав Искове по ЗЗДискр. Д.Х.К. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   22.5.2018 15:30
119 Гражданско дело No 18660/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ КРАМЕР ГРУП АД МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ-ВАРНА   22.5.2018 15:30
120 Гражданско дело No 1455/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.И.Т. ОБЩИНА ВАРНА   22.5.2018 15:30
121 Гражданско дело No 1796/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Е.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 15:30
122 Гражданско дело No 2011/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 15:30
123 Гражданско дело No 2136/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 15:30
124 Гражданско дело No 2506/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ЕМИР ТРАНС СПЕД ЕООД   22.5.2018 15:30
125 Гражданско дело No 2923/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.С.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.5.2018 16:00
126 Гражданско дело No 4256/2018, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Х.Б. З.Ю.Ю.   22.5.2018 16:00
127 Гражданско дело No 5541/2017, 48 състав Облигационни искове между съсобственици В.И.Ж.,
И.И.В.
Г.И.Д.   23.5.2018 9:10
128 Гражданско дело No 8676/2017, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Д. Х.П.Щ.   23.5.2018 9:15
129 Гражданско дело No 17302/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.К. ЕТ   23.5.2018 9:15
130 Гражданско дело No 19280/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД М.Х.М.   23.5.2018 9:30
131 Гражданско дело No 1456/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛТО КЛИМА ООД АЛДО БАНСКО ЕООД   23.5.2018 9:30
132 Гражданско дело No 917/2018, 48 състав Искове по КЗ Ж.Д.Н. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   23.5.2018 10:00
133 Гражданско дело No 1988/2018, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение З.А.Н. А.К.К.   23.5.2018 10:00
134 Гражданско дело No 6072/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.5.2018 10:00
135 Гражданско дело No 6075/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.5.2018 10:00
136 Гражданско дело No 6083/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.5.2018 10:00
137 Гражданско дело No 6085/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.5.2018 10:00
138 Гражданско дело No 14735/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ В.П.В.   23.5.2018 10:30
139 Гражданско дело No 3324/2017, 48 състав Искове по КЗ КЪЩА ЕЛИ ЕООД ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД,
ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД
  23.5.2018 11:00
140 Гражданско дело No 17733/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕГУСТОС ТРЕЙД ЕООД ПЛОД КОМЕРС ВАРНА ООД   23.5.2018 11:30
141 Гражданско дело No 2735/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.К.Ц. П.П.П.   23.5.2018 11:40
142 Гражданско дело No 1332/2018, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.И.У. Б.А.Х.,
ДСП ВАРНА
  23.5.2018 13:15
143 Гражданско дело No 295/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ж.Ф.Г.   23.5.2018 13:30
144 Гражданско дело No 1286/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.5.2018 13:40
145 Гражданско дело No 1480/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.5.2018 13:45
146 Гражданско дело No 1121/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.5.2018 14:00
147 Гражданско дело No 1499/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Ю.Ю. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.5.2018 14:00
148 ЧГД No 5739/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     23.5.2018 14:00
149 ЧГД No 6766/2018, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     23.5.2018 14:00
150 Гражданско дело No 421/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.5.2018 14:10
151 Гражданско дело No 19189/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.А.А.,
А.М.К.,
О.А.А.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   23.5.2018 14:15
152 Гражданско дело No 11801/2017, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.И.Н. К.П.И.,
ДСП ДОЛНИ ЧИФЛИК,
ДСП ВАРНА
  23.5.2018 14:25
153 Гражданско дело No 18161/2017, 19 състав Делба Г.Й.Б. П.Й.Х.   23.5.2018 14:35
154 Гражданско дело No 1352/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.С.Д. Н.Н.Д.   23.5.2018 14:50
155 Гражданско дело No 17741/2017, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ООД АРМАГЕДОН 2004 ЕООД   23.5.2018 15:00
156 Гражданско дело No 18666/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.5.2018 15:10
157 Гражданско дело No 9690/2017, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.А. С.Й.А.   23.5.2018 15:20
158 Гражданско дело No 15559/2017, 19 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Я.В.Я.,
Д.В.Я.
