РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 19.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 13295/2017, 41 състав Искове по КЗ Б.Б. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   19.3.2018 13:00
2 Гражданско дело No 13880/2017, 41 състав Искове по КЗ Е.С.П. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА АД   19.3.2018 13:00
3 Гражданско дело No 14739/2017, 41 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Й.Д. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВЕЗДИЦА   19.3.2018 13:20
4 Гражданско дело No 17628/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ш.Х.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.3.2018 13:30
5 Гражданско дело No 19550/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Е.И. Т.З.Т.   19.3.2018 13:30
6 Гражданско дело No 2596/2018, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Д.И.,
С.Л.И.
П.П.П.   19.3.2018 13:30
7 Гражданско дело No 17966/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.3.2018 13:45
8 Гражданско дело No 18857/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Х.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.3.2018 13:45
9 Гражданско дело No 16270/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД Б.М.К.   19.3.2018 14:00
10 Гражданско дело No 18920/2017, 34 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Б.Т. П.К.Б.   19.3.2018 14:00
11 Гражданско дело No 19379/2017, 34 състав Искове за трудово възнаграждение Ж.И.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   19.3.2018 14:00
12 Гражданско дело No 14947/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД П.С.Д.   19.3.2018 14:30
13 Гражданско дело No 15869/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.А.Б. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД   19.3.2018 15:00
14 Гражданско дело No 16968/2017, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Б.И.И. Д.Т.Д.   19.3.2018 15:00
15 Гражданско дело No 15660/2017, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.И.С. А.Н.Т.   19.3.2018 15:30
16 Гражданско дело No 13060/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.П.Н.   19.3.2018 16:00
17 Гражданско дело No 17090/2017, 41 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.В.В.,
М.Н.В.,
В.Н.В.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ГЕОРГИ ЖИВКОВ 12   19.3.2018 16:00
18 Гражданско дело No 18904/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Н.М. Т.И.М.   19.3.2018 16:30
19 Гражданско дело No 13620/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД П.Д.Д.   20.3.2018 9:00
20 Гражданско дело No 18734/2017, 26 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” З.Д.И. СОФИЯ ФРАНС АУТО АД   20.3.2018 9:00
21 Гражданско дело No 18918/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 9:00
22 Гражданско дело No 2962/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Г.И.Г.,
И.Г.И.,
М.Г.И.
  20.3.2018 9:30
23 Гражданско дело No 12487/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.И.Х.   20.3.2018 9:30
24 Гражданско дело No 14378/2017, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Д.Г. К.К.А.   20.3.2018 9:30
25 Гражданско дело No 16583/2017, 26 състав Искове по КЗ ТАКСИ СЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   20.3.2018 9:30
26 Гражданско дело No 420/2018, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 9:30
27 Гражданско дело No 1498/2018, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.И.-П.9. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   20.3.2018 9:30
28 Гражданско дело No 2804/2017, 49 състав Делба Д.Х.П. Л.В.П.   20.3.2018 10:00
29 Гражданско дело No 16274/2017, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.С.К. ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ АД   20.3.2018 10:00
30 Гражданско дело No 18533/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЖЕКОВ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 10:00
31 Гражданско дело No 14059/2015, 17 състав Делба А.Д.А. ОЛЕГАТА ЕООД   20.3.2018 10:30
32 Гражданско дело No 1021/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.С.С. Е.В.С.,
В.К.С.
  20.3.2018 10:30
33 Гражданско дело No 13052/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Щ.Д.К.,
Е.Ц.И.К.,
Д.Щ.К.
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   20.3.2018 10:30
34 Гражданско дело No 16002/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.И.И. Д.Т.И.,
ДСП КАРНОБАТ
  20.3.2018 10:30
35 Гражданско дело No 6213/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.С.,
Н.Д.А.,
Р.Х.Х.,
З.Х.А.,
Д.А.Д.,
П.Г.Т.
Н.В.В.,
Н.К.Д.,
К.К.К.
  20.3.2018 11:00
36 Гражданско дело No 9390/2017, 49 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Е.Д.,
А.И.М.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
  20.3.2018 11:00
37 Гражданско дело No 13881/2017, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.Г.Г. К.Т.Д.   20.3.2018 11:30
38 Гражданско дело No 18629/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Г.Г.М.   20.3.2018 11:30
39 Гражданско дело No 19457/2017, 49 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Т.А. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА-ХЕПАСИСТ   20.3.2018 11:30
40 Гражданско дело No 19477/2017, 49 състав Искове за трудово възнаграждение Д.Т.П. ИВЕЛИН ЙОСИФОВ ЕООД   20.3.2018 11:30
41 Гражданско дело No 18422/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Х.Р.Н.   20.3.2018 13:00
42 Гражданско дело No 19472/2017, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УУД КОМЕРС ООД АМПЕРА ЕООД   20.3.2018 13:00
43 Гражданско дело No 783/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.П.С.,
С.Н.Ш.
    20.3.2018 13:00
44 Гражданско дело No 36/2018, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ю.Х.П. П.М.А.   20.3.2018 13:20
45 Гражданско дело No 14135/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕМИ ЕООД   20.3.2018 13:30
46 Гражданско дело No 15923/2017, 24 състав Искове за недействителност на правни сделки И.К.С. Д.Н.Д.,
В.Л.П.
  20.3.2018 13:30
47 Гражданско дело No 16218/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 13:30
48 Гражданско дело No 17057/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.В.Ш.   20.3.2018 13:30
49 Гражданско дело No 17359/2017, 31 състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.Г.С.,
Н.С.А.
С.А.Ч.   20.3.2018 13:30
50 Гражданско дело No 17890/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.В.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 13:30
51 Гражданско дело No 17970/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.З.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 13:30
52 Гражданско дело No 18024/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 13:30
53 Гражданско дело No 19468/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.И.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 13:30
54 Гражданско дело No 1996/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.И.М.     20.3.2018 13:30
55 Гражданско дело No 2469/2018, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Г.Г.,
М.Ж.Г.
