РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 2.11.2018г. до 2.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 16687/2016, 43 състав Косвен иск Д.Р.М.,
Р.Р.М.,
Д.Х.М.
Д.М.К.,
ЕВРОШОП БГ ООД
  2.11.2018 9:00
2 Гражданско дело No 3525/2018, 43 състав Искове по КЗ Т.Н.К. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   2.11.2018 9:00
3 Гражданско дело No 18534/2017, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Л.У.   2.11.2018 9:30
4 Гражданско дело No 9173/2018, 43 състав Искове по КЗ Е.А.Е. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   2.11.2018 9:30
5 Гражданско дело No 14235/2018, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Д.,
Д.С.Д.
    2.11.2018 9:30
6 Гражданско дело No 15007/2018, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.Е.,
С.И.Е.
    2.11.2018 9:45
7 Гражданско дело No 19315/2017, 43 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Д. НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД   2.11.2018 10:00
8 Гражданско дело No 10172/2018, 43 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.Р.К.,
А.К.Ц.
    2.11.2018 10:00
9 Гражданско дело No 14512/2018, 50 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.В.Г. М.С.П.   2.11.2018 10:00
10 Гражданско дело No 3342/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Б.Н.В.   2.11.2018 10:30
11 Гражданско дело No 3626/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФАКТОРЪТ ЕООД КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД   2.11.2018 10:30
12 Гражданско дело No 5155/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Й.А.Н.   2.11.2018 11:00
13 Гражданско дело No 8681/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Д.ХОЛД ООД ЮНИШИПИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД   2.11.2018 11:00
14 Гражданско дело No 9994/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Г.Г. Р.Н.И.   2.11.2018 11:30
15 Гражданско дело No 791/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.В.С.   2.11.2018 13:00
16 Гражданско дело No 3984/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД ЧЕРНО МОРЕ АД   2.11.2018 13:00
17 Гражданско дело No 4955/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.И. А.Х.И.   2.11.2018 13:00
18 Гражданско дело No 7168/2018, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.Д.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.11.2018 13:00
19 Гражданско дело No 12910/2018, 39 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.В.Д. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   2.11.2018 13:00
20 Гражданско дело No 14685/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.Р.Д.,
Т.Ж.А.
    2.11.2018 13:00
21 Гражданско дело No 15650/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.М.,
Д.И.М.,
Д.И.М.,
Л.А.В.,
Л.П.В.
В.Д.К.,
Й.Г.К.
  2.11.2018 13:10
22 Гражданско дело No 5893/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Х.И.Г.   2.11.2018 13:30
23 Гражданско дело No 7152/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Р.Д.Д.   2.11.2018 13:30
24 Гражданско дело No 9554/2018, 42 състав Искове за трудово възнаграждение Щ.И.Н. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД   2.11.2018 13:30
25 Гражданско дело No 9988/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД С.В.Д.   2.11.2018 13:30
26 Гражданско дело No 15505/2018, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.А.,
К.С.К.
    2.11.2018 13:55
27 Гражданско дело No 3526/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.К.К.   2.11.2018 14:00
28 Гражданско дело No 5292/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.В.Н.   2.11.2018 14:00
29 Гражданско дело No 8214/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.11.2018 14:00
30 Гражданско дело No 8717/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Е.К.Н.   2.11.2018 14:00
31 Гражданско дело No 8861/2018, 33 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ОБЩИНА ВАРНА   2.11.2018 14:00
32 Гражданско дело No 9449/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ц.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.11.2018 14:00
33 Гражданско дело No 9632/2018, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.Б.З. УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД   2.11.2018 14:00
34 Гражданско дело No 613/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.С.С.   2.11.2018 14:30
35 Гражданско дело No 3522/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Е.П.В.   2.11.2018 14:30
36 Гражданско дело No 8222/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.Н.   2.11.2018 14:30
37 Гражданско дело No 8720/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Е.Б. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   2.11.2018 14:30
38 Гражданско дело No 9516/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.А.Г.   2.11.2018 14:30
39 Гражданско дело No 9850/2018, 42 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Ц.К.Ц.   2.11.2018 14:30
40 Гражданско дело No 14762/2018, 39 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.М. В.И.И.   2.11.2018 14:30
41 Гражданско дело No 7701/2018, 33 състав Искове за недействителност на правни сделки И.К.С. А.К.К.   2.11.2018 15:00
42 Гражданско дело No 10588/2018, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Д.Й.,
ДСП ВАРНА
Е.Д.А.   2.11.2018 15:00
43 Гражданско дело No 10688/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД З.С.И.   2.11.2018 15:00
44 Гражданско дело No 19258/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Б.Д.,
Н.К.Д.
Т.Д.М.   2.11.2018 15:30
45 Гражданско дело No 10985/2018, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Х.Н. В.И.Н.   2.11.2018 15:30
46 Гражданско дело No 8164/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Т.Т. Р.Р.Т.   2.11.2018 16:00
47 Гражданско дело No 8672/2018, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Х.Х.И. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   2.11.2018 16:30
48 Гражданско дело No 15166/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.А.,
Н.П.Д.
    5.11.2018 9:00
49 Гражданско дело No 13599/2016, 34 състав Делба Н.Б.Н. Г.А.Н.   5.11.2018 13:00
50 Гражданско дело No 3899/2018, 34 състав Искове за трудово възнаграждение Д.П.М. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   5.11.2018 13:30
51 Гражданско дело No 8424/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.М.Н.   5.11.2018 13:30
52 Гражданско дело No 9852/2018, 34 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В.П.С.   5.11.2018 13:30
53 Гражданско дело No 12387/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.11.2018 13:30
54 Гражданско дело No 2512/2018, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.Д.К.,
Е.Д.К.,
Е.А.И.,
И.Д.К.
  5.11.2018 14:00
55 Гражданско дело No 7533/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.П.Ж.   5.11.2018 14:00
56 Гражданско дело No 9809/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     5.11.2018 14:00
57 Гражданско дело No 13503/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     5.11.2018 14:00
58 Гражданско дело No 15498/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     5.11.2018 14:00
59 Гражданско дело No 15571/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     5.11.2018 14:00
60 Гражданско дело No 2981/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Д.К.Д.   5.11.2018 14:30
61 Гражданско дело No 5138/2018, 34 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.Д.Н. ЮНИТ ИНТЕРИОР ООД   5.11.2018 14:30
62 Гражданско дело No 5747/2018, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Т.М. ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   5.11.2018 14:30
63 Гражданско дело No 10898/2018, 34 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО   5.11.2018 14:30
64 Гражданско дело No 12907/2018, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АСПЕКТ-33 ООД Е.М.Д.   5.11.2018 14:30
65 Гражданско дело No 2480/2018, 20 състав Делба Д.И.С. И.И.С.   5.11.2018 15:00
66 Гражданско дело No 4040/2018, 34 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права М.Х.Р. С.Г.И.   5.11.2018 15:00
67 Гражданско дело No 4111/2018, 20 състав Делба П.Л.А. П.Д.И.   5.11.2018 15:00
68 Гражданско дело No 19262/2017, 20 състав Облигационни искове между съсобственици АССЕМ ООД АССЕМ 25 ООД   5.11.2018 15:30
69 Гражданско дело No 3679/2018, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Г.Д. П.И.Д.   5.11.2018 15:30
70 Гражданско дело No 8952/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.И.Р.,
А.Т.Р.
Т.Н.Р.   5.11.2018 15:30
71 Гражданско дело No 12039/2018, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Д.Д. Р.К.П.   5.11.2018 15:30
72 Гражданско дело No 10918/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.К.К. К.С.К.   6.11.2018 9:00
73 Гражданско дело No 10931/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.11.2018 9:00
74 Гражданско дело No 10941/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.11.2018 9:00
75 Гражданско дело No 12207/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Т.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.11.2018 9:00
76 Гражданско дело No 2873/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Л.Д.   6.11.2018 9:30
77 Гражданско дело No 3573/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Д.Т.   6.11.2018 9:30
78 Гражданско дело No 6216/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.П.Т.   6.11.2018 9:30
79 Гражданско дело No 10583/2018, 17 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.Д. ДЕНС-ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД   6.11.2018 9:30
80 Гражданско дело No 2207/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД З.Д.Р.   6.11.2018 10:00
81 Гражданско дело No 10013/2018, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Т.Г. Т.М.Г.   6.11.2018 10:00
82 Гражданско дело No 1989/2018, 26 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Д.А.К.,
КОЛЕСНИК ЕООД
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА, УЛ.ЦАР ИВАЙЛО 1   6.11.2018 11:00
83 Гражданско дело No 12993/2018, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Е.Д.,
С.Б.Д.,
Е.Б.Д.
И.Л.Н.   6.11.2018 11:00
84 Гражданско дело No 18345/2017, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.Б.Т. И.С.Г.   6.11.2018 13:00
85 Гражданско дело No 2366/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Й.Г.   6.11.2018 13:00
86 Гражданско дело No 5281/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕЙК ЕООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   6.11.2018 13:00
87 Гражданско дело No 6480/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.С.С.   6.11.2018 13:00
88 Гражданско дело No 6597/2018, 24 състав Искове по КЗ Р.Т.Н.,
Т.И.Н.
ЗК УНИКА АД   6.11.2018 13:00
89 Гражданско дело No 6761/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.И.И.   6.11.2018 13:00
90 Гражданско дело No 7079/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Б.М. М.Б.М.   6.11.2018 13:00
91 Гражданско дело No 12860/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Д.Д. ОБЩИНА АВРЕН   6.11.2018 13:00
92 Гражданско дело No 14790/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     6.11.2018 13:00
93 Гражданско дело No 15080/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     6.11.2018 13:00
94 Гражданско дело No 2636/2017, 14 състав Делба К.И.Ш.,
К.И.Ш.
В.Х.Ш.,
Д.И.Ш.
  6.11.2018 13:30
95 Гражданско дело No 19269/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Д.Ц.   6.11.2018 13:30
96 Гражданско дело No 755/2018, 31 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Б.И. З.Х.М.   6.11.2018 13:30
97 Гражданско дело No 1479/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПОЛИМЕКС ГРУП ЕООД ТИГАЛАН ООД   6.11.2018 13:30
98 Гражданско дело No 6476/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД НИКСА ИНВЕСТ ЕООД,
Р.Х.Р.
  6.11.2018 13:30
99 Гражданско дело No 9680/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.11.2018 13:30
100 Гражданско дело No 11336/2018, 24 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   6.11.2018 13:30
101 ЧГД No 13577/2018, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     6.11.2018 13:30
102 Гражданско дело No 15360/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.П.М.,
Д.М.М.
    6.11.2018 13:30
103 Гражданско дело No 2054/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.Г.Й.   6.11.2018 14:00
104 Гражданско дело No 3943/2018, 24 състав Искове за трудово възнаграждение В.Ю.Ч. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   6.11.2018 14:00
105 Гражданско дело No 3948/2018, 24 състав Искове за трудово възнаграждение Р.В.А. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   6.11.2018 14:00
106 Гражданско дело No 5510/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Н.Т.   6.11.2018 14:00
107 Гражданско дело No 5997/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД З.И.Б.   6.11.2018 14:00
108 Гражданско дело No 11907/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НЕКТАР НАТУРА ООД ДЕНИЦА 2010-ГЛ ЕООД   6.11.2018 14:00
109 ЧГД No 14272/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ЗК ЛЕВ ИНС АД,
С.Х.Ю.
