РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 14.6.2019г. до 14.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 6862/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Х.И.,
И.Х.И.
АЛБАТРОС ВЕ ЕООД,
АЛ РИАЛ 1 ООД
  14.6.2019 9:00
2 Гражданско дело No 12052/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.К.Й. ДРУЖЕСТВО ЕЪР ФРАНС АД   14.6.2019 9:00
3 Гражданско дело No 12853/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Ц.К.К.   14.6.2019 9:00
4 Гражданско дело No 16362/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ В.Н.Б.   14.6.2019 9:00
5 Гражданско дело No 17117/2018, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Я.Н. Р.Г.Б.   14.6.2019 9:00
6 Гражданско дело No 17990/2018, 50 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Т.К. И.М.Д.,
В.В.Д.
  14.6.2019 9:00
7 Гражданско дело No 18312/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД К.В.К.   14.6.2019 9:00
8 Гражданско дело No 18787/2018, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака С.И.Й. Х.Н.Х.   14.6.2019 9:00
9 Гражданско дело No 3665/2019, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.К.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.6.2019 9:00
10 Гражданско дело No 13471/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Е.Х.Ж.   14.6.2019 9:30
11 Гражданско дело No 15976/2018, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.Д.Д. БИЛДИНГ СТРОЙГРУП ООД   14.6.2019 9:30
12 Гражданско дело No 17091/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.А.М.   14.6.2019 9:30
13 Гражданско дело No 17279/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД СОФКОНСУЛТ ООД   14.6.2019 9:30
14 Гражданско дело No 18988/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДИ БИ ЕС ЕООД М.В.М.   14.6.2019 9:30
15 ЧГД No 4410/2019, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.6.2019 9:30
16 ЧГД No 4637/2019, 43 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.6.2019 9:30
17 Гражданско дело No 5775/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.А.,
А.Х.А.
    14.6.2019 9:30
18 Гражданско дело No 5777/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.Г.,
Т.Б.Г.
    14.6.2019 9:30
19 Гражданско дело No 15399/2018, 47 състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.С.К.,
Д.Б.К.,
М.Б.К.
К.В.И.   14.6.2019 10:00
20 Гражданско дело No 16486/2018, 47 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Е.Д.Б. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТ-ВАРНА   14.6.2019 10:00
21 Гражданско дело No 18305/2018, 18 състав Делба И.Г.П.,
К.М.С.,
З.М.К.,
Д.И.Н.,
Г.Н.Н.,
С.Н.Н.
Г.И.С.,
З.К.Д.,
Н.К.Н.
  14.6.2019 10:00
22 Гражданско дело No 850/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РИНЕКС ЕООД АГЕНА 13 ЕООД   14.6.2019 10:00
23 ЧГД No 1092/2019, 50 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице Д.В.Б.     14.6.2019 10:00
24 Гражданско дело No 1238/2019, 21 състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя БИТ 2009 ООД С.Г.Т.   14.6.2019 10:00
25 Гражданско дело No 1780/2019, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.-И.-Т.Т. ЕТ   14.6.2019 10:00
26 Гражданско дело No 2357/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.6.2019 10:00
27 Гражданско дело No 9658/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ В.В.П.,
Д.В.П.
  14.6.2019 10:30
28 Гражданско дело No 13628/2018, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.П.А. Д.В.С.   14.6.2019 10:30
29 Гражданско дело No 15819/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Я.В. Д.К.Н.   14.6.2019 10:30
30 Гражданско дело No 147/2019, 47 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.А.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА,
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-ВАРНА
  14.6.2019 10:30
31 Гражданско дело No 863/2019, 50 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. О.П.О. П.О.О.   14.6.2019 10:30
32 Гражданско дело No 2151/2019, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване НЕОКОМФОРТ ЕООД ХАНДБАЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ   14.6.2019 10:30
33 Гражданско дело No 2581/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Д.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.6.2019 10:30
34 Гражданско дело No 3374/2019, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Б. Р.М.И.   14.6.2019 10:30
35 Гражданско дело No 3610/2019, 50 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.М.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.6.2019 10:30
36 Гражданско дело No 4616/2019, 47 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.А.К.     14.6.2019 10:30
37 Гражданско дело No 4964/2017, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.Т.Е. АН ГРУП БГ ООД,
НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД,
Г.Н.Д.,
П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
ОБЩИНА ВАРНА
  14.6.2019 11:00
38 Гражданско дело No 10500/2018, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.П.М.,
А.Р.М.,
Е.Р.М.
ДОНЧЕВ КОМЕРС 96 ЕООД   14.6.2019 11:00
39 Гражданско дело No 15595/2018, 47 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Р.Х. И.Д.Х.   14.6.2019 11:00
40 Гражданско дело No 18641/2018, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРС АУТО ПАРТС ЕООД ДОКТОР КОЛОР ООД   14.6.2019 11:00
41 Гражданско дело No 6959/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.Д.,
С.Х.Д.
    14.6.2019 11:00
42 Гражданско дело No 7029/2019, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.В.Б.,
З.Б.Б.
