РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 15.11.2019г. до 15.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 2949/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД С.Х.М.   15.11.2019 9:00
2 Гражданско дело No 3373/2019, 47 състав Искове по ЗОДОВ Я.Р.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   15.11.2019 9:00
3 Гражданско дело No 8631/2019, 47 състав Искове по КЗ А.А.Н. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   15.11.2019 9:00
4 Гражданско дело No 8760/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.К.К.   15.11.2019 9:00
5 Гражданско дело No 9227/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Д.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:00
6 Гражданско дело No 9313/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:00
7 Гражданско дело No 9470/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.З.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:00
8 Гражданско дело No 9592/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.О. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:00
9 Гражданско дело No 10336/2019, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Г.М.     15.11.2019 9:00
10 Гражданско дело No 12098/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Ж.Б.,
Д.С.Б.
    15.11.2019 9:00
11 Гражданско дело No 16104/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Д.Й.,
И.С.Н.
    15.11.2019 9:00
12 Гражданско дело No 19139/2018, 21 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА   15.11.2019 9:30
13 Гражданско дело No 3753/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Р.Д.   15.11.2019 9:30
14 Гражданско дело No 7160/2019, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.И.Р.   15.11.2019 9:30
15 Гражданско дело No 7868/2019, 47 състав Делба В.Я.Н. Д.Н.Я.   15.11.2019 9:30
16 Гражданско дело No 9168/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Н.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:30
17 Гражданско дело No 9578/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.К.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:30
18 Гражданско дело No 9752/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:30
19 Гражданско дело No 10655/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Д.М. ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД   15.11.2019 9:30
20 Гражданско дело No 11090/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.К.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 9:30
21 Гражданско дело No 12773/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.В.,
К.О.С.
    15.11.2019 9:30
22 Гражданско дело No 19208/2018, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.М.Д.,
В.И.Д.
    15.11.2019 10:00
23 Гражданско дело No 2292/2019, 50 състав Искове по КЗ Г.С.Я. ЗАД АРМЕЕЦ АД   15.11.2019 10:00
24 Гражданско дело No 2597/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Б.П.   15.11.2019 10:00
25 Гражданско дело No 3354/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД П.З.Д.   15.11.2019 10:00
26 Гражданско дело No 5689/2019, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.А.Р. ОБЩИНА ВАРНА   15.11.2019 10:00
27 Гражданско дело No 6890/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.К.Д. М.Г.Д.   15.11.2019 10:00
28 Гражданско дело No 8582/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Г. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   15.11.2019 10:00
29 Гражданско дело No 11202/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Т.Ш. Д.Т.Д.   15.11.2019 10:00
30 Гражданско дело No 296/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Б.Р. П.С.Р.   15.11.2019 10:30
31 Гражданско дело No 5002/2019, 21 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи В.Х.Ш. М.М.Ш.   15.11.2019 10:30
32 Гражданско дело No 7390/2019, 47 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя БДЖ ЕАД,ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА Д.Б.Д.   15.11.2019 10:30
33 Гражданско дело No 8601/2019, 50 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА Е.П.П.   15.11.2019 10:30
34 Гражданско дело No 7804/2010, 21 състав Делба Р.К.К.К. БЕЛОС ООД,
С.К.Д.
  15.11.2019 11:00
35 Гражданско дело No 16783/2018, 50 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Й.П.,
Р.Й.П.,
Д.К.Я.,
Р.К.Я.,
Р.И.Т.,
Г.И.П.,
Р.И.С.,
Е.Р.В.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО   15.11.2019 11:00
36 Гражданско дело No 6724/2019, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ю.А.Б. Ж.Б.Я.,
Р.П.Г.
  15.11.2019 11:00
37 Гражданско дело No 7201/2019, 50 състав Иск за установяване на трудов стаж А.В.А. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   15.11.2019 11:00
38 Гражданско дело No 4407/2019, 47 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.Я.Б. Т.Г.Г.   15.11.2019 11:15
39 Гражданско дело No 15067/2019, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Р.Х. М.К.К.   15.11.2019 11:30
40 Гражданско дело No 14625/2019, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Л.Х. В.Н.Х.   15.11.2019 13:00
41 Гражданско дело No 17649/2019, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.И.,
Е.Н.Н.
    15.11.2019 13:00
42 ЧГД No 6247/2019, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     15.11.2019 13:30
43 Гражданско дело No 8203/2019, 33 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.С.Г. Д.К.С.   15.11.2019 13:30
44 Гражданско дело No 11457/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.11.2019 13:30
45 Гражданско дело No 13069/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Б. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   15.11.2019 13:30
46 Гражданско дело No 16355/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Ц.Е.,
Е.П.П.
А.Ц.Е.,
Р.С.Е.,
С.А.Е.,
Ц.А.Е.,
С.Д.П.,
Е.К.А.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  15.11.2019 14:00
47 Гражданско дело No 6313/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИСИМО АД М.Г.П.   15.11.2019 14:00
48 Гражданско дело No 10900/2018, 42 състав Делба П.П.П.,
М.П.В.
З.П.П.   15.11.2019 14:00
49 Гражданско дело No 18314/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.Х.Д.   15.11.2019 14:00
50 Гражданско дело No 10150/2019, 42 състав Делба А.П.А.,
Т.А.Я.
Р.Я.Я.   15.11.2019 14:00
51 ЧГД No 17562/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ     15.11.2019 14:00
52 Гражданско дело No 15650/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.М.,
Д.И.М.,
Д.И.М.,
Л.А.В.,
Л.П.В.
В.Д.К.,
Й.Г.К.
  15.11.2019 14:30
53 Гражданско дело No 5277/2018, 42 състав Делба Д.Х.Д. В.Х.К.,
С.Н.К.
  15.11.2019 14:30
54 ЧГД No 129/2019, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     15.11.2019 14:30
55 Гражданско дело No 8642/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.З.Г. И.К.К.   15.11.2019 14:30
56 Гражданско дело No 13979/2017, 33 състав Делба Б.Н.Й. Д.Н.Й.   15.11.2019 15:00
57 Гражданско дело No 4027/2019, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Д.М. АБАКС ЕООД   15.11.2019 15:00
58 Гражданско дело No 12082/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕСТЕЛ КОРЕКТ ЕООД СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД   15.11.2019 15:00
59 Гражданско дело No 14697/2019, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХОУМТУЮ БЪЛГАРИЯ АД Р.А.А.,
М.В.А.
  15.11.2019 15:00
60 Гражданско дело No 4828/2018, 33 състав Делба М.Н.К. М.М.П.   15.11.2019 15:30
61 Гражданско дело No 13722/2018, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.П.П. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.ВАРНА, ВИЛНА ЗОНА, УЛ.ОСМА, 100А   15.11.2019 15:30
62 Гражданско дело No 19273/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Д.К.,
А.П.К.
ОБЩИНА ВАРНА   15.11.2019 15:30
63 Гражданско дело No 6454/2019, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.М.Н. Н.И.Н.   15.11.2019 15:45
64 Гражданско дело No 15012/2018, 33 състав Делба Н.Р.Р. Г.В.В.,
Р.Ж.В.
  15.11.2019 16:00
65 Гражданско дело No 11000/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Т.Л. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 8:30
66 Гражданско дело No 11312/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.С.Ж. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 8:30
67 Гражданско дело No 12758/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 8:30
68 Гражданско дело No 13563/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Б.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 8:30
69 Гражданско дело No 14355/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.А.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 8:30
70 Гражданско дело No 11454/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.Н.Г. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД   18.11.2019 9:00
71 Гражданско дело No 13129/2019, 7 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 9:00
72 Гражданско дело No 14172/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.И.Е. Е.А.Е.   18.11.2019 9:00
73 Гражданско дело No 10131/2018, 7 състав Делба ПРИСТАН ЕООД Т.А.И.,
Д.М.П.,
И.Г.Б.,
И.С.З.,
А.И.З.,
Р.А.А.,
Н.А.А.,
С.Л.С.,
С.Л.С.,
М.Ж.Б.
  18.11.2019 9:30
74 Гражданско дело No 6603/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ А.Л.Т.,
М.Л.К.
  18.11.2019 9:30
75 Гражданско дело No 12377/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД С.П.Б.   18.11.2019 9:30
76 Гражданско дело No 17258/2019, 7 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.Г.А. Х.Х.А.   18.11.2019 9:30
77 Гражданско дело No 9004/2019, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.К.К.,
И.К.Д.
М.К.Д.   18.11.2019 10:00
78 Гражданско дело No 7875/2019, 7 състав Искове по КЗ Д.Г.Д.,
М.К.
ЗК ЛЕВ ИНС АД   18.11.2019 10:30
79 Гражданско дело No 18968/2018, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.С.Д. С.К.С.,
М.П.К.,
Д.С.Д.,
Й.Г.С.,
М.П.Г.,
Ж.П.И.,
В.П.Г.,
И.А.И.,
Д.А.И.,
Ж.А.М.,
И.Г.И.,
А.Н.М.,
А.Д.Д.,
К.Д.Р.
  18.11.2019 11:15
80 Гражданско дело No 15919/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.П.Я.,
М.А.С.
А.В.С.   18.11.2019 13:20
81 Гражданско дело No 7309/2019, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Т.К.,
М.С.К.
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   18.11.2019 13:30
82 Гражданско дело No 9231/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.У. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 13:30
83 Гражданско дело No 9672/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.К.,
Н.В.К.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 13:30
84 Гражданско дело No 16869/2019, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.11.2019 13:30
85 Гражданско дело No 7757/2018, 9 състав Делба И.К.С. А.К.К.   18.11.2019 14:00
86 Гражданско дело No 6610/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Й.Д.   18.11.2019 14:00
87 Гражданско дело No 6956/2019, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.Я.Р.,
Т.С.Р.
Д.С.Р.   18.11.2019 14:00
88 Гражданско дело No 9866/2019, 34 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП П.Д.Ц.   18.11.2019 14:00
89 Гражданско дело No 9970/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Й.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 14:00
90 Гражданско дело No 13623/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 14:00
91 Гражданско дело No 4280/2019, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.Н.,
С.Т.Н.
ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
И.Е.Н.
  18.11.2019 14:30
92 Гражданско дело No 10910/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА АКСАКОВО   18.11.2019 14:30
93 Гражданско дело No 6381/2019, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака О.Х.М. С.И.А.   18.11.2019 15:00
94 Гражданско дело No 9727/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Л.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 15:00
95 Гражданско дело No 9972/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 15:00
96 Гражданско дело No 10082/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.М.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.11.2019 15:00
97 Гражданско дело No 12603/2019, 34 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.И.Х. Д.М.Д.   18.11.2019 15:00
98 Гражданско дело No 13474/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.С.И.   18.11.2019 15:30
99 Гражданско дело No 15213/2018, 9 състав Искове за недействителност на правни сделки С.Я.Д. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД   18.11.2019 15:30
100 Гражданско дело No 10076/2019, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Т.В. Н.Д.К.   18.11.2019 15:30
101 Гражданско дело No 8194/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.11.2019 15:45
102 Гражданско дело No 14030/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.11.2019 15:45
103 Гражданско дело No 9665/2019, 26 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ К.Б.Л. МН-БЛЕК СИЙ ООД   19.11.2019 9:00
104 Гражданско дело No 11420/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Р.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 9:00
105 Гражданско дело No 11874/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.И.,
К.Д.М.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 9:00
106 Гражданско дело No 11888/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 9:00
107 Гражданско дело No 13313/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Д.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 9:00
108 Гражданско дело No 6908/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.М.Т.   19.11.2019 9:30
109 Гражданско дело No 10505/2019, 26 състав Искове за трудово възнаграждение Р.С.В. АЗИМУТ ИНВЕСТ ЕООД   19.11.2019 9:30
110 Гражданско дело No 15995/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДЕВНЯ     19.11.2019 9:30
111 Гражданско дело No 1999/2018, 26 състав Делба О.М.Г.,
Р.О.Г.
М.Н.Н.   19.11.2019 10:00
112 Гражданско дело No 13459/2019, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Т.Х. Д.Ж.Х.   19.11.2019 10:00
113 Гражданско дело No 14464/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Й.С.,
Т.Н.С.
    19.11.2019 10:00
114 Гражданско дело No 14553/2019, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака П.М.П. М.М.П.   19.11.2019 10:00
115 Гражданско дело No 5906/2018, 26 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.А.Т.,
К.Н.Т.