  6.11.2018 14:00
110 Гражданско дело No 2747/2015, 31 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Д.А.Н.,
М.Ж.Т.
БЕЛВЮ ВАРНА АД   6.11.2018 14:30
111 Гражданско дело No 14371/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.П.В. Б.Д.С.   6.11.2018 14:30
112 Гражданско дело No 4434/2018, 31 състав Делба Л.А.А.,
М.К.А.
Н.В.К.   6.11.2018 14:30
113 Гражданско дело No 4927/2018, 31 състав Искове по КЗ С.Г.Б. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   6.11.2018 14:30
114 Гражданско дело No 9550/2018, 14 състав Искове за трудово възнаграждение П.С.М. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД   6.11.2018 14:30
115 Гражданско дело No 10387/2018, 14 състав Делба В.С.М. Л.С.М.   6.11.2018 14:30
116 Гражданско дело No 13854/2015, 31 състав Делба М.Л.С. В.Г.Ф.,
С.Г.С.,
И.П.С.,
П.Л.Г.,
Г.Л.Г.
  6.11.2018 15:00
117 Гражданско дело No 19531/2017, 31 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.А.Х. М.В.Т.   6.11.2018 15:00
118 Гражданско дело No 848/2018, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.Р. С.Б.Т.,
Н.С.Т.
  6.11.2018 15:00
119 Гражданско дело No 1276/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.И.К.,
З.С.Д.
Х.Й.Х.   6.11.2018 15:00
120 Гражданско дело No 2477/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД А.Н.М.   6.11.2018 15:00
121 Гражданско дело No 10135/2018, 24 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   6.11.2018 15:00
122 ЧГД No 11942/2018, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     6.11.2018 15:00
123 Гражданско дело No 12527/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДЕВНЯ     6.11.2018 15:00
124 ЧГД No 11432/2018, 14 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Л.Г.Д. Г.Л.Д.   6.11.2018 15:30
125 Гражданско дело No 5743/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПРИБОЙ ООД ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   7.11.2018 9:00
126 Гражданско дело No 6767/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.11.2018 9:00
127 Гражданско дело No 7678/2018, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.М.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.11.2018 9:00
128 Гражданско дело No 6008/2017, 48 състав Делба И.Г.Д. П.Г.Я.   7.11.2018 9:30
129 Гражданско дело No 16954/2017, 48 състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД ГРИФИД ХОЛИ ЕООД   7.11.2018 10:00
130 Гражданско дело No 544/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   7.11.2018 10:00
131 Гражданско дело No 5283/2018, 48 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.Н.С. ОБЩИНА ВАРНА   7.11.2018 10:00
132 Гражданско дело No 15021/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     7.11.2018 10:15
133 Гражданско дело No 293/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.З.С.   7.11.2018 10:30
134 Гражданско дело No 2519/2018, 48 състав Искове за трудово възнаграждение А.Ю.М. МАРТИНЕЛИ ООД   7.11.2018 10:30
135 Гражданско дело No 1092/2018, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Х.К.,
К.А.К.
Г.В.М.,
Г.А.М.
  7.11.2018 11:00
136 Гражданско дело No 1933/2018, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.П.С.,
В.И.С.
И.Т.Р.   7.11.2018 11:30
137 Гражданско дело No 8696/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.П.О. Р.Т.А.   7.11.2018 13:30
138 Гражданско дело No 10700/2018, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака М.А.Х. А.В.Х.   7.11.2018 13:30
139 Гражданско дело No 12610/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.В.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   7.11.2018 13:30
140 Гражданско дело No 15602/2018, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Т.С.,
З.Д.С.
    7.11.2018 13:30
141 Гражданско дело No 410/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД П.М.К.   7.11.2018 14:00
142 Гражданско дело No 3492/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.И.И.   7.11.2018 14:00
143 ЧГД No 16181/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     7.11.2018 14:00
144 Гражданско дело No 17396/2017, 46 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.Р.Т.   7.11.2018 14:30
145 Гражданско дело No 11152/2018, 46 състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО А.Е.И. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   7.11.2018 14:30
146 Гражданско дело No 122/2018, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Д.К. Я.Г.П.,
О.А.Л.
  7.11.2018 15:00
147 Гражданско дело No 922/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД Д.С.Д.   7.11.2018 15:00
148 Гражданско дело No 15574/2015, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.Д. Д.В.К.,
Д.Н.К.,
М.В.К.,
И.Д.И.,
Ю.И.А.,
А.Т.А.,
Д.Т.С.,
Х.В.С.,
Й.Т.И.,
П.И.К.,
Й.Н.К.,
И.Н.К.,
Д.Н.К.
  7.11.2018 15:30
149 Гражданско дело No 12172/2018, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Ж.Н. Н.С.Н.   8.11.2018 9:30
150 Гражданско дело No 5810/2018, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Й.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.11.2018 9:40
151 ЧГД No 11904/2018, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.11.2018 9:40
152 Гражданско дело No 13936/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Р.Р.,
Р.З.Р.
    8.11.2018 9:40
153 Гражданско дело No 4629/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ З.И.Б.   8.11.2018 9:45
154 ЧГД No 12842/2018, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.К.С.,
Р.К.С.,
Н.К.Н.
  8.11.2018 9:50
155 Гражданско дело No 5812/2018, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.С. ЕОС МАТРИКС ЕООД   8.11.2018 10:00
156 Гражданско дело No 8208/2018, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Т.Г. С.Н.Н.   8.11.2018 10:00
157 Гражданско дело No 9255/2018, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Б.Г.Г.С.     8.11.2018 10:00
158 Гражданско дело No 12584/2018, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.11.2018 10:00
159 Гражданско дело No 15025/2018, 19 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     8.11.2018 10:00
160 Гражданско дело No 15026/2018, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     8.11.2018 10:00
161 Гражданско дело No 15027/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     8.11.2018 10:00
162 Гражданско дело No 15028/2018, 50 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     8.11.2018 10:00
163 Гражданско дело No 15029/2018, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     8.11.2018 10:00
164 Гражданско дело No 832/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Н.А.А.   8.11.2018 10:10
165 Гражданско дело No 416/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.Г.И.   8.11.2018 10:20
166 Гражданско дело No 12059/2017, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. Н.Г.Д.   8.11.2018 10:30
167 Гражданско дело No 6206/2018, 40 състав Искове по КЗ Г.К.К. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   8.11.2018 10:30
168 Гражданско дело No 8204/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   8.11.2018 10:40
169 Гражданско дело No 4425/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.М.С.   8.11.2018 10:50
170 Гражданско дело No 3575/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.А.Г. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД   8.11.2018 11:00
171 Гражданско дело No 620/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.А.К. Т.В.М.,
Г.С.М.
  8.11.2018 11:30
172 Гражданско дело No 5757/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.П.К. П.Й.К.   8.11.2018 11:30
173 Гражданско дело No 1241/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака В.М.З. Ц.Д.З.   8.11.2018 13:30
174 Гражданско дело No 1359/2018, 30 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.С.П. М.Г.П.,
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗАПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ-ВАРНА
  8.11.2018 13:30
175 Гражданско дело No 2196/2018, 10 състав Искове по КЗ П.Д.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   8.11.2018 13:30
176 ЧГД No 11903/2018, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.11.2018 13:30
177 Гражданско дело No 5290/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.К.П. С.В.Г.   8.11.2018 13:45
178 Гражданско дело No 11889/2014, 11 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Х.З.,
Н.З.З.,
Т.З.З.,
Х.З.З.
М.Н.И.   8.11.2018 14:00
179 Гражданско дело No 1802/2018, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.К.И.,
Д.В.В.
В.В.В.   8.11.2018 14:00
180 Гражданско дело No 6309/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.С.Д. К.Т.Д.   8.11.2018 14:00
181 Гражданско дело No 6945/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.С. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   8.11.2018 14:00
182 Гражданско дело No 7674/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.К.Д.   8.11.2018 14:10
183 Гражданско дело No 13502/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     8.11.2018 14:20
184 Гражданско дело No 2987/2018, 11 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Т.А. НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД   8.11.2018 14:30
185 Гражданско дело No 8936/2018, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Й.О. К.Е.К.   8.11.2018 14:30
186 Гражданско дело No 15019/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     8.11.2018 14:45
187 Гражданско дело No 3898/2018, 11 състав Искове за трудово възнаграждение Я.К.М. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   8.11.2018 14:50
188 Гражданско дело No 3406/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.В.С. С.Н.С.   8.11.2018 15:00
189 Гражданско дело No 7319/2018, 30 състав Искове по КЗ А.Д.Д. ЗК ЛЕВ ИНС АД   8.11.2018 15:00
190 Гражданско дело No 14781/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     8.11.2018 15:00
191 Гражданско дело No 13805/2018, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.П.,
Р.М.С.,
М.М.С.
И.Г.Д.   8.11.2018 15:30
192 Гражданско дело No 9436/2018, 10 състав Искове по КЗ В.К.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   8.11.2018 15:40
193 Гражданско дело No 4325/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.А.Б.   8.11.2018 16:00
194 Гражданско дело No 19061/2017, 10 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.О.В. Я.К.С.   8.11.2018 16:15
195 Гражданско дело No 4112/2018, 43 състав Делба Г.Й.И. Д.Д.Н.,
С.Н.Д.,
М.И.П.,
С.П.Г.,
И.П.П.,
С.Г.П.,
С.Щ.М.,
М.И.Й.,
С.И.Т.,
Д.И.Д.,
Т.И.Д.,
ХОЛДИНГ ХАРТ МКИ ООД
  9.11.2018 9:00
196 Гражданско дело No 5396/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.М. Г.М.-5. ЕТ   9.11.2018 9:00
197 Гражданско дело No 5764/2018, 21 състав Искове по КЗ НВТ ИНВЕСТ ООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   9.11.2018 9:00
198 Гражданско дело No 6843/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Т.С.   9.11.2018 9:00
199 Гражданско дело No 8726/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Г.Г. В.К.Н.   9.11.2018 9:00
200 Гражданско дело No 9212/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.С.Е.,
И.Т.Й.,
А.Т.И.
  9.11.2018 9:00
201 Гражданско дело No 10074/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГРИНОПА ООД ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ООД   9.11.2018 9:00
202 Гражданско дело No 12609/2018, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака М.В.А. А.Г.А.   9.11.2018 9:00
203 Гражданско дело No 13034/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Р.Н.М.,
Е.Н.М.
    9.11.2018 9:00
204 Гражданско дело No 13114/2018, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.11.2018 9:00
205 Гражданско дело No 14343/2018, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.А.А. Р.Х.А.   9.11.2018 9:00
206 Гражданско дело No 15023/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Т.В.,
К.И.В.
    9.11.2018 9:00
207 Гражданско дело No 15474/2018, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Х.П. С.М.Р.   9.11.2018 9:00
208 Гражданско дело No 2729/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.С.П.   9.11.2018 9:30
209 Гражданско дело No 3329/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.Д.А.   9.11.2018 9:30
210 Гражданско дело No 3574/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Т.С.   9.11.2018 9:30
211 Гражданско дело No 4700/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВАРНА ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД   9.11.2018 9:30
212 Гражданско дело No 5432/2018, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.Ю. Д.К.Ю.   9.11.2018 9:30
213 ЧГД No 9656/2018, 12 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     9.11.2018 9:30
214 Гражданско дело No 9662/2018, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Т.М.,
И.М.М.
