РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 24.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 ЧГД No 93/2017, 12 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. М.В.В.,
В.Р.В.
    24.11.2017 8:30
2 Гражданско дело No 10830/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 8:30
3 Гражданско дело No 12257/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 8:30
4 Гражданско дело No 425/2017, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Б.В. В.С.Ц.   24.11.2017 9:00
5 Гражданско дело No 10111/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Я.Д. Д.Х.Д.   24.11.2017 9:00
6 Гражданско дело No 10940/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 9:00
7 Гражданско дело No 11968/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 9:00
8 Гражданско дело No 12415/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 9:00
9 Гражданско дело No 5035/2017, 12 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.А. И.З.А.   24.11.2017 9:30
10 Гражданско дело No 6555/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.М.М. Б.Н.Д.   24.11.2017 9:30
11 Гражданско дело No 7178/2017, 21 състав Искове по КЗ С.Й.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   24.11.2017 9:30
12 Гражданско дело No 8675/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АДВОКАДСКО ДРУЖЕСТВО АРНАУДОВ И УЗУНОВ С.К.М.Н.,
Ф.Г.Н.
  24.11.2017 9:30
13 Гражданско дело No 10480/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.А.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 9:30
14 Гражданско дело No 11411/2017, 43 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.К.Ж. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ-ВАРНА   24.11.2017 9:30
15 Гражданско дело No 14450/2017, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Л.А. С.С.А.   24.11.2017 9:30
16 Гражданско дело No 15572/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.П.М.,
В.С.М.
    24.11.2017 9:30
17 Гражданско дело No 16193/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Т.С.,
Д.С.С.
    24.11.2017 9:30
18 Гражданско дело No 16353/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.Н.,
И.С.Й.Н.
    24.11.2017 9:30
19 Гражданско дело No 15199/2016, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Й.Д.Й. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   24.11.2017 10:00
20 Гражданско дело No 4637/2017, 12 състав Делба С.С.В. М.С.В.   24.11.2017 10:00
21 Гражданско дело No 6601/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Т.В. Л.И.Р.В.   24.11.2017 10:00
22 Гражданско дело No 8174/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Ж.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 10:00
23 Гражданско дело No 10036/2017, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Р.А. Р.С.А.   24.11.2017 10:00
24 Гражданско дело No 10107/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.М.К.   24.11.2017 10:00
25 Гражданско дело No 12119/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака К.И.К. Н.Н.К.   24.11.2017 10:00
26 Гражданско дело No 12405/2017, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Т.А.Г. Н.Й.Г.   24.11.2017 10:00
27 Гражданско дело No 12405/2017, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Т.А.Г. Н.Й.Г.   24.11.2017 10:00
28 Гражданско дело No 14447/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.В.Т.,
П.В.Т.
    24.11.2017 10:00
29 Гражданско дело No 15997/2017, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.А.Т.     24.11.2017 10:00
30 Гражданско дело No 16350/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Р.С.,
С.П.Б.С.
    24.11.2017 10:00
31 Гражданско дело No 3670/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване КОХИНОР БЪЛГАРИЯ ООД ЕКСПЕРТ-М ООД   24.11.2017 10:30
32 Гражданско дело No 9031/2017, 18 състав Искове по КЗ Х.Д.Д. ЗД БУЛ ИНС АД   24.11.2017 10:30
33 Гражданско дело No 10282/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.П.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 10:30
34 Гражданско дело No 10435/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 10:30
35 Гражданско дело No 11548/2017, 21 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ю.Г.Д. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   24.11.2017 10:30
36 Гражданско дело No 11554/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.А.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 10:30
37 Гражданско дело No 12273/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 10:30
38 Гражданско дело No 12283/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 10:30
39 Гражданско дело No 12408/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТАРС ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ ЕООД Й.В.Й.   24.11.2017 10:30
40 Гражданско дело No 4387/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Т.С.И. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  24.11.2017 11:00
41 Гражданско дело No 8598/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.П.,
П.Т.П.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   24.11.2017 11:00
42 Гражданско дело No 9393/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.С.Х.   24.11.2017 11:00
43 Гражданско дело No 10438/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 11:00
44 Гражданско дело No 12285/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 11:00
45 Гражданско дело No 12491/2017, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Г.Р.К.,
Р.М.К.
    24.11.2017 11:00
46 Гражданско дело No 13714/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Е.С.,
В.Г.С.