ВЪЗРАЖДАНЕ 2004 ЕООД   19.11.2019 10:30
116 Гражданско дело No 148/2019, 26 състав Делба Г.Ц.В. Ц.Ц.Т.   19.11.2019 10:30
117 Гражданско дело No 18231/2018, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Т.И. ТУРСКИ АВИОЛИНИИ-ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЪ ТП   19.11.2019 11:30
118 Гражданско дело No 959/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Й.Г.   19.11.2019 13:00
119 Гражданско дело No 2047/2019, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Х.К. Х.К.К.   19.11.2019 13:00
120 Гражданско дело No 4709/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 13:00
121 Гражданско дело No 5836/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ К.Н.К.   19.11.2019 13:00
122 Гражданско дело No 6609/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.А.Г.К.   19.11.2019 13:00
123 Гражданско дело No 8638/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СИС КОМ ООД АНИРА-СЕТ ООД,
Р.Н.К.
  19.11.2019 13:00
124 Гражданско дело No 14169/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 13:00
125 Гражданско дело No 4270/2019, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Г.П. П.Д.Т.   19.11.2019 13:15
126 Гражданско дело No 19269/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.М.М. С.А.М.   19.11.2019 13:30
127 Гражданско дело No 5361/2019, 35 състав Искове за трудово възнаграждение К.Л.К. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   19.11.2019 13:30
128 Гражданско дело No 9089/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Х.К.   19.11.2019 13:30
129 Гражданско дело No 12301/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.С.А.,
Г.Т.А.
    19.11.2019 13:30
130 Гражданско дело No 13363/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Н.Д.,
Д.В.Д.
    19.11.2019 13:30
131 Гражданско дело No 13450/2019, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.К.     19.11.2019 13:30
132 Гражданско дело No 16904/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Я.Д.,
И.Н.П.
    19.11.2019 13:30
133 Гражданско дело No 18224/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     19.11.2019 13:30
134 Гражданско дело No 853/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.Р.Т.   19.11.2019 14:00
135 Гражданско дело No 7132/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Д. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД   19.11.2019 14:00
136 Гражданско дело No 8703/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
137 Гражданско дело No 9018/2019, 31 състав Искове по КЗ ВА-ДИ 2 ООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   19.11.2019 14:00
138 Гражданско дело No 9155/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
139 Гражданско дело No 10221/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЖСК ПОП ХАРИТОН 55   19.11.2019 14:00
140 Гражданско дело No 10619/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
141 Гражданско дело No 10663/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
142 Гражданско дело No 11200/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.Ш. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
143 Гражданско дело No 12586/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.И.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
144 Гражданско дело No 12601/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:00
145 Гражданско дело No 13854/2015, 31 състав Делба М.Л.С. В.Г.Ф.,
С.Г.С.,
И.П.С.,
П.Л.Г.,
Г.Л.Г.
  19.11.2019 14:30
146 Гражданско дело No 17894/2018, 14 състав Облигационни искове между съсобственици Н.А.К. Я.Н.И.   19.11.2019 14:30
147 Гражданско дело No 6255/2019, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.М.Д. Л.Н.Х.   19.11.2019 14:30
148 Гражданско дело No 6281/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:30
149 Гражданско дело No 9975/2019, 31 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи М.С.М. Г.Н.М.   19.11.2019 14:30
150 Гражданско дело No 10773/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.С.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:30
151 Гражданско дело No 10993/2019, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАДИМЕКС ДИМОВ И СИЕ ООД С.Т.Й.   19.11.2019 14:30
152 Гражданско дело No 11411/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:30
153 Гражданско дело No 11471/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Б.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:30
154 Гражданско дело No 12019/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.В.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 14:30
155 Гражданско дело No 5596/2017, 31 състав Делба П.Д.П. Й.Д.П.,
Д.К.П.
  19.11.2019 15:00
156 Гражданско дело No 8401/2019, 35 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   19.11.2019 15:00
157 Гражданско дело No 8995/2019, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.К.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛИИИ И СЪОБЩЕНИЯ,
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
  19.11.2019 15:00
158 Гражданско дело No 9399/2019, 14 състав Искове по КЗ Н.И.М. ЗД БУЛ ИНС АД   19.11.2019 15:00
159 Гражданско дело No 10168/2019, 24 състав Искове по КЗ З.М.И. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   19.11.2019 15:00
160 Гражданско дело No 4539/2019, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.С. Р.Н.К.,
Б.К.К.
  19.11.2019 15:30
161 Гражданско дело No 9233/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Ю.И.,
И.С.С.,
Г.С.И.,
П.С.С.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
162 Гражданско дело No 10147/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
163 Гражданско дело No 10216/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.П.Д.,
Л.С.Б.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
164 Гражданско дело No 10344/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.М.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
165 Гражданско дело No 11419/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Г.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
166 Гражданско дело No 11707/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.З.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
167 Гражданско дело No 11865/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.А.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
168 Гражданско дело No 11968/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Й.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.11.2019 16:00
169 Гражданско дело No 12718/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение С.М.В. ТЕРЕК ЕООД   19.11.2019 16:00
170 Гражданско дело No 3465/2017, 19 състав Делба Д.Р.Д. С.Р.Д.,
К.С.Д.,
Ц.К.Д.,
Н.С.Д.
  20.11.2019 9:00
171 Гражданско дело No 5678/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Б.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.11.2019 9:00
172 Гражданско дело No 7481/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.М.С.   20.11.2019 9:00
173 Гражданско дело No 9080/2019, 51 състав Искове по ЗОДОВ Д.И.Т. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   20.11.2019 9:00
174 Гражданско дело No 12640/2019, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Д.С. Д.М.С.   20.11.2019 9:00
175 Гражданско дело No 17137/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД К.А.П.   20.11.2019 9:30
176 Гражданско дело No 1317/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД П.И.С.   20.11.2019 9:30
177 Гражданско дело No 3230/2019, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Е.И. А.Х.С.   20.11.2019 9:30
178 Гражданско дело No 6382/2019, 48 състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА, ЖК ТАНГО УЛ.БРЕГОВАЯ 39 А.Ю.В.   20.11.2019 9:30
179 Гражданско дело No 9331/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР. БЯЛА ЖК.ТАНГО, УЛ. БРЕГОВА 39 А.В.О.   20.11.2019 9:30
180 Гражданско дело No 9873/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.11.2019 9:30
181 Гражданско дело No 16686/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД С.Т.И.   20.11.2019 10:00
182 Гражданско дело No 960/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.С.В.   20.11.2019 10:00
183 Гражданско дело No 4540/2019, 48 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.И.Х. С.К.Ц.   20.11.2019 10:00
184 Гражданско дело No 8581/2019, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.И.А.,
Д.Т.И.,
С.Т.И.
Т.С.И.   20.11.2019 10:00
185 Гражданско дело No 8927/2019, 19 състав Искове по КЗ Р.В.Г. ЗД БУЛ ИНС АД   20.11.2019 10:00
186 Гражданско дело No 10165/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.А.М.   20.11.2019 10:00
187 Гражданско дело No 2046/2019, 48 състав Искове по КЗ П.А.П. ЗАД АСЕТ ИНШУРЪНС АД   20.11.2019 10:30
188 Гражданско дело No 3108/2019, 48 състав Искове по КЗ Е.Д.Ц. ЗАД АРМЕЕЦ АД   20.11.2019 10:30
189 Гражданско дело No 6962/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Д.Й.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   20.11.2019 10:30
190 Гражданско дело No 15163/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Б.А.,
С.И.А.
    20.11.2019 10:30
191 Гражданско дело No 3353/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.-6.-Р.Г. ЕТ СТО И ПЕТ ООД   20.11.2019 10:40
192 Гражданско дело No 19323/2018, 19 състав Делба К.И.С. М.Н.Х.,
К.И.С.,
С.В.Ч.,
К.Б.Ф.,
М.Р.П.,
Б.Р.В.,
Щ.Ф.И.
  20.11.2019 10:50
193 Гражданско дело No 6008/2017, 48 състав Делба И.Б.К.,
К.Б.К.
П.Г.Я.   20.11.2019 11:00
194 Гражданско дело No 12534/2018, 19 състав Делба П.С.М. Й.Б.М.,
П.Б.М.,
К.П.М.,
Б.С.М.
  20.11.2019 11:00
195 Гражданско дело No 4486/2019, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.Н.А. А.И.А.   20.11.2019 11:00
196 Гражданско дело No 5407/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.А.Л. К.М.Г.С.   20.11.2019 11:30
197 Гражданско дело No 14074/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Т.Т.   20.11.2019 13:30
198 Гражданско дело No 14352/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Д.Х.   20.11.2019 13:30
199 Гражданско дело No 14698/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.Д.Д.   20.11.2019 13:30
200 Гражданско дело No 9993/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.Щ.Ф.   20.11.2019 13:30
201 Гражданско дело No 14371/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Й.С.Б.,
Н.В.Б.
    20.11.2019 13:30
202 Гражданско дело No 18358/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.З.Г.,
И.В.Г.
    20.11.2019 13:30
203 Гражданско дело No 8084/2019, 31 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   20.11.2019 14:00
204 Гражданско дело No 13130/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.П.П.     20.11.2019 14:00
205 Гражданско дело No 13378/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Д.С.     20.11.2019 14:00
206 ЧГД No 16342/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     20.11.2019 14:00
207 ЧГД No 18175/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     20.11.2019 14:00
208 Гражданско дело No 2961/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКСПРЕС ИМОТИ ЕООД Г.А.А.   20.11.2019 14:30
209 Гражданско дело No 3595/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД С.С.С.   20.11.2019 14:30
210 ЧГД No 9598/2019, 46 състав Производство по приемане на наследство по опис и др.       20.11.2019 14:30
211 Гражданско дело No 11965/2019, 46 състав Искове за трудово възнаграждение Р.Ж.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   20.11.2019 14:30
212 Гражданско дело No 6749/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.Г.Б. ЛУКС ИМОТИ ВАРНА ЕООД,
ДЖЕЙ УОТЪР ЕООД
  20.11.2019 15:00
213 Гражданско дело No 8757/2019, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.М.КОМЕРС ЕООД ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   20.11.2019 15:00
214 Гражданско дело No 852/2019, 46 състав Искове за недействителност на правни сделки С.П.К. А.Д.Н.,
В.Ф.С.,
С.Ж.С.,
Д.Ж.С.,
П.Б.Д.,
Й.С.К.,
И.К.П.,
С.К.Б.,
Ж.Р.Ж.,
Н.П.П.Ж.