М.Я.Ж.   23.5.2018 15:40
159 Гражданско дело No 5909/2018, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Д.И. О.М.Ф.   25.5.2018 10:00
160 Гражданско дело No 18904/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Н.М. Т.И.М.   25.5.2018 10:30
161 Гражданско дело No 14434/2017, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение З.К.С.,
Д.Г.К.
Г.Д.К.   25.5.2018 13:00
162 Гражданско дело No 2457/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Б.Ж. Ж.Й.Ж.   25.5.2018 13:00
163 Гражданско дело No 4883/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ц.З.Д.     25.5.2018 13:00
164 Гражданско дело No 14512/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД И.Г.Т.   25.5.2018 13:30
165 Гражданско дело No 677/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.М.М. Р.В.Н.,
Р.С.Н.
  25.5.2018 13:30
166 Гражданско дело No 1592/2018, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.5.2018 13:30
167 Гражданско дело No 2591/2018, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.5.2018 13:30
168 Гражданско дело No 2805/2018, 39 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.Н.А. П.П.К.   25.5.2018 13:30
169 Гражданско дело No 2828/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.И.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.5.2018 13:30
170 Гражданско дело No 10325/2016, 42 състав Делба Д.Н.Й. Я.Н.Й.,
Щ.Я.Т.Й.
  25.5.2018 14:00
171 Гражданско дело No 6607/2017, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.С.,
Л.С.С.
И.И.М.,
И.Г.М.
  25.5.2018 14:00
172 Гражданско дело No 17880/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Г.Б.   25.5.2018 14:00
173 Гражданско дело No 1956/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Р.Р.   25.5.2018 14:00
174 Гражданско дело No 3116/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.К.Ц.,
П.В.Й.,
К.В.Й.
В.Ч.Й.   25.5.2018 14:00
175 ЧГД No 4266/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Т.А.М.   25.5.2018 14:00
176 Гражданско дело No 5389/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.П.Й.А.,
Ц.М.А.
    25.5.2018 14:00
177 ЧГД No 5426/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Д.К.   25.5.2018 14:00
178 Гражданско дело No 15620/2017, 39 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Й.И. М.Х.М.   25.5.2018 14:30
179 Гражданско дело No 18848/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Е.С. М.К.К.С.   25.5.2018 14:30
180 Гражданско дело No 19281/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.В.А. И.К.И.,
С.Х.И.
  25.5.2018 14:30
181 Гражданско дело No 3875/2018, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.С.Я.     25.5.2018 14:30
182 Гражданско дело No 6009/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Й.Т.,
П.З.Т.
    25.5.2018 14:30
183 Гражданско дело No 6536/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.Г.,
Н.В.Г.
    25.5.2018 14:30
184 Гражданско дело No 15512/2017, 42 състав Делба К.Б.Т. В.П.С.   25.5.2018 15:00
185 Гражданско дело No 18731/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Г.Д. Н.Д.П.,
Н.И.П.
  25.5.2018 15:00
186 Гражданско дело No 19062/2017, 42 състав Искове по ЗОДОВ Т.С.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   25.5.2018 15:00
187 Гражданско дело No 6404/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.С.Л.,
М.Г.Л.
В.Т.,
М.В.Т.
  25.5.2018 15:00
188 Гражданско дело No 6510/2018, 7 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Д.П. Д.Р.Й.   28.5.2018 8:30
189 ЧГД No 2758/2018, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     28.5.2018 13:00
190 Гражданско дело No 5394/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.С.,
Н.В.М.
    28.5.2018 13:00
191 Гражданско дело No 14947/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.С.Д.   28.5.2018 13:15
192 Гражданско дело No 7525/2011, 41 състав Делба И.П.В.,
Д.К.В.
