РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 21.9.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 14179/2016, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.А.С. Н.Д.С.   21.9.2017 9:30
2 Гражданско дело No 16378/2016, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЛТО КЛИМА ООД САДКО ЕООД   21.9.2017 9:30
3 Гражданско дело No 6853/2017, 7 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.А.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2017 9:30
4 Гражданско дело No 7470/2017, 7 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Х.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2017 9:30
5 Гражданско дело No 7943/2017, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Л.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2017 9:30
6 Гражданско дело No 8121/2017, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2017 9:30
7 Гражданско дело No 12405/2017, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Т.А.Г. Н.Й.Г.   21.9.2017 9:30
8 Гражданско дело No 13584/2016, 7 състав Делба П.А.М. С.Л.М.   21.9.2017 10:00
9 Гражданско дело No 16690/2016, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Б.С.,
Р.Д.С.
М.А.К.,
К.Е.Й.
  21.9.2017 10:00
10 Гражданско дело No 308/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД В.В.В.   21.9.2017 10:00
11 Гражданско дело No 2410/2017, 8 състав Искове по КЗ Т.Н.Т. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   21.9.2017 10:00
12 Гражданско дело No 4126/2017, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Р.Д. Т.И.Д.   21.9.2017 10:00
13 Гражданско дело No 4640/2017, 7 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС П.С.Б. М.С.Б.,
Б.Н.Б.,
Б.Е.Б.
  21.9.2017 10:00
14 Гражданско дело No 6086/2017, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.Н.А. В.К.В.   21.9.2017 10:00
15 Гражданско дело No 7434/2015, 7 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Ж.И.Д. ОБЩИНА ВАРНА   21.9.2017 10:30
16 Гражданско дело No 571/2016, 8 състав Делба А.У. К.У.   21.9.2017 10:30
17 Гражданско дело No 16517/2016, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.И.Н.   21.9.2017 10:30
18 Гражданско дело No 1689/2017, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СА ЛЕКС 1 ООД ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗАРЯ   21.9.2017 10:30
19 Гражданско дело No 1920/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2017 10:30
20 Гражданско дело No 2118/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Б.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.9.2017 10:30
21 Гражданско дело No 3065/2017, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПАЗАРИ ЕАД Г.С.С. ЕТ   21.9.2017 10:30
22 Гражданско дело No 5098/2017, 8 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.Т.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА   21.9.2017 10:30
23 Гражданско дело No 6859/2016, 18 състав Делба П.М.М.,
К.М.М.,
С.П.Т.,
К.П.М.
В.Т.М.,
Е.Л.С.
  21.9.2017 11:00
24 Гражданско дело No 12429/2016, 18 състав Делба С.К.Ш. Х.К.Х.   21.9.2017 11:00
25 Гражданско дело No 16645/2016, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Ж.Г. Г.Ж.А.   21.9.2017 11:00
26 Гражданско дело No 4910/2017, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака М.В.И. М.С.И.   21.9.2017 11:00
27 Гражданско дело No 13335/2016, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.З.,
Т.Д.С.,
С.Д.Б.
Р.Д.С.В.   21.9.2017 11:30
28 Гражданско дело No 3910/2017, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОФАРМ ВЕНЧАН ООД СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД   21.9.2017 14:00
29 Гражданско дело No 10105/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     21.9.2017 14:00
30 Гражданско дело No 10196/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.9.2017 14:00
31 Гражданско дело No 10604/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.9.2017 14:00
32 Гражданско дело No 3339/2017, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Т.И.Г. А.Д.Х.   21.9.2017 14:30
33 Гражданско дело No 3737/2017, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Г.Д. Д.Б.В.   21.9.2017 14:30
34 Гражданско дело No 10930/2017, 10 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права В.Д.Д.,
Е.Й.Н.
    21.9.2017 14:30
35 Гражданско дело No 2351/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.М.Д.,
К.С.Д.
Б И Б ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕООД   21.9.2017 15:00
36 Гражданско дело No 7406/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение К.Л.Х. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА   21.9.2017 15:00
37 Гражданско дело No 6262/2017, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.Д. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ   21.9.2017 15:30
38 Гражданско дело No 9587/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Д.Й.,
В.Й.Й.
Д.П.В.   21.9.2017 15:30
39 Гражданско дело No 11785/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.Ю.Х. М.А.И.,
Т.Б.И.