  20.11.2019 15:30
215 Гражданско дело No 17652/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.11.2019 9:45
216 Гражданско дело No 16071/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.М.Л. И.К.Н.   21.11.2019 10:00
217 Гражданско дело No 12383/2019, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.А.В. А.Я.В.   21.11.2019 13:15
218 Гражданско дело No 16824/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.11.2019 13:15
219 Гражданско дело No 16969/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака С.С.Б. В.М.Б.   21.11.2019 13:30
220 Гражданско дело No 3106/2019, 10 състав Искове по КЗ К.Л.А. ЗД БУЛ ИНС АД   21.11.2019 13:30
221 Гражданско дело No 9664/2019, 30 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Н.В. И.И.Н.   21.11.2019 13:30
222 Гражданско дело No 4790/2019, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ж.Г.А. Ж.Х.М.   21.11.2019 13:40
223 Гражданско дело No 6266/2019, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Г.Д. ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА   21.11.2019 14:00
224 Гражданско дело No 7032/2019, 30 състав Искове по ЗОДОВ П.М.Х. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   21.11.2019 14:00
225 Гражданско дело No 7048/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮНИКАРГО ТРАНС ЕООД МАРТИНЕЛИ ООД   21.11.2019 14:00
226 Гражданско дело No 7161/2019, 10 състав Искове по КЗ С.Т.С. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   21.11.2019 14:00
227 Гражданско дело No 9981/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:10
228 Гражданско дело No 16193/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     21.11.2019 14:10
229 Гражданско дело No 10771/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:15
230 Гражданско дело No 9463/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:20
231 Гражданско дело No 11006/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Е.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:20
232 Гражданско дело No 6747/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:25
233 Гражданско дело No 17039/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД И.И.И.   21.11.2019 14:30
234 Гражданско дело No 5681/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.Д.А. Д.С.Т.   21.11.2019 14:30
235 Гражданско дело No 7643/2019, 30 състав Искове по КЗ Д.М.Д. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   21.11.2019 14:30
236 Гражданско дело No 9329/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.Й.Д.   21.11.2019 14:30
237 Гражданско дело No 13613/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:30
238 Гражданско дело No 13714/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.П. А.П.В.   21.11.2019 14:40
239 Гражданско дело No 13315/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:40
240 Гражданско дело No 11018/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.К.Т.   21.11.2019 14:50
241 Гражданско дело No 12311/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 14:50
242 Гражданско дело No 15174/2018, 30 състав Делба Р.С.Й. Л.В.Й.   21.11.2019 15:00
243 Гражданско дело No 1703/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Г.Н.   21.11.2019 15:00
244 Гражданско дело No 7370/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД ИСТ АГРО КОМЕРС ЕООД   21.11.2019 15:00
245 Гражданско дело No 10861/2019, 10 състав Искове за трудово възнаграждение П.Д.П. ЧЕРНО МОРЕ АД   21.11.2019 15:00
246 Гражданско дело No 13390/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 15:00
247 Гражданско дело No 5839/2019, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.И. В.И.Д.   21.11.2019 15:10
248 Гражданско дело No 12602/2019, 11 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.В.Г. В.Ц.Г.   21.11.2019 15:10
249 Гражданско дело No 1796/2019, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК ОБЩИНА ВАРНА   21.11.2019 15:30
250 Гражданско дело No 4855/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ А.И.Т.   21.11.2019 15:30
251 Гражданско дело No 5366/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   21.11.2019 15:30
252 Гражданско дело No 9093/2019, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.В.С. Я.А.М.   21.11.2019 15:30
253 Гражданско дело No 759/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Ю.П.К.   21.11.2019 16:00
254 Гражданско дело No 9173/2019, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ОБЩИНА ВАРНА СОЛЕЙ 06 ООД   21.11.2019 16:00
255 Гражданско дело No 9725/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.В.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.11.2019 16:00
256 Гражданско дело No 11835/2019, 30 състав Искове за трудово възнаграждение А.Х.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   21.11.2019 16:00
257 Гражданско дело No 12647/2019, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Г.Т.,
Д.А.Т.
Т.Н.Р.,
А.И.Р.
  21.11.2019 16:10
258 Гражданско дело No 7593/2019, 43 състав Искове по КЗ Е.В.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   22.11.2019 9:00
259 Гражданско дело No 8747/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.П.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 9:00
260 Гражданско дело No 10783/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.И.М. М.М.М.   22.11.2019 9:00
261 Гражданско дело No 13610/2019, 18 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.К.Д.,
И.Н.Е.
    22.11.2019 9:00
262 Гражданско дело No 13878/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.И.,
Е.Н.А.И.
    22.11.2019 9:00
263 Гражданско дело No 14690/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.С.И.,
Д.Й.К.
    22.11.2019 9:00
264 Гражданско дело No 15159/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.К.И.,
М.К.И.
    22.11.2019 9:00
265 Гражданско дело No 16228/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.М.П.,
Н.В.П.
    22.11.2019 9:00
266 Гражданско дело No 3033/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Л.С.   22.11.2019 9:30
267 Гражданско дело No 5767/2019, 18 състав Делба А.М.А. И.М.П.   22.11.2019 9:30
268 Гражданско дело No 6762/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД Д.С.М.   22.11.2019 9:30
269 Гражданско дело No 7372/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.А.А.   22.11.2019 9:30
270 Гражданско дело No 7386/2019, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА     22.11.2019 9:30
271 Гражданско дело No 8637/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 9:30
272 Гражданско дело No 8767/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.О.Г. И.Д.Г.   22.11.2019 9:30
273 Гражданско дело No 9152/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака К.А.Б. В.М.Б.   22.11.2019 9:30
274 Гражданско дело No 9402/2019, 18 състав Искове по КЗ Г.К.К. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.11.2019 9:30
275 Гражданско дело No 16173/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.О.И.   22.11.2019 10:00
276 Гражданско дело No 17947/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.П.И. И.Р.Г.,
Р.Й.Р.,
Р.И.Р.,
Д.И.Т.
  22.11.2019 10:00
277 Гражданско дело No 6612/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:00
278 Гражданско дело No 7581/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:00
279 Гражданско дело No 7728/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.Ш.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:00
280 Гражданско дело No 8649/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.И.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:00
281 Гражданско дело No 8658/2019, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НИЯ КОМЕРС ООД А.Д.Д.И.   22.11.2019 10:00
282 Гражданско дело No 17626/2019, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Н.Д. Й.Й.Д.   22.11.2019 10:00
283 Гражданско дело No 3241/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.М.Н.   22.11.2019 10:30
284 Гражданско дело No 3296/2019, 50 състав Искове по КЗ К.Л.А. ЗД БУЛ ИНС АД   22.11.2019 10:30
285 Гражданско дело No 4957/2019, 43 състав Делба П.А.К. Ц.И.Ц.   22.11.2019 10:30
286 Гражданско дело No 5850/2019, 18 състав Искове по КЗ Д.Л.К. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   22.11.2019 10:30
287 Гражданско дело No 6278/2019, 18 състав Искове по КЗ П.Л.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   22.11.2019 10:30
288 Гражданско дело No 7044/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.К.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:30
289 Гражданско дело No 7322/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Д.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:30
290 Гражданско дело No 7723/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 10:30
291 Гражданско дело No 8762/2019, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.С.П.,
Л.Ц.П.
М.В.П.   22.11.2019 10:30
292 Гражданско дело No 9404/2019, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АДОНЧИЯ ШИПИНГ ЛИМИТЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД А.И.Т.   22.11.2019 10:30
293 Гражданско дело No 17543/2019, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.Д. Г.К.Г.   22.11.2019 10:30
294 Гражданско дело No 8630/2019, 43 състав Искове по КЗ П.В.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   22.11.2019 11:00
295 Гражданско дело No 9005/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.И.Д.   22.11.2019 11:00
296 Гражданско дело No 9014/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Й.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 11:00
297 Гражданско дело No 9165/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 11:00
298 Гражданско дело No 9726/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 11:00
299 Гражданско дело No 10264/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.И.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 11:00
300 Гражданско дело No 11327/2019, 50 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Б.П.,
ДСП ВАРНА
Т.М.И.   22.11.2019 11:00
301 Гражданско дело No 862/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.М.С.,
М.Й.С.,
С.М.С.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 11:30
302 Гражданско дело No 6613/2019, 43 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.И.Ф. СИС ГРУП ХОЛДИНГ ЕООД   22.11.2019 11:30
303 Гражданско дело No 12769/2019, 18 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Р.С.     22.11.2019 11:30
304 Гражданско дело No 2158/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД А.Д.Т.   22.11.2019 13:00
305 Гражданско дело No 8628/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Х.К.   22.11.2019 13:00
306 Гражданско дело No 9087/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.С.Д.   22.11.2019 13:00
307 Гражданско дело No 14593/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Б.,
Н.Д.Н.
    22.11.2019 13:00
308 Гражданско дело No 16913/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.С.,
Г.П.С.
    22.11.2019 13:00
309 Гражданско дело No 12071/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ПЕТЪР РАЙЧЕВ БЛ.3, ВХ. 3 Ж.Д.М.   22.11.2019 13:30
310 Гражданско дело No 5772/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Й.М.Х.   22.11.2019 13:30
311 Гражданско дело No 11205/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Ж.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 13:30
312 Гражданско дело No 11802/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Т.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 13:30
313 Гражданско дело No 14998/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Б.А.,
А.Н.А.
    22.11.2019 13:30
314 Гражданско дело No 17838/2019, 31 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ц.Н.Г. С.В.В.   22.11.2019 13:30
315 Гражданско дело No 18119/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УП БЪЛГАРИЯ 26 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 14:00
316 Гражданско дело No 6379/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛАЙЪНС БЪЛГАРИЯ ГРУП ЕООД А.Х.С.   22.11.2019 14:00
317 Гражданско дело No 10776/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.А.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   22.11.2019 14:00
318 Гражданско дело No 16195/2019, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.И.Д.Р.     22.11.2019 14:00
319 ЧГД No 17127/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА     22.11.2019 14:00
320 ЧГД No 18352/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     22.11.2019 14:00
321 Гражданско дело No 1384/2019, 33 състав Искове за трудово възнаграждение К.М.И. ТЕНИИВ ЕООД   22.11.2019 14:30
322 Гражданско дело No 7315/2019, 39 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.И.И. В.Д.П.   22.11.2019 14:30
323 ЧГД No 17129/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД СИЛИСТРА     22.11.2019 14:30
324 Гражданско дело No 7226/2019, 39 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.В.Н. Т.Р.Н.,
С.Р.Н.
  22.11.2019 15:00
325 Гражданско дело No 6592/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Т.Г.Т.,
Г.Т.Т.,
ТАЧЕР АГ ООД
  22.11.2019 16:00
326 Гражданско дело No 18529/2019, 7 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Р.В. М.Й.М.   25.11.2019 8:30
327 Гражданско дело No 12820/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАШ МАЙСТОРА ЕООД МУЛТИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕOОД   25.11.2019 9:00
328 Гражданско дело No 14471/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 9:00
329 Гражданско дело No 14744/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 9:00
330 Гражданско дело No 11029/2019, 7 състав Искове по ЗОДОВ М.В.Я. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   25.11.2019 9:30
331 Гражданско дело No 11829/2019, 7 състав Искове за трудово възнаграждение Т.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   25.11.2019 9:30
332 Гражданско дело No 10891/2019, 7 състав Делба ТРЕЙДХО ООД Ж.К.Н.   25.11.2019 10:00
333 Гражданско дело No 10908/2019, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ч.М.А.,
Н.М.А.
С.С.Д.,
А.С.Д.
  25.11.2019 10:30
334 Гражданско дело No 17042/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВРОСТИЛ БЪЛГАРИЯ-ЕСБ ЕООД РОСАТОМ ЕООД   25.11.2019 13:00
335 ЧГД No 14810/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     25.11.2019 13:20
336 Гражданско дело No 17790/2019, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.11.2019 13:20
337 Гражданско дело No 11060/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 13:30
338 Гражданско дело No 14988/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.В.,
Г.А.В.,
С.А.В.
Г.Т.В.,
В.А.В.
  25.11.2019 13:30
339 Гражданско дело No 17886/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Х.И.Х.,
А.Х.Х.,
В.Х.Х.
К.Д.Б.,
Р.Я.П.
  25.11.2019 13:30
340 Гражданско дело No 10164/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 13:45
341 Гражданско дело No 957/2019, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ С.Х.Т.   25.11.2019 14:00
342 Гражданско дело No 2297/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.А.М.   25.11.2019 14:00
343 Гражданско дело No 3821/2019, 41 състав Павлов иск СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ Д.И.В.,
М.И.Н.
  25.11.2019 14:00
344 Гражданско дело No 9871/2019, 51 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 14:00
345 Гражданско дело No 11879/2019, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ГАЛЛЕРИ 2013 ООД ГАЛЛЕРИ 2015 ЕООД,
ЕГЕО-3 ООД
  25.11.2019 14:00
346 Гражданско дело No 14078/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Ж.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 14:00
347 Гражданско дело No 4090/2019, 51 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Р.Б. НАВИГАТОР 2017 ЕООД   25.11.2019 14:10
348 Гражданско дело No 7240/2017, 34 състав Делба Г.П.Т. Т.П.Я.   25.11.2019 14:30
349 Гражданско дело No 12091/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД Р.К.А.Х.   25.11.2019 14:30
350 Гражданско дело No 2374/2019, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Г.П.А.   25.11.2019 14:30
351 Гражданско дело No 8756/2019, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.М.КОМЕРС ЕООД ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   25.11.2019 14:30
352 Гражданско дело No 8759/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.Д.А.,
Д.П.Д.
  25.11.2019 14:30
353 Гражданско дело No 1706/2019, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД В.Х.Ж.   25.11.2019 14:45
354 Гражданско дело No 2474/2015, 34 състав Делба Т.П.М.,
Л.М.Т.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
М.Б.Т.Б.,
П.С.М.,
А.М.М.,
Л.И.К.,
М.Б.М.,
А.Б.М.
В.С.И.,
М.В.Я.,
Р.В.Л.,
Т.Д.М.,
И.М.К.