    9.11.2018 9:30
215 Гражданско дело No 10119/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.11.2018 9:30
216 Гражданско дело No 11146/2018, 50 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.К.С. УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД   9.11.2018 9:30
217 Гражданско дело No 12050/2018, 21 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Б.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА   9.11.2018 9:30
218 Гражданско дело No 12608/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Г.,
К.П.
    9.11.2018 9:30
219 Гражданско дело No 13950/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Ф.,
Н.И.Ф.
    9.11.2018 9:30
220 Гражданско дело No 15333/2018, 50 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Г.А.     9.11.2018 9:30
221 Гражданско дело No 4964/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Т.Е. АН ГРУП БГ ООД,
НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
ОБЩИНА ВАРНА
  9.11.2018 10:00
222 Гражданско дело No 4024/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.Н.Л.,
Н.Д.Л.
  9.11.2018 10:00
223 Гражданско дело No 6589/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЛЕКСАНДЪР ПЪРВИ ЕООД СТИЙЛИМПЕКС ООД   9.11.2018 10:00
224 Гражданско дело No 7165/2018, 12 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.С.В. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО   9.11.2018 10:00
225 Гражданско дело No 10729/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.Д.Д.   9.11.2018 10:00
226 Гражданско дело No 11077/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.П.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.11.2018 10:00
227 Гражданско дело No 11141/2018, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Х.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.11.2018 10:00
228 Гражданско дело No 11965/2017, 21 състав Делба Л.Х.И. В.Х.И.,
В.С.Е.,
М.Л.Е.М.,
Д.Л.Е.
  9.11.2018 10:30
229 Гражданско дело No 428/2018, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.И.Л.,
Е.М.Л.
И.А.Р.   9.11.2018 10:30
230 Гражданско дело No 10404/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.П.Г.   9.11.2018 10:30
231 Гражданско дело No 14360/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Ч.Н.,
И.С.С.
    9.11.2018 10:30
232 Гражданско дело No 4388/2018, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Г.Г.,
Л.Т.Д.
Т.Х.Д.   9.11.2018 11:00
233 Гражданско дело No 9451/2018, 12 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Р.П. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   9.11.2018 11:00
234 Гражданско дело No 14330/2018, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Н.К.     9.11.2018 11:00
235 Гражданско дело No 5773/2015, 12 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Д.Ф. М.Г.Т.,
Д.Г.Г.,
Я.Д.Я.,
Т.Б.Б.Я.,
Д.С.Т.
  9.11.2018 11:30
236 Гражданско дело No 244/2018, 12 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Д. Г.Т.Ч.,
Т.Й.Ч.
  9.11.2018 11:30
237 Гражданско дело No 5382/2018, 43 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  9.11.2018 11:30
238 ЧГД No 11940/2018, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     9.11.2018 11:30
239 Гражданско дело No 15512/2017, 42 състав Делба К.Б.Т. В.П.С.   9.11.2018 13:00
240 Гражданско дело No 3941/2018, 42 състав Искове за трудово възнаграждение Ю.С.Г. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   9.11.2018 13:00
241 Гражданско дело No 6296/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Я.Д. С.Д.С.   9.11.2018 13:00
242 Гражданско дело No 6780/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Д.С. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   9.11.2018 13:00
243 Гражданско дело No 8415/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.И.Б.,
Ю.Б.,
Г.Ю.Б.
БЪЛГАРИЯ ЕР АД   9.11.2018 13:00
244 Гражданско дело No 14002/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.М.Р.,
М.Я.Р.
    9.11.2018 13:00
245 Гражданско дело No 18144/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.М. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   9.11.2018 13:30
246 Гражданско дело No 1020/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.А.,
М.Д.А.
Е.Г.Д.   9.11.2018 13:30
247 Гражданско дело No 4326/2018, 39 състав Делба К.Г.К.,
Д.В.Н.Г.
П.К.Д.   9.11.2018 13:30
248 Гражданско дело No 5681/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.М.К. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   9.11.2018 13:30
249 Гражданско дело No 8605/2018, 9 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И.Х.П. ОБЩИНА ВАРНА   9.11.2018 13:30
250 Гражданско дело No 15329/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.В.И.К. Г.Н.К.   9.11.2018 13:30
251 Гражданско дело No 18737/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД М.И.Р.   9.11.2018 14:00
252 Гражданско дело No 235/2018, 9 състав Искове по КЗ М.И.Ч. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   9.11.2018 14:00
253 Гражданско дело No 1458/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение З.К.Б. БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.11.2018 14:00
254 Гражданско дело No 5843/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.К. ЕФФЕКТ ЕООД   9.11.2018 14:00
255 Гражданско дело No 5857/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Й.М. Д.Т.Б.   9.11.2018 14:00
256 ЧГД No 12488/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     9.11.2018 14:00
257 Гражданско дело No 6964/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.И.С.   9.11.2018 14:30
258 Гражданско дело No 7158/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.И.С.,
С.И.С.
Б.Н.С.   9.11.2018 14:30
259 Гражданско дело No 7605/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   9.11.2018 14:30
260 Гражданско дело No 2926/2018, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ф.Ф.Д.,
И.Ф.Д.,
Й.Ф.Д.,
Х.С.Т.,
Ф.Р.Т.
ОБЩИНА ВАРНА   9.11.2018 15:00
261 Гражданско дело No 10942/2018, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ш.Ш.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.11.2018 15:00
262 Гражданско дело No 14286/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.И.Г.,
И.Т.Г.
В.М.Ш.   9.11.2018 15:00
263 Гражданско дело No 6468/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.В.Д.   9.11.2018 15:30
264 Гражданско дело No 10015/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Т.И. В.Б.И.   9.11.2018 15:30
265 Гражданско дело No 3488/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Г. Н.А.К.,
П.А.Я.
  9.11.2018 16:00
266 Гражданско дело No 13564/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.11.2018 16:00
267 Гражданско дело No 13717/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.11.2018 16:00
268 Гражданско дело No 7170/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Б.С.Й.   12.11.2018 8:30
269 Гражданско дело No 8729/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Г.В.   12.11.2018 8:30
270 Гражданско дело No 10073/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.П.И.   12.11.2018 8:30
271 Гражданско дело No 11087/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Н.К.   12.11.2018 8:30
272 Гражданско дело No 7132/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.В.К.   12.11.2018 9:00
273 Гражданско дело No 10062/2018, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Н.С.,
С.А.С.
    12.11.2018 9:00
274 Гражданско дело No 10710/2018, 7 състав Делба РОДИ-07 ООД С.Б.П.   12.11.2018 9:00
275 ЧГД No 13578/2018, 7 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     12.11.2018 9:00
276 Гражданско дело No 15353/2018, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.С.Г.,
Г.Г.Г.
М.Н.Г.,
С.М.С.,
М.С.С.
  12.11.2018 9:30
277 Гражданско дело No 15711/2018, 7 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Р.Г.Г.,
И.Н.Г.
    12.11.2018 9:30
278 Гражданско дело No 10389/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     12.11.2018 13:00
279 Гражданско дело No 12163/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Т.К.М.   12.11.2018 13:15
280 Гражданско дело No 7525/2011, 41 състав Делба И.П.В.,
Д.К.В.
ОБЩИНА ВАРНА,
Х.Л.Г.,
Р.Х.Г.,
А.Г.Г.,
И.Р.Г.
  12.11.2018 13:30
281 Гражданско дело No 8054/2017, 41 състав Делба Й.В.М. И.К.М.   12.11.2018 13:30
282 Гражданско дело No 12367/2018, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.П. А.П.В.   12.11.2018 13:30
283 Гражданско дело No 12077/2018, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Я.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.11.2018 13:45
284 Гражданско дело No 2057/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРО-КОР ЕООД ДАНИ 20002 ЕООД   12.11.2018 14:00
285 Гражданско дело No 4708/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС АД ГЕЧЕНСКИ ПЕРЛИ ООД   12.11.2018 14:00
286 Гражданско дело No 7138/2018, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.М.К. ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД   12.11.2018 14:00
287 Гражданско дело No 11229/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Т.Х.Х.   12.11.2018 14:00
288 Гражданско дело No 12611/2018, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.11.2018 14:15
289 Гражданско дело No 489/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Н.Х.С.   12.11.2018 14:30
290 Гражданско дело No 2522/2018, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Г.Б.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   12.11.2018 14:30
291 Гражданско дело No 12269/2018, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.11.2018 14:45
292 Гражданско дело No 796/2018, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.В.М. С.Т.Ч.,
Б.Д.Ч.
  12.11.2018 15:00
293 Гражданско дело No 9182/2017, 41 състав Делба М.Щ.М. Г.И.А.,
С.И.Б.
  12.11.2018 15:30
294 Гражданско дело No 8991/2018, 34 състав Искове по КЗ Д.Н.Д. ЗД БУЛ ИНС АД   12.11.2018 15:30
295 Гражданско дело No 4319/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД И.Л.Д.   13.11.2018 9:30
296 Гражданско дело No 5512/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Г.Г.Т.   13.11.2018 9:30
297 Гражданско дело No 7149/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТРЪСТ ЕООД С.К.С.   13.11.2018 9:30
298 Гражданско дело No 12661/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.11.2018 9:30
299 Гражданско дело No 9384/2017, 49 състав Делба Д.П.Н.,
Е.Р.П.
Д.Г.Д.   13.11.2018 10:00
300 Гражданско дело No 13874/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД С.Д.Т.   13.11.2018 10:00
301 Гражданско дело No 6881/2018, 17 състав Искове по КЗ И.К.К. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   13.11.2018 10:00
302 Гражданско дело No 7131/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.В.Р.   13.11.2018 10:00
303 Гражданско дело No 7542/2018, 17 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.И.А.     13.11.2018 10:00
304 Гражданско дело No 9312/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Б. Л.М.М.М.   13.11.2018 10:00
305 Гражданско дело No 10643/2018, 17 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.П.Д. ОБЩИНА ВАРНА   13.11.2018 10:00
306 Гражданско дело No 15928/2017, 49 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.Н.,
Р.Н.Н.
С.В.Г.,
М.Г.Г.,
Ж.Г.Г.,
М.С.Г.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО,
Я.Д.К.,
М.Д.К.
  13.11.2018 10:30
307 Гражданско дело No 5894/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Г.П.П.   13.11.2018 10:30
308 Гражданско дело No 10544/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.В.И. В.Н.С.   13.11.2018 10:30
309 ЧГД No 11992/2018, 49 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.11.2018 10:30
310 ЧГД No 13104/2018, 49 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.11.2018 10:30
311 Гражданско дело No 13219/2017, 17 състав Делба Р.К.В. Д.С.В.   13.11.2018 11:00
312 Гражданско дело No 18540/2017, 49 състав Делба Г.А.Л. И.Г.Л.,
М.Г.Д.
  13.11.2018 11:00
313 Гражданско дело No 19334/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.М.М.   13.11.2018 11:00
314 Гражданско дело No 478/2018, 17 състав Делба Д.Г.П. И.Ж.Б.,
Т.Г.Б.
  13.11.2018 11:00
315 Гражданско дело No 8280/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Н.А. ЕОС МАТРИКС ЕООД   13.11.2018 11:00
316 Гражданско дело No 3521/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД А.П.Ж.   13.11.2018 11:30
317 Гражданско дело No 9625/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД   13.11.2018 11:30
318 Гражданско дело No 14523/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Г.В.,
В.Й.В.