ОБЩИНА ВАРНА,
Х.Л.Г.,
Р.Х.Г.,
А.Г.Г.,
И.Р.Г.
  28.5.2018 13:30
193 Гражданско дело No 18526/2017, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.М.Д.,
С.И.Д.
С.Н.И.   28.5.2018 13:30
194 Гражданско дело No 18623/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ш.-Ш.Т. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.5.2018 13:30
195 Гражданско дело No 2148/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Ж.Р. КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ВАРНА   28.5.2018 13:30
196 Гражданско дело No 3419/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ДУНАТЕЛА 2015 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД
  28.5.2018 13:30
197 Гражданско дело No 3679/2018, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Г.Д. П.И.Д.   28.5.2018 13:30
198 Гражданско дело No 11328/2017, 41 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Д.Д.А. М.П.Л.   28.5.2018 14:00
199 Гражданско дело No 15404/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Г.Б. Ю.М.Ю.   28.5.2018 14:00
200 Гражданско дело No 3365/2018, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.З.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.5.2018 14:00
201 Гражданско дело No 3474/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.5.2018 14:00
202 Гражданско дело No 3630/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.5.2018 14:00
203 Гражданско дело No 4460/2018, 34 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.Б.Г. СВЕМАР ООД   28.5.2018 14:00
204 Гражданско дело No 15865/2017, 20 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Й.Р.Й. КМЕТА НА РАЙОН АСПАРУХОВО-ОБЩИНА ВАРНА   28.5.2018 14:30
205 Гражданско дело No 16902/2017, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Р.А.Е.,
Г.Д.К.
  28.5.2018 14:30
206 Гражданско дело No 17482/2017, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ДЕЛТА-КЛАС ООД Ц.И.П.   28.5.2018 14:30
207 Гражданско дело No 5666/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.С.М.,
П.Ц.М.
    28.5.2018 14:50
208 Гражданско дело No 18141/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД С.Б.Л.   28.5.2018 15:00
209 Гражданско дело No 745/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗК ЛЕВ ИНС АД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   28.5.2018 15:00
210 Гражданско дело No 1295/2018, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.И.Т. ОБЩИНА ВАРНА   28.5.2018 15:00
211 Гражданско дело No 5217/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.И.И.,
В.П.И.
    28.5.2018 15:00
212 Гражданско дело No 3873/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.О.Я.     28.5.2018 15:15
213 Гражданско дело No 13599/2016, 34 състав Делба Н.Б.Н. Г.А.Н.   28.5.2018 15:30
214 Гражданско дело No 10815/2017, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.П.,
Е.Г.П.П.
С.Т.Т.П.,
Е.С.П.
  28.5.2018 15:30
215 Гражданско дело No 16664/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.Н. М.Л.Н.   28.5.2018 15:30
216 Гражданско дело No 3001/2018, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Г.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.5.2018 15:40
217 Гражданско дело No 1585/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.Ц.К.   28.5.2018 15:50
218 Гражданско дело No 13060/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.П.Н.   28.5.2018 16:00
219 Гражданско дело No 16207/2017, 41 състав Делба П.А.П.,
Е.Д.П.
К.А.П.   28.5.2018 16:15
220 Гражданско дело No 15660/2017, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.И.С. А.Н.Т.   28.5.2018 16:30
221 Гражданско дело No 827/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АМУР ПЛЮС ЕООД МААННА ЕООД   29.5.2018 9:30
222 Гражданско дело No 829/2018, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕРА ГОЛД ЕООД АГРОБРОКЕР БГ ЕООД   29.5.2018 9:30
223 Гражданско дело No 3788/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.5.2018 9:30
224 Гражданско дело No 5902/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.И.К.,
А.И.К.
    29.5.2018 9:30
225 Гражданско дело No 2502/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД А.М.Д.   29.5.2018 10:00
226 Гражданско дело No 9891/2017, 17 състав Делба Д.И.Х. Л.И.В.   29.5.2018 10:30
227 Гражданско дело No 13879/2017, 17 състав Искове за развод и недействителност на брака З.Х.Е. Н.Ш.Е.   29.5.2018 10:30
228 ЧГД No 5663/2018, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.Т.С.,
К.К.С.,
Я.К.С.