Б.Б.Б.   14.6.2019 11:30
43 Гражданско дело No 15194/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.И.С.   14.6.2019 13:00
44 Гражданско дело No 1156/2019, 39 състав Искове по КЗ Д.М.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   14.6.2019 13:00
45 ЧГД No 4416/2019, 39 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     14.6.2019 13:00
46 Гражданско дело No 10843/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение НИКСИ ФОКС ЕООД С.Л.С.   14.6.2019 13:30
47 Гражданско дело No 13565/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Й.Й.П.   14.6.2019 13:30
48 Гражданско дело No 4857/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.И.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.6.2019 13:30
49 Гражданско дело No 5680/2019, 33 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Ф.А. Ф.А.Ю.   14.6.2019 13:30
50 Гражданско дело No 7724/2019, 33 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Г.Д. М.П.Д.   14.6.2019 13:30
51 Гражданско дело No 12653/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ЛОТОС 2007 ООД ОБЩИНА ВАРНА   14.6.2019 14:00
52 Гражданско дело No 14342/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.К.С. КИРОВ ВБ ЕООД   14.6.2019 14:00
53 Гражданско дело No 14358/2018, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване З.М.З. ФИДЕЛИЯ 92 ЕООД   14.6.2019 14:00
54 Гражданско дело No 955/2019, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИСМЕТ СМАИЛ АПТАРАМАН КОНКОРДИА ГРУП ЕООД   14.6.2019 14:00
55 Гражданско дело No 1924/2019, 39 състав Искове по КЗ А.П.Б. ЗАД АРМЕЕЦ АД   14.6.2019 14:00
56 Гражданско дело No 2796/2019, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение З.М.Б. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   14.6.2019 14:00
57 Гражданско дело No 12528/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.Н.Г.   14.6.2019 14:30
58 Гражданско дело No 15141/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Д.Т.Д.,
Й.В.Р.
  14.6.2019 14:30
59 Гражданско дело No 19209/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Х.Н.К.   14.6.2019 14:30
60 Гражданско дело No 1384/2019, 33 състав Искове за трудово възнаграждение К.М.И. ТЕНИИВ ЕООД   14.6.2019 14:30
61 Гражданско дело No 3769/2019, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.И.Г. Х.А.Г.   14.6.2019 14:30
62 Гражданско дело No 10382/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.С.Л. Б.Т.Б.   14.6.2019 15:00
63 Гражданско дело No 12852/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Й.Д.Д.   14.6.2019 15:00
64 Гражданско дело No 14783/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака Ш.Ш.А. М.Й.   14.6.2019 15:00
65 Гражданско дело No 19200/2018, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака К.И.В. В.Ж.В.   14.6.2019 15:00
66 Гражданско дело No 1386/2019, 33 състав Искове по КЗ ВАРНА КАР БГ ООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   14.6.2019 15:00
67 Гражданско дело No 4326/2018, 39 състав Делба К.Г.К.,
Д.В.Н.Г.
П.К.Д.   14.6.2019 15:30
68 Гражданско дело No 12409/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Н.П.   14.6.2019 15:30
69 Гражданско дело No 15012/2018, 33 състав Делба Н.Р.Р. Г.В.В.,
Р.Ж.В.
  14.6.2019 15:30
70 Гражданско дело No 18692/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   14.6.2019 15:30
71 Гражданско дело No 19224/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Ц.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   14.6.2019 15:30
72 Гражданско дело No 765/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   14.6.2019 15:30
73 Гражданско дело No 14686/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.Н. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД   14.6.2019 16:00
74 Гражданско дело No 7763/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Ц.Т.   17.6.2019 9:00
75 Гражданско дело No 14328/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.И.С.   17.6.2019 9:00
76 Гражданско дело No 16445/2018, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.И.Х.,
К.В.З.
В.К.З.   17.6.2019 9:00
77 Гражданско дело No 3816/2019, 20 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.М.С. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   17.6.2019 9:05
78 Гражданско дело No 2742/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТ КОМЕРС АД А.Б.С.   17.6.2019 9:10
79 Гражданско дело No 2253/2019, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Я.Ч. С.А.Ч.   17.6.2019 9:15
80 Гражданско дело No 3243/2019, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.Б. Ю.А.Б.   17.6.2019 9:25
81 Гражданско дело No 9214/2018, 20 състав Искове по КЗ Х.К.Ж. ЗД БУЛ ИНС АД   17.6.2019 9:30
82 Гражданско дело No 10414/2018, 20 състав Искове за трудово възнаграждение Н.В.С. ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД   17.6.2019 9:30
83 Гражданско дело No 17542/2018, 20 състав Искове по КЗ Т.С.А. ЗК УНИКА АД   17.6.2019 9:30
84 Гражданско дело No 2293/2019, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ ООД ИНТЕР ДИЗАЙН-СТРОЙ КОНСУЛТИНГ ООД   17.6.2019 9:30
85 Гражданско дело No 1158/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Ц.Г. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   17.6.2019 9:35
86 Гражданско дело No 4968/2019, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.В.Г. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗООПАРК СЦ ВАРНА   17.6.2019 9:45
87 Гражданско дело No 16789/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД К.Г.М.   17.6.2019 10:00
88 Гражданско дело No 17217/2018, 20 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.А.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА   17.6.2019 10:00
89 Гражданско дело No 13159/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД Д.А.Б.   17.6.2019 10:15
90 Гражданско дело No 4990/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Д.К.,
К.К.П.
К.Г.П.   17.6.2019 10:30
91 Гражданско дело No 16207/2017, 41 състав Делба П.А.П.,
Е.Д.П.
К.А.П.   17.6.2019 13:00
92 Гражданско дело No 4967/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Х.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.6.2019 13:10
93 Гражданско дело No 8296/2018, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.6.2019 13:20
94 Гражданско дело No 17902/2018, 34 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.М.В. ОБЩИНА АКСАКОВО   17.6.2019 13:30
95 Гражданско дело No 6517/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.Г.,
Г.Р.Г.
    17.6.2019 13:30
96 Гражданско дело No 7232/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Ф.К.,
Д.Г.С.,
Е.Г.С.
Г.С.А.   17.6.2019 13:30
97 Гражданско дело No 4970/2019, 41 състав Искове по СК - издръжка, изменение З.С.С.,
Х.Г.А.