    13.11.2018 11:30
319 Гражданско дело No 14775/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.И.,
П.И.И.
    13.11.2018 11:30
320 Гражданско дело No 12437/2015, 35 състав Делба Е.Л.С. Х.П.М.   13.11.2018 13:00
321 Гражданско дело No 11337/2018, 24 състав Искове за трудово възнаграждение В.В.П. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   13.11.2018 13:00
322 Гражданско дело No 12616/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.К.К.Й. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   13.11.2018 13:00
323 Гражданско дело No 15569/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.11.2018 13:00
324 Гражданско дело No 15618/2018, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.11.2018 13:00
325 Гражданско дело No 13489/2015, 35 състав Делба А.С.И. В.И.Д.,
С.В.Д.
  13.11.2018 13:30
326 Гражданско дело No 9639/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД КАГИП ООД   13.11.2018 13:30
327 Гражданско дело No 10395/2018, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Й.К. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   13.11.2018 13:30
328 Гражданско дело No 11701/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Г.Н.   13.11.2018 13:30
329 Гражданско дело No 14361/2018, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.В.И. И.Х.И.   13.11.2018 13:30
330 Гражданско дело No 5146/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Й.С.   13.11.2018 14:00
331 Гражданско дело No 6207/2018, 35 състав Искове по КЗ П.К.К. ЗК УНИКА АД   13.11.2018 14:00
332 Гражданско дело No 8718/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД П.Б.Д.   13.11.2018 14:00
333 Гражданско дело No 10556/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЖЕМИ ООД ГРАНД МОБИЛ ООД   13.11.2018 14:00
334 Гражданско дело No 10596/2017, 14 състав Делба Д.Ж.В. Д.И.Д.,
В.Ж.В.,
Г.В.П.,
Д.Н.Д.,
Щ.Н.Д.,
М.Д.Щ.
  13.11.2018 14:30
335 Гражданско дело No 3579/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Д.А.,
Т.И.А.
П.П.Ф.   13.11.2018 14:30
336 Гражданско дело No 6864/2018, 35 състав Искове по КЗ А.М.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   13.11.2018 14:30
337 Гражданско дело No 7139/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.Д.Д.   13.11.2018 14:45
338 Гражданско дело No 15496/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Д.Т.     13.11.2018 14:45
339 Гражданско дело No 7829/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.Д.,
П.Ж.К.,
И.Н.Д.
Т.М.С.,
К.Й.С.
  13.11.2018 15:00
340 Гражданско дело No 4819/2018, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.И.И. УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД   13.11.2018 15:00
341 Гражданско дело No 10066/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.11.2018 15:00
342 Гражданско дело No 14796/2018, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.К.К. Ж.Б.Р.   13.11.2018 15:30
343 Гражданско дело No 16825/2017, 35 състав Искове по КЗ С.К.П. ЗК ЛЕВ ИНС АД   13.11.2018 16:00
344 Гражданско дело No 5147/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака И.М.Я. Л.П.Я.,
ДСП ВАРНА
  14.11.2018 8:30
345 Гражданско дело No 5805/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Я.Д.   14.11.2018 9:00
346 Гражданско дело No 6295/2018, 19 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС С.Д.Д. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.КРЕПОСТНА 17 И 17А   14.11.2018 9:00
347 Гражданско дело No 3894/2018, 48 състав Искове за трудово възнаграждение П.Л.Т. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   14.11.2018 9:15
348 Гражданско дело No 4101/2018, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.М.К. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   14.11.2018 9:15
349 Гражданско дело No 2907/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.З.М.,
Г.С.Ф.
  14.11.2018 9:30
350 Гражданско дело No 3481/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Ж.Г.   14.11.2018 9:30
351 Гражданско дело No 8949/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.С.Д. А.Д.Н.   14.11.2018 9:30
352 Гражданско дело No 14596/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.К.,
М.Д.К.
    14.11.2018 9:30
353 Гражданско дело No 14597/2018, 48 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Е.М.Р.,
Г.Д.Г.
    14.11.2018 9:30
354 Гражданско дело No 17853/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.М.Ц.,
С.П.М.,
М.П.М.,
Д.С.Д.,
И.Н.С.,
М.Н.С.,
Ц.Д.С.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.11.2018 9:50
355 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   14.11.2018 10:00
356 Гражданско дело No 5321/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.С.   14.11.2018 10:00
357 Гражданско дело No 10589/2018, 48 състав Искове по КЗ З.С.С. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   14.11.2018 10:00
358 Гражданско дело No 545/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ДОБРИН-371 ЕООД   14.11.2018 10:30
359 Гражданско дело No 3584/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.К.К. ОВЧАРСКИ ЕООД   14.11.2018 10:30
360 Гражданско дело No 6214/2018, 48 състав Искове по КЗ С.Р.М. ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   14.11.2018 10:30
361 Гражданско дело No 9170/2018, 19 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.Д.Ц. АВСТРИЙСКИ АЕРОЛИНИИ АД   14.11.2018 10:30
362 ЧГД No 11138/2018, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.11.2018 10:30
363 Гражданско дело No 3465/2017, 19 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.,
Ц.К.Д.,
Н.С.Д.
  14.11.2018 11:00
364 Гражданско дело No 17745/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.Ш.,
Е.Х.В.В.
Е.И.Г.   14.11.2018 11:00
365 Гражданско дело No 3897/2018, 25 състав Искове за трудово възнаграждение К.Ф.Л. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   14.11.2018 13:00
366 Гражданско дело No 8231/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА ПРИМА ЕООД П.А.А.   14.11.2018 13:00
367 Гражданско дело No 9174/2018, 25 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД А.Р.А.   14.11.2018 13:00
368 ЧГД No 13562/2018, 16 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Д.Т.Д. Т.Д.С.   14.11.2018 13:00
369 Гражданско дело No 5315/2018, 16 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.П.П. НАЧАЛА 2007 ЕАД   14.11.2018 13:30
370 Гражданско дело No 5509/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД И.И.Д.   14.11.2018 13:30
371 Гражданско дело No 8417/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.М.П.,
М.П.П.,
П.Д.П.
М.К.Г.,
Х.Г.Х.,
З.Г.С.
  14.11.2018 13:30
372 ЧГД No 11939/2018, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.11.2018 13:30
373 Гражданско дело No 13403/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Р.С.,
С.М.С.
    14.11.2018 13:30
374 Гражданско дело No 6525/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Н.А.А.   14.11.2018 14:00
375 ЧГД No 8934/2018, 16 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. С.Е.С.     14.11.2018 14:00
376 Гражданско дело No 9566/2018, 25 състав Искове по КЗ В.В.В. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   14.11.2018 14:00
377 Гражданско дело No 14763/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Ж.К.,
Р.Г.Б.
    14.11.2018 14:00
378 Гражданско дело No 3990/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.П.Ц. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   14.11.2018 14:30
379 Гражданско дело No 5150/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.С.С. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   14.11.2018 14:30
380 Гражданско дело No 5377/2018, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.И.Х. Г.Д.Х.   14.11.2018 14:30
381 Гражданско дело No 5670/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Л.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.11.2018 14:30
382 Гражданско дело No 8213/2014, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Ж.Д. К.П.Н.,
Д.Ц.З.
  14.11.2018 15:00
383 Гражданско дело No 18529/2017, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.В.М.   14.11.2018 15:00
384 Гражданско дело No 3186/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 З.С.Х. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   14.11.2018 15:00
385 Гражданско дело No 9092/2016, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Т.А.,
Д.Т.Я.
КАБАКУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД,
КАБАКУМ РЕЗИДЪНС ЕООД
  14.11.2018 15:30
386 Гражданско дело No 15912/2017, 16 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   14.11.2018 15:30
387 Гражданско дело No 17360/2017, 16 състав Делба М.И.Т. Г.И.Г.   14.11.2018 16:00
388 Гражданско дело No 5755/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Ж.Ж. Е.С.С.   14.11.2018 16:00
389 Гражданско дело No 15621/2018, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.11.2018 9:20
390 Гражданско дело No 7692/2018, 8 състав Искове по ЗОДОВ К.М.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   15.11.2018 9:30
391 Гражданско дело No 9731/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.Г.Е.   15.11.2018 9:30
392 Гражданско дело No 14276/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.К.Т.,
Д.Ц.Т.
    15.11.2018 9:40
393 Гражданско дело No 16164/2018, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.Д.,
Р.Д.Д.
    15.11.2018 9:40
394 ЧГД No 10070/2018, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД     15.11.2018 9:50
395 Гражданско дело No 15006/2018, 40 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права М.П.Х.,
В.К.Р.
    15.11.2018 9:50
396 Гражданско дело No 243/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Г.Д.   15.11.2018 10:00
397 Гражданско дело No 2910/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.К.С.   15.11.2018 10:00
398 Гражданско дело No 4270/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.В.П. А.А.П.   15.11.2018 10:00
399 Гражданско дело No 8409/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВГ-4 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2018 10:30
400 Гражданско дело No 9545/2018, 8 състав Искове по КЗ ВА-ДИ 2 ООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   15.11.2018 10:30
401 Гражданско дело No 305/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ М.К.Д.   15.11.2018 10:40
402 Гражданско дело No 8951/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.М.К. Г.Н.Г.   15.11.2018 10:45
403 Гражданско дело No 18811/2017, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГТТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ВЕСЕЛА ООД,
482 ЕООД
  15.11.2018 10:50
404 Гражданско дело No 666/2018, 40 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен СОФИЯ-АРТ ООД НОВ ФЕРМЕР ЕООД   15.11.2018 11:00
405 Гражданско дело No 485/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.А.А.   15.11.2018 11:20
406 Гражданско дело No 13983/2016, 40 състав Облигационни искове между съсобственици Ж.И.К. М.Х.К.,
Н.Х.К.
  15.11.2018 11:30
407 Гражданско дело No 5157/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.-5.-Т.Д. ЕТ   15.11.2018 11:30
408 Гражданско дело No 11930/2018, 40 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.К.З. Г.Д.П.   15.11.2018 11:40
409 Гражданско дело No 12747/2017, 10 състав Делба З.Г.Х. И.В.А.   15.11.2018 13:30
410 Гражданско дело No 2058/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МИРЕЛА ЕООД Х.М.Ш.   15.11.2018 13:30
411 Гражданско дело No 15991/2018, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.11.2018 13:40
412 Гражданско дело No 4372/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.А.Р.   15.11.2018 13:45
413 Гражданско дело No 2135/2018, 11 състав Искове за трудово възнаграждение К.Г.Г. АЛИС РИТЕЙЛ ЕООД   15.11.2018 13:50
414 Гражданско дело No 8859/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.С.   15.11.2018 14:00
415 Гражданско дело No 9166/2018, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.А.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2018 14:10
416 Гражданско дело No 3476/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД ТРАНСБОЛГАРПРОМ ЕООД   15.11.2018 14:20
417 Гражданско дело No 18439/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД М.М.Я.   15.11.2018 14:30
418 Гражданско дело No 2982/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД М.Г.Й.   15.11.2018 14:30
419 Гражданско дело No 10440/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Д.Д. К.Н.А.   15.11.2018 14:40
420 Гражданско дело No 17467/2017, 11 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Й.Б. П.Й.Х.   15.11.2018 14:50
421 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  15.11.2018 15:00
422 Гражданско дело No 4036/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.С.М.   15.11.2018 15:00
423 Гражданско дело No 5385/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Н.Д.Т.   15.11.2018 15:10
424 Гражданско дело No 3770/2016, 11 състав Делба С.И.С.,
Н.С.С.