  29.5.2018 11:00
229 Гражданско дело No 4462/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.С. С.Д.С.   29.5.2018 13:00
230 Гражданско дело No 5303/2018, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.М.,
Р.А.Т.
А.Д.Т.   29.5.2018 13:00
231 Гражданско дело No 6596/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ВАРНА     29.5.2018 13:00
232 Гражданско дело No 13489/2015, 35 състав Делба А.С.И. В.И.Д.,
С.В.Д.
  29.5.2018 13:30
233 Гражданско дело No 11807/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.П.Г.   29.5.2018 13:30
234 Гражданско дело No 18343/2017, 14 състав Искове по ЗОДОВ М.Б.Б. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   29.5.2018 13:30
235 Гражданско дело No 1957/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.5.2018 13:30
236 Гражданско дело No 2595/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Н.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.5.2018 13:30
237 Гражданско дело No 4691/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Я.Г.Ч.     29.5.2018 13:30
238 Гражданско дело No 5015/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Н.Ц.,
А.П.Ц.
    29.5.2018 13:30
239 Гражданско дело No 6399/2018, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.А.Ю.,
Ш.Х.Ю.
    29.5.2018 13:30
240 Гражданско дело No 9859/2015, 31 състав Делба Ж.Н.П.,
Ж.М.П.
М.М.П.   29.5.2018 14:00
241 Гражданско дело No 12612/2016, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.И.Б.,
Б.-Л.-Й.Б. ЕТ
ОБЩИНА АВРЕН,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ЛАШВА ЕООД,
Б.Ц.И.,
Н.Г.И.,
Г.Т.Л.,
И.Г.Л.,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
  29.5.2018 14:00
242 Гражданско дело No 10204/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Е.С.С.   29.5.2018 14:00
243 Гражданско дело No 12693/2017, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.И.Г.,
И.Г.И.,
М.Г.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   29.5.2018 14:00
244 Гражданско дело No 17576/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СДРУЖЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.5.2018 14:00
245 Гражданско дело No 1158/2018, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.К.К.С. БРУТАЛ СТРИЙТ ЛАЙФ 1 ЕООД   29.5.2018 14:00
246 Гражданско дело No 2752/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Д.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.5.2018 14:00
247 Гражданско дело No 12437/2015, 35 състав Делба Е.Л.С. Х.П.М.   29.5.2018 14:30
248 Гражданско дело No 93/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Г.И.   29.5.2018 14:30
249 Гражданско дело No 831/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.Б.В.   29.5.2018 14:30
250 Гражданско дело No 2474/2018, 24 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Г.П.Б. И.С.А.   29.5.2018 14:30
251 Гражданско дело No 2999/2018, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.Д.С.,
Н.Т.С.,
О.Д.С.
Д.И.С.   29.5.2018 14:30
252 Гражданско дело No 1042/2006, 35 състав Делба Ю.Н.Н. Р.Б.Т.,
А.Д.У.,
Б.Г.Я.,
Н.С.Я.,
Г.Н.Я.,
М.Н.Я.
  29.5.2018 15:00
253 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   29.5.2018 15:00
254 Гражданско дело No 1976/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.М. Н.И.К.   29.5.2018 15:00
255 Гражданско дело No 12945/2017, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.Ю.Х. П.М.А.   29.5.2018 15:30
256 Гражданско дело No 18616/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕХНОКОЛ ЕООД АСТОРИА ГРУП ООД   29.5.2018 16:00
257 Гражданско дело No 286/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Н.Н. М.В.В.   29.5.2018 16:00
258 Гражданско дело No 19364/2017, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ К.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   29.5.2018 16:30
259 Гражданско дело No 17986/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Е.А.С.   30.5.2018 9:00
260 Гражданско дело No 1096/2018, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.С.С. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД   30.5.2018 9:00
261 Гражданско дело No 5014/2018, 25 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.С.Н. НОВА ТРАНСПОРТ ООД   30.5.2018 9:00
262 ЧГД No 435/2018, 48 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.М.А.   30.5.2018 9:10
263 Гражданско дело No 5912/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.5.2018 9:10
264 Гражданско дело No 4640/2018, 48 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Т.К.,
К.Т.К.