Г.В.А.   17.6.2019 13:40
98 Гражданско дело No 4095/2019, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.В.И. Н.И.Н.   17.6.2019 13:50
99 Гражданско дело No 16776/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Н.К.М.   17.6.2019 14:00
100 Гражданско дело No 17127/2018, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.В.Н. В.П.Н.   17.6.2019 14:00
101 Гражданско дело No 2360/2019, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛАЙЪНС БЪЛГАРИЯ ПРОДЖЕКТ ЕООД П.В.П.   17.6.2019 14:00
102 Гражданско дело No 16085/2018, 51 състав Иск за установяване на трудов стаж И.Д.Н. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ТП-ВАРНА   17.6.2019 14:10
103 Гражданско дело No 17225/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.Н.Д.   17.6.2019 14:20
104 Гражданско дело No 5634/2019, 51 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права М.С.Г.,
Д.Д.В.
    17.6.2019 14:20
105 Гражданско дело No 19316/2018, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Л.Г.Г. С.А.С.   17.6.2019 14:30
106 Гражданско дело No 2045/2019, 51 състав Искове по КЗ Й.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   17.6.2019 14:40
107 Гражданско дело No 15718/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.М.Г.   17.6.2019 14:50
108 Гражданско дело No 5742/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.К.   17.6.2019 15:00
109 Гражданско дело No 9844/2018, 9 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Г.К.К.   17.6.2019 15:00
110 Гражданско дело No 12620/2018, 51 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство К.Н.Г. С.Г.Х.   17.6.2019 15:00
111 Гражданско дело No 3656/2019, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Г.О. С.В.Н.   17.6.2019 15:00
112 Гражданско дело No 17376/2018, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Д.А. Ж.Г.И.   17.6.2019 15:20
113 Гражданско дело No 5766/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     17.6.2019 15:30
114 Гражданско дело No 13268/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД А.В.П.   18.6.2019 9:00
115 Гражданско дело No 756/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 9:00
116 Гражданско дело No 3933/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.Ф. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 9:00
117 Гражданско дело No 4992/2019, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 9:00
118 Гражданско дело No 16740/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.Д.С.   18.6.2019 9:30
119 Гражданско дело No 1785/2019, 26 състав Искове по КЗ К.Й.М. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.6.2019 9:30
120 Гражданско дело No 2367/2019, 26 състав Искове по КЗ Б.М.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.6.2019 9:30
121 Гражданско дело No 90/2019, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Д.Ж. Б.А.Ж.   18.6.2019 10:00
122 Гражданско дело No 5932/2019, 26 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.А.Л.,
Е.Г.Л.
Г.М.Л.   18.6.2019 10:00
123 Гражданско дело No 427/2006, 26 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.А.С.,
Р.Л.С.,
А.Л.С.
СТРОИТЕЛНА КЪЩА УНИКАТ ООД,
Й.Б.Б.,
М.Г.Б.
  18.6.2019 10:30
124 Гражданско дело No 2207/2018, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ СИЙ САЙД ЕООД З.Д.Р.   18.6.2019 10:30
125 Гражданско дело No 18489/2017, 26 състав Делба Х.П.Т. Д.П.Н.,
Н.Д.Н.
  18.6.2019 11:00
126 Гражданско дело No 15091/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Л.Р.Й.   18.6.2019 13:00
127 Гражданско дело No 17027/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Г.П.А.   18.6.2019 13:00
128 Гражданско дело No 959/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Й.Г.   18.6.2019 13:00
129 Гражданско дело No 4709/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 13:00
130 Гражданско дело No 5255/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Т.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 13:00
131 Гражданско дело No 14702/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.А.Д.   18.6.2019 13:15
132 Гражданско дело No 17133/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД М.В.П.   18.6.2019 13:15
133 Гражданско дело No 13146/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Г.С.   18.6.2019 13:30
134 Гражданско дело No 14705/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД П.С.К.   18.6.2019 13:30
135 Гражданско дело No 15164/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Н.М.С.   18.6.2019 13:30
136 Гражданско дело No 18237/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.П.Г.   18.6.2019 13:30
137 Гражданско дело No 18286/2018, 14 състав Искове по КЗ А.П.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.6.2019 13:30
138 Гражданско дело No 1397/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.В. ЕОС МАТРИКС ЕООД   18.6.2019 13:30
139 Гражданско дело No 1990/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.П.Б. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   18.6.2019 13:30
140 Гражданско дело No 2163/2019, 31 състав Делба Г.П.Л. А.П.И.   18.6.2019 13:30
141 ЧГД No 3868/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.6.2019 13:30
142 Гражданско дело No 4543/2019, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Ц.Д.Б. Б.П.Б.   18.6.2019 13:30
143 ЧГД No 5447/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     18.6.2019 13:30
144 Гражданско дело No 12055/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.Т.И.   18.6.2019 14:00
145 Гражданско дело No 16245/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.М.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 14:00
146 Гражданско дело No 17327/2018, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.И. ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД   18.6.2019 14:00
147 Гражданско дело No 17707/2018, 14 състав Делба Н.Н.Й. Н.Н.С.,
К.Н.Й.,
Р.К.Д.,
Д.К.В.,
А.Д.А.,
Д.Д.Д.
  18.6.2019 14:00
148 Гражданско дело No 18387/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.С.И.   18.6.2019 14:00
149 Гражданско дело No 19140/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.П.И. П.И.И.   18.6.2019 14:00
150 Гражданско дело No 2047/2019, 35 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.К.К. К.Х.К.   18.6.2019 14:00
151 Гражданско дело No 2159/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 14:00
152 Гражданско дело No 3233/2019, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Б.К. К.М.К.   18.6.2019 14:00
153 Гражданско дело No 7732/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.П.,
К.В.П.
    18.6.2019 14:00
154 Гражданско дело No 13616/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.И.К.   18.6.2019 14:30
155 Гражданско дело No 15147/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.П.А.   18.6.2019 14:30
156 Гражданско дело No 15825/2018, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Т.Г. З.Ц.Г.   18.6.2019 14:30
157 Гражданско дело No 16346/2018, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.П.М. Т.Д.Л.   18.6.2019 14:30
158 Гражданско дело No 17271/2018, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ж.Л.Д. ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД   18.6.2019 14:30
159 Гражданско дело No 1794/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.6.2019 14:30
160 Гражданско дело No 8586/2019, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.А.Б.,
Н.Б.Б.