  21.9.2017 15:30
40 Гражданско дело No 3464/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД К.П.Б.   25.9.2017 9:40
41 Гражданско дело No 6714/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака П.М.К. И.С.К.   25.9.2017 9:40
42 Гражданско дело No 5343/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.М.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.9.2017 9:50
43 Гражданско дело No 1359/2017, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 АД ИРАДА-1 ООД   25.9.2017 10:00
44 Гражданско дело No 14666/2016, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Б.П.   25.9.2017 10:10
45 Гражданско дело No 2988/2017, 40 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ч.М.С. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   25.9.2017 10:20
46 Гражданско дело No 6681/2017, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Р.Б. С.А.Б.   25.9.2017 10:30
47 Гражданско дело No 4858/2015, 40 състав Делба Д.Д.М.,
Г.Д.Н.
И.Д.В.,
Р.А.П.,
Т.А.С.,
Т.Д.Д.,
Й.Г.А.
  25.9.2017 10:40
48 Гражданско дело No 13849/2016, 40 състав Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   25.9.2017 10:50
49 Гражданско дело No 14791/2016, 40 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Б.В.Ш. ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ   25.9.2017 11:00
50 Гражданско дело No 8405/2015, 40 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ К.Н.К. ВИП ДЖИО ООД   25.9.2017 11:20
51 Гражданско дело No 3119/2017, 40 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Г.К. И.П.С.   25.9.2017 11:30
52 Гражданско дело No 2199/2017, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.В.И. Т.П.И.   25.9.2017 13:30
53 Гражданско дело No 13904/2016, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.М.Ш. И.Т.Г.   25.9.2017 14:30
54 Гражданско дело No 10415/2015, 34 състав Делба С.Г.С.,
А.Н.С.,
П.Н.П.,
Х.К.Х.,
Н.Х.К.,
К.Х.К.,
Н.А.С.,
А.А.С.
К.Д.С.,
Р.К.С.,
Г.Т.П.,
Н.Т.Г.,
Д.Т.С.,
А.Щ.С.,
В.Щ.Й.,
С.К.С.,
А.Т.С.,
З.Т.Н.,
Д.Г.Е.,
П.Г.П.,
С.Д.С.,
Л.В.С.,
МАРИНА БЛЯК СИЙ РИВИЕРА ООД,
П.И.И.,
Л.Д.И.,
С.И.К.,
К.М.К.,
Д.И.Д.,
С.К.Д.
  25.9.2017 15:30
55 Гражданско дело No 5638/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 9:00
56 Гражданско дело No 6414/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.Н.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 9:00
57 Гражданско дело No 7458/2017, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.Е.Д.,
К.Е.Д.
Е.М.Д.   26.9.2017 9:00
58 Гражданско дело No 9250/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Г.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 9:00
59 Гражданско дело No 8404/2016, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Н.К.,
Р.Н.К.
М.Н.И.Е.,
В.Е.
  26.9.2017 9:30
60 Гражданско дело No 4400/2017, 26 състав Искове за трудово възнаграждение В.В.Ш. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.9.2017 9:30
61 Гражданско дело No 10697/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.Д.,
Д.Т.Д.
    26.9.2017 9:30
62 Гражданско дело No 10924/2016, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАДИМЕКС ДИМОВ И СИЕ ООД БИЛДРИНГ ЕООД   26.9.2017 10:00
63 Гражданско дело No 15746/2016, 49 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Б. ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД   26.9.2017 10:00
64 Гражданско дело No 829/2017, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.И.М. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   26.9.2017 10:00
65 Гражданско дело No 12471/2017, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.М.П. М.К.П.   26.9.2017 10:00
66 Гражданско дело No 7084/2016, 26 състав Делба Р.К.В. Д.С.В.   26.9.2017 10:30
67 Гражданско дело No 12801/2016, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД П.С.С.   26.9.2017 10:30
68 Гражданско дело No 13924/2016, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИОСОТИС ООД ОПРЕВ ТРАНС ООД   26.9.2017 10:30
69 Гражданско дело No 833/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД В.Н.С.   26.9.2017 10:30
70 Гражданско дело No 3031/2017, 49 състав Искове по КЗ Р.Т.Ч. ЗД БУЛ ИНС АД   26.9.2017 10:30
71 Гражданско дело No 3659/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 10:30
72 Гражданско дело No 5322/2006, 26 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Е.В.Я. А.И.Т.   26.9.2017 11:00
73 Гражданско дело No 14665/2016, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение САМ ХОУМ ЕООД Г.А.Х.   26.9.2017 11:00
74 Гражданско дело No 6713/2017, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.С.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 11:00
75 Гражданско дело No 6771/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Й.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 11:00
76 Гражданско дело No 4398/2017, 49 състав Искове за трудово възнаграждение Ю.Й.Б.,
Й.Ю.Б.,
Г.Ю.Б.
ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.9.2017 11:30
77 Гражданско дело No 13044/2011, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.У.З.,
К.Т.З.
И.И.В.,
В.И.В.,
Г.Ж.И.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА,
ОБЩИНА ВАРНА
  26.9.2017 13:30
78 Гражданско дело No 14667/2016, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.А.Б. В.В.У.   26.9.2017 13:30
79 Гражданско дело No 71/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.А.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 13:30
80 Гражданско дело No 1488/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Ю.И.М.   26.9.2017 13:30
81 Гражданско дело No 3817/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 13:30
82 Гражданско дело No 5835/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 13:30
83 Гражданско дело No 5885/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕЙК ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 13:30
84 Гражданско дело No 6072/2017, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ц.Ж.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 13:30
85 Гражданско дело No 6873/2017, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака С.К.Д. Е.Т.Д.   26.9.2017 13:30
86 Гражданско дело No 7000/2017, 31 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Б.И.Й. ОБЩИНА ВАРНА   26.9.2017 13:30
87 Гражданско дело No 11497/2017, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.Г.И.     26.9.2017 13:30
88 Гражданско дело No 5111/2015, 31 състав Делба К.Й.Т. Ж.П.Т.   26.9.2017 14:00
89 Гражданско дело No 11204/2016, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД МИЛЕНИА ЕООД   26.9.2017 14:00
90 Гражданско дело No 3114/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 14:00
91 Гражданско дело No 3391/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Б.И. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   26.9.2017 14:00
92 Гражданско дело No 4177/2017, 31 състав Делба ПАНТЕЛЕЕВ ЕООД Р.Д.П.   26.9.2017 14:00
93 Гражданско дело No 5349/2017, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.В.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 14:00
94 Гражданско дело No 9244/2017, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.С.Д.,
Н.Д.Д.
    26.9.2017 14:00
95 Гражданско дело No 3770/2012, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.З.,
Л.М.З.
А.В.Б.,
А.Г.И.
  26.9.2017 14:30
96 Гражданско дело No 14024/2012, 14 състав Делба П.С.Г. Ж.П.Г.   26.9.2017 14:30
97 Гражданско дело No 17687/2012, 31 състав Павлов иск Е.Г.Б.,
Р.П.П.
Т.Н.П.,
Е.И.П.К.,
П.И.Й.
  26.9.2017 14:30
98 Гражданско дело No 12355/2015, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.В.Г. Д.С.Р.   26.9.2017 14:30
99 Гражданско дело No 9285/2016, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.И.К.   26.9.2017 14:30
100 Гражданско дело No 15527/2016, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МОДУЛ ПЛЮС ЕООД КАЛЕЯ ТРЕЙД ЕООД   26.9.2017 14:30
101 Гражданско дело No 505/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.А.,
Х.И.И.
Д.В.В.,
И.И.И.,
Г.Т.Д.,
Д.Т.Т.,
Р.Т.Т.,
Р.Г.Т.
  26.9.2017 14:30
102 Гражданско дело No 1116/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.Д.П. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   26.9.2017 14:30
103 Гражданско дело No 1681/2017, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.В.С. ОБЩИНА ВАРНА   26.9.2017 14:30
104 Гражданско дело No 2398/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.Г.К. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   26.9.2017 14:30
105 Гражданско дело No 9038/2017, 31 състав Искове за трудово възнаграждение П.Д.Е. ИЗОТЕРМА-96 ЕООД   26.9.2017 14:30
106 Гражданско дело No 1054/2015, 35 състав Делба В.С.М.,
М.С.Г.
П.С.М.,
К.Н.Д.,
Н.Н.Д.
  26.9.2017 15:00
107 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
М.П.Т.
  26.9.2017 15:00
108 Гражданско дело No 15521/2016, 31 състав Делба М.Г.А. Н.Н.Г.,
К.Т.Д.