    30.5.2018 9:15
265 Гражданско дело No 14506/2017, 48 състав Искове по КЗ Н.М.Д. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   30.5.2018 9:30
266 Гражданско дело No 18419/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.К.К. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   30.5.2018 9:30
267 Гражданско дело No 19140/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 9:30
268 Гражданско дело No 19250/2017, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.И.И. Д.С.Д.   30.5.2018 9:30
269 Гражданско дело No 1593/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.С.,
З.В.Д.,
С.В.Д.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 9:30
270 Гражданско дело No 2144/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 9:30
271 Гражданско дело No 2858/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 9:30
272 Гражданско дело No 3340/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 9:30
273 Гражданско дело No 5635/2018, 25 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.Я.Г.     30.5.2018 9:30
274 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   30.5.2018 10:00
275 Гражданско дело No 18349/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АГРОКУЛТУРИ КОРПОРАЦИЯ ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   30.5.2018 10:00
276 Гражданско дело No 1436/2018, 25 състав Делба Х.М.П. В.А.В.,
Х.М.П.,
П.М.Л.
  30.5.2018 10:00
277 Гражданско дело No 6071/2018, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     30.5.2018 10:00
278 Гражданско дело No 6076/2018, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     30.5.2018 10:00
279 Гражданско дело No 6078/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     30.5.2018 10:00
280 Гражданско дело No 6088/2018, 19 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     30.5.2018 10:00
281 Гражданско дело No 2119/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Р.Р. В.Р.Р.   30.5.2018 10:15
282 Гражданско дело No 3111/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   30.5.2018 10:30
283 Гражданско дело No 5283/2018, 48 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Н.С.,
С.С.С.
ОБЩИНА ВАРНА   30.5.2018 10:30
284 Гражданско дело No 6447/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.С.М. А.С.С.   30.5.2018 10:45
285 Гражданско дело No 1092/2018, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Х.К.,
К.А.К.
Г.В.М.,
Г.А.М.
  30.5.2018 11:00
286 Гражданско дело No 13713/2017, 16 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.И.Ж. СИСТЕМА ЗА АГРОПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ ЕООД   30.5.2018 13:00
287 Гражданско дело No 2192/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Р.Р.Р.   30.5.2018 13:00
288 Гражданско дело No 2874/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 13:00
289 Гражданско дело No 4387/2018, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Т.В. Т.Д.В.   30.5.2018 13:15
290 Гражданско дело No 12134/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АЙСИС ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   30.5.2018 13:30
291 Гражданско дело No 13050/2017, 16 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС А.П.И.,
АРМИНА 02 ООД,
НИКЕЯ ПАРК
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ АПАРТ ХОТЕЛ НИКЕЯ ПАРК ГР.ВАРНА УЛ.ДИМИТЪР ХАДЖИЯНЕВ 20   30.5.2018 13:30
292 ЧГД No 15671/2017, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.5.2018 13:30
293 Гражданско дело No 3629/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Г.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 13:30
294 Гражданско дело No 4717/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.Ж.Д. К.Н.Х.   30.5.2018 13:30
295 ЧГД No 5139/2018, 19 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. С.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Н.Н.Д.
ДСП ВАРНА   30.5.2018 13:30
296 Гражданско дело No 5819/2018, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Е.Г.,
Д.Р.Г.