    18.6.2019 14:30
161 Гражданско дело No 13171/2015, 14 състав Искове за трудово възнаграждение М.Х.А. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140-ВАРНА   18.6.2019 15:00
162 Гражданско дело No 10733/2016, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.Т.,
И.А.Т.
А.В.Ц.,
А.Н.Т.,
Д.М.Т.,
Е.М.Т.
  18.6.2019 15:00
163 Гражданско дело No 15136/2018, 31 състав Делба М.И.К. Н.М.И.   18.6.2019 15:00
164 Гражданско дело No 1137/2019, 24 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.Д. А.Е.Д.   18.6.2019 15:00
165 Гражданско дело No 13621/2018, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.Д. Д.Н.Д.   19.6.2019 9:00
166 Гражданско дело No 2797/2019, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.Л.А. В.Т.Т.,
ДСП ВАРНА
  19.6.2019 9:00
167 Гражданско дело No 13675/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Н.З.   19.6.2019 9:30
168 Гражданско дело No 18433/2018, 19 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ПРИТИ ПОЛИ ЕООД Р.Д.М.   19.6.2019 9:30
169 Гражданско дело No 18444/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.Й.П.   19.6.2019 9:30
170 Гражданско дело No 6233/2019, 19 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Н.М. М.В.В.   19.6.2019 9:30
171 Гражданско дело No 4501/2019, 19 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.С.С.     19.6.2019 10:00
172 Гражданско дело No 9683/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД ЛУКС ДООРС ЕООД   19.6.2019 13:30
173 Гражданско дело No 14231/2018, 25 състав Искове по КЗ Д.Д.Б. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   19.6.2019 13:30
174 Гражданско дело No 211/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.А.Ш.     19.6.2019 13:30
175 Гражданско дело No 1912/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   19.6.2019 13:30
176 Гражданско дело No 5339/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.6.2019 13:30
177 Гражданско дело No 5363/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.6.2019 13:30
178 Гражданско дело No 7152/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.К.,
И.Д.К.
    19.6.2019 13:30
179 Гражданско дело No 8086/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.С.,
П.К.С.
    19.6.2019 13:30
180 Гражданско дело No 3625/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФАКТОРЪТ ЕООД ЕР ДЖИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ ООД   19.6.2019 14:00
181 Гражданско дело No 11648/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.И.И.   19.6.2019 14:00
182 Гражданско дело No 15724/2018, 46 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.А.С. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 807-НАДЕЖДА ДЕНЧЕВА   19.6.2019 14:00
183 Гражданско дело No 17334/2018, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.С. В.И.С.,
И.В.Х.
  19.6.2019 14:00
184 Гражданско дело No 4630/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ А.З.Н.   19.6.2019 14:30
185 Гражданско дело No 14074/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Т.Т.   19.6.2019 14:30
186 Гражданско дело No 14698/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД С.Д.Д.   19.6.2019 14:30
187 Гражданско дело No 16681/2018, 25 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД И.С.Т.,
Р.З.Т.
  19.6.2019 14:30
188 Гражданско дело No 17093/2018, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Г.П. М.С.П.   19.6.2019 14:30
189 Гражданско дело No 5624/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.В.Г. С.В.Г.   19.6.2019 15:00
190 Гражданско дело No 12855/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Н.Д.И.   19.6.2019 15:00
191 Гражданско дело No 558/2018, 46 състав Делба И.А.К. Р.С.К.,
И.Й.К.
  19.6.2019 15:30
192 Гражданско дело No 19006/2018, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване НБИ КОНСОРЦИУМ ООД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД,
ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД
  19.6.2019 15:30
193 Гражданско дело No 3020/2019, 25 състав Искове по КЗ Й.И.С. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   19.6.2019 15:30
194 Гражданско дело No 15467/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Н.Д.Д.   20.6.2019 9:40
195 Гражданско дело No 4100/2019, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака П.М.И. С.В.Л.   20.6.2019 9:40
196 Гражданско дело No 349/2019, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Л.С.Г. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   20.6.2019 9:50
197 Гражданско дело No 18236/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД К.Г.Д.   20.6.2019 10:00
198 Гражданско дело No 7881/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Ц.С. С.А.С.   20.6.2019 10:00
199 Гражданско дело No 1914/2019, 40 състав Делба З.В.Д. С.С.В.   20.6.2019 10:10
200 Гражданско дело No 10406/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.Ф.Т.   20.6.2019 10:20
201 Гражданско дело No 9829/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.И.И. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   20.6.2019 10:30
202 Гражданско дело No 5314/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.А.К. А.С.Д.,
М.Д.Д.
  20.6.2019 10:50
203 Гражданско дело No 408/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УМБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД М.Т.Б.   20.6.2019 10:50
204 Гражданско дело No 620/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.А.К. Т.В.М.   20.6.2019 11:00
205 Гражданско дело No 12272/2018, 40 състав Искове за недействителност на правни сделки А.Н.С.,
О.А.С.
МИГ МАРКЕТ ООД   20.6.2019 11:00
206 Гражданско дело No 1398/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Д.А. ЕОС МАТРИКС ЕООД   20.6.2019 11:00
207 Гражданско дело No 17266/2018, 40 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Р.С.,
А.А.Д.
А.Д.Д.   20.6.2019 11:20
208 Гражданско дело No 1952/2018, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Т.Й. П.А.П.   20.6.2019 11:30
209 Гражданско дело No 217/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.В.Д.,
М.И.Р.
  20.6.2019 13:30
210 Гражданско дело No 19086/2018, 30 състав Искове по КЗ А.Н.Т.,
Д.К.Г.