    20.3.2018 13:30
56 Гражданско дело No 2751/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.М.Т.     20.3.2018 13:30
57 Гражданско дело No 14140/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.К.Х.   20.3.2018 14:00
58 Гражданско дело No 15665/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Я.К. А.Н.Г.   20.3.2018 14:00
59 Гражданско дело No 16001/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПАЛЕРМО-ДИМ ЕООД БУЛАГРО АКТИВ ЕООД   20.3.2018 14:00
60 Гражданско дело No 16006/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.К.М.   20.3.2018 14:00
61 Гражданско дело No 16345/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 14:00
62 Гражданско дело No 16758/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КК СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА Ж.К. ПОРТ ПАЛАС Ф.Б.К.   20.3.2018 14:00
63 Гражданско дело No 17571/2017, 31 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.П. К.Х.П.   20.3.2018 14:00
64 Гражданско дело No 17796/2017, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.А.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 14:00
65 Гражданско дело No 18097/2017, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.С.А. Д.Ж.Ж.   20.3.2018 14:00
66 Гражданско дело No 17136/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 14:30
67 Гражданско дело No 17401/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 14:30
68 Гражданско дело No 17569/2017, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване З.Л.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.3.2018 14:30
69 Гражданско дело No 2504/2018, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.П.А. Д.В.С.   20.3.2018 14:30
70 Гражданско дело No 1361/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.Р. ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  20.3.2018 15:00
71 Гражданско дело No 9187/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА С.И.Г.,
С.И.Г.
  20.3.2018 15:00
72 Гражданско дело No 14466/2017, 24 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права А.Т.И. И.П.М.   20.3.2018 15:00
73 Гражданско дело No 15661/2017, 14 състав Искове по КЗ В.В.М. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   20.3.2018 15:00
74 Гражданско дело No 17046/2017, 14 състав Искове по КЗ ВЕРОНИКА 2007 ООД ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   20.3.2018 15:00
75 Гражданско дело No 17459/2017, 24 състав Искове по ЗЗДискр. Д.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   20.3.2018 15:00
76 Гражданско дело No 11317/2017, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.В.З. Й.Х.Д.П.,
П.М.П.
  20.3.2018 15:30
77 Гражданско дело No 15659/2017, 24 състав Делба С.Д.В. К.С.Б.   20.3.2018 16:00
78 Гражданско дело No 16203/2017, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Л.А. СИ ПИ БИ ООД   21.3.2018 9:00
79 Гражданско дело No 19250/2017, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.И.И. Д.С.Д.   21.3.2018 9:00
80 Гражданско дело No 424/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 9:00
81 Гражданско дело No 621/2018, 25 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.Й.В.,
С.В.К.
В.К.К.   21.3.2018 9:00
82 Гражданско дело No 3111/2017, 25 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   21.3.2018 9:30
83 Гражданско дело No 9617/2017, 25 състав Делба М.Д.Н. П.Д.П.   21.3.2018 9:30
84 Гражданско дело No 14735/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ В.П.В.   21.3.2018 9:30
85 Гражданско дело No 17733/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДЕГУСТОС ТРЕЙД ЕООД ПЛОД КОМЕРС ВАРНА ООД   21.3.2018 9:30
86 Гражданско дело No 10714/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.П.М.   21.3.2018 10:00
87 Гражданско дело No 15210/2017, 25 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ О.Г.Г. ИНТЕРМЕТАЛ ООД   21.3.2018 10:00
88 Гражданско дело No 17787/2017, 48 състав Искове по КЗ ПЛАНИНА 2010 ООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   21.3.2018 10:00
89 Гражданско дело No 3407/2018, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.И.,
Г.Д.И.
    21.3.2018 10:00
90 Гражданско дело No 10421/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД И.Ц.Ж.,
Б.С.Б.
  21.3.2018 10:30
91 Гражданско дело No 11929/2016, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.И. С.В.С.   21.3.2018 11:00
92 Гражданско дело No 8676/2017, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Д. Х.П.Щ.   21.3.2018 11:30
93 Гражданско дело No 15868/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИМОНА-04 ООД ИСТ 90 ООД   21.3.2018 13:00
94 Гражданско дело No 19139/2017, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Г.С. НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ГР.СОФИЯ   21.3.2018 13:00
95 Гражданско дело No 18448/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.-С.Н. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:15
96 Гражданско дело No 13663/2016, 16 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. МИГЕН ЕООД   21.3.2018 13:30
97 Гражданско дело No 17630/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
98 Гражданско дело No 19360/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение И.В.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   21.3.2018 13:30
99 Гражданско дело No 19382/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   21.3.2018 13:30
100 Гражданско дело No 19384/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
101 Гражданско дело No 19544/2017, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.П.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
102 Гражданско дело No 263/2018, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Ф.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:30
103 Гражданско дело No 2905/2018, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Я.,
Ч.С.Я.
    21.3.2018 13:30
104 Гражданско дело No 7161/2016, 19 състав Делба К.Й.А. Р.Й.Ч.,
К.И.Ч.
  21.3.2018 13:40
105 Гражданско дело No 18823/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.О.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 13:50
106 Гражданско дело No 1414/2016, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД И.Б.К.   21.3.2018 14:00
107 Гражданско дело No 7921/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД В.С.К.   21.3.2018 14:00
108 Гражданско дело No 11323/2017, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗСК-ДЕВНЯ АД БИЛДИНКС КОМЕРС ЕООД   21.3.2018 14:00
109 Гражданско дело No 13964/2017, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.А.А. ОБЩИНА ВРАНА   21.3.2018 14:00
110 Гражданско дело No 18504/2017, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Г.И. Я.Р.Р.   21.3.2018 14:00
111 Гражданско дело No 19320/2017, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОДОРОВ АД ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД   21.3.2018 14:00
112 ЧГД No 3193/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     21.3.2018 14:00
113 ЧГД No 3528/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     21.3.2018 14:00
114 Гражданско дело No 12943/2017, 19 състав Делба П.С.Б. Т.Д.Б.,
Д.Н.Б.,
К.М.Р.