    30.5.2018 13:30
297 Гражданско дело No 6195/2018, 19 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Д. К.К.А.   30.5.2018 13:30
298 Гражданско дело No 9971/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИХЕЛП ООД Н.К.А.   30.5.2018 14:00
299 Гражданско дело No 12943/2017, 19 състав Делба П.С.Б. Т.Д.Б.,
Д.Н.Б.,
К.М.Р.
  30.5.2018 14:00
300 Гражданско дело No 17413/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.5.2018 14:00
301 Гражданско дело No 18028/2017, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.Й. С.Н.Й.   30.5.2018 14:00
302 ЧГД No 5141/2018, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗД БУЛ ИНС АД,
ЗК УНИКА АД
  30.5.2018 14:00
303 Гражданско дело No 6305/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.С.,
И.Г.С.
    30.5.2018 14:00
304 Гражданско дело No 12020/2014, 16 състав Делба В.Г.С.,
Т.В.Г.,
В.В.Г.,
Г.В.Г.
З.Д.Д.,
СОЛИН 2011 ЕООД,
И.И.С.,
Д.Д.М.,
В.С.Г.,
Е.С.К.,
С.П.К.,
З.Н.З.,
К.С.З.,
М.Д.Д.,
Я.Д.Д.,
В.Т.М.Б.,
М.Б.П.,
Е.И.П.,
ГОЛДЕН БИЛД 31 ЕООД
  30.5.2018 14:30
305 Гражданско дело No 9969/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.М.Б. А.Х.И.   30.5.2018 14:30
306 Гражданско дело No 19319/2017, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.В.П.,
И.Д.Д.
  30.5.2018 14:30
307 Гражданско дело No 1491/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА Н.Й.Н.   30.5.2018 14:30
308 Гражданско дело No 2829/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЪЛЕКТОР ЕООД П.Н.К.   30.5.2018 14:30
309 Гражданско дело No 5537/2017, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.О.Д.     30.5.2018 15:00
310 Гражданско дело No 8115/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.-9.-Д.Д. ЕТ Н.Г.Ш.   30.5.2018 15:00
311 Гражданско дело No 13290/2017, 16 състав Искове по КЗ И.В.Д. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   30.5.2018 15:00
312 Гражданско дело No 8759/2016, 46 състав Делба Х.М.Г.,
Р.М.Г.
Д.М.А.,
А.Я.А.
  30.5.2018 15:30
313 Гражданско дело No 13207/2016, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МОРСКИ ИМОТИ ООД П.Ф.Л.   30.5.2018 15:30
314 Гражданско дело No 14703/2017, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.И.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД
  30.5.2018 15:30
315 Гражданско дело No 17259/2017, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Г.Б. Г.Я.Б.,
ДСП ВАРНА
  30.5.2018 15:30
316 Гражданско дело No 2505/2018, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Б.С. Ж.Т.М.   30.5.2018 15:30
317 Гражданско дело No 2817/2018, 46 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Ж.Ж.К.,
В.Й.К.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА 33   30.5.2018 15:30
318 Гражданско дело No 888/2015, 19 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.В.Н. ТЕДИ-2007 ЕООД,
К.Г.М.,
В.В.Ц.,
В.Н.И.,
З.Е.И.,
Н.В.Н.
  30.5.2018 16:00
319 Гражданско дело No 7569/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.Л. Х.И.К.,
Х.Й.К.,
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ
  30.5.2018 16:00
320 Гражданско дело No 2864/2018, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.К.К. Р.С.Р.   30.5.2018 16:00
321 ЧГД No 4827/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗК УНИКА АД,
ЗК ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ
  31.5.2018 9:40
322 Гражданско дело No 5427/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.Д.,
В.Д.Д.
    31.5.2018 9:40
323 Гражданско дело No 2041/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Н.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.5.2018 9:50
324 Гражданско дело No 15327/2017, 8 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД А.Б.Т.   31.5.2018 10:00
325 Гражданско дело No 904/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.А.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.5.2018 10:00
326 Гражданско дело No 1024/2018, 8 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕНЕА АД АИППМПДП Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ ЕООД,
Д.З.П.Я.