  25.11.2019 15:00
355 Гражданско дело No 6713/2019, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Р.М. Е.Р.М.   25.11.2019 15:00
356 Гражданско дело No 7472/2019, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.М.К. С.В.Б.   25.11.2019 15:00
357 Гражданско дело No 10782/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 15:00
358 Гражданско дело No 11417/2019, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.11.2019 15:00
359 Гражданско дело No 8713/2018, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Ф.С. П.А.П.   25.11.2019 15:30
360 Гражданско дело No 8161/2019, 51 състав Делба ДЕКАЗ ООД,
Н.П.М.
В.Т.С.   25.11.2019 15:30
361 Гражданско дело No 8343/2019, 9 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права К.Г.Ц. Б.Х.С.   25.11.2019 15:30
362 Гражданско дело No 8331/2019, 51 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Н.В. Д.М.Н.   25.11.2019 16:00
363 Гражданско дело No 9468/2019, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.С.К. З.Д.П.   25.11.2019 16:00
364 Гражданско дело No 10343/2019, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.П.Т. П.С.Т.   25.11.2019 16:00
365 Гражданско дело No 16129/2019, 51 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.С.Х. О.Р.С.   25.11.2019 16:30
366 Гражданско дело No 12753/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.В.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 9:00
367 Гражданско дело No 12760/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 9:00
368 Гражданско дело No 13559/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 9:00
369 Гражданско дело No 17124/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     26.11.2019 9:00
370 Гражданско дело No 5858/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.Д.   26.11.2019 9:30
371 Гражданско дело No 9731/2019, 26 състав Делба И.Т.И. Ж.Т.И.   26.11.2019 9:30
372 Гражданско дело No 13902/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Г.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 9:30
373 Гражданско дело No 18082/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.Д.,
Х.Я.Д.
    26.11.2019 9:45
374 Гражданско дело No 15511/2018, 26 състав Делба В.Г.М. Ч.Г.С.   26.11.2019 10:00
375 Гражданско дело No 17328/2018, 49 състав Делба В.Д.Д.,
Д.А.А.
С.С.Г.   26.11.2019 10:00
376 Гражданско дело No 3370/2019, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.2.П.С. ЕТ ХЕПС АГРО ЕООД   26.11.2019 10:00
377 Гражданско дело No 7058/2019, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Л.М.Е. ЛАНДА ГЛОБАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД   26.11.2019 10:00
378 Гражданско дело No 14701/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД И.И.И.   26.11.2019 10:30
379 Гражданско дело No 3464/2019, 49 състав Иск за установяване на трудов стаж Е.М.И. ТП НА НОИ-ТЪРГОВИЩЕ,
БЕНЕСТ ООД
  26.11.2019 10:30
380 Гражданско дело No 5856/2019, 26 състав Искове по КЗ С.С.А. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   26.11.2019 10:30
381 Гражданско дело No 10483/2019, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Н.Ф. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   26.11.2019 10:30
382 Гражданско дело No 11875/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 10:30
383 Гражданско дело No 6522/2019, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 11:00
384 Гражданско дело No 9482/2019, 26 състав Искове по КЗ Б.П.Г.,
Т.П.М.
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   26.11.2019 11:00
385 Гражданско дело No 11198/2019, 49 състав Искове за трудово възнаграждение Б.Т.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   26.11.2019 11:00
386 Гражданско дело No 11833/2019, 49 състав Искове за трудово възнаграждение Г.Г.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   26.11.2019 11:00
387 Гражданско дело No 5629/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К.К. К.К.К.   26.11.2019 11:30
388 Гражданско дело No 11298/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Р.Г. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД   26.11.2019 11:30
389 Гражданско дело No 13147/2019, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Т.Н. А.М.Н.   26.11.2019 11:30
390 Гражданско дело No 14179/2019, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Т.С. И.К.П.   26.11.2019 11:30
391 Гражданско дело No 2176/2018, 35 състав Делба П.Д.М.,
Р.К.П.,
ВАРЕКС КОНСУЛТ ЕООД
С.Н.П.,
А.С.С.,
Б.П.Н.,
С.Б.Н.,
М.Я.Ч.,
Е.Г.С.,
Б.Г.Ч.,
С.Й.Г.,
Л.Р.А.,
А.Р.Д.,
А.Д.Д.,
Р.Е.Д.,
Д.К.Д.,
Т.К.Ч.,
Д.В.Д.,
М.Х.Б.,
Р.Х.Д.
  26.11.2019 13:30
392 Гражданско дело No 9464/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ З.Л.Л.   26.11.2019 13:30
393 Гражданско дело No 9668/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Г.Ц.,
Г.Н.Ц.
    26.11.2019 13:30
394 Гражданско дело No 9738/2019, 31 състав Искове по КЗ И ЕЙЧ ЕН ФИНАНС ЕООД НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ   26.11.2019 13:30
395 Гражданско дело No 11805/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.П.Г.   26.11.2019 13:30
396 Гражданско дело No 11870/2019, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.А.А.     26.11.2019 13:30
397 Гражданско дело No 14655/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.К.,
Е.И.К.К.
    26.11.2019 13:30
398 Гражданско дело No 16411/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Д. С.Д.И.   26.11.2019 13:30
399 Гражданско дело No 16957/2018, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.М.И.,
И.И.И.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   26.11.2019 14:00
400 Гражданско дело No 8651/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Т.А.   26.11.2019 14:00
401 Гражданско дело No 9256/2019, 31 състав Искове по КЗ А.П.П. ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   26.11.2019 14:00
402 Гражданско дело No 9461/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Н.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 14:00
403 Гражданско дело No 9966/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Д.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 14:00
404 Гражданско дело No 17845/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.М.А.,
К.В.Ц.
    26.11.2019 14:00
405 Гражданско дело No 12055/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Т.И.   26.11.2019 14:30
406 Гражданско дело No 15465/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Р.А.П.   26.11.2019 14:30
407 Гражданско дело No 9076/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.11.2019 14:30
408 Гражданско дело No 10509/2019, 31 състав Искове по КЗ М.П. ЗК УНИКА ЖИВОТ АД   26.11.2019 14:30
409 Гражданско дело No 13822/2019, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.К.Я. Г.Г.Г.   26.11.2019 14:30
410 Гражданско дело No 5646/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака К.А.Н. М.Ф.Н.   26.11.2019 15:00
411 Гражданско дело No 7792/2019, 31 състав Делба М.А.Б. Н.Х.Я.,
Х.В.Х.
  26.11.2019 15:00
412 Гражданско дело No 17423/2019, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Д.В.К. Д.К.К.   26.11.2019 15:00
413 Гражданско дело No 13228/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака О.И.Ж. Р.С.   26.11.2019 16:00
414 Гражданско дело No 17545/2019, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.В.Х. А.П.А.   26.11.2019 16:00
415 Гражданско дело No 18475/2019, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Р.,
В.Ц.Р.
    26.11.2019 16:00
416 Гражданско дело No 13194/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.И.Б. И.С.И.   26.11.2019 16:15
417 Гражданско дело No 6961/2019, 35 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.Д.Д. ТРИМПЕКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД   26.11.2019 16:30
418 Гражданско дело No 16120/2019, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Е.С. Р.Р.С.   26.11.2019 16:30
419 Гражданско дело No 17861/2019, 47 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2019 10:00
420 Гражданско дело No 17862/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2019 10:00
421 Гражданско дело No 17863/2019, 42 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2019 10:00
422 Гражданско дело No 17864/2019, 33 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2019 10:00
423 Гражданско дело No 17865/2019, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2019 10:00
424 Гражданско дело No 17866/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.11.2019 10:00
425 Гражданско дело No 9730/2019, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.С.С. Д.Р.Я.   27.11.2019 13:00
426 ЧГД No 14681/2019, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     27.11.2019 13:00
427 Гражданско дело No 14990/2019, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Я.Г.Я. ТЕРЕМ-КРЗ-ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ ЕООД   27.11.2019 13:00
428 Гражданско дело No 16233/2019, 25 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.М.М.     27.11.2019 13:00
429 Гражданско дело No 1032/2019, 25 състав Делба М.Д.М. З.Д.М.,
ОБЩИНА ВАРНА
  27.11.2019 13:30
430 Гражданско дело No 5845/2019, 25 състав Делба А.М.Д. Т.М.Т.,
Б.М.М.,
М.Й.Б.,
Т.И.И.,
Н.И.М.,
М.И.М.,
М.Г.Й.,
Д.Г.Й.
  27.11.2019 13:30
431 Гражданско дело No 6975/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.К. АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД   27.11.2019 13:30
432 Гражданско дело No 7874/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.И.М.   27.11.2019 13:30
433 Гражданско дело No 4853/2019, 20 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.В.П. БУЛЕМ ЛОГИСТИК ООД   27.11.2019 14:00
434 Гражданско дело No 7393/2019, 25 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Н.Н. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ СТОЯНОВ"-ГР. ВАРНА   27.11.2019 14:00
435 Гражданско дело No 8178/2019, 25 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Х.С.П. ЛЪКИ 2006 ООД   27.11.2019 14:00
436 Гражданско дело No 9985/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.11.2019 14:00
437 Гражданско дело No 7661/2019, 25 състав Искове по КЗ Н.И.И. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   27.11.2019 14:30
438 Гражданско дело No 7676/2019, 25 състав Искове по КЗ И.П.А. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   27.11.2019 14:30
439 Гражданско дело No 2465/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА А.А.А.   27.11.2019 15:00
440 Гражданско дело No 8600/2019, 25 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Н.И. ОБЩИНА ВАРНА   27.11.2019 15:00
441 Гражданско дело No 8078/2019, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Х.М. ОБЩИНА ВАРНА   27.11.2019 15:30
442 Гражданско дело No 14615/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.Ж.Ж.,
П.Г.Т.
Г.Г.Т.   28.11.2019 9:00
443 Гражданско дело No 7040/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.В.,
Т.В.Т.,
И.В.Т.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 9:30
444 Гражданско дело No 9735/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.В.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 9:30
445 Гражданско дело No 10495/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.И.Ч. АГРОПРЕСТИЖ ЕООД   28.11.2019 9:30
446 Гражданско дело No 15569/2019, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Ж.К. К.П.К.   28.11.2019 9:40
447 Гражданско дело No 17508/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.Х.,
А.Х.Х.
    28.11.2019 9:40
448 Гражданско дело No 9251/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.П.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 9:50
449 Гражданско дело No 16675/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.С.   28.11.2019 10:00
450 Гражданско дело No 17371/2018, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Н.И. СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД   28.11.2019 10:00
451 Гражданско дело No 7870/2019, 8 състав Искове по КЗ Й.К.А. ЗАД АРМЕЕЦ АД   28.11.2019 10:00
452 Гражданско дело No 9728/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Г.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 10:00
453 Гражданско дело No 10146/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 10:10
454 Гражданско дело No 16450/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.Н.Н.   28.11.2019 10:20
455 Гражданско дело No 9312/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 10:20
456 Гражданско дело No 14281/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД В.О.Р.   28.11.2019 10:30
457 Гражданско дело No 17793/2018, 8 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.С.В. С.С.В.,
Д.Г.Г.,
И.К.С.,
Г.К.С.
  28.11.2019 10:30
458 Гражданско дело No 9984/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.А.У. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 10:30
459 Гражданско дело No 10711/2019, 8 състав Искове по КЗ С.К.М. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   28.11.2019 10:30
460 Гражданско дело No 10705/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 10:40
461 Гражданско дело No 7316/2019, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОРИНА-ЕКСПОРТ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 10:50
462 Гражданско дело No 15570/2018, 8 състав Делба Л.М.И. П.В.Д.Ч.,
П.Т.Д.,
Д.Р.Ч.
  28.11.2019 11:00
463 Гражданско дело No 16356/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.Н.     28.11.2019 11:00
464 Гражданско дело No 3748/2019, 8 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен И.С.И.,
Г.Т.И.
Л.К.Л.   28.11.2019 11:00
465 Гражданско дело No 7308/2019, 40 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.К.Г. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   28.11.2019 11:10
466 Гражданско дело No 5604/2019, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ВАРНА Д.К.Р.,
И.Д.Р.
  28.11.2019 11:20
467 Гражданско дело No 3750/2019, 8 състав Делба С.Г.Н.,
Б.В.Н.,
В.В.Н.,
И.В.Н.
Л.М.К.,
Л.Б.К.,
Р.С.Т.,
С.Т.И.