  21.3.2018 14:10
115 Гражданско дело No 15328/2016, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Н.Г.Х.   21.3.2018 14:30
116 Гражданско дело No 10411/2017, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Г.К. Л.С.П.   21.3.2018 14:30
117 Гражданско дело No 11862/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ТОМСОН ГРАД ООД ДУНИДА ЕООД   21.3.2018 14:30
118 Гражданско дело No 18446/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 14:30
119 Гражданско дело No 18490/2017, 46 състав Искове по КЗ В.П.К. ЗД БУЛ ИНС АД   21.3.2018 14:30
120 Гражданско дело No 9810/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД В.Т.Д.,
М.К.В.
  21.3.2018 14:35
121 Гражданско дело No 3465/2017, 19 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.,
Ц.К.Д.,
Н.С.Д.
  21.3.2018 14:45
122 Гражданско дело No 15203/2016, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.С.П.,
Я.И.П.,
И.Д.И.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МРРБ,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ,
ТРЕЙДФАРМА ЕООД,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
  21.3.2018 15:00
123 Гражданско дело No 16616/2016, 19 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Ф.П.Д. М.Г.Н.   21.3.2018 15:00
124 Гражданско дело No 13637/2017, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Н.О. 777 ООД,
ФАМ БИЛДИНГ ООД
  21.3.2018 15:00
125 Гражданско дело No 15350/2017, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Х.И. К.М.К.   21.3.2018 15:00
126 Гражданско дело No 18031/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 15:00
127 Гражданско дело No 7236/2017, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.А.П. М.Г.П.   21.3.2018 15:30
128 Гражданско дело No 15411/2017, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Т.М. С.Б.С.   21.3.2018 15:30
129 Гражданско дело No 18482/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 15:30
130 Гражданско дело No 19386/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.3.2018 15:30
131 Гражданско дело No 2505/2018, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Б.С. Ж.Т.М.   21.3.2018 15:30
132 Гражданско дело No 6616/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.Г.,
Д.Д.Н.,
С.И.Т.,
Н.И.С.,
Т.Д.Д.
И.З.К.,
Д.С.К.
  21.3.2018 16:00
133 Гражданско дело No 14175/2016, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗАРА-Е ООД БГ ВКУС ПРОДУКТИ ЕООД,
Р.Х.Р.,
Р.П.Г.
  22.3.2018 9:50
134 Гражданско дело No 15667/2017, 40 състав Искове по КЗ ТАКСИ СЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.3.2018 10:20
135 Гражданско дело No 15998/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Н.М. ЧЕРНО МОРЕ АД   22.3.2018 10:30
136 Гражданско дело No 16204/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Ф.И. ЮНИОН ИВКОНИ ООД   22.3.2018 10:40
137 Гражданско дело No 15406/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.В.Л. МОБИЛТЕЛ ЕАД   22.3.2018 10:50
138 Гражданско дело No 12486/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Д.Г.П.   22.3.2018 11:00
139 Гражданско дело No 9033/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.Б.,
Р.Н.Д.
Л.А.В.,
Р.А.В.,
А.Й.В.
  22.3.2018 11:20
140 Гражданско дело No 7501/2016, 40 състав Искове по ЗОДОВ В.Х.Т. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   22.3.2018 11:30
141 Гражданско дело No 15616/2017, 40 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.С.С. Г.И.П.   22.3.2018 11:40
142 Гражданско дело No 19349/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение О.Р.И. КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД   22.3.2018 13:30
143 Гражданско дело No 10694/2017, 21 състав Искове по КЗ Й.В.Й. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   23.3.2018 9:00
144 Гражданско дело No 12562/2017, 21 състав Искове по КЗ М.Р.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.3.2018 9:00
145 Гражданско дело No 14456/2017, 21 състав Искове по КЗ В.К.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   23.3.2018 9:00
146 Гражданско дело No 16360/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД П.П.С.   23.3.2018 9:00
147 Гражданско дело No 17624/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.Ц.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
148 Гражданско дело No 18166/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
149 Гражданско дело No 19142/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.З.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
150 Гражданско дело No 19387/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Х.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 9:00
151 Гражданско дело No 12550/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.Г.Х.   23.3.2018 9:30
152 Гражданско дело No 14078/2017, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.С.С. БУТИК ХАУС ЕООД   23.3.2018 9:30
153 Гражданско дело No 14091/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 716-НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ А.С.-Б.Х. ЕТ   23.3.2018 9:30
154 Гражданско дело No 14761/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Т.А.К.   23.3.2018 9:30
155 Гражданско дело No 15469/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Г.Д.   23.3.2018 9:30
156 Гражданско дело No 15509/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД Н.К.А.   23.3.2018 9:30
157 Гражданско дело No 16972/2017, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.И.Н.В. ХОРОС ГК ЕООД   23.3.2018 9:30
158 Гражданско дело No 19195/2017, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.Г. Х.С.К.   23.3.2018 9:30
159 Гражданско дело No 2514/2018, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.С.И.     23.3.2018 9:30
160 Гражданско дело No 2681/2018, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Д.А.,
Щ.С.Щ.А.
    23.3.2018 9:30
161 Гражданско дело No 5611/2016, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Й.Г.Ж.,
К.И.К.
В.Г.В.,
Г.И.Г.В.