  31.5.2018 10:00
327 Гражданско дело No 233/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Ц.С. Л.Р.Б.   31.5.2018 10:10
328 Гражданско дело No 1357/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.5.2018 10:10
329 Гражданско дело No 16359/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД О.Р.С.   31.5.2018 10:20
330 Гражданско дело No 7648/2017, 8 състав Делба Д.Л.Н. С.Л.А.   31.5.2018 10:30
331 Гражданско дело No 13322/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ВАЛЕРИЯ-3 ООД   31.5.2018 10:30
332 Гражданско дело No 9239/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД Д.Г.Я.   31.5.2018 10:40
333 Гражданско дело No 849/2018, 40 състав Искове по КЗ Т.И.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   31.5.2018 10:40
334 Гражданско дело No 14707/2017, 40 състав Делба Д.И.Б. С.И.Б.   31.5.2018 10:50
335 Гражданско дело No 5741/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Н.Г.К.,
Т.Т.К.,
Т.Н.А.
  31.5.2018 11:40
336 Гражданско дело No 6876/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.И.,
Г.Ц.И.
    31.5.2018 13:25
337 Гражданско дело No 12546/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Р.,
Н.В.Д.
М.П.А.   31.5.2018 13:30
338 Гражданско дело No 15719/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.Д.Д.   31.5.2018 13:30
339 Гражданско дело No 25/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ж.Т.К.   31.5.2018 13:30
340 Гражданско дело No 2355/2018, 30 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Д.К.Г.,
К.И.Д.
И.И.Д.   31.5.2018 13:30
341 Гражданско дело No 4884/2018, 30 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.А.С.     31.5.2018 13:30
342 Гражданско дело No 6301/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     31.5.2018 13:30
343 Гражданско дело No 17348/2017, 30 състав Искове по КЗ Т.М.З. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   31.5.2018 14:00
344 Гражданско дело No 18022/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Д.И. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
  31.5.2018 14:00
345 Гражданско дело No 2012/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕЙК ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.5.2018 14:00
346 Гражданско дело No 2503/2018, 10 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.Р.Т. ЗМБГ АД   31.5.2018 14:00
347 Гражданско дело No 10424/2016, 10 състав Делба С.Т.С.,
К.И.С.
К.В.П.,
ОБЩИНА ВАРНА
  31.5.2018 14:30
348 Гражданско дело No 15194/2017, 30 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Г.Д.П. З.К.П.   31.5.2018 14:30
349 Гражданско дело No 6378/2018, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Г.Н. К.А.Л.   31.5.2018 14:30
350 Гражданско дело No 10288/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.В.Г.,
С.Й.Г.
Е.И.Г.,
Д.И.П.,
Я.Т.Д.,
Д.Т.И.
  31.5.2018 15:00
351 Гражданско дело No 15351/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АЙС БАР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.5.2018 15:00
352 Гражданско дело No 2351/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.М.Д.,
К.С.Д.
Б И Б ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕООД   31.5.2018 15:30
353 Гражданско дело No 5642/2017, 10 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.П.К.,
М.К.М.,
И.К.К.,
С.К.Л.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   31.5.2018 15:30
354 Гражданско дело No 17903/2017, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Г.Д. Е.А.И.,
Й.Д.И.
  31.5.2018 15:30
355 Гражданско дело No 239/2018, 30 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Ю.Ж.К.,
Я.Р.К.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.АТАНАС ГЕОРГИЕВ 36 ВХ.Б   31.5.2018 15:30
356 Гражданско дело No 16374/2016, 10 състав Делба К.Б.С. С.Б.К.   31.5.2018 16:00
357 Гражданско дело No 14738/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.К.Х.,
Ю.Й.Х.
  31.5.2018 16:00
358 Гражданско дело No 4920/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие О.С.Д.,
В.Д.Б.
Д.А.Б.   31.5.2018 16:30