  28.11.2019 11:30
468 Гражданско дело No 14958/2019, 40 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.К.К. ОБЩИНА ВАРНА   28.11.2019 11:30
469 Гражданско дело No 13089/2019, 40 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.11.2019 11:40
470 Гражданско дело No 4994/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Ж.Н. Н.В.Н.   29.11.2019 9:00
471 Гражданско дело No 9460/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:00
472 Гражданско дело No 9584/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:00
473 Гражданско дело No 10596/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕТ М.Г.Е. ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   29.11.2019 9:00
474 Гражданско дело No 10621/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.П.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:00
475 Гражданско дело No 13076/2019, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.И.А.     29.11.2019 9:00
476 Гражданско дело No 13452/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Л.Й.,
С.К.Й.
    29.11.2019 9:00
477 Гражданско дело No 15560/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Г.Т.,
Т.В.В.
    29.11.2019 9:00
478 Гражданско дело No 13261/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Т.Д.Л.   29.11.2019 9:30
479 Гражданско дело No 1469/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Ц.Д.П.   29.11.2019 9:30
480 Гражданско дело No 10592/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.Ц.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:30
481 Гражданско дело No 10660/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Б.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:30
482 Гражданско дело No 11194/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Т.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:30
483 Гражданско дело No 12023/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Т.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 9:30
484 Гражданско дело No 14718/2019, 21 състав Искове по КЗ Д.М.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   29.11.2019 9:30
485 Гражданско дело No 16504/2019, 12 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.Н.В. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА   29.11.2019 9:30
486 Гражданско дело No 12532/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Н.Н.   29.11.2019 10:00
487 Гражданско дело No 180/2019, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Ц.М. С.П.И.   29.11.2019 10:00
488 Гражданско дело No 5780/2019, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.В.К. В.П.А.   29.11.2019 10:00
489 Гражданско дело No 6429/2019, 21 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.А.И. НОВА ТРАНСПОРТ ООД   29.11.2019 10:00
490 Гражданско дело No 11478/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   29.11.2019 10:00
491 Гражданско дело No 14462/2019, 47 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.А.Ч.     29.11.2019 10:00
492 Гражданско дело No 14608/2019, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.И.И. М.М.И.   29.11.2019 10:00
493 Гражданско дело No 10008/2018, 21 състав Делба А.Т.А. С.П.А.   29.11.2019 10:30
494 Гражданско дело No 3365/2019, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД С.П.Б.   29.11.2019 10:30
495 Гражданско дело No 10494/2019, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.Т.А. Г.С.Г.   29.11.2019 10:30
496 Гражданско дело No 10510/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака П.Д.Д. Н.Т.Д.   29.11.2019 10:30
497 Гражданско дело No 15302/2015, 21 състав Делба Е.И.С. А.И.К.   29.11.2019 11:00
498 Гражданско дело No 14013/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Л.Н.Б.   29.11.2019 11:00
499 Гражданско дело No 7214/2019, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.С. ОБЩИНА ВАРНА   29.11.2019 11:00
500 Гражданско дело No 12431/2019, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.М.Х.,
ХРИСТОВА ЕСТЕЙТ ЕООД
ИДУАКОМ ООД   29.11.2019 11:45
501 Гражданско дело No 11946/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.Д.В.   29.11.2019 13:30
502 Гражданско дело No 5595/2019, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.М.Д.,
В.К.П.
К.В.П.   29.11.2019 13:30
503 Гражданско дело No 10140/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.А.С.   29.11.2019 13:30
504 Гражданско дело No 12490/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.Т.К.,
С.С.Ч.
  29.11.2019 13:30
505 Гражданско дело No 18109/2019, 39 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.М.Д. Г.А.Г.   29.11.2019 13:30
506 Гражданско дело No 18326/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.О.Н.,
В.Д.Н.
    29.11.2019 13:30
507 Гражданско дело No 10989/2016, 42 състав Делба О.М.А.,
И.А.А.,
А.А.А.
В.В.Т.   29.11.2019 14:00
508 Гражданско дело No 5917/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.Г.Ц. С.Н.С.   29.11.2019 14:00
509 Гражданско дело No 8084/2019, 31 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   29.11.2019 14:00
510 ЧГД No 18477/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     29.11.2019 14:00
511 Гражданско дело No 3295/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Р.Р.   29.11.2019 14:30
512 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   29.11.2019 14:30
513 Гражданско дело No 4615/2019, 42 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.М.М. П.Т.Д.   29.11.2019 14:30
514 Гражданско дело No 3932/2019, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.Е.Г.,
К.К.И.,
И.К.И.
В.Г.С.,
Н.И.Г.
  29.11.2019 15:00
515 Гражданско дело No 17794/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     2.12.2019 9:00
516 Гражданско дело No 1979/2019, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.А.К. Д.И.Д.   2.12.2019 9:05
517 Гражданско дело No 292/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Х.Р.   2.12.2019 9:10
518 Гражданско дело No 9659/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.12.2019 9:10
519 Гражданско дело No 5417/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.К.С.   2.12.2019 9:20
520 Гражданско дело No 9410/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Е.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.12.2019 9:20
521 Гражданско дело No 10493/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.12.2019 9:30
522 Гражданско дело No 12410/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Д.П.   2.12.2019 9:40
523 Гражданско дело No 3249/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.Д.Й. Д.-С.С. ЕТ   2.12.2019 9:40
524 Гражданско дело No 10485/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Ж.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.12.2019 9:40
525 Гражданско дело No 13681/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.С.Г.   2.12.2019 9:50
526 Гражданско дело No 10515/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.А.Н.   2.12.2019 9:50
527 Гражданско дело No 10772/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.П.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.12.2019 9:50
528 Гражданско дело No 10146/2015, 20 състав Делба Г.Р.П.,
И.Г.П.,
Р.Г.П.,
Д.С.Н.
М.Т.С.,
С.К.С.,
Т.К.С.,
Ж.П.Л.
  2.12.2019 10:00
529 Гражданско дело No 18113/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Д.Ж.М.   2.12.2019 10:00
530 Гражданско дело No 6360/2019, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.Д. Д.А.К.   2.12.2019 10:00
531 Гражданско дело No 9260/2019, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.М.С.   2.12.2019 10:00
532 Гражданско дело No 5817/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.Н.П.,
Н.С.П.,
А.С.П.
М.Д.Т.   2.12.2019 10:30
533 Гражданско дело No 4853/2019, 20 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ П.В.П. БУЛЕМ ЛОГИСТИК ООД   2.12.2019 10:45
534 Гражданско дело No 2231/2019, 20 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.С.А. ОБЩИНА ВАРНА   2.12.2019 11:00
535 Гражданско дело No 13877/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.М.М. М.Х.М.   3.12.2019 10:00
536 Гражданско дело No 14892/2019, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Ц.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.12.2019 10:30
537 Гражданско дело No 14719/2019, 17 състав Искове по КЗ А.М.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   3.12.2019 11:00
538 ЧГД No 15285/2019, 17 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     3.12.2019 11:00
539 Гражданско дело No 9860/2019, 24 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.Т.Т.,
Т.В.Т.,
К.К.Д.Т.
УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД,
А.Б.Д.
  3.12.2019 13:30
540 Гражданско дело No 16656/2019, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Ж.Т. Т.Т.Т.   3.12.2019 15:30
541 Гражданско дело No 3914/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.Е.П.   4.12.2019 9:00
542 Гражданско дело No 15379/2019, 19 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Б.,
Г.Д.Б.
    4.12.2019 9:00
543 Гражданско дело No 6964/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Б.А.А.   4.12.2019 9:30
544 Гражданско дело No 11889/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 9:30
545 Гражданско дело No 17744/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.С.С.,
А.Ж.Ж.
Ж.Д.Ж.   4.12.2019 9:30
546 Гражданско дело No 3597/2019, 19 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Н.Л. К.И.Л.   4.12.2019 10:00
547 Гражданско дело No 6524/2019, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФЛАШ ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД   4.12.2019 10:00
548 Гражданско дело No 10256/2019, 19 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА В.К.И. ОБЩИНА АКСАКОВО   4.12.2019 10:00
549 Гражданско дело No 6701/2019, 19 състав Искове по КЗ И.Н.Н. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   4.12.2019 10:30
550 Гражданско дело No 19251/2018, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Д.Н. А.Д.К.,
ДСП ВАРНА
  4.12.2019 11:00
551 Гражданско дело No 2373/2019, 19 състав Делба М.М.М. Н.М.Т.,
Я.Н.Я.
  4.12.2019 11:00
552 Гражданско дело No 4631/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ПЪТСТРОЙ ЕООД   4.12.2019 13:00
553 Гражданско дело No 6261/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
554 Гражданско дело No 6743/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.П.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
555 Гражданско дело No 7141/2019, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ч.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
556 Гражданско дело No 7229/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Е.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
557 Гражданско дело No 7491/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Ф.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
558 Гражданско дело No 7652/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
559 Гражданско дело No 12864/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.М.Г.,
Д.В.Г.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
560 Гражданско дело No 13564/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:00
561 Гражданско дело No 9001/2019, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Р.Й. Р.М.Й.   4.12.2019 13:15
562 Гражданско дело No 3918/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.И.В.   4.12.2019 13:30
563 Гражданско дело No 4099/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Д.Д.   4.12.2019 13:30
564 Гражданско дело No 11974/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:30
565 Гражданско дело No 12066/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Х.Г.,
Д.С.Г.,
Н.Г.Х.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:30
566 Гражданско дело No 12658/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПЕТРОВА 103 ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД   4.12.2019 13:30
567 Гражданско дело No 12875/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Н.С.,
С.З.П.
    4.12.2019 13:30
568 Гражданско дело No 13318/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:30
569 Гражданско дело No 14190/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 13:30
570 Гражданско дело No 14493/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.П.,
И.Н.Н.
    4.12.2019 13:30
571 Гражданско дело No 6871/2018, 25 състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство Д.С.Т. Б.М.П.   4.12.2019 14:00
572 Гражданско дело No 2361/2019, 16 състав Искове по КЗ ПИРИН 98 ЕООД ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   4.12.2019 14:00
573 Гражданско дело No 8402/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.М.С. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД   4.12.2019 14:00
574 Гражданско дело No 9476/2019, 20 състав Искове по КЗ ЗД БУЛ ИНС АД В.Р.П.   4.12.2019 14:00
575 Гражданско дело No 11798/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Н.К. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ   4.12.2019 14:00
576 Гражданско дело No 13206/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.М.Н. Х.М.Н.   4.12.2019 14:00
577 Гражданско дело No 13631/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 14:00
578 ЧГД No 13842/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     4.12.2019 14:00
579 Гражданско дело No 15169/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Д.В.   4.12.2019 14:30
580 Гражданско дело No 2794/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.А.П. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД   4.12.2019 14:30
581 Гражданско дело No 4085/2019, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Н.Н.,
Д.Н.В.,
И.Е.Н.,
П.К.М.
EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   4.12.2019 14:30
582 Гражданско дело No 6209/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СЕМИЗ ООД ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД-КЛОН ВАРНА   4.12.2019 14:30
583 Гражданско дело No 8766/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Ф.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 14:30
584 Гражданско дело No 9234/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 14:30
585 Гражданско дело No 9315/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   4.12.2019 14:30
586 Гражданско дело No 558/2018, 46 състав Делба И.А.К. Р.С.К.,
И.Й.К.
  4.12.2019 15:00
587 Гражданско дело No 6197/2019, 16 състав Искове по КЗ Р.С.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   4.12.2019 15:00
588 Гражданско дело No 9326/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.С.И.   4.12.2019 15:00
589 Гражданско дело No 2754/2019, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СЕМПЕ 2 ЕООД А.-9.-П.К.-Р.Ц. ЕТ   4.12.2019 15:30
590 Гражданско дело No 4996/2019, 16 състав Искове по ЗОДОВ Л.Н.Т. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   4.12.2019 16:00
591 Гражданско дело No 10774/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака К.С.С. Н.А.М.   4.12.2019 16:00
592 Гражданско дело No 4046/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Т.А. Д.Н.Г.,
Д.И.Ж.