  23.3.2018 10:00
162 Гражданско дело No 8699/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака В.К.Т. Н.Х.Т.   23.3.2018 10:00
163 Гражданско дело No 15911/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Г.М. Д.В.С.   23.3.2018 10:00
164 Гражданско дело No 17051/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   23.3.2018 10:00
165 Гражданско дело No 17349/2017, 18 състав Искове по КЗ Р.Д.Р. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   23.3.2018 10:00
166 Гражданско дело No 17746/2017, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.С.Я. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   23.3.2018 10:00
167 Гражданско дело No 17965/2017, 12 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.Д.   23.3.2018 10:00
168 Гражданско дело No 18163/2017, 12 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.А.Д. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД   23.3.2018 10:00
169 Гражданско дело No 19350/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение А.Н.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 10:00
170 Гражданско дело No 19374/2017, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Й.Н.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 10:00
171 Гражданско дело No 8168/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКО КОМФОРТ 33 ЕООД МЕРКУРИЙ-ПАШАНОВ ООД   23.3.2018 10:30
172 Гражданско дело No 8598/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.П.,
П.Т.П.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   23.3.2018 10:30
173 Гражданско дело No 13538/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Д.П. Д.В.Н.   23.3.2018 10:30
174 Гражданско дело No 13987/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.С.Ф.   23.3.2018 10:30
175 Гражданско дело No 16280/2017, 11 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.Т.И. ОБЩИНА ВАРНА   23.3.2018 10:30
176 Гражданско дело No 17623/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОМНИКАР АУТО ООД БОЛГАРИЯ ТАКСИ ООД   23.3.2018 10:30
177 Гражданско дело No 17744/2017, 18 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Т.К. ОБЩИНА ВАРНА   23.3.2018 10:30
178 ЧГД No 18659/2017, 43 състав Производства за спиране на въвод МАКСИ ТРАНС ЕООД АИППМПДП Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ ЕООД,
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД,
ЕНЕА АД
  23.3.2018 10:30
179 Гражданско дело No 18856/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.В.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 10:30
180 Гражданско дело No 19271/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака С.П.А. А.Т.А.   23.3.2018 10:30
181 Гражданско дело No 300/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Р.,
М.М.Р.
    23.3.2018 10:30
182 Гражданско дело No 784/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.Й.,
Д.О.Й.
    23.3.2018 10:30
183 Гражданско дело No 1453/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.И. А.Х.С.   23.3.2018 10:30
184 Гражданско дело No 16196/2017, 11 състав Искове по КЗ ТАКСИ СЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.3.2018 10:40
185 Гражданско дело No 14937/2014, 18 състав Делба Г.С.М. Т.П.Л.   23.3.2018 11:00
186 Гражданско дело No 15413/2017, 43 състав Делба Н.В.К. Д.Н.К.,
Й.А.Я.,
Ц.С.Я.
  23.3.2018 11:00
187 Гражданско дело No 16827/2017, 12 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Х.И. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   23.3.2018 11:00
188 Гражданско дело No 19369/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 11:00
189 Гражданско дело No 19373/2017, 11 състав Искове за трудово възнаграждение В.Х.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 11:00
190 Гражданско дело No 1340/2018, 43 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Е.А.А.,
Г.М.М.
    23.3.2018 11:00
191 Гражданско дело No 1457/2018, 43 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.М.Д.     23.3.2018 11:00
192 Гражданско дело No 1795/2018, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Г.К. А.В.А.   23.3.2018 11:00
193 Гражданско дело No 1797/2018, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.Г. В.М.Ш.   23.3.2018 11:00
194 Гражданско дело No 13541/2017, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.В. Р.Д.В.   23.3.2018 11:10
195 Гражданско дело No 9735/2017, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.П. ПАНТЕЛЕЕВ ЕООД   23.3.2018 11:20
196 Гражданско дело No 11209/2016, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АН ГРУП БГ ООД НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
Е.Т.Е.
  23.3.2018 11:30
197 Гражданско дело No 16896/2017, 12 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Х.Й.П. П.С.К.   23.3.2018 11:30
198 Гражданско дело No 18845/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.М.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 11:30
199 Гражданско дело No 18863/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 11:30
200 Гражданско дело No 2908/2018, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.Д.,
Т.В.Д.
    23.3.2018 11:30
201 Гражданско дело No 2927/2018, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.К.Р. И.М.И.   23.3.2018 11:30
202 ЧГД No 19002/2017, 39 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. В.Ю.Б.,
Р.Ю.Б.
    23.3.2018 13:00
203 Гражданско дело No 559/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Х.М.     23.3.2018 13:15
204 Гражданско дело No 14186/2016, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Д.И.,
Р.И.Д.,
Д.И.Д.
ДЖИ ДЖИ ПИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД-ВАРНА   23.3.2018 13:30
205 Гражданско дело No 17886/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.И.,
И.В.Т.
В.Т.Т.   23.3.2018 13:30
206 Гражданско дело No 17984/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 13:30
207 Гражданско дело No 18336/2017, 42 състав Искове за трудово възнаграждение С.М. ТОП СЕЙЛ ООД   23.3.2018 13:30
208 Гражданско дело No 19356/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Д.А.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   23.3.2018 13:30
209 Гражданско дело No 973/2015, 9 състав Делба А.В.И. А.А.В.   23.3.2018 14:00
210 Гражданско дело No 12851/2016, 42 състав Делба В.Н.А.,
И.Я.А.
Л.И.Н.,
А.Д.Н.,
В.Д.Н.
  23.3.2018 14:00
211 Гражданско дело No 16520/2016, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. М.Г.И.   23.3.2018 14:00
212 Гражданско дело No 521/2017, 42 състав Делба С.К.Й.,
Т.Г.А.
С.И.Д.,
Й.И.С.,
Ц.И.К.,
З.П.К.