ЗК ЛЕВ ИНС АД   20.6.2019 14:00
211 ЧГД No 4639/2019, 30 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     20.6.2019 14:00
212 Гражданско дело No 10416/2018, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.К.К. Р.С.П.   20.6.2019 14:30
213 Гражданско дело No 15161/2018, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Т.Д. С.Д.Д.   20.6.2019 14:30
214 Гражданско дело No 1379/2019, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.И.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.6.2019 14:30
215 Гражданско дело No 15469/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД И.М.С.   20.6.2019 15:00
216 Гражданско дело No 361/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Б.З.К. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   20.6.2019 15:00
217 Гражданско дело No 2237/2019, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.Д.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.6.2019 15:00
218 Гражданско дело No 18635/2018, 30 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Й.Р. А.Р.А.   20.6.2019 15:30
219 Гражданско дело No 2578/2019, 50 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване РОНЕВА ООД Ц.М.Ю.   21.6.2019 9:00
220 Гражданско дело No 14605/2018, 50 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен В.Ц.Г. Т.И.Б.   21.6.2019 9:30
221 Гражданско дело No 17792/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.В.А.   21.6.2019 9:30
222 Гражданско дело No 1273/2019, 50 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ВАРНА   21.6.2019 9:30
223 Гражданско дело No 7156/2019, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.И.К. И.Б.Б.   21.6.2019 9:30
224 Гражданско дело No 7774/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.П.М.,
М.Х.М.
    21.6.2019 9:30
225 Гражданско дело No 8168/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.Х.,
Д.Х.Х.
    21.6.2019 9:30
226 Гражданско дело No 14526/2018, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Д.Г.,
Г.А.Д.
А.А.Д.   21.6.2019 10:00
227 Гражданско дело No 1989/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.А.С. Д.Б.С.   21.6.2019 10:00
228 Гражданско дело No 3375/2019, 18 състав Искове по ЗОДОВ Р.Р.А. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   21.6.2019 10:00
229 Гражданско дело No 6015/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.М.П.,
Б.Р.П.
    21.6.2019 10:00
230 Гражданско дело No 6210/2019, 50 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Г.Р.Р.,
П.М.Т.
    21.6.2019 10:00
231 Гражданско дело No 11431/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.М.С.   21.6.2019 10:30
232 Гражданско дело No 19198/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.К.Б.   21.6.2019 10:30
233 Гражданско дело No 2234/2019, 18 състав Искове по КЗ Г.Д.Я. ЗД БУЛ ИНС АД   21.6.2019 10:30
234 Гражданско дело No 2248/2019, 50 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Д.К. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 808-ЗАХАРИ ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ   21.6.2019 10:30
235 Гражданско дело No 4040/2019, 18 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.Т.Х. ЦПЛР СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ МИХАИЛ КОЛОНИ   21.6.2019 10:30
236 Гражданско дело No 6193/2019, 50 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Ж.Б.     21.6.2019 10:30
237 Гражданско дело No 4700/2018, 18 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВАРНА ОРИОН ИНВЕСТМЪНТ ООД   21.6.2019 11:00
238 Гражданско дело No 10074/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГРИНОПА ООД ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ООД   21.6.2019 11:00
239 Гражданско дело No 11908/2018, 18 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Л.К.,
А.К.К.
ВВМУ Н.Й.ВАПЦАРОВ   21.6.2019 11:00
240 Гражданско дело No 14078/2018, 18 състав Делба Д.И.Д.,
Ж.И.Д.,
Т.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
Н.Д.Д.,
Д.М.Д.,
И.М.П.
Д.И.И.,
Г.Д.С.,
Н.С.С.,
Р.С.С.
  21.6.2019 11:00
241 Гражданско дело No 12078/2018, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Д.К. Р.Д.К.,
Ц.П.К.
  21.6.2019 11:30
242 Гражданско дело No 10/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Б.Б. А.Ж.Г.   21.6.2019 13:00
243 Гражданско дело No 3012/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД А.С.М.   21.6.2019 13:00
244 Гражданско дело No 8712/2019, 42 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.С.Г.,
В.Й.А.
    21.6.2019 13:00
245 Гражданско дело No 4731/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.Д. Н.С.Д.   21.6.2019 13:15
246 Гражданско дело No 6013/2019, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Й.Т. П.М.Т.   21.6.2019 13:20
247 Гражданско дело No 2149/2019, 42 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Ю.И.Ю.   21.6.2019 13:30
248 Гражданско дело No 4029/2019, 33 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество П.А.И. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.НИКОЛАЕВКА   21.6.2019 13:30
249 Гражданско дело No 5349/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ К.В.Д.   21.6.2019 13:30
250 Гражданско дело No 5611/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.А.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.6.2019 13:30
251 Гражданско дело No 6031/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Х.Х. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.6.2019 13:30
252 ЧГД No 6457/2019, 33 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     21.6.2019 13:30
253 Гражданско дело No 7674/2019, 33 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.П.И.,
И.Х.И.
    21.6.2019 13:30
254 Гражданско дело No 8217/2018, 33 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Т.Н. Ж.А.А.,
А.А.А.
  21.6.2019 14:00
255 Гражданско дело No 11136/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БУЛ.ЧАТАЛДЖА 20 П.Ж.С.   21.6.2019 14:00
256 Гражданско дело No 19211/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД И.Н.Г.   21.6.2019 14:00
257 Гражданско дело No 19221/2018, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА БРАТЯ МОСКОЯНОВИ И С-ИЕ СД   21.6.2019 14:00
258 Гражданско дело No 1695/2019, 42 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Б.Д.Б. БЛЕК СИЙ КАПИТАЛ ООД   21.6.2019 14:00
259 Гражданско дело No 4260/2019, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.С.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.6.2019 14:00
260 Гражданско дело No 4809/2019, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Г.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   21.6.2019 14:00
261 Гражданско дело No 9555/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ТС СЪРВИСИС ЕООД П.Д.И.   21.6.2019 14:30
262 Гражданско дело No 17095/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД В.Б.И.,
Й.В.Б.,
С.Т.И.