    24.11.2017 11:00
47 Гражданско дело No 15556/2017, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Е.И.     24.11.2017 11:00
48 Гражданско дело No 21123/2011, 18 състав Делба М.Г.И.,
Й.Г.Д.
Н.Н.В.,
С.П.Б.,
Д.М.Б.,
В.М.П.,
Н.Д.З.,
Т.С.С.,
Д.С.Е.
  24.11.2017 11:30
49 Гражданско дело No 11209/2016, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АН ГРУП БГ ООД НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
Е.Т.Е.
  24.11.2017 11:30
50 Гражданско дело No 15708/2016, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ж.И.К.,
А.Х.К.,
Б.Х.К.
КЕХАЙОВИ ЕООД   24.11.2017 11:30
51 Гражданско дело No 5581/2017, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.М.К. Ш.Д.С.   24.11.2017 11:30
52 Гражданско дело No 12060/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Й.Б. Д.Х.Б.   24.11.2017 11:30
53 Гражданско дело No 16377/2017, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.К.Й.,
К.М.Д.,
И.М.Д.
М.И.Д.   24.11.2017 11:30
54 Гражданско дело No 6356/2017, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.Т.Г. Т.С.Г.   24.11.2017 13:00
55 Гражданско дело No 15018/2017, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.П.В. БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД   24.11.2017 13:00
56 Гражданско дело No 17217/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.К.,
Д.Д.К.
    24.11.2017 13:00
57 Гражданско дело No 16831/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-Д.ЧИФЛИК     24.11.2017 13:15
58 Гражданско дело No 5287/2017, 24 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.В.П. ОБЩИНА ВАРНА,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  24.11.2017 13:30
59 Гражданско дело No 10199/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.В.     24.11.2017 13:30
60 Гражданско дело No 10484/2017, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.В.Г. П.Б.Г.   24.11.2017 13:30
61 Гражданско дело No 12271/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Ф.Н.,
Б.Ф.Н.
    24.11.2017 13:30
62 Гражданско дело No 13553/2017, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 13:30
63 Гражданско дело No 14156/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 13:30
64 Гражданско дело No 14389/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 13:30
65 Гражданско дело No 15571/2017, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ж.К.Д.     24.11.2017 13:30
66 ЧГД No 3898/2017, 33 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. ОБЩИНА ВАРНА     24.11.2017 13:50
67 Гражданско дело No 10325/2016, 42 състав Делба Д.Н.Й. Я.Н.Й.,
Щ.Я.Т.Й.
  24.11.2017 14:00
68 Гражданско дело No 7944/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 14:00
69 Гражданско дело No 8175/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.С.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.11.2017 14:00
70 Гражданско дело No 10821/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Д.Г.Б.   24.11.2017 14:00
71 ЧГД No 15143/2017, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     24.11.2017 14:00
72 ЧГД No 15155/2017, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД     24.11.2017 14:00
73 ЧГД No 16895/2017, 46 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     24.11.2017 14:00
74 Гражданско дело No 6424/2017, 33 състав Искове по КЗ ЕТ Д.-1.-Д.С. ЗД БУЛ ИНС АД   24.11.2017 14:30
75 Гражданско дело No 7249/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Г.Г.   24.11.2017 14:30
76 Гражданско дело No 9678/2017, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Ц.К.С. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД   24.11.2017 14:30
77 Гражданско дело No 10443/2017, 42 състав Искове по КЗ Д.Р.В. ЗАД АРМЕЕЦ АД   24.11.2017 14:30
78 Гражданско дело No 13324/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ж.Г.Н.   24.11.2017 14:30
79 Гражданско дело No 16089/2016, 33 състав Облигационни искове между съсобственици В.Н.Р.,
Л.Н.Й.,
З.Н.К.,
Д.Н.М.
М.Н.И.,
Г.Н.К.
  24.11.2017 15:00
80 Гражданско дело No 6204/2017, 33 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.В.А. ОБЩИНА ВАРНА   24.11.2017 15:00
81 Гражданско дело No 12423/2017, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Н.С.,
П.С.С.
Н.В.С.   24.11.2017 15:00
82 Гражданско дело No 15685/2017, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.П.Я. А.Я.С.   24.11.2017 15:00
83 Гражданско дело No 16561/2017, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.П.Д. С.К.Д.   24.11.2017 15:00
84 Гражданско дело No 5641/2017, 33 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Р.П.Р.,
Ж.Р.Д.,
К.П.Р.,
П.Х.Р.,
П.Б.Р.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   24.11.2017 15:15
85 Гражданско дело No 11473/2017, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.П.Д. И.П.П.   24.11.2017 15:30
86 Гражданско дело No 12939/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Й.Г. С.Т.А.Г.   24.11.2017 15:30
87 Гражданско дело No 16675/2017, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.К.К.     24.11.2017 15:30
88 Гражданско дело No 3467/2017, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.М.П. И.А.Й.,
С.В.Й.