  23.3.2018 14:00
213 Гражданско дело No 16889/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Р.И.   23.3.2018 14:00
214 Гражданско дело No 923/2018, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.А.К. Н.Н.А.   23.3.2018 14:00
215 ЧГД No 1798/2018, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИФТ ГРОУП ЛТД   23.3.2018 14:00
216 Гражданско дело No 4969/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.С.   23.3.2018 14:30
217 Гражданско дело No 14965/2017, 9 състав Искове по КЗ В.В.В. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   23.3.2018 14:30
218 Гражданско дело No 15870/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД ЕАД Х.Г.Х.,
Н.Г.Х.
  23.3.2018 14:30
219 Гражданско дело No 16202/2017, 39 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.С.Ч.,
И.Г.Ч.,
С.Г.Ч.
ЕЛЕКТРА ТРАНС ГЛОБЪЛ ООД   23.3.2018 14:30
220 Гражданско дело No 2799/2018, 39 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Т.Г. Г.Й.Г.   23.3.2018 14:30
221 Гражданско дело No 15195/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.М.К.   23.3.2018 15:00
222 Гражданско дело No 18651/2017, 42 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Л.С.К. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   23.3.2018 15:00
223 Гражданско дело No 18810/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 15:00
224 Гражданско дело No 19144/2017, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Б.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.3.2018 15:00
225 Гражданско дело No 12939/2017, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Й.Г. С.Т.А.Г.   23.3.2018 15:30
226 Гражданско дело No 13311/2017, 42 състав Искове по КЗ Н.П.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.3.2018 15:30
227 Гражданско дело No 1441/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     23.3.2018 15:30
228 Гражданско дело No 1443/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     23.3.2018 15:30
229 Гражданско дело No 18898/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     23.3.2018 16:00
230 Гражданско дело No 2740/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:00
231 Гражданско дело No 2741/2018, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:00
232 Гражданско дело No 2742/2018, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:00
233 Гражданско дело No 838/2018, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
234 Гражданско дело No 2737/2018, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
235 Гражданско дело No 2739/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
236 Гражданско дело No 2743/2018, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 10:30
237 Гражданско дело No 2738/2018, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 11:30
238 Гражданско дело No 2744/2018, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     26.3.2018 11:30
239 Гражданско дело No 747/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.С.,
К.И.С.
    26.3.2018 13:00
240 Гражданско дело No 852/2018, 41 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Р.И.,
Р.И.К.,
Р.Р.К.
    26.3.2018 13:00
241 Гражданско дело No 1503/2018, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Б.,
И.Н.Б.
    26.3.2018 13:00
242 Гражданско дело No 6212/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД РЕН ГАЙ 08 ЕООД,
Г.Р.Г.
  26.3.2018 13:10
243 Гражданско дело No 12497/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.К.Х. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ЕОС МАТРИКС ЕООД
  26.3.2018 13:20
244 Гражданско дело No 11337/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.3.2018 13:30
245 Гражданско дело No 16677/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП И.Б.М.   26.3.2018 13:30
246 Гражданско дело No 18032/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД З.В.А.   26.3.2018 13:30
247 Гражданско дело No 19188/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Д.А. АЙКАРТ АД   26.3.2018 13:30
248 Гражданско дело No 978/2018, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕКОН-91 ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   26.3.2018 13:30
249 Гражданско дело No 3676/2017, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Б.Г.Г.,
В.Г.Б.
  26.3.2018 14:00
250 Гражданско дело No 9182/2017, 41 състав Делба М.Щ.М. Г.И.А.,
С.И.Б.
  26.3.2018 14:00
251 Гражданско дело No 12951/2017, 20 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД ПАРИТЕТ ТРАНСЕКСИМ ЕООД,
Р.А.
  26.3.2018 14:00
252 Гражданско дело No 14436/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД Д.Д.Ц.   26.3.2018 14:00
253 Гражданско дело No 16282/2017, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД АЛДИОНГРАМ ЕООД   26.3.2018 14:00
254 Гражданско дело No 18609/2017, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.Д.,
Н.К.К.
К.Н.К.   26.3.2018 14:00
255 Гражданско дело No 746/2018, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Р.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.3.2018 14:00
256 Гражданско дело No 7392/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Й.Д.Г.   26.3.2018 14:30
257 Гражданско дело No 7868/2017, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.К.Б. ИНТЕРКОМ ГРУП ООД   26.3.2018 14:30
258 Гражданско дело No 10666/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ МЛАДОСТ А.З.П.Д.П.Д.-Р.Т.Т. ЕТ   26.3.2018 14:30
259 Гражданско дело No 17460/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака С.М.В. И.А.М.   26.3.2018 14:30
260 Гражданско дело No 18844/2017, 20 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.И.Д. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   26.3.2018 14:30
261 Гражданско дело No 10923/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАРАН ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   26.3.2018 15:00
262 Гражданско дело No 11498/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака З.И.Й. П.М.Й.   26.3.2018 15:00
263 Гражданско дело No 15920/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД   26.3.2018 15:00
264 Гражданско дело No 17309/2017, 20 състав Искове за трудово възнаграждение М.А.А.М. СТРУМА ИМОТИ ООД   26.3.2018 15:00
265 Гражданско дело No 1111/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. В.Д.В.,
И.К.И.,
Й.Н.Г.
  26.3.2018 15:30
266 Гражданско дело No 9044/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АГРИКОР ЕООД ОМЕГА-НН ООД   26.3.2018 15:30
267 Гражданско дело No 9722/2017, 20 състав Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК Д.М.Д. Р.Р.Х.,
Г.С.Г.,
А.Г.Х.,
Н.Р.Г.,
МИГ МАРКЕТ ООД,
М.Д.Н.,
Г.И.Н.