  4.12.2019 16:30
593 Гражданско дело No 10839/2019, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Т.И. С.Ж.С.   4.12.2019 16:30
594 Гражданско дело No 16532/2019, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.М.К. С.К.Й.   4.12.2019 16:30
595 Гражданско дело No 11012/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Ц.Ц. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   5.12.2019 9:30
596 Гражданско дело No 13071/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.С.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.12.2019 9:30
597 Гражданско дело No 13192/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Н.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.12.2019 9:30
598 Гражданско дело No 14368/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.И.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.12.2019 9:30
599 Гражданско дело No 16556/2014, 8 състав Делба В.В.И. Ж.И.Я.   5.12.2019 10:00
600 Гражданско дело No 5125/2018, 8 състав Делба Д.М.М. В.П.К.   5.12.2019 10:00
601 Гражданско дело No 18488/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК ЕАД Р.В.К.   5.12.2019 10:30
602 Гражданско дело No 8066/2019, 8 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А-РЕНТ ЕООД И.С.Е.   5.12.2019 10:30
603 Гражданско дело No 10060/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ СТУДИЕН ХОТЕЛ СИЛВЪР БИЙЧ КОРПУС А Д.А.К.,
И.Б.К.
  5.12.2019 11:00
604 Гражданско дело No 5762/2019, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ ВАРНА-П ЕООД ПУЛСАР-ЯНАКИЕВ ООД   5.12.2019 11:30
605 Гражданско дело No 18371/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.Г.Д.,
И.С.Х.
С.Х.Д.   5.12.2019 13:00
606 Гражданско дело No 3024/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.К.Ч. Д.Г.Ч.   5.12.2019 13:30
607 Гражданско дело No 13329/2019, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Г.М.,
И.В.В.
В.И.В.   5.12.2019 15:00
608 Гражданско дело No 18293/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ж.Ш.Т.     5.12.2019 15:00
609 Гражданско дело No 18502/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     5.12.2019 15:00
610 Гражданско дело No 7038/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ЖК МЛАДОСТ БЛ.127 ВХ. 7 К.М.Г.   6.12.2019 9:00
611 Гражданско дело No 9221/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.12.2019 9:30
612 Гражданско дело No 9667/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.12.2019 9:30
613 Гражданско дело No 4634/2019, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.С.Г. АРМАДА 2010 ЕООД   6.12.2019 10:00
614 Гражданско дело No 6527/2019, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Я.Д.Л. ОБЩИНА ВАРНА   6.12.2019 10:00
615 Гражданско дело No 6720/2019, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.О.Н. Р.М.Т.   6.12.2019 10:00
616 Гражданско дело No 12994/2019, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.В.А. Р.Г.К.   6.12.2019 10:00
617 Гражданско дело No 9974/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.К.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.12.2019 10:30
618 Гражданско дело No 10708/2019, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.К.К. К.Р.К.   6.12.2019 10:30
619 Гражданско дело No 9477/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   6.12.2019 11:00
620 Гражданско дело No 9577/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.12.2019 11:00
621 Гражданско дело No 10709/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Л.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   6.12.2019 11:30
622 ЧГД No 15071/2019, 43 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Н.К.Д.,
Д.Г.С.,
Н.К.Д.
К.И.Д.   6.12.2019 11:30
623 Гражданско дело No 17336/2018, 42 състав Искове по КЗ Ж.С.Н. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   6.12.2019 13:30
624 Гражданско дело No 5365/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   6.12.2019 14:00
625 Гражданско дело No 8934/2019, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Е.В.Д. РЕШЕНИЕ НА ОС НА ЕС ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ БЛ.29, ВХ.А   6.12.2019 14:00
626 Гражданско дело No 16003/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение К.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   6.12.2019 14:00
627 Гражданско дело No 16018/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение Б.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   6.12.2019 14:00
628 Гражданско дело No 16023/2019, 31 състав Искове за трудово възнаграждение А.Х.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   6.12.2019 14:00
629 Гражданско дело No 5731/2019, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.К.Я.,
К.Л.К.,
Я.Г.К.,
Я.Т.К.,
Р.Т.К.,
Д.А.П.,
Д.К.А.,
К.К.И.,
В.К.А.
РОНЕВА ООД   6.12.2019 14:30
630 Гражданско дело No 15332/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АТЛАНТ ООД ПАЗАРИ ЕАД   6.12.2019 15:00
631 Гражданско дело No 4852/2019, 42 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Г.Д. ХОСПИС ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА ЕООД   6.12.2019 15:00
632 Гражданско дело No 7653/2019, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Т.И.,
М.М.Д.
Т.М.Д.,
Н.Т.Д.
  6.12.2019 15:00
633 Гражданско дело No 19301/2018, 42 състав Делба С.М.М. З.И.П.,
Я.З.П.
  6.12.2019 15:30
634 Гражданско дело No 2033/2019, 7 състав Искове за недействителност на правни сделки ЕКО ЕНЕРДЖИ МОГИЛИНО ЕООД И.А.Р.,
Д.А.Д.,
А.А.Р.,
Л.А.Д.,
П.Н.М.,
Д.Н.Д.,
Д.Д.С.
  9.12.2019 8:45
635 Гражданско дело No 16855/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.С.П.   9.12.2019 9:00
636 Гражданско дело No 10166/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.К.К.   9.12.2019 9:00
637 Гражданско дело No 14640/2019, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.12.2019 9:00
638 Гражданско дело No 15580/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.12.2019 9:00
639 Гражданско дело No 17232/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Н.С.,
М.Н.С.,
Н.М.С.
Н.И.П.   9.12.2019 9:30
640 Гражданско дело No 13885/2019, 7 състав Искове за трудово възнаграждение Т.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   9.12.2019 9:30
641 Гражданско дело No 17301/2019, 7 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.Д.П.     9.12.2019 9:30
642 Гражданско дело No 10634/2018, 7 състав Искове по КЗ СЧАСТЛИВИЙ ДОМ 2011 БГ,
Д.А.К.,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
КАРДИФ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД,
КАРДИФ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
  9.12.2019 10:00
643 Гражданско дело No 6515/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР.БЯЛА К-С ГАЛЕРИЯ-3 777 ООД   9.12.2019 10:30
644 Гражданско дело No 1231/2019, 7 състав Облигационни искове между съсобственици С.И.С. Р.Н.Ч.   9.12.2019 10:45
645 Гражданско дело No 11803/2019, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.К.Т.,
Д.Н.Т.
Д.П.Т.   9.12.2019 11:00
646 Гражданско дело No 7665/2019, 7 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Ц.Б. Д.С.Г.   9.12.2019 11:30
647 Гражданско дело No 16346/2019, 51 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Р.Б. Х.В.Я.   9.12.2019 12:00
648 Гражданско дело No 12179/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Ж.Д.   9.12.2019 13:00
649 Гражданско дело No 1277/2019, 51 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ж.Й.Ж. ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД   9.12.2019 13:00
650 Гражданско дело No 16675/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Д.Н.,
Д.А.А.
    9.12.2019 13:00
651 Гражданско дело No 17409/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.П.П.,
М.М.П.
    9.12.2019 13:00
652 Гражданско дело No 6775/2018, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки З.К.Б.,
КОРОНА РЕЗИДЪНС-А17 ЕООД,
СПМК 07 ЕООД,
КОРОНА РЕЗИДЪНС-А21 ЕООД
БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.12.2019 13:15
653 Гражданско дело No 14647/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.С.,
С.К.С.
    9.12.2019 13:20
654 Гражданско дело No 14959/2019, 51 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ф.М.С.     9.12.2019 13:30
655 Гражданско дело No 5913/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки КОРОНА РЕЗИДЪНС-А17 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.12.2019 13:45
656 Гражданско дело No 12850/2019, 51 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.Р.     9.12.2019 13:45
657 Гражданско дело No 442/2019, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.Г.К. А.М.А.,
С.З.Е.
  9.12.2019 14:00
658 Гражданско дело No 2592/2019, 9 състав Искове по ЗОДОВ М.Б.И. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   9.12.2019 14:00
659 Гражданско дело No 5914/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки СПМК 07 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.12.2019 14:15
660 Гражданско дело No 13723/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЛОНГА ЕООД АРСЛАН 2008 ООД,
Х.К.
  9.12.2019 14:30
661 Гражданско дело No 13087/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.12.2019 14:30
662 Гражданско дело No 5915/2019, 41 състав Искове за недействителност на правни сделки КОРОНА РЕЗИДЪНС-А21 ЕООД БИЛДИНГ МАСТЪРС ЕООД   9.12.2019 14:45
663 Гражданско дело No 9979/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.И.М.,
Х.И.М.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.12.2019 14:45
664 Гражданско дело No 19192/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Й.С.   9.12.2019 14:50
665 Гражданско дело No 13400/2018, 51 състав Искове за недействителност на правни сделки А.А.М. Я.И.Г.,
Ж.И.Г.
  9.12.2019 15:00
666 Гражданско дело No 410/2019, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Ж.Т. В.П.П.   9.12.2019 15:00
667 Гражданско дело No 11881/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Г.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.12.2019 15:00
668 Гражданско дело No 12068/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.12.2019 15:10
669 Гражданско дело No 10999/2019, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.А. Б.Б.Т.   9.12.2019 15:30
670 Гражданско дело No 15011/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.12.2019 15:30
671 Гражданско дело No 15292/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.12.2019 15:30
672 Гражданско дело No 4093/2019, 51 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Д. М.Д.Ф.   9.12.2019 16:00
673 Гражданско дело No 9163/2019, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Х.Ч.,
В.Л.Ч.
И.И.К.,
Т.Д.К.
  9.12.2019 16:00
674 Гражданско дело No 12300/2019, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.12.2019 16:00
675 Гражданско дело No 11814/2019, 41 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Е.И. М.Н.Г.,
Й.Р.С.
  9.12.2019 16:30
676 Гражданско дело No 17808/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Т.Г.,
Н.Г.Г.,
Т.Г.Г.
Л.Н.Г.   10.12.2019 8:15
677 Гражданско дело No 7371/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Я.С.   10.12.2019 9:00
678 Гражданско дело No 9600/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.Х.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 9:00
679 Гражданско дело No 11133/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СЧЕТИНФО ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 9:00
680 Гражданско дело No 11826/2019, 26 състав Искове за трудово възнаграждение А.Н.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   10.12.2019 9:00
681 Гражданско дело No 18479/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВАРНА     10.12.2019 9:00
682 Гражданско дело No 18896/2018, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Д.Д. МАКРОАДВАНС АД   10.12.2019 9:30
683 Гражданско дело No 2289/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.А.П.   10.12.2019 9:30
684 Гражданско дело No 10788/2019, 26 състав Искове за трудово възнаграждение В.Л.В. СИРИУС СЕКЮРИТИ ЕООД   10.12.2019 9:30
685 Гражданско дело No 5309/2012, 26 състав Делба С.З.С. Д.К.Д.   10.12.2019 10:00
686 Гражданско дело No 1153/2019, 49 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - ВАРНА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   10.12.2019 10:00
687 Гражданско дело No 15559/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.В.Б.,
Н.С.С.
С.С.С.   10.12.2019 10:00
688 Гражданско дело No 18191/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.С.К.,
С.И.И.
И.Д.И.   10.12.2019 10:00
689 Гражданско дело No 2207/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД З.Д.Р.   10.12.2019 10:30
690 Гражданско дело No 4497/2019, 26 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Г.Р. С.А.Д.   10.12.2019 10:30
691 Гражданско дело No 5643/2019, 49 състав Искове по ЗОДОВ Ц.Р.Д. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА   10.12.2019 10:30
692 Гражданско дело No 10142/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.И.М.   10.12.2019 10:30
693 Гражданско дело No 11806/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД П.Л.П.   10.12.2019 10:30
694 Гражданско дело No 9322/2018, 49 състав Делба В.В.Б.,
Й.Б.Б.
А.А.М.,
Д.В.И.,
Х.М.М.
  10.12.2019 11:00
695 Гражданско дело No 18903/2018, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.И.К. Е.И.С.   10.12.2019 11:00
696 Гражданско дело No 5398/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.П.П.   10.12.2019 11:00
697 Гражданско дело No 5580/2019, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.М.Б.   10.12.2019 11:00
698 Гражданско дело No 15161/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.Ж.А.,
Т.А.А.