  24.11.2017 16:00
89 Гражданско дело No 10860/2017, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Р.Ж. К.Н.Ж.   24.11.2017 16:00
90 Гражданско дело No 6697/2017, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.А.П. М.Г.Г.   24.11.2017 16:30
91 Гражданско дело No 16759/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2017 13:00
92 Гражданско дело No 16269/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2017 13:15
93 Гражданско дело No 16656/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2017 13:15
94 Гражданско дело No 5399/2017, 34 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА Д.Н.Г.   27.11.2017 13:30
95 Гражданско дело No 9725/2017, 34 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Я.В.Е. К.А.   27.11.2017 13:30
96 Гражданско дело No 12695/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.11.2017 14:00
97 Гражданско дело No 12697/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.11.2017 14:00
98 Гражданско дело No 14750/2017, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Н.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.11.2017 14:00
99 Гражданско дело No 5873/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КИМА КОНСУЛТ ЕООД ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД   27.11.2017 14:30
100 Гражданско дело No 7863/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Е.М.Щ.   27.11.2017 14:30
101 Гражданско дело No 10475/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД И.К.К.   27.11.2017 15:00
102 Гражданско дело No 11488/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Х.С.Д.   27.11.2017 15:00
103 Гражданско дело No 13989/2017, 34 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.К.Я.   27.11.2017 15:00
104 Гражданско дело No 12318/2017, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Г.Г.,
Л.В.Г.
В.А.Г.   27.11.2017 15:30
105 Гражданско дело No 16819/2017, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.В.Д. Р.Н.С.   27.11.2017 15:30
106 Гражданско дело No 9051/2017, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.К.А.,
А.К.А.,
А.К.А.
К.М.Н.А.,
М.Н.А.А.,
Д.С.А.
  27.11.2017 16:00
107 Гражданско дело No 6715/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака И.П.Д. С.К.Д.   28.11.2017 9:00
108 Гражданско дело No 13212/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2017 9:00
109 Гражданско дело No 13999/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2017 9:00
110 Гражданско дело No 14391/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2017 9:00
111 Гражданско дело No 6145/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Е.Д.   28.11.2017 9:30
112 Гражданско дело No 14470/2017, 26 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Д.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2017 9:30
113 Гражданско дело No 16258/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.Д.,
Д.П.Д.
    28.11.2017 9:30
114 Гражданско дело No 16905/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.Г.,
Т.К.Г.
    28.11.2017 9:30
115 Гражданско дело No 4901/2017, 26 състав Делба А.Т. К.К.К.   28.11.2017 10:00
116 Гражданско дело No 13549/2017, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.В.Г. Ж.И.К.   28.11.2017 10:00
117 Гражданско дело No 15697/2016, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Р.Д. МЕДОУЛАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД   28.11.2017 10:30
118 Гражданско дело No 10877/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.К.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2017 10:30
119 Гражданско дело No 8069/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРОСИСТ 002 ЕООД ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ ООД   28.11.2017 11:00
120 Гражданско дело No 12279/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 8:30
121 Гражданско дело No 12286/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 8:30
122 Гражданско дело No 4782/2017, 25 състав Искове по КЗ И.С.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   29.11.2017 9:00
123 Гражданско дело No 9263/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:00
124 Гражданско дело No 9687/2017, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.П.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:00
125 Гражданско дело No 10648/2017, 25 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В.В.С.   29.11.2017 9:00
126 Гражданско дело No 12324/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:00
127 Гражданско дело No 12561/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:00
128 Гражданско дело No 13711/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:00
129 Гражданско дело No 16854/2017, 12 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Р.Г. Г.М.Г.   29.11.2017 9:00
130 Гражданско дело No 5094/2017, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Х.Ш.,
А.С.Ш.
АЙСБЕРГ ЕООД   29.11.2017 9:30
131 Гражданско дело No 7477/2017, 25 състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД М.М.Д.   29.11.2017 9:30
132 Гражданско дело No 7950/2017, 48 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.С.И.,
Д.Н.Г.