  26.3.2018 15:30
268 Гражданско дело No 12256/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Ж.Л.Д.   26.3.2018 15:30
269 Гражданско дело No 7525/2011, 41 състав Делба И.П.В.,
Д.К.В.
ОБЩИНА ВАРНА,
Х.Л.Г.,
Р.Х.Г.,
А.Г.Г.,
И.Р.Г.
  26.3.2018 16:00
270 Гражданско дело No 11972/2017, 34 състав Искове по КЗ Д.С.Д. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   26.3.2018 16:00
271 Гражданско дело No 11491/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Д.Р. Т.Б.К.   26.3.2018 16:30
272 Гражданско дело No 16096/2017, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.И. И.Г.И.   27.3.2018 9:00
273 Гражданско дело No 19278/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 9:00
274 Гражданско дело No 24/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.А.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 9:00
275 Гражданско дело No 264/2018, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 9:00
276 Гражданско дело No 8927/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Т.С.С.   27.3.2018 9:30
277 Гражданско дело No 19048/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Н.Д. Я.Д.Д.   27.3.2018 9:30
278 Гражданско дело No 232/2018, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Д.С. К.Х.Й.   27.3.2018 9:30
279 Гражданско дело No 1435/2018, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. О.П. М.М.Л.   27.3.2018 9:30
280 Гражданско дело No 5969/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Х.Б.,
М.Ю.Б.,
М.Ю.Б.
Н.Т.Р.,
К.Т.К.,
П.Р.И.,
К.Р.И.
  27.3.2018 10:00
281 Гражданско дело No 11797/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД В.Г.Н.   27.3.2018 10:00
282 Гражданско дело No 11982/2017, 26 състав Искове по КЗ З.И.И. ЗД БУЛ ИНС АД   27.3.2018 10:00
283 Гражданско дело No 14937/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Т.З.   27.3.2018 10:00
284 Гражданско дело No 17310/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕДА-ИЛИЯ ДАНЕВ ЕООД ИРАДА-1 ООД   27.3.2018 10:00
285 Гражданско дело No 17864/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД Г.П.Д.   27.3.2018 10:00
286 Гражданско дело No 1030/2018, 26 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.И.Н. МБАЛ ВАРНА ЕООД   27.3.2018 10:00
287 ЧГД No 3192/2018, 40 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     27.3.2018 10:00
288 Гражданско дело No 3337/2018, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Г.Г.,
Ж.А.Г.
    27.3.2018 10:00
289 Гражданско дело No 7711/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД З.Д.К.,
Д.И.К.
  27.3.2018 10:30
290 Гражданско дело No 13119/2017, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Е.Я. В.М.Я.   27.3.2018 10:30
291 Гражданско дело No 14069/2017, 26 състав Делба К.Н.К. Х.М.К.   27.3.2018 10:30
292 Гражданско дело No 15506/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АНОНС 94 АД ДЕТЕЛИНА ПАРК ХОТЕЛ ВАРНА ООД   27.3.2018 10:30
293 Гражданско дело No 19270/2017, 26 състав Искове за трудово възнаграждение П.Н.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   27.3.2018 10:30
294 Гражданско дело No 3971/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.П. З.И.П.   27.3.2018 11:00
295 Гражданско дело No 11854/2017, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.В.Р. Й.Т.С.   27.3.2018 11:00
296 Гражданско дело No 17403/2017, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.Й. Р.Г.Й.   27.3.2018 11:00
297 Гражданско дело No 18083/2017, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.П.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
298 Гражданско дело No 18617/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Е.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
299 Гражданско дело No 18854/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
300 Гражданско дело No 28/2018, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 11:00
301 Гражданско дело No 1685/2018, 49 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Т.Д. ОБЩИНА АКСАКОВО   27.3.2018 11:30
302 Гражданско дело No 2130/2018, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.М.Д.,
Д.П.Д.
    27.3.2018 11:30
303 Гражданско дело No 18445/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Х.С.Н.   27.3.2018 13:00
304 Гражданско дело No 18653/2017, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.А. Ж.П.А.   27.3.2018 13:00
305 Гражданско дело No 19362/2017, 24 състав Искове за трудово възнаграждение И.И.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   27.3.2018 13:00
306 Гражданско дело No 475/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Ж.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:00
307 Гражданско дело No 604/2018, 24 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.М.В. А.Д.А.   27.3.2018 13:00
308 Гражданско дело No 1028/2018, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Г.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:00
309 Гражданско дело No 2626/2005, 14 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.В.К.,
А.В.П.
Д.Х.М.,
З.Х.Ж.,
Л.Х.С.,
Х.П.Х.,
С.П.Х.
  27.3.2018 13:30
310 Гражданско дело No 6553/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ И.А.И.   27.3.2018 13:30
311 Гражданско дело No 11224/2017, 14 състав Делба С.М.С. К.С.А.   27.3.2018 13:30
312 Гражданско дело No 19283/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:30
313 Гражданско дело No 19388/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.3.2018 13:30
314 ЧГД No 484/2018, 14 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.А.К.     27.3.2018 13:30
315 Гражданско дело No 12437/2015, 35 състав Делба Е.Л.С. Х.П.М.   27.3.2018 14:00
316 Гражданско дело No 12693/2017, 35 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.И.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   27.3.2018 14:00
317 Гражданско дело No 13287/2017, 14 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС О.В.Л.,
Т.П.П.
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА ФОРТУНА КЕЙП 2 УЛ.ПЕТЪР ПЕТРОВ 11,
Т.Н.Г.
  27.3.2018 14:00
318 Гражданско дело No 520/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.П.Й. П.Й.Й.   27.3.2018 14:00
319 Гражданско дело No 1362/2018, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение Я.Д.Д. Д.Я.Д.   27.3.2018 14:00
320 Гражданско дело No 3190/2018, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.В.К.,
Д.Г.К.