  21.6.2019 14:30
263 Гражданско дело No 18490/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.К.Д.   21.6.2019 14:30
264 Гражданско дело No 18969/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.М.С.   21.6.2019 14:30
265 Гражданско дело No 19148/2018, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Р.М. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД   21.6.2019 14:30
266 Гражданско дело No 1474/2019, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.Е.П.   21.6.2019 14:30
267 Гражданско дело No 1782/2019, 33 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Х.Х. Д.-Х.-А.К. ЕТ   21.6.2019 14:30
268 Гражданско дело No 16086/2018, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Р.Т.Б.   21.6.2019 15:00
269 Гражданско дело No 17336/2018, 42 състав Искове по КЗ Ж.С.Н. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   21.6.2019 15:00
270 Гражданско дело No 1797/2019, 33 състав Делба Р.Г.П. Е.Г.П.   21.6.2019 15:00
271 Гражданско дело No 4798/2019, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Х.А. Ю.М.А.   21.6.2019 15:00
272 Гражданско дело No 12614/2018, 33 състав Искове по КЗ Я.Х.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   21.6.2019 15:30
273 Гражданско дело No 420/2019, 33 състав Искове по КЗ В.В.М. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   21.6.2019 15:30
274 Гражданско дело No 1152/2019, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Р.Т.Д.,
В.Т.Д.
  21.6.2019 15:30
275 Гражданско дело No 4086/2019, 42 състав Облигационни искове между съсобственици Р.Н.Ч. С.И.С.   21.6.2019 15:30
276 Гражданско дело No 11424/2018, 33 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.А.П.,
В.Г.П.
КАСПИЙСКА КРАЛСКА ЕСЕТРА И ХАЙВЕР ООД   21.6.2019 16:00
277 Гражданско дело No 841/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.А.Н.   24.6.2019 8:30
278 Гражданско дело No 2810/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД М.В.И.   24.6.2019 8:30
279 Гражданско дело No 5707/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.6.2019 8:30
280 Гражданско дело No 5710/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Б.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.6.2019 8:30
281 Гражданско дело No 6012/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Р.Е. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.6.2019 8:30
282 Гражданско дело No 14007/2018, 7 състав Облигационни искове между съсобственици И.Т.К.,
С.И.К.,
К.И.К.,
Т.И.Т.
К.К.К.,
С.Т.К.
  24.6.2019 9:00
283 Гражданско дело No 293/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРС АУТО ПАРТС ЕООД ДОКТОР КОЛОР ООД   24.6.2019 9:00
284 Гражданско дело No 8195/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     24.6.2019 9:00
285 Гражданско дело No 10626/2018, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.М.К. Г.В.К.   24.6.2019 9:30
286 Гражданско дело No 18976/2018, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Й.Р. Т.В.Р.   24.6.2019 9:30
287 Гражданско дело No 7785/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.И.В.,
М.К.В.
    24.6.2019 9:30
288 Гражданско дело No 7871/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.М.,
Д.Г.М.
    24.6.2019 9:30
289 Гражданско дело No 9278/2016, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.О.Л. П.М.Б.   24.6.2019 10:00
290 Гражданско дело No 3331/2018, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕМОБАУ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД КОМФОРТ ООД   24.6.2019 10:00
291 Гражданско дело No 10907/2018, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ТРУСТАР БЪЛГАРИЯ ЕООД У.А.О.   24.6.2019 10:00
292 Гражданско дело No 2687/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   24.6.2019 11:00
293 Гражданско дело No 5394/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Я.Ц. Я.Ц.Ц.   24.6.2019 11:00
294 Гражданско дело No 7642/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   24.6.2019 11:00
295 Гражданско дело No 7882/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.Р.Н.,
М.Б.Н.
Б.К.Н.   24.6.2019 13:00
296 ЧГД No 2660/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     24.6.2019 13:30
297 Гражданско дело No 8346/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ц.Х.Й. Й.М.Б.   24.6.2019 13:30
298 Гражданско дело No 15193/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Д.В.К.   24.6.2019 13:40
299 Гражданско дело No 7240/2017, 34 състав Делба Г.П.Т. Т.П.Я.   24.6.2019 14:00
300 Гражданско дело No 17394/2017, 9 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Е.Й.П.   24.6.2019 14:00
301 Гражданско дело No 13723/2018, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЛОНГА ЕООД АРСЛАН 2008 ООД,
Х.К.
  24.6.2019 14:00
302 Гражданско дело No 18293/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД Г.А.В.   24.6.2019 14:00
303 Гражданско дело No 3454/2019, 34 състав Облигационни искове между съсобственици ПЮЪР ЧОЙС ЕООД Д.Г.Д.   24.6.2019 14:00
304 Гражданско дело No 12131/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.В.В.   24.6.2019 14:15
305 Гражданско дело No 15714/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.И.Т. ОБЩИНА ВАРНА   24.6.2019 14:30
306 Гражданско дело No 17041/2018, 51 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Д.Х.К. ОБЩИНА АКСАКОВО   24.6.2019 14:30
307 Гражданско дело No 17267/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.М.КОМЕРС ЕООД АЙКАРТ АД   24.6.2019 14:30
308 Гражданско дело No 1387/2019, 34 състав Искове по КЗ Г.И.Х. ЗД БУЛ ИНС АД   24.6.2019 14:30
309 Гражданско дело No 8713/2018, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Ф.С. П.А.П.   24.6.2019 15:00
310 Гражданско дело No 14347/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Л.Л. В.М.С.   24.6.2019 15:00
311 Гражданско дело No 16354/2018, 9 състав Искове за трудово възнаграждение Й.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   24.6.2019 15:00
312 Гражданско дело No 16690/2018, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ц.А.Н. Е.О.С.   24.6.2019 15:00
313 Гражданско дело No 12091/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗИ ФИНАНС ЕООД Р.К.А.Х.   24.6.2019 15:30
314 Гражданско дело No 16246/2018, 51 състав Делба И.Ж.Д. Н.Д.И.,
И.М.Ж.,
Д.В.Д.