Ж.С.В.,
С.Г.Л.
  15.11.2018 15:15
425 Гражданско дело No 4881/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.И.Б. ЛАРИКС 2006 ООД   15.11.2018 15:20
426 Гражданско дело No 6090/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ С.М.А.   15.11.2018 15:40
427 Гражданско дело No 7129/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.С.М. К.Б.М.   15.11.2018 16:00
428 Гражданско дело No 6066/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Ю.Р.С.   15.11.2018 16:20
429 Гражданско дело No 9262/2018, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака З.Г.Л. Д.Й.Л.   15.11.2018 16:30
430 Гражданско дело No 7507/2016, 43 състав Делба С.Т.И.,
Х.Т.С.,
П.К.А.,
К.К.Б.
П.Р.Н.,
Н.Р.Н.,
Ц.Л.Н.,
М.Г.Г.,
П.Н.К.,
В.Н.Д.,
Ю.Н.Т.,
Г.П.Г.Т.,
К.П.Г.С.,
Й.Ж.Р.,
И.И.П.,
И.П.П.,
И.Б.В.,
Т.Б.П.,
Е.Л.М.,
Н.Л.Н.,
М.В.С.Г.,
А.С.К.,
А.И.Б.,
М.Х.Г.Т.,
Р.Г.А.Б.,
С.Г.Л.,
В.П.Н.,
Н.П.Н.,
В.И.И.,
Л.А.К.,
В.К.К.,
К.К.К.,
Б.М.Т.,
Л.М.Т.,
Н.П.М.,
Т.П.М.,
Т.Д.Т.,
М.Б.Т.Б.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
Л.Х.,
Л.И.К.
  16.11.2018 9:00
431 ЧГД No 13149/2018, 43 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Ж.Р.П.     16.11.2018 9:00
432 Гражданско дело No 10728/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.С.К.   16.11.2018 9:30
433 Гражданско дело No 11426/2018, 50 състав Искове по КЗ Е.Г.С.,
Е.М.С.
ЗК ЛЕВ ИНС АД   16.11.2018 9:30
434 Гражданско дело No 11718/2018, 47 състав Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   16.11.2018 9:30
435 Гражданско дело No 11797/2018, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.М.Д. С.М.Д.   16.11.2018 9:30
436 Гражданско дело No 14341/2018, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА     16.11.2018 9:30
437 Гражданско дело No 3949/2018, 43 състав Искове за трудово възнаграждение О.И.В. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   16.11.2018 10:00
438 Гражданско дело No 10685/2018, 47 състав Искове по КЗ ЛИЙН ЕООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   16.11.2018 10:00
439 Гражданско дело No 12015/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.А.К.   16.11.2018 10:00
440 Гражданско дело No 14594/2018, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.В.В.,
С.А.О.
    16.11.2018 10:00
441 Гражданско дело No 14680/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.Р.М.,
Х.С.М.
    16.11.2018 10:00
442 Гражданско дело No 3945/2018, 43 състав Искове за трудово възнаграждение П.М.С. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   16.11.2018 10:30
443 Гражданско дело No 12171/2018, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.11.2018 10:30
444 Гражданско дело No 15418/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Н.М.,
И.М.М.
    16.11.2018 10:30
445 Гражданско дело No 15413/2017, 43 състав Делба Н.В.К. Д.Н.К.,
Й.А.Я.,
Ц.С.Я.
  16.11.2018 11:00
446 Гражданско дело No 11144/2018, 47 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ВАРНА Р.К.З.   16.11.2018 11:00
447 Гражданско дело No 15563/2018, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.Г.,
П.В.Г.
    16.11.2018 11:00
448 Гражданско дело No 3583/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.М.К.   16.11.2018 13:00
449 Гражданско дело No 10989/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.М.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.11.2018 13:00
450 ЧГД No 12514/2018, 39 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.С.С.,
Е.С.С.
    16.11.2018 13:00
451 Гражданско дело No 15159/2018, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.С.Д.,
В.М.Д.
    16.11.2018 13:00
452 Гражданско дело No 15339/2017, 42 състав Делба Й.К.А. К.Х.А.   16.11.2018 13:30
453 Гражданско дело No 4461/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД К.Н.М.   16.11.2018 13:30
454 Гражданско дело No 5388/2018, 39 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Й.Т. МОБИЛТЕЛ ЕАД   16.11.2018 13:30
455 Гражданско дело No 14071/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.Е.Б.П.,
Ж.П.П.
    16.11.2018 13:30
456 Гражданско дело No 2147/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Т.Д.Б.   16.11.2018 13:50
457 Гражданско дело No 1478/2018, 9 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Е.А.П. ПЕНЕМАТ ООД   16.11.2018 14:00
458 Гражданско дело No 1591/2018, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ГРАЙС ЕООД ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   16.11.2018 14:00
459 Гражданско дело No 3947/2018, 33 състав Искове за трудово възнаграждение В.М.К. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   16.11.2018 14:00
460 Гражданско дело No 5521/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.И.И.   16.11.2018 14:00
461 Гражданско дело No 6947/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.С.М. Р.А.Г.,
К.Н.Г.
  16.11.2018 14:00
462 Гражданско дело No 9206/2018, 39 състав Искове по КЗ И.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   16.11.2018 14:00
463 Гражданско дело No 10065/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.В.Я. П.С.В.   16.11.2018 14:00
464 Гражданско дело No 10744/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.11.2018 14:00
465 Гражданско дело No 14595/2018, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Н.Р.,
Н.Ж.Р.
    16.11.2018 14:00
466 ЧГД No 15453/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     16.11.2018 14:00
467 Гражданско дело No 18826/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.А.Ч.   16.11.2018 14:30
468 Гражданско дело No 2395/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СОЧИ СТАР ООД ИСКРА 1 ЕООД   16.11.2018 14:30
469 Гражданско дело No 3352/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.С.А.   16.11.2018 14:30
470 Гражданско дело No 4470/2018, 39 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.В.М. И.Х.Я.   16.11.2018 14:30
471 Гражданско дело No 5159/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.А.П.,
Р.М.П.
  16.11.2018 14:30
472 Гражданско дело No 5331/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.11.2018 14:30
473 Гражданско дело No 6485/2018, 9 състав Искове за недействителност на правни сделки Ю.А.Н. МИГ-МАРКЕТ ООД   16.11.2018 14:30
474 Гражданско дело No 8688/2018, 39 състав Искове по КЗ Г.Й.Й. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   16.11.2018 14:30
475 Гражданско дело No 16784/2017, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки КНМ ГРУП ЕООД ИНТЕЙК ЕООД   16.11.2018 15:00
476 Гражданско дело No 131/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Д.П.   16.11.2018 15:00
477 Гражданско дело No 1025/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.Н.В.   16.11.2018 15:00
478 Гражданско дело No 2825/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Й.И.   16.11.2018 15:00
479 Гражданско дело No 2869/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.П.Д.   16.11.2018 15:00
480 Гражданско дело No 8413/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД М.Г.М.   16.11.2018 15:00
481 Гражданско дело No 12083/2018, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Т.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.11.2018 15:00
482 Гражданско дело No 17222/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АВИТОХОЛ-СК ООД   16.11.2018 15:30
483 Гражданско дело No 17237/2017, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.И.К.,
Е.М.Д.,
ГЕО ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
Е.С.К.,
П.Т.Д.
В.Х.Х.   16.11.2018 15:30
484 Гражданско дело No 311/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.Т.Т. В.А.Т.   16.11.2018 15:30
485 Гражданско дело No 4268/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.С.В.,
С.А.Д.
Г.Д.Д.   16.11.2018 15:30
486 Гражданско дело No 7761/2018, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.А.Б. Н.П.Б.   16.11.2018 15:30
487 Гражданско дело No 35/2018, 33 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Т.М.М. ОБЩИНА ВАРНА   16.11.2018 16:00
488 Гражданско дело No 2918/2018, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.А.Я. Н.А.К.   16.11.2018 16:00
489 Гражданско дело No 9806/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.11.2018 16:00
490 Гражданско дело No 15411/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     16.11.2018 16:00
491 Гражданско дело No 15752/2018, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Р.М. П.В.Г.   16.11.2018 16:30
492 Гражданско дело No 12375/2018, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.А. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД   19.11.2018 8:30
493 ЧГД No 13277/2018, 7 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.Д.К. Д.И.К.   19.11.2018 8:30
494 Гражданско дело No 18542/2017, 20 състав Делба И.С.К. Д.С.Д.   19.11.2018 9:00
495 Гражданско дело No 6957/2018, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ТЕЛЕКОМ ИНЖЕНЕРИНГ АД СИБАНК ЕАД,
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  19.11.2018 9:00
496 Гражданско дело No 10014/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.З.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2018 9:00
497 Гражданско дело No 16364/2018, 7 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.З.П.     19.11.2018 9:00
498 Гражданско дело No 5896/2018, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.П.К.Е.,
С.Д.Е.
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   19.11.2018 9:30
499 Гражданско дело No 6312/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.К.М.   19.11.2018 9:30
500 Гражданско дело No 12573/2018, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.Ч.Г. Д.К.Г.   19.11.2018 9:30
501 Гражданско дело No 92/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.В.Г. Б.А.Г.,
Н.Д.Г.
  19.11.2018 10:00
502 Гражданско дело No 3331/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕМОБАУ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД КОМФОРТ ООД   19.11.2018 10:00
503 Гражданско дело No 6319/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИМОТ В БГ ЕООД Д.Н.Г.   19.11.2018 10:00
504 Гражданско дело No 4879/2018, 20 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Р.Т.И. СОД-ВАРНА АД   19.11.2018 10:30
505 Гражданско дело No 4688/2018, 20 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.И.П.,
И.П.П.,
Д.П.П.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ЦАР ИВАН СТРАЦИМИР 18   19.11.2018 11:30
506 Гражданско дело No 15600/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.Н.Т.,
Т.Д.Т.
    19.11.2018 13:00
507 Гражданско дело No 11325/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Н.С.,
Д.К.Т.,
Р.Й.Б.,
Н.Г.П.,
А.Г.П.,
С.Г.Т.,
Г.Й.Д.