  26.9.2017 15:00
109 Гражданско дело No 2588/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ДМ 2014 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.9.2017 15:00
110 Гражданско дело No 8589/2017, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.М.Р.     26.9.2017 15:00
111 Гражданско дело No 14082/2016, 14 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   26.9.2017 15:30
112 Гражданско дело No 667/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Й.Д.,
Г.Й.Й.
Б.И.Д.,
С.П.Д.
  26.9.2017 15:30
113 Гражданско дело No 13284/2017, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Г.Х.,
Р.С.Х.
    26.9.2017 16:00
114 Гражданско дело No 4730/2017, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.С.Й. К.С.А.   27.9.2017 8:30
115 Гражданско дело No 7710/2017, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.П.П.,
М.В.Д.
П.Х.П.   27.9.2017 8:30
116 Гражданско дело No 11495/2017, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.И.Л. И.Н.Л.   27.9.2017 8:30
117 Гражданско дело No 5955/2017, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:00
118 Гражданско дело No 6271/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:00
119 Гражданско дело No 6570/2017, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.М.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:00
120 Гражданско дело No 7327/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:00
121 Гражданско дело No 15717/2016, 25 състав Искове по ЗУЕС К.С.Ф. А.С.Н.   27.9.2017 9:30
122 Гражданско дело No 4425/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:30
123 Гражданско дело No 6131/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:30
124 Гражданско дело No 6566/2017, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Г.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 9:30
125 Гражданско дело No 7633/2017, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИ ЕС ХОУМ ООД ПЕРИНОВ И СИНОВЕ ЕООД   27.9.2017 9:30
126 Гражданско дело No 9092/2016, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Т.А.,
Д.Т.Я.
КАБАКУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД,
КАБАКУМ РЕЗИДЪНС ЕООД
  27.9.2017 10:00
127 Гражданско дело No 3326/2017, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.Н.М. МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД   27.9.2017 10:00
128 Гражданско дело No 8170/2017, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.П.Р. З.М.Р.   27.9.2017 10:00
129 Гражданско дело No 5541/2017, 48 състав Облигационни искове между съсобственици В.И.Ж.,
И.И.В.
Г.И.Д.   27.9.2017 10:30
130 Гражданско дело No 3108/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Т.Д. Д.И.И.   27.9.2017 11:00
131 Гражданско дело No 9592/2017, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.А.М. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   27.9.2017 11:00
132 Гражданско дело No 950/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.А.М. П.А.М.   27.9.2017 13:00
133 Гражданско дело No 1917/2017, 16 състав Искове по КЗ И.Н.Ж. ЗАД АРМЕЕЦ АД   27.9.2017 13:30
134 Гражданско дело No 3521/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.А.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 13:30
135 Гражданско дело No 6139/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 13:30
136 ЧГД No 10727/2017, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     27.9.2017 13:30
137 Гражданско дело No 11727/2017, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Д.К.,
Р.В.К.
    27.9.2017 13:30
138 Гражданско дело No 16373/2016, 7 състав Делба С.С.Ш.К. Р.В.К.,
Б.В.К.М.
  27.9.2017 14:00
139 Гражданско дело No 16704/2016, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака П.М.Й. Н.С.Й.   27.9.2017 14:00
140 Гражданско дело No 2130/2017, 16 състав Искове по КЗ БУЛИТ ЕООД ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   27.9.2017 14:00
141 Гражданско дело No 3055/2017, 19 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.И.Г. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД   27.9.2017 14:00
142 Гражданско дело No 4135/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Н.Я.Г.   27.9.2017 14:00
143 Гражданско дело No 5398/2017, 7 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Х.Е. С.П.К.   27.9.2017 14:00
144 Гражданско дело No 6618/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.Л.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 14:00
145 ЧГД No 12745/2017, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ЗК УНИКА АД   27.9.2017 14:00
146 Гражданско дело No 13126/2017, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.В.,
С.В.В.
    27.9.2017 14:00
147 Гражданско дело No 520/2017, 19 състав Делба Н.И.Х. ВИЛА ЕООД   27.9.2017 14:30
148 Гражданско дело No 1181/2017, 16 състав Искове по КЗ Н.Р.Н. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   27.9.2017 14:30
149 Гражданско дело No 4471/2017, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.С.З. ГАБРИЕЛИДЕС ГРУП ЕООД   27.9.2017 14:30
150 Гражданско дело No 5591/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.О.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 14:30
151 ЧГД No 6389/2017, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     27.9.2017 14:30
152 Гражданско дело No 12104/2017, 7 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Т.И. Ю.Я.Я.   27.9.2017 14:30
153 Гражданско дело No 2805/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.К.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.9.2017 15:00
154 Гражданско дело No 6354/2015, 16 състав Делба Г.Д.Н. Д.Д.М.,
Т.Д.Д.,
Г.Д.А.