  24.6.2019 15:30
315 Гражданско дело No 356/2019, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.С.Ж. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   24.6.2019 15:45
316 Гражданско дело No 357/2019, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.С.Н. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   24.6.2019 15:45
317 Гражданско дело No 89/2019, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.Г. М.С.Г.   24.6.2019 16:00
318 Гражданско дело No 17784/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.А.Т.   25.6.2019 10:00
319 Гражданско дело No 2254/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение САМИ ВЕНДИНГ ООД ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   25.6.2019 10:00
320 Гражданско дело No 5316/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Й.Х.С.   25.6.2019 10:30
321 Гражданско дело No 17779/2018, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.В.Д.   25.6.2019 10:30
322 Гражданско дело No 1139/2019, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.Д.Р. Е.Б.П.   25.6.2019 10:30
323 Гражданско дело No 4836/2019, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Г.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.6.2019 11:00
324 Гражданско дело No 8690/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.Д.,
Д.Д.Д.
    25.6.2019 11:00
325 Гражданско дело No 4856/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Т.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.6.2019 11:30
326 Гражданско дело No 4952/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.К.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.6.2019 11:30
327 Гражданско дело No 5244/2019, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.С.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.6.2019 11:30
328 Гражданско дело No 4825/2018, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.П.П. ПАСИФЛОРА ООД   25.6.2019 13:00
329 Гражданско дело No 18308/2018, 24 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА Б.П.К.   25.6.2019 13:00
330 Гражданско дело No 1400/2019, 24 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
  25.6.2019 13:00
331 Гражданско дело No 5001/2019, 25 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА
  25.6.2019 13:00
332 Гражданско дело No 5252/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Л.К.,
Н.Л.О.Д.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.6.2019 13:00
333 Гражданско дело No 7157/2019, 24 състав Искове по ЗЗДискр. К.С.Р. ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА   25.6.2019 13:00
334 Гражданско дело No 6586/2018, 35 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Д.А.Х. ВАРНА БАУ ООД   25.6.2019 13:30
335 Гражданско дело No 6198/2019, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Р.Д. И.В.С.   25.6.2019 14:00
336 Гражданско дело No 6283/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.6.2019 14:00
337 Гражданско дело No 8742/2019, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     25.6.2019 14:00
338 Гражданско дело No 7755/2018, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.В.В.   25.6.2019 14:30
339 Гражданско дело No 15653/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Д.Д. П.Ч.Ч.   25.6.2019 14:30
340 Гражданско дело No 2598/2019, 35 състав Искове по ЗЗДискр. К.Х.А. ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   25.6.2019 14:30
341 Гражданско дело No 3231/2019, 24 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Н.П.М. ДИ ЕНД ДИ 2017 ЕООД   25.6.2019 14:30
342 Гражданско дело No 3659/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.К.П. НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ-СОФИЯ   25.6.2019 14:30
343 Гражданско дело No 4091/2019, 24 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Х.С.,
Х.З.Д.
З.П.Д.   25.6.2019 15:00
344 Гражданско дело No 3016/2019, 19 състав Искове по КЗ ГОЛДЕН РОС ООД ЗАД АРМЕЕЦ АД   26.6.2019 9:00
345 Гражданско дело No 3967/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.И.В. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.6.2019 9:00
346 Гражданско дело No 5770/2019, 19 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.И.С.,
Р.И.Т.
ДСП ВАРНА   26.6.2019 9:00
347 Гражданско дело No 4628/2019, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.С.,
С.Д.И.,
Н.Д.И.
Д.И.И.   26.6.2019 9:20
348 Гражданско дело No 5641/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     26.6.2019 9:20
349 Гражданско дело No 5860/2019, 48 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     26.6.2019 9:20
350 Гражданско дело No 19308/2018, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Я.Д.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.6.2019 9:30
351 Гражданско дело No 332/2019, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.А. Т.В.Н.,
ВАСО 2000 ЕООД
  26.6.2019 9:30
352 Гражданско дело No 7028/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.В.И.,
С.М.И.
М.А.М.   26.6.2019 9:30
353 Гражданско дело No 180/2019, 19 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Ц.М. С.П.И.   26.6.2019 10:00
354 Гражданско дело No 4944/2019, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.В.В. И.Н.И.   26.6.2019 10:00
355 Гражданско дело No 5808/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Я.В.   26.6.2019 10:30
356 Гражданско дело No 2243/2019, 48 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.М.Ж. М.Л.Ж.   26.6.2019 10:30
357 Гражданско дело No 7695/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Л.П.,
М.Р.Х.
Р.С.Х.   26.6.2019 10:35
358 Гражданско дело No 12179/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Ж.Д.   26.6.2019 10:45
359 Гражданско дело No 15463/2018, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.С.Д. Г.П.Г.   26.6.2019 11:00
360 Гражданско дело No 4491/2019, 48 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Ц.С. С.И.Т.   26.6.2019 11:15
361 Гражданско дело No 2764/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.В.Н.,
В.А.Н.
А.Н.М.,
Ж.Й.И.
  26.6.2019 11:45
362 Гражданско дело No 8235/2018, 16 състав Делба ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА Ц.М.Ц.   26.6.2019 13:30
363 Гражданско дело No 3918/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.И.В.   26.6.2019 13:30
364 Гражданско дело No 4950/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака З.Д.С. П.Д.С.   26.6.2019 13:30
365 Гражданско дело No 7388/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Б.,
Г.Д.Б.