И.Д.Д.   19.11.2018 13:10
508 ЧГД No 10930/2018, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.Х.К.   19.11.2018 13:15
509 Гражданско дело No 13860/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Л.Г.С.     19.11.2018 13:20
510 Гражданско дело No 6959/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.В.В. Г.Р.С.   19.11.2018 13:30
511 Гражданско дело No 8213/2018, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Х.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2018 13:30
512 Гражданско дело No 9260/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД Й.Б.Р.   19.11.2018 13:30
513 Гражданско дело No 7130/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.К.И. М.П.Т.   19.11.2018 14:00
514 Гражданско дело No 7708/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СПИДИ АД ГРИЙН ЛОДЖИСТИКС ООД   19.11.2018 14:00
515 Гражданско дело No 14606/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака С.К.Х. С.Б.Х.   19.11.2018 14:20
516 Гражданско дело No 11328/2017, 41 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Д.Д.А. М.П.Л.   19.11.2018 14:30
517 Гражданско дело No 10340/2018, 41 състав Искове по КЗ И.М.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   19.11.2018 15:00
518 Гражданско дело No 11142/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.В.Х. Е.Д.Х.   19.11.2018 15:15
519 Гражданско дело No 12481/2018, 41 състав Искове по КЗ Б.Н.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   19.11.2018 15:30
520 Гражданско дело No 10746/2018, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2018 15:45
521 Гражданско дело No 4026/2018, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Р.Х.   19.11.2018 16:00
522 Гражданско дело No 4635/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.К.И.   19.11.2018 16:15
523 Гражданско дело No 15020/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.11.2018 9:00
524 Гражданско дело No 15507/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     20.11.2018 9:00
525 Гражданско дело No 15619/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.11.2018 9:00
526 Гражданско дело No 15807/2018, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.11.2018 9:00
527 Гражданско дело No 5309/2012, 26 състав Делба С.З.С. Д.К.Д.   20.11.2018 9:30
528 Гражданско дело No 608/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Р.Н.Р.   20.11.2018 9:30
529 Гражданско дело No 10402/2018, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Н.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.11.2018 9:30
530 Гражданско дело No 10940/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД С.Г.Д.   20.11.2018 9:30
531 Гражданско дело No 11637/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Т.А.   20.11.2018 9:30
532 Гражданско дело No 11716/2018, 17 състав Искове за трудово възнаграждение К.М.К. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   20.11.2018 9:30
533 Гражданско дело No 10745/2018, 49 състав Делба Я.С.О. АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   20.11.2018 9:45
534 Гражданско дело No 844/2018, 49 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. Т.С.А.   20.11.2018 10:00
535 Гражданско дело No 3479/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Х.С.   20.11.2018 10:00
536 Гражданско дело No 3989/2018, 49 състав Искове по КЗ Е.П.Я. ЗД БУЛ ИНС АД   20.11.2018 10:00
537 Гражданско дело No 6316/2018, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Ж.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.11.2018 10:00
538 Гражданско дело No 8232/2018, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Н.Н. Б.Н.Б.   20.11.2018 10:00
539 Гражданско дело No 8992/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Е.М. З.С.Р.   20.11.2018 10:00
540 Гражданско дело No 16945/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Б.К. С.С.С.   20.11.2018 10:30
541 Гражданско дело No 476/2018, 26 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Д.Г.Г. ОБЩИНА ВАРНА   20.11.2018 10:30
542 Гражданско дело No 4259/2018, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Р.К.,
А.П.С.,
В.Г.Б.,
С.Г.С.,
Н.П.Б.,
А.Н.Г.,
М.Г.Б.,
В.Г.Е.,
Н.Г.Н.,
А.К.Н.,
К.К.К.,
А.Р.К.
П.Т.Т.,
К.Ю.Т.
  20.11.2018 10:30
543 Гражданско дело No 6764/2018, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.Я.Г. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   20.11.2018 10:30
544 Гражданско дело No 9505/2018, 49 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Х.К.П. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ВЕЛИКО ХРИСТОВ 47   20.11.2018 10:30
545 Гражданско дело No 18533/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЖЕКОВ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.11.2018 11:00
546 Гражданско дело No 18996/2017, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.П.,
А.Л.П.
АЛФА ЛОНГ БИЙЧ ООД   20.11.2018 11:00
547 Гражданско дело No 1114/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.Г.И.   20.11.2018 11:00
548 Гражданско дело No 6069/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Т.Г.П.   20.11.2018 11:00
549 Гражданско дело No 8721/2018, 17 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Ц.К.Ц. ОБЩИНА ВАРНА   20.11.2018 11:00
550 Гражданско дело No 10992/2018, 17 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.П.В. П.В.П.   20.11.2018 11:00
551 Гражданско дело No 10993/2018, 17 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.В.В.,
П.П.В.
П.В.П.   20.11.2018 11:00
552 Гражданско дело No 12180/2018, 49 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.С.С. ОБЩИНА ВАРНА   20.11.2018 11:00
553 Гражданско дело No 4328/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Н.В.,
Н.В.Г.
В.Ц.Г.   20.11.2018 11:30
554 Гражданско дело No 5154/2018, 17 състав Делба Н.К.К. Н.М.Д.   20.11.2018 11:30
555 Гражданско дело No 5239/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.М.Л. П.Н.К.   20.11.2018 11:30
556 Гражданско дело No 15067/2018, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Д.Б. Х.И.Х.   20.11.2018 11:30
557 Гражданско дело No 19450/2017, 35 състав Делба Г.Й.Д. А.Х.К.,
В.Х.К.
  20.11.2018 13:30
558 Гражданско дело No 4311/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ САНО И ПИ СИ ЕООД М.С.С.   20.11.2018 13:30
559 Гражданско дело No 9842/2018, 35 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Я.И.Я.   20.11.2018 13:30
560 Гражданско дело No 10695/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.П. Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД   20.11.2018 13:30
561 Гражданско дело No 15672/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.А.,
П.В.П.
    20.11.2018 13:30
562 Гражданско дело No 15719/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.С.,
М.Т.С.
    20.11.2018 13:30
563 Гражданско дело No 2358/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА ООД К.Н.Ж.   20.11.2018 14:00
564 Гражданско дело No 2463/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Д.К.   20.11.2018 14:00
565 Гражданско дело No 2814/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.П.С.   20.11.2018 14:00
566 Гражданско дело No 3425/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.Р.Т.   20.11.2018 14:00
567 Гражданско дело No 5440/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Р.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.11.2018 14:00
568 Гражданско дело No 6857/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.З.Е. ЛУКС ФЕЙШЪН ООД   20.11.2018 14:00
569 Гражданско дело No 10637/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИРКАТ ООД Ж.А.Г.   20.11.2018 14:00
570 Гражданско дело No 901/2006, 35 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Н.Х.,
С.Х.Х.
Й.Б.Б.   20.11.2018 14:30
571 Гражданско дело No 18151/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.В.А.,
Д.Д.К.,
С.Х.Н.,
Д.К.Б.,
А.Г.П.,
Р.Х.А.,
А.П.А.,
П.Д.Т.,
Р.С.К.,
З.С.К.,
В.С.К.
САМОКОВСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ АД,
Р.Х.Д.
  20.11.2018 14:30
572 Гражданско дело No 19460/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД И.Л.   20.11.2018 14:30
573 Гражданско дело No 3618/2018, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Г.Ц.,
Л.С.Ц.
В.С.В.,
И.В.С.
  20.11.2018 14:30
574 ЧГД No 16090/2018, 31 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     20.11.2018 14:30
575 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
М.П.Т.
  20.11.2018 15:00
576 Гражданско дело No 5596/2017, 31 състав Делба Й.Д.П.,
Д.К.П.
П.Д.П.   20.11.2018 15:00
577 Гражданско дело No 1042/2006, 35 състав Делба Ю.Н.Н. Р.Б.Т.,
А.Д.У.,
Б.Г.Я.,
Н.С.Я.,
Г.Н.Я.,
М.Н.Я.
  20.11.2018 15:30
578 Гражданско дело No 12945/2017, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.Ю.Х. П.М.А.   20.11.2018 15:30
579 Гражданско дело No 10214/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Р.П.   20.11.2018 16:00
580 Гражданско дело No 3580/2018, 35 състав Облигационни искове от/срещу владелец А.С.А. Е.С.А.   20.11.2018 16:00
581 Гражданско дело No 10748/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.М.К. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   21.11.2018 8:50
582 Гражданско дело No 1278/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.А. МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД   21.11.2018 9:00
583 Гражданско дело No 6777/2018, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МБАЛ-РУСЕ АД,
ФОНДАЦИЯ ПОЗНАНИЕ ЗА МОРЕТО
  21.11.2018 9:00
584 Гражданско дело No 7127/2018, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Ж.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2018 9:00
585 Гражданско дело No 7313/2018, 48 състав Искове по КЗ Д.И.С. ЗК ЛЕВ ИНС АД   21.11.2018 9:15
586 Гражданско дело No 15508/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     21.11.2018 9:15
587 Гражданско дело No 15704/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.11.2018 9:25
588 Гражданско дело No 3632/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.Т.М.   21.11.2018 9:30
589 Гражданско дело No 4951/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА МАКССЪРВИЗ 2 ЕООД   21.11.2018 9:30
590 Гражданско дело No 13285/2018, 19 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ц.Ж.В.     21.11.2018 9:30
591 Гражданско дело No 14207/2018, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Н.Р.,
А.Т.Р.
А.И.Р.   21.11.2018 9:30
592 Гражданско дело No 9319/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД И.Н.А.   21.11.2018 10:00
593 Гражданско дело No 13663/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.К.,
П.С.И.
ДСП ВАРНА   21.11.2018 10:20
594 Гражданско дело No 15720/2018, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.С. Р.Б.Б.   21.11.2018 10:20
595 Гражданско дело No 10514/2018, 19 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.А.М. ОБЩИНА ВАРНА   21.11.2018 10:30
596 Гражданско дело No 11419/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.М.КОМЕРС ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2018 10:30
597 Гражданско дело No 6598/2018, 19 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.Т.Х. СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ МИХАИЛ КОЛОНИ   21.11.2018 11:00
598 Гражданско дело No 12623/2018, 48 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Г.С.И. М.М.П.   21.11.2018 11:00
599 Гражданско дело No 14284/2018, 16 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Ю.Б.Р.,
Й.Д.К.
    21.11.2018 13:00
600 Гражданско дело No 1291/2018, 16 състав Искове по ЗОДОВ Д.А.Я. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   21.11.2018 13:30
601 Гражданско дело No 8716/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Д.В.К.   21.11.2018 13:30
602 Гражданско дело No 10926/2018, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака В.С.И. Р.В.И.   21.11.2018 13:30
603 Гражданско дело No 15410/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Т.К.,
Д.Т.К.
    21.11.2018 13:30
604 Гражданско дело No 3523/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Х.Б.   21.11.2018 14:00
605 Гражданско дело No 5820/2018, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Г.Г. Н.Г.К.   21.11.2018 14:00
606 Гражданско дело No 6059/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака К.М.М. Н.М.М.   21.11.2018 14:00
607 Гражданско дело No 8281/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2018 14:00
608 Гражданско дело No 10120/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.С.С.   21.11.2018 14:00
609 ЧГД No 15705/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ТРАНСИМПЕКС ФИШИНГ ЕООД,
ЗАД АРМЕЕЦ АД
  21.11.2018 14:00
610 Гражданско дело No 7387/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Г.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   21.11.2018 14:30
611 Гражданско дело No 18828/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Т.Т. Т.И.Т.   21.11.2018 14:30
612 Гражданско дело No 3895/2018, 46 състав Искове за трудово възнаграждение В.В.Д. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   21.11.2018 14:30
613 Гражданско дело No 3900/2018, 46 състав Искове за трудово възнаграждение В.М.Д. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   21.11.2018 14:30
614 Гражданско дело No 11720/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.Т. Т.Е.Т.   21.11.2018 14:30
615 Гражданско дело No 15656/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.Я.,
Р.А.Я.
    21.11.2018 14:30
616 Гражданско дело No 14370/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Й.М.К.   21.11.2018 15:00
617 Гражданско дело No 18028/2017, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.Й. С.Н.Й.   21.11.2018 15:00
618 Гражданско дело No 4377/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.М.К. ОБЩИНА ВАРНА   21.11.2018 15:00
619 Гражданско дело No 8719/2018, 46 състав Искове по КЗ Д.И.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   21.11.2018 15:00
620 Гражданско дело No 10793/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.М.Г. Г.М.Г.   21.11.2018 15:00
621 Гражданско дело No 10932/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Б.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2018 15:00
622 Гражданско дело No 2046/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.А.И. Р.Ж.П.   21.11.2018 15:30
623 Гражданско дело No 2205/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД С.С.В.   21.11.2018 15:30
624 Гражданско дело No 16162/2018, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.З.С.,
С.С.С.