    10.12.2019 11:30
699 Гражданско дело No 15176/2019, 49 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Н.С.С. И.С.С.   10.12.2019 11:30
700 Гражданско дело No 13455/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.А. Г.Д.К.   10.12.2019 13:30
701 Гражданско дело No 2455/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.В.   10.12.2019 13:30
702 ЧГД No 5447/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.12.2019 13:30
703 Гражданско дело No 10220/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Н.Ш.М.   10.12.2019 13:30
704 Гражданско дело No 14551/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Б.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 13:30
705 Гражданско дело No 14683/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Я.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 13:30
706 Гражданско дело No 1788/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.А.А.   10.12.2019 14:00
707 Гражданско дело No 6884/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Г.Б.   10.12.2019 14:00
708 Гражданско дело No 13442/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.М.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 14:00
709 Гражданско дело No 13445/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Й.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 14:00
710 Гражданско дело No 14193/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.П.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 14:00
711 Гражданско дело No 4262/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Л.В.Х.   10.12.2019 14:30
712 Гражданско дело No 6748/2019, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.К. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД
  10.12.2019 14:30
713 Гражданско дело No 14804/2019, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.А.А.     10.12.2019 14:30
714 Гражданско дело No 15168/2019, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.В.Н.И.     10.12.2019 14:30
715 Гражданско дело No 16775/2018, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.М.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.12.2019 15:00
716 Гражданско дело No 5668/2019, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение К.М.М.,
В.Я.П.
М.К.М.   10.12.2019 15:00
717 Гражданско дело No 6709/2019, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД И.П.И.   10.12.2019 15:00
718 Гражданско дело No 10595/2019, 14 състав Искове за трудово възнаграждение Т.П.Т. ИБО ТРАНС 2016 ЕООД   10.12.2019 15:00
719 Гражданско дело No 11213/2019, 14 състав Искове по КЗ Н.С.Т. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   10.12.2019 15:00
720 ЧГД No 14888/2019, 35 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.12.2019 15:00
721 Гражданско дело No 7379/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Н. С.П.Н.   10.12.2019 15:30
722 Гражданско дело No 9242/2019, 35 състав Искове за трудово възнаграждение К.И.Д. ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД   10.12.2019 15:30
723 Гражданско дело No 13077/2019, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕМ-ПАК ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   10.12.2019 15:30
724 ЧГД No 13833/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.12.2019 15:30
725 ЧГД No 17851/2019, 14 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. С.Я.П. Я.П.Я.   10.12.2019 15:30
726 Гражданско дело No 7007/2017, 35 състав Делба К.А.Б. Р.А.Б.   10.12.2019 16:00
727 Гражданско дело No 18076/2019, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.М.,
Г.П.М.
    10.12.2019 16:00
728 Гражданско дело No 6511/2019, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.А.Д. Д.К.Д.,
М.К.Д.,
К.А.Д.,
И.Б.Д.
  11.12.2019 8:30
729 Гражданско дело No 10902/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     11.12.2019 8:45
730 Гражданско дело No 16677/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА А.Я.С.   11.12.2019 8:45
731 Гражданско дело No 10600/2019, 48 състав Делба И.А.И. А.И.И.   11.12.2019 9:00
732 Гражданско дело No 11474/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 9:00
733 Гражданско дело No 12368/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 9:00
734 Гражданско дело No 5716/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД А ТУ ЗЕТ ТРАНСФЪРС ООД   11.12.2019 9:30
735 Гражданско дело No 9247/2019, 48 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Д.В.Д. Г.И.Г.   11.12.2019 9:30
736 Гражданско дело No 11830/2019, 48 състав Искове за трудово възнаграждение Я.Б.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   11.12.2019 9:30
737 Гражданско дело No 8701/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.П.С.   11.12.2019 10:00
738 Гражданско дело No 12033/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.В. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   11.12.2019 10:00
739 Гражданско дело No 12591/2019, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.И.Д. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   11.12.2019 10:00
740 Гражданско дело No 13507/2018, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Р.Д. К.А.К.   11.12.2019 10:30
741 Гражданско дело No 15566/2018, 48 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.И.К. В.С.И.,
И.В.И.
  11.12.2019 10:30
742 Гражданско дело No 4286/2019, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.Д. НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД   11.12.2019 10:30
743 Гражданско дело No 4038/2019, 48 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Д.С. М.К.Д.   11.12.2019 11:00
744 Гражданско дело No 9162/2019, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. О.Д.Г. М.Р.Р.   11.12.2019 11:15
745 Гражданско дело No 10085/2019, 16 състав Искове за трудово възнаграждение А.И.А. НИШИКЛИ ТРАВЕЛ ЕООД   11.12.2019 13:00
746 ЧГД No 12668/2019, 16 състав Други частни производства ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 718-СТАНИМИРА ДАНОВА С.В.М.   11.12.2019 13:00
747 Гражданско дело No 18398/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Н.К.,
О.Ж.К.
    11.12.2019 13:00
748 Гражданско дело No 9875/2019, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.С.     11.12.2019 13:30
749 Гражданско дело No 10650/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ю.Б.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 13:30
750 Гражданско дело No 10664/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.В.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 13:30
751 Гражданско дело No 10678/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.В.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 13:30
752 Гражданско дело No 12097/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Д.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 13:30
753 Гражданско дело No 13896/2019, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Т.Ю. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 13:30
754 Гражданско дело No 14898/2019, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Й.Д.С. М.М.Ф.Х.   11.12.2019 13:30
755 Гражданско дело No 15276/2019, 46 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К. Х.А.Й.   11.12.2019 13:30
756 Гражданско дело No 15943/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.Е.Х.,
В.А.Х.
    11.12.2019 13:30
757 Гражданско дело No 17106/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Б.Д.,
Р.М.Д.
    11.12.2019 13:30
758 Гражданско дело No 2288/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.И.Н. Н.К.   11.12.2019 14:00
759 Гражданско дело No 6021/2019, 25 състав Искове по КЗ ТАКСИ СЪРВИЗ-ВАРНА ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   11.12.2019 14:00
760 Гражданско дело No 7377/2019, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.И.К. ОБЩИНА ВАРНА   11.12.2019 14:00
761 Гражданско дело No 7794/2019, 46 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.К.Л.,
А.И.Я.
И.И.Я.   11.12.2019 14:00
762 Гражданско дело No 8653/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.А.Ф.   11.12.2019 14:00
763 Гражданско дело No 9990/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРИСТАН ООД ЛЪКИ ТУР БГ ООД   11.12.2019 14:00
764 Гражданско дело No 13064/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД В.С.П.   11.12.2019 14:00
765 ЧГД No 13832/2019, 16 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     11.12.2019 14:00
766 ЧГД No 18488/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     11.12.2019 14:00
767 Гражданско дело No 9689/2017, 25 състав Искове за недействителност на правни сделки А.Д.А.,
З.Ж.З.
С.Й.А.   11.12.2019 14:30
768 Гражданско дело No 10083/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 14:30
769 Гражданско дело No 10586/2019, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.П.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 14:30
770 Гражданско дело No 10661/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.П.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 14:30
771 Гражданско дело No 12074/2019, 46 състав Искове по КЗ С.В.Н. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   11.12.2019 14:30
772 Гражданско дело No 12496/2019, 25 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Г.Н.Г.,
Т.К.Т.
РЕШЕНИЕ НА ОСЗ-ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-ДОЛЕН ЧИФЛИК
  11.12.2019 14:30
773 Гражданско дело No 12756/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БУЛ-ЛАБ ООД АГРОС 98 ООД   11.12.2019 14:30
774 Гражданско дело No 13219/2019, 25 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.Т.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА   11.12.2019 14:30
775 Гражданско дело No 9661/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.С.П.,
С.Г.С.,
М.Г.П.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 15:00
776 Гражданско дело No 10067/2019, 25 състав Искове по ЗУЕС Я.К.Я.,
М.М.М.
Л.В.П.   11.12.2019 15:00
777 Гражданско дело No 11091/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.Д.Г.,
Д.В.Д.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 15:00
778 Гражданско дело No 11116/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Б.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.12.2019 15:00
779 Гражданско дело No 11730/2019, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 НОВО ФИНАНС ООД ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,
К.К.П.
  11.12.2019 15:00
780 Гражданско дело No 17991/2018, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение В.И.Л. И.Г.И.   11.12.2019 15:30
781 Гражданско дело No 2300/2019, 46 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Г.В.,
Р.Х.В.
ОБЩИНА АКСАКОВО   11.12.2019 15:30
782 Гражданско дело No 4541/2019, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Р.Х. С.К.Ц.   11.12.2019 15:30
783 Гражданско дело No 8201/2019, 46 състав Делба А.К.Я. М.К.В.,
А.Д.К.,
Д.М.К.,
А.М.К.,
А.З.А.,
Т.П.А.,
Х.К.Х.,
К.С.Х.
  11.12.2019 15:30
784 Гражданско дело No 8400/2019, 16 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   11.12.2019 15:30
785 Гражданско дело No 10336/2018, 16 състав Искове по КЗ Д.Е.Т.,
Е.В.В.
ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   11.12.2019 16:00
786 Гражданско дело No 6508/2019, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.А.Д. Я.В.Д.,
Д.Д.Д.,
В.Д.Д.
  11.12.2019 16:00
787 Гражданско дело No 620/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.А.К. Т.В.М.   12.12.2019 9:30
788 Гражданско дело No 5640/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.М.Н.   12.12.2019 9:30
789 Гражданско дело No 6513/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.С.Я.   12.12.2019 10:00
790 Гражданско дело No 18456/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Д.И.,
Д.А.С.
В.Й.Г.   12.12.2019 10:00
791 Гражданско дело No 12021/2019, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.К.Л. К.А.Н.,
Д.А.Н.
  12.12.2019 11:00
792 Гражданско дело No 12608/2019, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.И.Г. М.Х.М.   12.12.2019 11:00
793 Гражданско дело No 7314/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВРО-АЗИЯ ЕООД НИТИ ИНВЕСТ ООД   12.12.2019 11:30
794 Гражданско дело No 7369/2019, 8 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство В.И.С. З.И.Г.   12.12.2019 11:30
795 Гражданско дело No 10603/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Ф.В.А. С.М.А.   12.12.2019 13:00
796 Гражданско дело No 19150/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Б.С.Б.   12.12.2019 13:30
797 Гражданско дело No 6094/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.М.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.12.2019 13:30
798 Гражданско дело No 9094/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.И.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.12.2019 13:30
799 Гражданско дело No 16131/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие О.А.Н.,
А.И.А.
    12.12.2019 13:30
800 Гражданско дело No 16975/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.Ц.,
Б.Б.Ц.
    12.12.2019 13:30
801 Гражданско дело No 10355/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БИ АР МЕНИДЖМЪНТ ООД СЕЗОНИ ВИП ЕООД   12.12.2019 13:40
802 Гражданско дело No 10498/2019, 10 състав Искове по КЗ Д.И.С. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   12.12.2019 13:50
803 Гражданско дело No 4448/2018, 30 състав Делба Ц.М.С. Й.М.М.,
Г.М.Г.,
М.Г.М.
  12.12.2019 14:00
804 Гражданско дело No 2591/2019, 30 състав Делба С.Е.С. Е.А.С.,
Д.А.С.
  12.12.2019 14:00
805 Гражданско дело No 5724/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.Б.Н.   12.12.2019 14:00
806 Гражданско дело No 9987/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.П.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.12.2019 14:00
807 Гражданско дело No 10894/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.И.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.12.2019 14:00
808 Гражданско дело No 671/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.К.И.   12.12.2019 14:10
809 Гражданско дело No 4426/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Я.М.М.   12.12.2019 14:10
810 Гражданско дело No 12292/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Д.П. А.Ц.Г.   12.12.2019 14:10
811 Гражданско дело No 956/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ М.Ж.С.   12.12.2019 14:20
812 Гражданско дело No 18706/2018, 30 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Н.Й.С. Ж.Н.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
  12.12.2019 14:30
813 Гражданско дело No 2808/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Н.А. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   12.12.2019 14:30
814 Гражданско дело No 8076/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.Й.И. ВИКТОРИ ХОУМ СЪРВИС ООД   12.12.2019 14:30
815 Гражданско дело No 10589/2019, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Д.К. Р.М.   12.12.2019 14:30
816 ЧГД No 11716/2019, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     12.12.2019 14:30
817 Гражданско дело No 5399/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.П.П.   12.12.2019 14:40
818 Гражданско дело No 15767/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.Н.Н.,
Н.К.Н.
М.А.К.,
К.И.К.
  12.12.2019 14:50
819 Гражданско дело No 18478/2018, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Х.Д. БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   12.12.2019 14:50
820 Гражданско дело No 7607/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Г.Й.,
И.Л.А.