    27.3.2018 14:00
321 Гражданско дело No 6275/2017, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АДИАН ООД ОБЩИНА ВАРНА   27.3.2018 14:30
322 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   27.3.2018 15:00
323 Гражданско дело No 8176/2017, 35 състав Искове за трудово възнаграждение К.П.Р. ВОЯДЖ ЕР ЕООД   27.3.2018 15:00
324 Гражданско дело No 12937/2017, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.Л.М. БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД   27.3.2018 15:30
325 Гражданско дело No 14360/2017, 35 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Ч.Ч. ФАРАОН ЕООД   27.3.2018 15:30
326 Гражданско дело No 2371/2017, 35 състав Искове по КЗ Г.Ч.Г. ЗК ОЛИМПИК КЛОН БЪЛГАРИЯ   27.3.2018 16:00
327 Гражданско дело No 10429/2017, 35 състав Искове по КЗ П.К.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   27.3.2018 16:00
328 Гражданско дело No 2692/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Б.,
З.М.В.П.,
И.С.П.
П.Г.Г.,
И.В.Г.
  27.3.2018 16:30
329 Гражданско дело No 18349/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение АГРОКУЛТУРИ КОРПОРАЦИЯ ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   28.3.2018 9:30
330 Гражданско дело No 18907/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Л.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 9:30
331 Гражданско дело No 19199/2017, 48 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗСК-ДЕВНЯ АД ГРИФИД ХОЛИ ЕООД   28.3.2018 9:30
332 Гражданско дело No 7527/2017, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.Я. Ю.С.С.   28.3.2018 10:00
333 Гражданско дело No 9679/2017, 48 състав Делба Н.А.М. Л.И.М.   28.3.2018 10:00
334 Гражданско дело No 749/2018, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.И.Й. Й.Х.Й.   28.3.2018 10:00
335 Гражданско дело No 17794/2017, 48 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ж.Е.Н. ОБЩИНА ВАРНА   28.3.2018 10:30
336 Гражданско дело No 17616/2017, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Ж.Ж. Р.Й.С.,
Н.Р.С.
  28.3.2018 11:00
337 Гражданско дело No 3324/2017, 48 състав Искове по КЗ КЪЩА ЕЛИ ЕООД ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД,
ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД
  28.3.2018 11:30
338 Гражданско дело No 1251/2018, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Ч.У. Р.П.К.   28.3.2018 13:00
339 Гражданско дело No 17350/2017, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.П.     28.3.2018 13:30
340 Гражданско дело No 17855/2017, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Н.С.,
Й.Х.А.
    28.3.2018 13:30
341 ЧГД No 33/2018, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     28.3.2018 13:30
342 Гражданско дело No 4391/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение А.Д.М. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.3.2018 14:00
343 Гражданско дело No 4392/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.Д.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.3.2018 14:00
344 Гражданско дело No 4413/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Ч. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  28.3.2018 14:00
345 Гражданско дело No 2521/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Л.С. Я.Л.Я.   28.3.2018 14:30
346 Гражданско дело No 16756/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Т.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 15:00
347 Гражданско дело No 16772/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.М.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 15:00
348 Гражданско дело No 17473/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.3.2018 15:00
349 Гражданско дело No 7569/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.Л. Х.И.К.,
Х.Й.К.,
БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ
  28.3.2018 15:30
350 Гражданско дело No 14370/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Й.М.К.   28.3.2018 15:30
351 Гражданско дело No 9582/2016, 16 състав Делба Л.Ц.П.,
С.С.П.
М.В.П.   28.3.2018 16:00
352 Гражданско дело No 17612/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.А.В. В.К.В.   28.3.2018 16:00
353 Гражданско дело No 17317/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Н.Н. Х.К.Н.   29.3.2018 9:40
354 Гражданско дело No 18830/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.И.Х. К.Т.Х.   29.3.2018 9:40
355 Гражданско дело No 17797/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.3.2018 9:50
356 Гражданско дело No 17030/2010, 8 състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.И.Т. Г.С.Г.   29.3.2018 10:00
357 Гражданско дело No 13762/2017, 8 състав Искове по КЗ Я.А.Я. ЗК ЛЕВ ИНС АД   29.3.2018 10:00
358 ЧГД No 16106/2017, 40 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     29.3.2018 10:00
359 Гражданско дело No 16359/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД О.Р.С.   29.3.2018 10:10
360 Гражданско дело No 13131/2017, 40 състав Искове по КЗ Х.Я.М. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   29.3.2018 10:20
361 Гражданско дело No 15708/2017, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Р.Г. Д.А.М.   29.3.2018 10:30
362 Гражданско дело No 19352/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение Н.Т.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   29.3.2018 10:30
363 Гражданско дело No 19372/2017, 40 състав Искове за трудово възнаграждение В.Д.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   29.3.2018 10:30
364 Гражданско дело No 2721/2018, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Я.М.Д.,
Т.К.Д.
К.К.Д.   29.3.2018 10:30
365 Гражданско дело No 13322/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД ВАЛЕРИЯ-3 ООД   29.3.2018 10:40
366 Гражданско дело No 16259/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД ЕАД И.К.З.   29.3.2018 10:50
367 Гражданско дело No 17342/2017, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Д.Д.,
С.В.Д.,
В.В.Д.
И.Н.Д.   29.3.2018 11:00
368 Гражданско дело No 10485/2017, 40 състав Облигационни искове от/срещу владелец А.Р.Д. Й.С.Д.   29.3.2018 11:10
369 Гражданско дело No 5741/2017, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Н.Г.К.,
Т.Т.К.,
Т.Н.А.
  29.3.2018 11:30
370 Гражданско дело No 8317/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.В.П.   29.3.2018 13:30
371 Гражданско дело No 17487/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.3.2018 13:30
372 Гражданско дело No 980/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.3.2018 13:30
373 Гражданско дело No 1688/2018, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     29.3.2018 13:30
374 Гражданско дело No 2736/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Ж.И.П.,
К.П.П.