    21.11.2018 15:30
625 Гражданско дело No 8235/2018, 16 състав Делба ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА Ц.М.Ц.   21.11.2018 16:00
626 Гражданско дело No 15306/2018, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Г.Ф. С.Т.Ф.   22.11.2018 13:10
627 Гражданско дело No 5324/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Д.Д.В. И.Д.В.   22.11.2018 13:30
628 Гражданско дело No 6762/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД П.Г.М.   22.11.2018 13:30
629 Гражданско дело No 13461/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Н.Г.,
С.И.Д.
    22.11.2018 13:30
630 Гражданско дело No 13483/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.К.М.,
Д.М.М.
    22.11.2018 13:30
631 Гражданско дело No 9677/2018, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.П.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2018 13:45
632 Гражданско дело No 14529/2015, 30 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН К.Ж.К.,
С.Ж.К.,
К.Д.Д.
М.Д.П.   22.11.2018 14:00
633 Гражданско дело No 17400/2017, 30 състав Делба К.Х.К.,
М.А.К.
К.Х.К.   22.11.2018 14:00
634 Гражданско дело No 10773/2018, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Н.А.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2018 14:00
635 Гражданско дело No 12533/2018, 10 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи И.А.Д. Д.К.Д.   22.11.2018 14:00
636 Гражданско дело No 3183/2018, 10 състав Искове по КЗ С.В.Г. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   22.11.2018 14:15
637 Гражданско дело No 3888/2018, 10 състав Искове по КЗ И.К.А. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.11.2018 14:25
638 Гражданско дело No 10499/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.Р. Б.Н.А.,
М.М.Р.
  22.11.2018 14:30
639 Гражданско дело No 15506/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     22.11.2018 14:40
640 Гражданско дело No 15620/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     22.11.2018 14:40
641 Гражданско дело No 5019/2018, 30 състав Искове по КЗ С.Н.С. ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   22.11.2018 15:00
642 Гражданско дело No 19324/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД К.Д.И.   23.11.2018 8:30
643 Гражданско дело No 14069/2018, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.11.2018 8:30
644 Гражданско дело No 985/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.И.Д. П.М.П.   23.11.2018 9:00
645 Гражданско дело No 5678/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.В.В. П.Д.И.   23.11.2018 9:00
646 Гражданско дело No 5742/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.К.   23.11.2018 9:00
647 Гражданско дело No 12385/2018, 47 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   23.11.2018 9:00
648 Гражданско дело No 13867/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Д.Д.,
Д.С.Д.
    23.11.2018 9:00
649 ЧГД No 15365/2018, 12 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     23.11.2018 9:00
650 ЧГД No 15366/2018, 21 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     23.11.2018 9:00
651 Гражданско дело No 16170/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.С.,
М.Ц.Т.
    23.11.2018 9:00
652 Гражданско дело No 5437/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АРСУС ЕООД С.Д.Л.   23.11.2018 9:30
653 Гражданско дело No 8286/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Г.И.С.   23.11.2018 9:30
654 Гражданско дело No 9832/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД А.М.М.   23.11.2018 9:30
655 Гражданско дело No 11709/2018, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Й.В.Б.   23.11.2018 9:30
656 Гражданско дело No 12911/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.П.,
Я.З.Б.
    23.11.2018 9:30
657 Гражданско дело No 13852/2018, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.И.П. Р.П.И.   23.11.2018 9:30
658 Гражданско дело No 14085/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Б.А.,
А.Д.А.
    23.11.2018 9:30
659 Гражданско дело No 16098/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Ф.Д.,
В.Д.Д.
    23.11.2018 9:30
660 Гражданско дело No 10689/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Х.М.   23.11.2018 9:45
661 Гражданско дело No 292/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Л.Б.М.   23.11.2018 10:00
662 Гражданско дело No 4875/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.11.2018 10:00
663 Гражданско дело No 5806/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.М.П.   23.11.2018 10:00
664 Гражданско дело No 6524/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Н.А.А.   23.11.2018 10:00
665 Гражданско дело No 8612/2018, 21 състав Делба Т.П.Г. П.П.Г.   23.11.2018 10:00
666 Гражданско дело No 9833/2018, 12 състав Делба Г.Н.Т.,
Р.К.Д.
А.В.И.,
Д.В.С.
  23.11.2018 10:00
667 Гражданско дело No 10179/2018, 21 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД З.Н.А.   23.11.2018 10:00
668 Гражданско дело No 10988/2018, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.Г. И.Г.Г.   23.11.2018 10:00
669 Гражданско дело No 11938/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Т.К.   23.11.2018 10:00
670 Гражданско дело No 15709/2018, 12 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ДОКТОРА ВД ЕООД С.Д.С.   23.11.2018 10:00
671 Гражданско дело No 14756/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.П.,
В.Б.М.
    23.11.2018 10:15
672 Гражданско дело No 3983/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.11.2018 10:30
673 Гражданско дело No 4426/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.С.Д.   23.11.2018 10:30
674 Гражданско дело No 10188/2018, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Б.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.11.2018 10:30
675 Гражданско дело No 10341/2018, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.С.А.,
А.С.А.,
Ж.А.Ф.
ОБЩИНА ВАРНА   23.11.2018 10:30
676 Гражданско дело No 10385/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Й.С.Й.   23.11.2018 10:30
677 Гражданско дело No 10642/2018, 12 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Г.М. Г.Д.М.   23.11.2018 10:30
678 Гражданско дело No 12272/2018, 12 състав Искове за недействителност на правни сделки А.Н.С.,
О.А.С.
МИГ МАРКЕТ ООД   23.11.2018 10:30
679 Гражданско дело No 14263/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.И.И.,
Е.И.И.
    23.11.2018 10:30
680 Гражданско дело No 15597/2018, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Г.В.,
Я.Ж.В.
    23.11.2018 10:45
681 Гражданско дело No 2172/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Г.В.Х.   23.11.2018 11:00
682 Гражданско дело No 2806/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕИ КОНСУЛТ БГ ЕООД ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР ЕООД   23.11.2018 11:00
683 Гражданско дело No 10896/2018, 18 състав Иск за установяване на трудов стаж А.С.Г. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   23.11.2018 11:00
684 Гражданско дело No 15622/2018, 47 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.А.Ж.     23.11.2018 11:00
685 Гражданско дело No 3181/2016, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Н.В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   23.11.2018 11:30
686 Гражданско дело No 17470/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Р.К. И.Р.Г.   23.11.2018 11:30
687 Гражданско дело No 5241/2018, 12 състав Искове по КЗ И.Г.Г. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   23.11.2018 11:30
688 Гражданско дело No 3987/2018, 42 състав Искове за трудово възнаграждение Д.В.С. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   23.11.2018 13:00
689 Гражданско дело No 9838/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Н.С.   23.11.2018 14:00
690 Гражданско дело No 1962/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.К.И. Н.М.Б.   23.11.2018 15:00
691 Гражданско дело No 3881/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Р. ЗЛАТЕН ВЕК 82 ЕООД   23.11.2018 15:30
692 Гражданско дело No 9169/2018, 42 състав Искове по ЗОДОВ К.С.Р. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА   23.11.2018 15:30
693 Гражданско дело No 2185/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Т.С.   26.11.2018 9:00
694 Гражданско дело No 9231/2018, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.В.Г. ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД   26.11.2018 9:00
695 Гражданско дело No 3942/2018, 20 състав Искове за трудово възнаграждение Л.П.Ф. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   26.11.2018 9:30
696 Гражданско дело No 8416/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Г.Н. М.И.Н.   26.11.2018 9:30
697 Гражданско дело No 10146/2015, 20 състав Делба Г.Р.П.,
И.Г.П.,
Р.Г.П.,
Д.С.Н.
М.Т.С.,
С.К.С.,
Т.К.С.,
Ж.П.Л.
  26.11.2018 10:00
698 Гражданско дело No 16475/2015, 20 състав Делба С.А.В.,
В.А.В.
П.В.В.,
Д.Р.Л.В.,
Р.А.В.,
С.С.П.
  26.11.2018 10:30
699 Гражданско дело No 4374/2018, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Я.П. В.К.Г.   26.11.2018 11:30
700 Гражданско дело No 5768/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.С.А.   26.11.2018 13:00
701 Гражданско дело No 15699/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Ц.Я.,
О.М.Я.
    26.11.2018 13:00
702 Гражданско дело No 16207/2017, 41 състав Делба П.А.П.,
Е.Д.П.
К.А.П.   26.11.2018 13:15
703 Гражданско дело No 9853/2018, 41 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Х.М.И.   26.11.2018 13:15
704 Гражданско дело No 11227/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.Х.Д.   26.11.2018 13:30
705 Гражданско дело No 15667/2018, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.11.2018 13:30
706 Гражданско дело No 12666/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2018 13:40
707 Гражданско дело No 12362/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Х.Д. П.И.В.   26.11.2018 13:50
708 Гражданско дело No 7697/2018, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ж.А.Ш. ОБЩИНА ВАРНА   26.11.2018 14:00
709 Гражданско дело No 8927/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.Л.Я.   26.11.2018 14:00
710 Гражданско дело No 15155/2018, 34 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД В.Р.К.   26.11.2018 14:00
711 Гражданско дело No 4949/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БИЙ ХАУС ООД,
П.К.Д.
  26.11.2018 14:30
712 Гражданско дело No 9666/2018, 34 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Н.В.С.,
А.С.С.,
А.С.С.
С.Е.С.   26.11.2018 14:30
713 Гражданско дело No 5132/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Т.А.П.   26.11.2018 15:00
714 Гражданско дело No 10185/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Д.С.Р.   26.11.2018 15:00
715 ЧГД No 16093/2018, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     26.11.2018 15:00
716 Гражданско дело No 429/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака С.И.В. А.Т.В.   26.11.2018 15:15
717 Гражданско дело No 8407/2018, 41 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД   26.11.2018 15:45
718 Гражданско дело No 2684/2018, 34 състав Делба Д.И.Д. Т.В.Д.,
С.М.Г.,
Т.Д.Т.
  26.11.2018 16:00
719 Гражданско дело No 13108/2018, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.З.А. И.С.А.   26.11.2018 16:30
720 Гражданско дело No 5854/2018, 26 състав Искове по КЗ Е.Д.Х. ЗАД АРМЕЕЦ АД   27.11.2018 9:00
721 Гражданско дело No 6865/2018, 26 състав Искове по КЗ И.С.О. ЗАД АРМЕЕЦ АД   27.11.2018 9:00
722 Гражданско дело No 3950/2018, 26 състав Искове за трудово възнаграждение О.В.П. АМСЕЛ НАВИГЕЙШЪН КО.ЛИМИТЕД   27.11.2018 9:30
723 Гражданско дело No 12849/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.11.2018 9:30
724 Гражданско дело No 19317/2017, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.К.В. С.Ц.Р.,
Р.С.Р.