  27.9.2017 15:30
155 Гражданско дело No 1977/2017, 19 състав Искове по КЗ М.Ю.У.,
ЛАНТЕРРА ООД-ВАРНА
ЗД БУЛ ИНС АД   27.9.2017 15:30
156 Гражданско дело No 6093/2017, 19 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.А.А. И.Д.К.   27.9.2017 15:30
157 ЧГД No 9028/2017, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     27.9.2017 15:30
158 Гражданско дело No 9582/2016, 16 състав Делба Л.Ц.П.,
С.С.П.
М.В.П.   27.9.2017 16:00
159 Гражданско дело No 3167/2017, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Д.А. Л.М.Т.   27.9.2017 16:00
160 Гражданско дело No 5586/2017, 19 състав Искове по КЗ Д.Т.Р. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   27.9.2017 16:00
161 Гражданско дело No 3112/2017, 8 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.Я. Х.Т.Д.   28.9.2017 9:30
162 Гражданско дело No 4559/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕТАЛ АД БОРЖЕЛ ЕООД   28.9.2017 9:30
163 Гражданско дело No 7515/2017, 8 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД О.И.М.   28.9.2017 9:30
164 Гражданско дело No 5219/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Г.Н. Ю.И.Б.   28.9.2017 10:00
165 Гражданско дело No 5383/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2017 10:00
166 Гражданско дело No 6560/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС ЕООД БОХЕМИ КОНСУЛТ ЕООД   28.9.2017 10:00
167 Гражданско дело No 4383/2017, 8 състав Искове за трудово възнаграждение З.Ж.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.9.2017 10:30
168 Гражданско дело No 4388/2017, 8 състав Искове за трудово възнаграждение Р.К.Б. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.9.2017 10:30
169 Гражданско дело No 6958/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.М.,
А.С.М.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2017 10:30
170 Гражданско дело No 12260/2016, 8 състав Делба И.А.Б.,
М.Н.И.,
В.Х.З.,
Н.З.З.,
Т.З.З.,
Х.З.З.
Х.А.Д.   28.9.2017 11:00
171 Гражданско дело No 17589/2012, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.И.Т.,
И.Л.Т.
ЯН БИЛДИНГ ЕООД   28.9.2017 11:30
172 Гражданско дело No 2287/2017, 10 състав Искове по КЗ М.М.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   28.9.2017 13:30
173 Гражданско дело No 5236/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2017 13:30
174 Гражданско дело No 5646/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Г.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2017 13:30
175 ЧГД No 6401/2017, 30 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. А.И.К.,
Г.Д.К.,
И.Д.К.
    28.9.2017 13:30
176 Гражданско дело No 6596/2017, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Х.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2017 13:30
177 Гражданско дело No 8693/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     28.9.2017 13:30
178 Гражданско дело No 9270/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     28.9.2017 13:30
179 Гражданско дело No 11996/2016, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СМАРТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ООД ТРАВЪЛ ПЛЮС ЕООД   28.9.2017 14:00
180 Гражданско дело No 13327/2016, 10 състав Искове по КЗ П.Г.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   28.9.2017 14:00
181 Гражданско дело No 507/2017, 30 състав Искове за трудово възнаграждение К.А.Р. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД   28.9.2017 14:00
182 Гражданско дело No 3334/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака В.В.С. А.И.С.   28.9.2017 14:00
183 Гражданско дело No 4737/2017, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.П.П.П. К.И.К.   28.9.2017 14:00
184 Гражданско дело No 6216/2017, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.К.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.9.2017 14:00
185 Гражданско дело No 11521/2016, 30 състав Делба М.С.С. Д.Ж.С.,
Х.Л.И.
  28.9.2017 14:30
186 Гражданско дело No 16374/2016, 10 състав Делба К.Б.С. С.Б.К.   28.9.2017 14:30
187 Гражданско дело No 3157/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.С.С.   28.9.2017 14:30
188 Гражданско дело No 5642/2017, 10 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.П.К.,
М.К.М.,
И.К.К.,
С.К.Л.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   28.9.2017 14:30
189 Гражданско дело No 9391/2012, 10 състав Делба Х.Т.Г.,
Г.Т.Г.