    29.11.2017 9:30
133 Гражданско дело No 9269/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД Р.М. ГРУП ЕООД   29.11.2017 9:30
134 Гражданско дело No 10717/2017, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.И.Т. Т.Ж.Т.   29.11.2017 9:30
135 Гражданско дело No 11311/2017, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Д.А.М.,
Й.А.М.
  29.11.2017 9:30
136 Гражданско дело No 11429/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:30
137 Гражданско дело No 11553/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 9:30
138 Гражданско дело No 15717/2016, 25 състав Искове по ЗУЕС К.С.Ф. А.С.Н.   29.11.2017 10:00
139 Гражданско дело No 4396/2017, 48 състав Искове за трудово възнаграждение И.В.П. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  29.11.2017 10:00
140 Гражданско дело No 10591/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 10:00
141 Гражданско дело No 10935/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 10:00
142 Гражданско дело No 7828/2017, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.Н.Д. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД,
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
  29.11.2017 10:30
143 Гражданско дело No 16630/2015, 25 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Д.Д.Х.,
С.Д.Л.Х.
К.Х.   29.11.2017 11:00
144 Гражданско дело No 4192/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.М.К. К.Г.Г.   29.11.2017 11:00
145 Гражданско дело No 12917/2017, 19 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.С.Г. М.Н.М.   29.11.2017 13:00
146 Гражданско дело No 17256/2017, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Р.И.,
И.Д.И.
    29.11.2017 13:00
147 Гражданско дело No 16543/2016, 16 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Г.Й. МЕТАЛЕКС БИЛД ООД   29.11.2017 13:30
148 Гражданско дело No 7185/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.П.Д.   29.11.2017 13:30
149 Гражданско дело No 12275/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 13:30
150 Гражданско дело No 12949/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2017 13:30
151 Гражданско дело No 7839/2017, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Й.Н. МОБИЛТЕЛ ЕАД   29.11.2017 14:00
152 ЧГД No 12473/2017, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Д.Ф.   29.11.2017 14:00
153 Гражданско дело No 13288/2017, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Т.Т. Т.С.Т.   29.11.2017 14:00
154 Гражданско дело No 14359/2017, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.И.Г. Д.Я.Г.   29.11.2017 14:00
155 Гражданско дело No 17142/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Р.Р. Р.К.Р.   29.11.2017 14:00
156 Гражданско дело No 2302/2014, 16 състав Делба И.Л.Ц. В.Б.Ц.   29.11.2017 14:30
157 Гражданско дело No 5388/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Н.К. Е.К.К.   29.11.2017 14:30
158 Гражданско дело No 1414/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   29.11.2017 15:00
159 Гражданско дело No 3903/2017, 16 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.П.С. Ж.П.С.   29.11.2017 15:00
160 Гражданско дело No 4534/2016, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ БОСЕВ И ПАРТНЬОРИ ООД ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК   29.11.2017 15:30
161 Гражданско дело No 9582/2016, 16 състав Делба Л.Ц.П.,
С.С.П.
М.В.П.   29.11.2017 16:00
162 Гражданско дело No 15456/2017, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Б.А. Е.К.М.   30.11.2017 10:00
163 Гражданско дело No 14084/2017, 10 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.М.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.11.2017 13:30
164 Гражданско дело No 14472/2017, 10 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване З.К.Ю. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.11.2017 13:30
165 Гражданско дело No 16658/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.11.2017 13:30
166 Гражданско дело No 16659/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.11.2017 13:30
167 Гражданско дело No 3907/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Т.В. В.В.В.   30.11.2017 14:00
168 Гражданско дело No 11556/2017, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.И. С.Д.М.   30.11.2017 14:00
169 Гражданско дело No 11847/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.11.2017 14:00
170 Гражданско дело No 1057/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.Г.Т. Н.С.   30.11.2017 14:30
171 Гражданско дело No 6091/2017, 10 състав Искове по КЗ Т.М.Ц. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ ЕАД   30.11.2017 14:30
172 Гражданско дело No 9391/2012, 10 състав Делба Х.Т.Г.,
Г.Т.Г.
Й.К.Л.   30.11.2017 15:00
173 Гражданско дело No 14236/2016, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.Н.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   30.11.2017 15:00
174 Гражданско дело No 4402/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение К.Д.В. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  30.11.2017 15:30
175 Гражданско дело No 5642/2017, 10 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.П.К.,
М.К.М.,
И.К.К.,
С.К.Л.
КМЕТА НА РАЙОН ПРИМОРСКИ-ОБЩИНА ВАРНА   30.11.2017 15:30