  27.11.2018 10:00
725 Гражданско дело No 4366/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.И. Р.Г.Д.   27.11.2018 10:30
726 Гражданско дело No 1169/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТЕРА ГРУП АД ГРИЙН ФАЙНЕНС ГРУП ЕООД   27.11.2018 11:00
727 Гражданско дело No 3491/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.М.А.   27.11.2018 13:00
728 Гражданско дело No 5323/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение 4ФИНАНС ЕООД С.А.Р.   27.11.2018 13:00
729 Гражданско дело No 7316/2018, 24 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.С.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   27.11.2018 13:00
730 Гражданско дело No 8426/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ц.А.Ж.   27.11.2018 13:00
731 Гражданско дело No 10595/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕРДИ-М 2003 ООД РЕД СТАР СЪРВИЗ ЕООД   27.11.2018 13:00
732 Гражданско дело No 3177/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Т.В.,
М.М.В.,
В.М.В.
  27.11.2018 13:30
733 Гражданско дело No 5892/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД В.К.К.   27.11.2018 13:30
734 Гражданско дело No 3778/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД В.Е.А.   27.11.2018 14:00
735 Гражданско дело No 4437/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД П.Р.Я.   27.11.2018 14:00
736 Гражданско дело No 9167/2018, 24 състав Искове по КЗ В.К.К. ЗК ОЛИМПИК ЛИМИТЕД АД ЧРЕЗ ЗК ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   27.11.2018 14:00
737 Гражданско дело No 10508/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ В.Л.Н.   27.11.2018 14:00
738 Гражданско дело No 10895/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ ИНС ООД И.И.М.   27.11.2018 14:00
739 Гражданско дело No 12268/2018, 24 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   27.11.2018 14:00
740 Гражданско дело No 6593/2018, 35 състав Делба Д.А.С. К.Ш.   27.11.2018 14:30
741 Гражданско дело No 12530/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Р.А. А.Г.С.   27.11.2018 14:30
742 Гражданско дело No 16254/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.С.А.,
М.М.А.Л.
    27.11.2018 14:30
743 Гражданско дело No 5131/2018, 24 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА К.В.Ш.     27.11.2018 15:00
744 Гражданско дело No 10409/2018, 24 състав Делба К.М.В. Я.М.В.   27.11.2018 15:00
745 Гражданско дело No 11784/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.Д. С.К.Д.   27.11.2018 15:00
746 Гражданско дело No 11989/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.Ж.В.,
С.А.Г.
  27.11.2018 15:00
747 Гражданско дело No 13497/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.11.2018 15:30
748 Гражданско дело No 6393/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Б.Б. С.В.Б.,
ДСП ВАРНА
  28.11.2018 8:30
749 Гражданско дело No 8218/2018, 19 състав Искове по КЗ Р.Н.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   28.11.2018 8:30
750 Гражданско дело No 8946/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Н.А.   28.11.2018 8:30
751 Гражданско дело No 2679/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Й.П.   28.11.2018 9:00
752 Гражданско дело No 9207/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Б.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2018 9:00
753 Гражданско дело No 10137/2018, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.С.Г. М.Н.Г.   28.11.2018 9:15
754 Гражданско дело No 5860/2018, 19 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Т.П.,
И.Б.П.
Д.Л.М.,
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
  28.11.2018 9:30
755 Гражданско дело No 10596/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ФОРМУЛА 16 ВАРНА ЕООД   28.11.2018 9:30
756 Гражданско дело No 12045/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.А.З.   28.11.2018 9:30
757 Гражданско дело No 2456/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД Д.В.Д.   28.11.2018 10:00
758 Гражданско дело No 6515/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.И.Й.   28.11.2018 10:00
759 Гражданско дело No 10005/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Н.С.Г.   28.11.2018 10:00
760 Гражданско дело No 2909/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Ц.Г.Ц.   28.11.2018 10:30
761 Гражданско дело No 4122/2018, 19 състав Искове за трудово възнаграждение З.Л.Т. СТАР ПОСТ ООД   28.11.2018 10:30
762 Гражданско дело No 9256/2018, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БОДИЕС ТРЕЙДИНГ ЕООД И.К.К.   28.11.2018 10:30
763 Гражданско дело No 9568/2018, 19 състав Искове по КЗ И.В.Д. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   28.11.2018 10:30
764 Гражданско дело No 10847/2018, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОКОМТЕХ ЕООД СИС БИЛДИНГ СИСТЕМС ЕООД   28.11.2018 10:30
765 Гражданско дело No 7695/2017, 48 състав Павлов иск ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Я.Д.Я.,
Д.В.Я.,
Б.Г.Я.
  28.11.2018 11:00
766 Гражданско дело No 10016/2018, 19 състав Искове по КЗ А.И.Ш. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   28.11.2018 11:00
767 Гражданско дело No 10178/2018, 48 състав Искове по ЗОДОВ Д.Н.Д. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   28.11.2018 11:15
768 Гражданско дело No 11929/2016, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.И. С.В.С.   28.11.2018 11:30
769 Гражданско дело No 17618/2017, 25 състав Облигационни искове от/срещу владелец Г.И.Р. П.И.Л.   28.11.2018 13:00
770 Гражданско дело No 4882/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.С.С. Д.В.И.   28.11.2018 13:00
771 Гражданско дело No 4928/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪНИ ТРАНС ЕООД БУЛАГРО АКТИВ ЕООД   28.11.2018 13:00
772 Гражданско дело No 1363/2018, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.К.Р. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
  28.11.2018 13:30
773 ЧГД No 2511/2018, 46 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Е.А.С.     28.11.2018 13:30
774 Гражданско дело No 5615/2018, 25 състав Искове по КЗ З.К.Н. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   28.11.2018 13:30
775 Гражданско дело No 6217/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Д.А.   28.11.2018 13:30
776 Гражданско дело No 10168/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АРСЕНАЛ-73 ЕООД   28.11.2018 13:30
777 Гражданско дело No 11714/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Н.Н. В.Н.В.   28.11.2018 13:30
778 Гражданско дело No 13666/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.И.Ш. ОБЩИНА ВАРНА   28.11.2018 13:30
779 Гражданско дело No 10868/2017, 25 състав Искове за трудово възнаграждение А.И.П. АГЕНА 13 ЕООД   28.11.2018 14:00
780 Гражданско дело No 17393/2017, 46 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Т.А.Д.   28.11.2018 14:00
781 Гражданско дело No 2476/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Ж.С.Й.   28.11.2018 14:00
782 Гражданско дело No 4837/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Ч.К.,
М.Ч.К.
  28.11.2018 14:00
783 Гражданско дело No 5767/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ц.М.А.   28.11.2018 14:00
784 Гражданско дело No 9811/2018, 46 състав Искове по КЗ М.К.Н. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   28.11.2018 14:00
785 ЧГД No 16248/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     28.11.2018 14:00
786 Гражданско дело No 5094/2017, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Х.Ш.,
А.С.Ш.
АЙСБЕРГ ЕООД   28.11.2018 14:30
787 Гражданско дело No 10415/2017, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Н.Д.К.,
Д.К.К.Д.,
К.К.К.
  28.11.2018 14:30
788 Гражданско дело No 1581/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.А.Н. Н.Г.Т.,
А.Г.А.
  28.11.2018 14:30
789 Гражданско дело No 9565/2018, 25 състав Искове по КЗ Г.Й.Г. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   28.11.2018 14:30
790 Гражданско дело No 11219/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.Х.Н.   28.11.2018 14:30
791 Гражданско дело No 8692/2017, 25 състав Делба П.В.В. Р.Д.В.,
С.С.В.,
Д.С.В.,
Р.В.П.,
П.С.П.,
П.Л.В.
  28.11.2018 15:00
792 Гражданско дело No 6304/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2018 15:00
793 Гражданско дело No 7540/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.Б. АЙКАРТ АД   28.11.2018 15:00
794 Гражданско дело No 12209/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2018 15:00
795 Гражданско дело No 12585/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.К.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2018 15:00
796 Гражданско дело No 15622/2017, 25 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.П.Г.,
С.Б.Г.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
  28.11.2018 15:30
797 Гражданско дело No 3621/2018, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Е.Н. МИКРО КРЕДИТ АД   28.11.2018 15:30
798 Гражданско дело No 12487/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.А.А.,
К.А.А.,
И.И.С.,
Д.А.М.
АРСЛАН 2008 ООД   28.11.2018 15:30
799 Гражданско дело No 16472/2018, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.В. В.Б.К.   28.11.2018 15:30
800 Гражданско дело No 9678/2018, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОМПАНИЯ РОСКРИМ ООД БАРД 90 ЕООД   29.11.2018 9:30
801 Гражданско дело No 7625/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Н.Л.   29.11.2018 10:30
802 Гражданско дело No 29/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА П.Г.П.,
Ж.З.П.,
В.К.Й.,
Г.Г.С.
  29.11.2018 11:00
803 Гражданско дело No 12168/2018, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.С.Д.,
Е.Е.Д.
А.П.Ч.   29.11.2018 11:00
804 Гражданско дело No 1952/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Й. П.А.П.   29.11.2018 11:30
805 Гражданско дело No 12402/2018, 8 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.А.С.,
Ф.Ю.М.
Ю.М.Х.   29.11.2018 11:30
806 Гражданско дело No 1492/2018, 10 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.С.В. КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   29.11.2018 13:30
807 Гражданско дело No 3172/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АТЛАНТ ООД ЗОРА М.М.С ООД   29.11.2018 13:45
808 Гражданско дело No 2409/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.И.Н.,
К.П.Н.
И.П.Н.   29.11.2018 14:00
809 Гражданско дело No 16948/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.Д.К.   29.11.2018 14:20
810 Гражданско дело No 16621/2015, 10 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН П.Д.П. Р.Д.П.,
Б.Д.П.
  29.11.2018 16:00
811 Гражданско дело No 10837/2018, 50 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Г.Д.Л. С.Л.Л.   30.11.2018 10:00
812 Гражданско дело No 4038/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.Ж.Б.   30.11.2018 13:30
813 Гражданско дело No 12848/2018, 9 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.К.И. ОБЩИНА АКСАКОВО   30.11.2018 13:30
814 Гражданско дело No 7570/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.В.Н. Д.Л.М.,
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ
  30.11.2018 14:00
815 Гражданско дело No 15410/2017, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.И.,
Т.Р.Ч.
Д.Х.К.,
Г.К.П.
  30.11.2018 14:00
816 Гражданско дело No 2290/2013, 9 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Т.Д.Р.,
Д.П.Р.
К.П.Р.   30.11.2018 14:30
817 Гражданско дело No 1916/2017, 9 състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.Г.Й. П.Г.М.   30.11.2018 14:30
818 Гражданско дело No 2347/2018, 9 състав Делба Ц.Д.Й. А.Т.Й.   30.11.2018 14:30
819 Гражданско дело No 2985/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Ж.Л.   30.11.2018 14:30
820 Гражданско дело No 13153/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Я.Т.Т.   30.11.2018 14:30
821 Гражданско дело No 3334/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ Н.А.А.   30.11.2018 15:00
822 Гражданско дело No 8724/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Д.   30.11.2018 15:00
823 Гражданско дело No 11985/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Д.И. ЕКСПЕРТ ТРАНС ЕООД   30.11.2018 15:00
824 Гражданско дело No 856/2018, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.А. С.С.К.   30.11.2018 15:30
825 Гражданско дело No 2527/2018, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.П.С. М.Т.С.   30.11.2018 15:30
826 Гражданско дело No 9210/2018, 9 състав Искове за трудово възнаграждение В.Д.И. МУНДУС СЪРВИСИЗ АД   30.11.2018 15:45