Й.К.Л.   28.9.2017 15:00
190 Гражданско дело No 13224/2015, 30 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.П.Х. Т.Д.Д.,
М.С.У.Г.,
А.Г.Г.
  28.9.2017 15:00
191 Гражданско дело No 14236/2016, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.Н.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   28.9.2017 15:00
192 Гражданско дело No 4390/2017, 30 състав Искове за трудово възнаграждение А.К.А. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.9.2017 15:00
193 Гражданско дело No 4402/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение К.Д.В. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.9.2017 15:00
194 Гражданско дело No 16710/2016, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.С.М. Д.Т.Г.   28.9.2017 15:30
195 Гражданско дело No 305/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИ-2 ООД ВАРНЕНСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД   28.9.2017 15:30
196 Гражданско дело No 2363/2017, 30 състав Делба Р.К.Д.,
К.К.Х.
Й.И.О.,
Е.В.Ж.
  28.9.2017 15:30
197 Гражданско дело No 12734/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.Д.В.,
Ц.Г.В.
Г.В.В.   28.9.2017 15:30
198 ЧГД No 93/2017, 12 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. М.В.В.,
В.Р.В.
    29.9.2017 8:30
199 Гражданско дело No 6199/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 8:30
200 ЧГД No 6388/2017, 12 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Ж.С.Д.,
Р.Н.З.,
К.Я.К.,
Й.Й.Х.,
Д.Й.Г.,
Н.Г.К.,
Л.Г.Д.
  29.9.2017 8:30
201 Гражданско дело No 1965/2017, 43 състав Искове за трудово възнаграждение А.Г.Г. ФОНДАЦИЯ ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ   29.9.2017 9:00
202 Гражданско дело No 2292/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.М.Т.   29.9.2017 9:00
203 Гражданско дело No 5545/2017, 12 състав Искове по КЗ Д.Н.Д. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   29.9.2017 9:00
204 Гражданско дело No 5722/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Г.К. М.Д.М.   29.9.2017 9:00
205 Гражданско дело No 5836/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 9:00
206 Гражданско дело No 10645/2016, 21 състав Делба Р.Ж.С.,
Р.Ж.П.
З.И.И.   29.9.2017 9:30
207 Гражданско дело No 15889/2016, 12 състав Искове за трудово възнаграждение И.М.И. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   29.9.2017 9:30
208 Гражданско дело No 3275/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.З.К. С.П.Х.   29.9.2017 9:30
209 Гражданско дело No 3396/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 9:30
210 Гражданско дело No 3442/2017, 12 състав Искове по КЗ Д.А.Г. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   29.9.2017 9:30
211 ЧГД No 5868/2017, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     29.9.2017 9:30
212 Гражданско дело No 6203/2017, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.Н.Ч.,
Е.Н.Ч.,
Н.Н.Ч.
Н.И.Ч.   29.9.2017 9:30
213 ЧГД No 8907/2017, 18 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     29.9.2017 9:30
214 Гражданско дело No 9266/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.М.,
Т.В.Т.
    29.9.2017 9:30
215 Гражданско дело No 9604/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Ц.Г.,
А.А.Г.
    29.9.2017 9:30
216 Гражданско дело No 10422/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.М.,
Х.Ю.М.
    29.9.2017 9:30
217 Гражданско дело No 16712/2016, 12 състав Искове за трудово възнаграждение Р.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   29.9.2017 10:00
218 Гражданско дело No 827/2017, 21 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.И.К. СЪНИ МАРКЕТС ЕООД   29.9.2017 10:00
219 Гражданско дело No 2694/2017, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.И.И. Л.П.Д.,
Б.Р.Д.
  29.9.2017 10:00
220 Гражданско дело No 3166/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:00
221 Гражданско дело No 3404/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Т.Т. ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   29.9.2017 10:00
222 Гражданско дело No 4141/2017, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Х.Д. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   29.9.2017 10:00
223 Гражданско дело No 4637/2017, 12 състав Делба С.С.В. М.С.В.   29.9.2017 10:00
224 Гражданско дело No 5049/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:00
225 Гражданско дело No 6412/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Х.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:00
226 Гражданско дело No 6420/2017, 21 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   29.9.2017 10:00
227 Гражданско дело No 6696/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.С.Р. АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЕООД   29.9.2017 10:00
228 Гражданско дело No 7402/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:00
229 Гражданско дело No 7640/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.А.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:00
230 Гражданско дело No 10298/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.З.,
В.Й.З.