Г.И.Й.   12.12.2019 15:00
821 Гражданско дело No 15469/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД И.М.С.   12.12.2019 15:00
822 Гражданско дело No 86/2019, 11 състав Искове по КЗ Г.К.А.,
Д.А.А.
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   12.12.2019 15:00
823 Гражданско дело No 3920/2019, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.Г.В. М.С.М.   12.12.2019 15:00
824 Гражданско дело No 5577/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД АЛДО ФУУД СУПЕРМАРКЕТС ЕООД   12.12.2019 15:00
825 Гражданско дело No 7663/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ФРЕШ СТРИЙТ КАФЕ ООД ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   12.12.2019 15:00
826 Гражданско дело No 4551/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ БОХЕМИ КОНСУЛТ ЕООД   12.12.2019 15:10
827 Гражданско дело No 17219/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.И.А.   12.12.2019 15:20
828 Гражданско дело No 6444/2019, 11 състав Искове по КЗ П.С.Т. ЗК УНИКА АД   12.12.2019 15:20
829 Гражданско дело No 182/2019, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Н.Д.,
Н.Д.Н.,
К.Д.Н.
Р.Д.М.   12.12.2019 15:30
830 Гражданско дело No 7052/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Т.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.12.2019 15:30
831 Гражданско дело No 12877/2019, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Д.П. М.С.Н.   12.12.2019 15:30
832 Гражданско дело No 15999/2019, 30 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Х.М.     12.12.2019 15:30
833 Гражданско дело No 6206/2019, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Н.Д.   12.12.2019 15:40
834 Гражданско дело No 17325/2018, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Н.Ф. ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ БГ ЕООД   12.12.2019 16:00
835 Гражданско дело No 409/2019, 10 състав Делба В.Д.П. П.С.П.   12.12.2019 16:00
836 Гражданско дело No 6760/2019, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.П. А.Ю.Н.   12.12.2019 16:15
837 ЧГД No 2954/2019, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     12.12.2019 16:30
838 Гражданско дело No 19007/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД А.Л.С.   13.12.2019 9:00
839 Гражданско дело No 19143/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.В.С.   13.12.2019 9:00
840 Гражданско дело No 139/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Й.Н.Д.   13.12.2019 9:00
841 Гражданско дело No 6023/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
842 Гражданско дело No 8657/2019, 43 състав Искове за трудово възнаграждение Х.К.К. ТЕРЕК ЕООД   13.12.2019 9:00
843 Гражданско дело No 11011/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
844 Гражданско дело No 11206/2019, 50 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Й.Н. С.Х.Н.   13.12.2019 9:00
845 Гражданско дело No 11824/2019, 47 състав Искове за трудово възнаграждение Л.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   13.12.2019 9:00
846 Гражданско дело No 12643/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.Л. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
847 Гражданско дело No 12808/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:00
848 Гражданско дело No 17747/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.П.С.,
М.К.С.
    13.12.2019 9:00
849 Гражданско дело No 5851/2019, 50 състав Искове по КЗ М.Г.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   13.12.2019 9:30
850 Гражданско дело No 6899/2019, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НЕДВИЖИМОСТ-ВАРНА ЕООД НАЗГРУП ООД   13.12.2019 9:30
851 Гражданско дело No 7488/2019, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Л.И.Д.   13.12.2019 9:30
852 Гражданско дело No 10481/2019, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака К.М.Д. Л.А.Д.   13.12.2019 9:30
853 Гражданско дело No 10597/2019, 18 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.М.Й. М.П.Й.   13.12.2019 9:30
854 Гражданско дело No 11795/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 9:30
855 Гражданско дело No 12067/2019, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Д.Д.,
П.Г.Д.
Д.А.Д.   13.12.2019 9:30
856 Гражданско дело No 13441/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Р.А.,
С.Р.А.
    13.12.2019 9:30
857 Гражданско дело No 14270/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.С.,
И.И.С.
    13.12.2019 9:30
858 Гражданско дело No 14539/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.И.Ж.М.,
Н.М.Д.
    13.12.2019 9:30
859 Гражданско дело No 14554/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.И.,
В.С.Х.
    13.12.2019 9:30
860 Гражданско дело No 16571/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Д.Т.,
Л.К.Т.
    13.12.2019 9:30
861 Гражданско дело No 18610/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Н. А.М.А.   13.12.2019 9:30
862 Гражданско дело No 8612/2018, 21 състав Делба Т.П.Г. П.П.Г.   13.12.2019 10:00
863 Гражданско дело No 19303/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.Л.Р.   13.12.2019 10:00
864 Гражданско дело No 3860/2019, 21 състав Искове по КЗ Д.Д.Б. ЗД БУЛ ИНС АД   13.12.2019 10:00
865 Гражданско дело No 4728/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.Д.Х.,
Р.Г.Р.
  13.12.2019 10:00
866 Гражданско дело No 5666/2019, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.М.Р. С.И.А.,
Ю.С.М.,
С.С.А.
  13.12.2019 10:00
867 Гражданско дело No 7770/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Н.К. Н.Я.Н.   13.12.2019 10:00
868 Гражданско дело No 7770/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Н.К. Н.Я.Н.   13.12.2019 10:00
869 Гражданско дело No 8583/2019, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.И.А.,
Д.Т.И.,
С.Т.И.
Т.С.И.   13.12.2019 10:00
870 Гражданско дело No 10151/2019, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.А. ОБЩИНА ВАРНА   13.12.2019 10:00
871 Гражданско дело No 11321/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПЕТРОВА 103 ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД   13.12.2019 10:00
872 Гражданско дело No 11813/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Р.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:00
873 Гражданско дело No 11820/2019, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Е.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО-СОФИЯ   13.12.2019 10:00
874 Гражданско дело No 13118/2019, 18 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.Д.К. ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД   13.12.2019 10:00
875 Гражданско дело No 16692/2018, 47 състав Делба Д.Й.Д. М.Й.И.,
Г.Й.В.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  13.12.2019 10:30
876 Гражданско дело No 19259/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.М.М.   13.12.2019 10:30
877 Гражданско дело No 1899/2019, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване АТЛАНТИК АД ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ ЕООД   13.12.2019 10:30
878 Гражданско дело No 4625/2019, 50 състав Искове за трудово възнаграждение Д.П.К. БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД   13.12.2019 10:30
879 Гражданско дело No 5920/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
880 Гражданско дело No 10069/2019, 47 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.В.С.,
Н.П.Т.
П.Т.В.   13.12.2019 10:30
881 Гражданско дело No 10198/2019, 50 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.А.К. М.К.Г.   13.12.2019 10:30
882 Гражданско дело No 10339/2019, 43 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.К.Д. ОБЩИНА ВАРНА   13.12.2019 10:30
883 Гражданско дело No 10856/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Г.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
884 Гражданско дело No 11069/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака М.П.Д. В.Т.Д.   13.12.2019 10:30
885 Гражданско дело No 11311/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Б.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
886 Гражданско дело No 11723/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 10:30
887 Гражданско дело No 13574/2018, 47 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.С.П.,
А.Я.К.
Г.Д.Й.,
А.Я.П.
  13.12.2019 11:00
888 Гражданско дело No 18988/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИ БИ ЕС ЕООД М.В.М.   13.12.2019 11:00
889 Гражданско дело No 256/2019, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Ц.Ц. Л.Н.Б.   13.12.2019 11:00
890 Гражданско дело No 3607/2019, 50 състав Делба Ж.Й.Г. Б.К.А.,
Е.Б.А.,
Д.Б.П.,
А.А.А.,
В.А.В.,
Ж.Й.Г.,
Д.Я.О.,
Ю.В.Я.
  13.12.2019 11:00
891 Гражданско дело No 3987/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД СИМОНА ЕНЕРДЖИ 2010 ЕООД,
Г.Б.В.
  13.12.2019 11:00
892 Гражданско дело No 6529/2019, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.Р.Н. Б.К.Н.   13.12.2019 11:00
893 Гражданско дело No 9680/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Б.И.М. У.Ш.М.   13.12.2019 11:00
894 Гражданско дело No 10701/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Х.А. Х.Х.М.А.   13.12.2019 11:00
895 Гражданско дело No 15371/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФАКТОРЪТ ЕООД КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД   13.12.2019 11:30
896 Гражданско дело No 147/2019, 47 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.А.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА,
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-ВАРНА
  13.12.2019 11:30
897 Гражданско дело No 6528/2019, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.К.,
В.П.К.Н.
А.Н.Р.Д.,
С.Н.Р.
  13.12.2019 11:30
898 Гражданско дело No 6757/2019, 21 състав Искове по КЗ П.В.П. ЗАД АРМЕЕЦ АД   13.12.2019 11:30
899 ЧГД No 13831/2019, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.12.2019 11:30
900 Гражданско дело No 14070/2019, 18 състав Искове за трудово възнаграждение Г.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ-МВР   13.12.2019 11:30
901 ЧГД No 15927/2019, 21 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.12.2019 11:30
902 Гражданско дело No 18641/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.З.З.,
М.С.Н.
    13.12.2019 11:30
903 Гражданско дело No 19313/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Е.А.,
П.П.А.
И.С.Ц.,
Н.Г.Н.,
М.Х.Н.
  13.12.2019 13:00
904 Гражданско дело No 145/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Д.А.   13.12.2019 13:00
905 Гражданско дело No 3771/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЙ ТРЪСТ ЕООД М.А.Г.   13.12.2019 13:00
906 Гражданско дело No 10152/2019, 39 състав Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛ ТРАВЕЛ ТУР ЕООД ЗК ЛЕВ ИНС АД   13.12.2019 13:00
907 Гражданско дело No 13082/2019, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Ж.Г.А. И.Р.А.   13.12.2019 13:00
908 ЧГД No 17772/2019, 42 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     13.12.2019 13:00
909 Гражданско дело No 14709/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Г.Б.   13.12.2019 13:30
910 Гражданско дело No 15470/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Д.Х.И.   13.12.2019 13:30
911 Гражданско дело No 16453/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АТЛАНТИК АД Ж.И.Т.   13.12.2019 13:30
912 Гражданско дело No 1027/2019, 39 състав Делба А.Т.А. Н.Г.О.   13.12.2019 13:30
913 Гражданско дело No 10266/2019, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Е.И. Е.И.С.   13.12.2019 13:30
914 Гражданско дело No 4259/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Р.К.,
А.П.С.,
В.Г.Б.,
С.Г.С.,
Н.П.Б.,
А.Н.Г.,
М.Г.Б.,
В.Г.Е.,
Н.Г.Н.,
А.К.Н.,
К.К.К.,
А.Р.К.
П.Т.Т.,
К.Ю.Т.
  13.12.2019 14:00
915 Гражданско дело No 955/2019, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИСМЕТ СМАИЛ АПТАРАМАН КОНКОРДИА ГРУП ЕООД   13.12.2019 14:00
916 Гражданско дело No 2369/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Т.В.Б. Д.Д.В.Б.   13.12.2019 14:00
917 Гражданско дело No 12985/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.12.2019 14:00
918 Гражданско дело No 14645/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Я.П.К. С.С.К.   13.12.2019 14:00
919 ЧГД No 16665/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД     13.12.2019 14:00
920 Гражданско дело No 3061/2016, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.М. Й.А.Б.   13.12.2019 14:30
921 Гражданско дело No 9555/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТС СЪРВИСИС ЕООД П.Д.И.   13.12.2019 14:30
922 Гражданско дело No 1152/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Р.Т.Д.,
В.Т.Д.
  13.12.2019 14:30
923 Гражданско дело No 1797/2019, 33 състав Делба Р.Г.П. Е.Г.П.   13.12.2019 14:30
924 Гражданско дело No 9258/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.М.Е. ЕНГАДИ КОНСУЛТ ЕООД   13.12.2019 14:30
925 Гражданско дело No 16909/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.И.,
Х.Ж.Ж.
    13.12.2019 14:30
926 Гражданско дело No 19258/2017, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.Б.Д.,
Н.К.Д.
Т.Д.М.   13.12.2019 15:00
927 Гражданско дело No 9405/2019, 39 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Н.С. Я.Л.М.   13.12.2019 15:00
928 Гражданско дело No 11797/2019, 33 състав Делба В.Д.Д. П.Ж.Ш.   13.12.2019 15:10
929 Гражданско дело No 962/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РИС ООД СЛАВЯНСКИ ДОМ 3 ЕООД   13.12.2019 16:00