    29.3.2018 13:30
375 Гражданско дело No 2977/2018, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Т.А.,
А.С.А.
    29.3.2018 13:30
376 Гражданско дело No 9277/2017, 30 състав Искове по КЗ С.Н.С.,
А.Д.М.
ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   29.3.2018 14:00
377 Гражданско дело No 10855/2017, 10 състав Делба М.С.С. К.Д.С.   29.3.2018 14:00
378 Гражданско дело No 14074/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД А.К.С.   29.3.2018 14:00
379 Гражданско дело No 15910/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.П. М.В.И.   29.3.2018 14:00
380 Гражданско дело No 17213/2017, 10 състав Искове по КЗ Ж.И.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   29.3.2018 14:00
381 Гражданско дело No 18103/2017, 30 състав Искове по КЗ ЕКОХИМ ПЛАСТИК ООД ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   29.3.2018 14:00
382 Гражданско дело No 15140/2017, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.И.,
М.Д.И.
Д.И.Д.   29.3.2018 14:30
383 Гражданско дело No 17580/2017, 10 състав Искове по КЗ Е.С.Г.,
С.П.Л.
ЗД БУЛ ИНС АД   29.3.2018 14:30
384 Гражданско дело No 18440/2017, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.И.Х.,
Б.К.Х.,
Д.Е.М.
ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   29.3.2018 14:30
385 Гражданско дело No 18442/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение И.М.И. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД   29.3.2018 14:30
386 Гражданско дело No 3580/2017, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. СИНГ ТРАНС ЕООД   29.3.2018 15:00
387 Гражданско дело No 14144/2017, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.С.И. ОБЩИНА ВАРНА   29.3.2018 15:00
388 Гражданско дело No 15335/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Х.Х.К.   29.3.2018 15:00
389 Гражданско дело No 16851/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.И. Г.Й.Х.   29.3.2018 15:00
390 Гражданско дело No 17228/2017, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Х.И. Б.В.А.   29.3.2018 15:00
391 Гражданско дело No 4402/2017, 10 състав Искове за трудово възнаграждение К.Д.В. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  29.3.2018 15:30
392 Гражданско дело No 12546/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Г.Р.,
Н.В.Д.
М.П.А.   29.3.2018 15:30
393 Гражданско дело No 2339/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.С.Д.,
К.Н.Д.,
П.Н.Д.,
Е.Н.Д.
Н.Т.Д.   29.3.2018 16:00
394 Гражданско дело No 2722/2018, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.С.С.,
Б.И.С.,
С.И.С.
И.С.С.   29.3.2018 16:00
395 Гражданско дело No 15703/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.М.   30.3.2018 13:00
396 Гражданско дело No 17880/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.Г.Б.   30.3.2018 13:00
397 Гражданско дело No 18483/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 13:00
398 ЧГД No 1027/2018, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     30.3.2018 13:25
399 Гражданско дело No 16004/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД В.А.И.   30.3.2018 13:30
400 Гражданско дело No 16573/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕНТУС БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 13:30
401 Гражданско дело No 17352/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИПОН-2002 ЕООД БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД   30.3.2018 13:30
402 Гражданско дело No 18650/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 13:30
403 Гражданско дело No 3116/2018, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.К.Ц.,
П.В.Й.,
К.В.Й.
В.Ч.Й.   30.3.2018 13:30
404 Гражданско дело No 10716/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВИВА КРЕДИТ ООД И.Л.Д.   30.3.2018 14:00
405 Гражданско дело No 12935/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ММ ПЕТРОЛИУМ ЕООД ЕКО-2015 ЕООД   30.3.2018 14:00
406 Гражданско дело No 14076/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД М.Д.Ж.   30.3.2018 14:00
407 Гражданско дело No 14364/2017, 33 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Й.И. ФАРАОН ЕООД   30.3.2018 14:00
408 Гражданско дело No 18911/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:00
409 Гражданско дело No 19463/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:00
410 Гражданско дело No 16089/2016, 33 състав Облигационни искове между съсобственици В.Н.Р.,
Л.Н.Й.,
З.Н.К.,
Д.Н.М.,
Б.Г.К.,
Н.И.М.
М.Н.И.,
Г.Н.К.
  30.3.2018 14:30
411 Гражданско дело No 16342/2016, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЯЛА ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Л.П.Б.   30.3.2018 14:30
412 Гражданско дело No 16199/2017, 9 състав Делба Д.Х.Д.,
Х.Д.Д.
Н.Д.В.,
М.С.В.
  30.3.2018 14:30
413 Гражданско дело No 16937/2017, 39 състав Искове по КЗ Р.Н.Б. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   30.3.2018 14:30
414 Гражданско дело No 19470/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:30
415 Гражданско дело No 407/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 14:30
416 Гражданско дело No 2029/2017, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АЙКАРТ КРЕДИТ ЕАД Й.Г.М.   30.3.2018 15:00
417 Гражданско дело No 15728/2017, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ц.Г.Г.     30.3.2018 15:00
418 Гражданско дело No 17370/2017, 33 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.П.Ч. ОБЩИНА ВАРНА   30.3.2018 15:00
419 Гражданско дело No 17991/2017, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Д.Д.     30.3.2018 15:00
420 Гражданско дело No 19385/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Т.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.3.2018 15:00
421 Гражданско дело No 18522/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     30.3.2018 15:30
422 Гражданско дело No 7181/2017, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Д.И.,
Д.П.А.
П.Л.А.   30.3.2018 15:45
423 Гражданско дело No 4619/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Р.П.,
С.С.И.
АЙЛ ЪФ ГОЛД ООД   30.3.2018 16:00