    29.9.2017 10:00
231 Гражданско дело No 10306/2017, 11 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.Д.,
К.И.Н.
    29.9.2017 10:00
232 Гражданско дело No 11405/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.С.Ф. С.П.Ф.,
Й.С.Ф.
  29.9.2017 10:00
233 Гражданско дело No 11571/2014, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ц.Р.К.,
К.К.К.,
Р.К.К.
И.К.К.,
К.К.К.,
П.Б.Д.
  29.9.2017 10:30
234 Гражданско дело No 10811/2015, 11 състав Делба С.И.М.,
Т.П.М.
И.М.Т.,
Е.М.Т.,
Д.И.М.,
ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД,
ОБЩИНА ВАРНА,
Ж.З.М.,
З.И.М.
  29.9.2017 10:30
235 Гражданско дело No 1839/2016, 12 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.К.И.Х. Р.Й.Т.   29.9.2017 10:30
236 Гражданско дело No 3734/2016, 18 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Д.П. Д.И.К.   29.9.2017 10:30
237 Гражданско дело No 16370/2016, 43 състав Делба Г.Д.Д. К.Д.Д.   29.9.2017 10:30
238 Гражданско дело No 1009/2017, 12 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.З.Н. В.Д.В.   29.9.2017 10:30
239 Гражданско дело No 1912/2017, 18 състав Искове по КЗ Х.К.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   29.9.2017 10:30
240 Гражданско дело No 3335/2017, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Й.Н.П. ЕР ВИА ООД   29.9.2017 10:30
241 Гражданско дело No 4411/2017, 12 състав Искове за трудово възнаграждение М.И.Р. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  29.9.2017 10:30
242 Гражданско дело No 4735/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИМ ЕАД ТИТАН БКС ЕООД   29.9.2017 10:30
243 Гражданско дело No 6128/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:30
244 Гражданско дело No 6273/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:30
245 Гражданско дело No 6856/2017, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 10:30
246 Гражданско дело No 2625/2008, 11 състав Делба В.П.П. Б.С.И.   29.9.2017 11:00
247 Гражданско дело No 11334/2013, 18 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.,
Ц.К.Д.
  29.9.2017 11:00
248 Гражданско дело No 8076/2016, 12 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Л.М. СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ КАРДИОЛАЙФ ООД   29.9.2017 11:00
249 Гражданско дело No 2735/2017, 18 състав Искове по КЗ МИГ-МАРКЕТ ООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   29.9.2017 11:00
250 Гражданско дело No 3045/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТРАНСМОБИЛЕ ООД А.П.П.ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД   29.9.2017 11:00
251 Гражданско дело No 4385/2017, 43 състав Искове за трудово възнаграждение С.Ц.П. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  29.9.2017 11:00
252 Гражданско дело No 5378/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 11:00
253 Гражданско дело No 5831/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 11:00
254 Гражданско дело No 6069/2017, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 11:00
255 Гражданско дело No 11406/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Й.К. С.П.Ф.,
Й.С.Ф.
  29.9.2017 11:00
256 Гражданско дело No 2738/2017, 11 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Я.К. К.Х.Я.,
Х.Я.Х.
  29.9.2017 11:15
257 Гражданско дело No 5773/2015, 12 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Д.Ф. М.Г.Т.,
Д.Г.Г.,
Я.Д.Я.,
Т.Б.Б.Я.,
Д.С.Т.
  29.9.2017 11:30
258 Гражданско дело No 16076/2015, 18 състав Делба Г.Н.К.,
В.Н.Г.,
Н.В.Д.,
Р.В.М.,
А.А.К.,
С.А.К.,
С.И.Н.,
Д.И.Ф.,
Д.И.Х.,
Ю.И.Ф.
С.Ж.М.,
М.С.М.
  29.9.2017 11:30
259 Гражданско дело No 4103/2016, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.К.,
С.М.С.
МИКИ 2004 ООД,
М.С.П.,
К.Н.К.П.
  29.9.2017 11:30
260 Гражданско дело No 8172/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 13:00
261 Гражданско дело No 12260/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.В.Г.,
Г.Д.Г.
    29.9.2017 13:00
262 Гражданско дело No 521/2017, 42 състав Делба С.К.Й.,
Т.Г.А.
С.И.Д.,
Й.И.С.,
Ц.И.К.,
З.П.К.
  29.9.2017 13:30
263 Гражданско дело No 3673/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КОЛИДЖ ГРУП 16 ЕООД   29.9.2017 13:30
264 Гражданско дело No 4969/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.С.   29.9.2017 13:30
265 Гражданско дело No 6508/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ НИК И ДОБ ООД ПЕРЧЕМЛИЕВА ЕООД   29.9.2017 13:30
266 Гражданско дело No 10869/2017, 33 състав Искове за трудово възнаграждение М.Г.Р. АГЕНА 13 ЕООД   29.9.2017 13:30
267 Гражданско дело No 11861/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Ж.Т.,
Х.В.В.
    29.9.2017 13:30
268 Гражданско дело No 12499/2017, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Т.И.,
М.Д.И.
Д.И.И.   29.9.2017 13:30
269 Гражданско дело No 12558/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Ф.Д.,
Д.В.Д.
    29.9.2017 13:30
270 Гражданско дело No 13046/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.9.2017 13:30
271 Гражданско дело No 14152/2017, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Д.,
А.Т.Т.
    29.9.2017 13:30
272 Гражданско дело No 4900/2017, 9 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС В.П.Ц. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК   29.9.2017 13:50
273 Гражданско дело No 10325/2016, 42 състав Делба Д.Н.Й. Я.Н.Й.,
Щ.Я.Т.Й.
  29.9.2017 14:00
274 Гражданско дело No 11303/2016, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ю.Т.П. В.А.Б.   29.9.2017 14:00
275 Гражданско дело No 12483/2016, 9 състав Делба АДАЯ ЕООД В.К.Д.,
Е.К.Д.
  29.9.2017 14:00
276 Гражданско дело No 13925/2016, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Л.Д.С.   29.9.2017 14:00
277 Гражданско дело No 943/2017, 42 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.К.А.Х. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   29.9.2017 14:00
278 Гражданско дело No 2684/2017, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД И.В.Г.   29.9.2017 14:00
279 Гражданско дело No 4384/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  29.9.2017 14:00
280 Гражданско дело No 7636/2017, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ш.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 14:00
281 ЧГД No 8116/2017, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     29.9.2017 14:00
282 Гражданско дело No 9258/2017, 31 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ю.Х.П. П.М.А.   29.9.2017 14:00
283 ЧГД No 14139/2017, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     29.9.2017 14:00
284 Гражданско дело No 11880/2016, 9 състав Искове по КЗ Н.Р.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   29.9.2017 14:30
285 Гражданско дело No 13089/2016, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРО ЛЕГО АД Г.М.Г.   29.9.2017 14:30
286 Гражданско дело No 4482/2017, 9 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ю.Х.И. АГРОМЕТАЛ ЕООД   29.9.2017 14:30
287 Гражданско дело No 5212/2017, 42 състав Искове по КЗ Р.А.Д. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   29.9.2017 14:30
288 Гражданско дело No 7518/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Н.В. И.И.Х.   29.9.2017 14:30
289 Гражданско дело No 1462/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Й.Я. П.А.М.   29.9.2017 15:00
290 Гражданско дело No 2411/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА П.Р.П.,
Б.А.П.
  29.9.2017 15:00
291 Гражданско дело No 5828/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Г.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД,
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
  29.9.2017 15:00
292 Гражданско дело No 6202/2017, 42 състав Искове по ЗОДОВ З.Д.К. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   29.9.2017 15:00
293 Гражданско дело No 6780/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.М.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 15:00
294 Гражданско дело No 6867/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.9.2017 15:00
295 Гражданско дело No 9029/2016, 9 състав Делба Г.К.Л.,
Т.Л.Л.
В.И.П.,
С.И.П.,
Д.Х.Г.
  29.9.2017 15:30
296 Гражданско дело No 10426/2016, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПУПИЛЛА ЕООД БИ ЕНД ЕФ КЕЪР ЕООД ВАРНА   29.9.2017 15:30
297 Гражданско дело No 496/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ МУВ2ХОЛИДЕЙХОМС ООД Н.Т.Г.,
РОС БИЛДИНГ ООД
  29.9.2017 15:30
298 Гражданско дело No 2802/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД ИВТУР ООД   29.9.2017 15:30
299 Гражданско дело No 4562/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.К.Я.   29.9.2017 15:30
300 Гражданско дело No 7183/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.9.2017 16:00
301 Гражданско дело No 9179/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.9.2017 16:00