    26.6.2019 13:30
366 Гражданско дело No 17790/2017, 16 състав Искове за недействителност на правни сделки М.П.И. А.Б.С.,
И.Н.Л.
  26.6.2019 14:00
367 Гражданско дело No 16179/2018, 16 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИРИУС-49 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.6.2019 14:00
368 ЧГД No 8714/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     26.6.2019 14:00
369 Гражданско дело No 8408/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВГ-3 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.6.2019 14:30
370 Гражданско дело No 10079/2018, 16 състав Искове за трудово възнаграждение Б.М.Ц. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   26.6.2019 14:30
371 Гражданско дело No 12020/2014, 16 състав Делба В.Г.С.,
Т.В.Г.,
В.В.Г.,
Г.В.Г.
З.Д.Д.,
СОЛИН 2011 ЕООД,
И.И.С.,
Д.Д.М.,
В.С.Г.,
Е.С.К.,
С.П.К.,
З.Н.З.,
К.С.З.,
М.Д.Д.,
Я.Д.Д.,
В.Т.М.Б.,
М.Б.П.,
Е.И.П.,
ГОЛДЕН БИЛД 31 ЕООД
  26.6.2019 15:00
372 Гражданско дело No 18638/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ ЕООД ЗКПУ КАЛАКОЧ-92   26.6.2019 15:00
373 Гражданско дело No 2798/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.В. Д.К.К.   26.6.2019 15:00
374 Гражданско дело No 1922/2018, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.Й.А. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ   26.6.2019 15:30
375 Гражданско дело No 18990/2018, 16 състав Искове по КЗ ПЛАМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   26.6.2019 15:30
376 Гражданско дело No 8589/2019, 25 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Г.М. А.Й.Ч.   26.6.2019 15:30
377 Гражданско дело No 16697/2016, 16 състав Делба Н.А.П.,
П.А.Н.
Д.П.П.,
А.П.П.,
Д.Д.П.
  26.6.2019 16:00
378 Гражданско дело No 18063/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.И.К.   27.6.2019 10:00
379 Гражданско дело No 7313/2019, 8 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Д. Г.Д.Г.   27.6.2019 10:00
380 Гражданско дело No 861/2019, 8 състав Искове по КЗ А.П.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   27.6.2019 10:30
381 Гражданско дело No 1931/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЩОРИС ЕООД   27.6.2019 10:30
382 Гражданско дело No 2235/2019, 8 състав Искове по КЗ М.П.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   27.6.2019 10:30
383 Гражданско дело No 5677/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД С.М.С.,
Г.С.С.
  27.6.2019 11:00
384 Гражданско дело No 10060/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ СТУДИЕН ХОТЕЛ СИЛВЪР БИЙЧ КОРПУС А Д.А.К.,
И.Б.К.
  27.6.2019 11:30
385 Гражданско дело No 12906/2018, 30 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ю.Н.М. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   27.6.2019 13:30
386 Гражданско дело No 1145/2019, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.В.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.6.2019 13:30
387 Гражданско дело No 7712/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.А.,
С.И.А.
    27.6.2019 13:30
388 Гражданско дело No 8085/2019, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Т.Т.,
И.Н.Т.
    27.6.2019 13:30
389 Гражданско дело No 15089/2018, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.С.А. С.Д.С.   27.6.2019 13:45
390 Гражданско дело No 8410/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕЙ ЕНД ЕС ЕНЕРДЖИ 2 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.6.2019 14:00
391 Гражданско дело No 1097/2019, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЦСП КОМЕРС ЕООД ЕН ВИ ПИ СТУДИО ООД   27.6.2019 14:00
392 Гражданско дело No 1311/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Х.В. ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   27.6.2019 14:00
393 Гражданско дело No 1927/2019, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Й.Д.,
Г.Д.И.,
К.Г.И.,
В.Г.И.
М.И.К.,
Д.И.А.
  27.6.2019 14:00
394 Гражданско дело No 4039/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.6.2019 14:00
395 Гражданско дело No 9631/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Я.А.Я.   27.6.2019 14:10
396 Гражданско дело No 17710/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.И.И.,
Д.И.Д.
  27.6.2019 14:15
397 Гражданско дело No 18243/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.Ф.М.   27.6.2019 14:20
398 Гражданско дело No 6911/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.6.2019 14:20
399 Гражданско дело No 6912/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.6.2019 14:20
400 Гражданско дело No 5290/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.К.П. С.В.Г.   27.6.2019 14:30
401 Гражданско дело No 7613/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Д.Д.   27.6.2019 14:30
402 Гражданско дело No 11721/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Ж.И. ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   27.6.2019 14:30
403 Гражданско дело No 17789/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.М.Д.   27.6.2019 14:30
404 ЧГД No 7225/2019, 30 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Н.Н.М.     27.6.2019 14:30
405 Гражданско дело No 13719/2018, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака К.К.К. Д.Г.К.   27.6.2019 14:40
406 Гражданско дело No 2736/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.В. В.Б.К.   27.6.2019 14:50
407 Гражданско дело No 2746/2019, 11 състав Искове по КЗ К.Л.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   27.6.2019 14:50
408 Гражданско дело No 4448/2018, 30 състав Делба Ц.М.С. Й.М.М.,
Г.М.Г.,
М.Г.М.
  27.6.2019 15:00
409 Гражданско дело No 15094/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.Х.С.   27.6.2019 15:00
410 Гражданско дело No 18994/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.Ж.Г.   27.6.2019 15:00
411 Гражданско дело No 1925/2019, 30 състав Искове по КЗ ЕВО 80 ЕООД ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   27.6.2019 15:00
412 Гражданско дело No 1926/2019, 11 състав Искове по КЗ Р.Д.Д. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   27.6.2019 15:00
413 Гражданско дело No 4626/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.С.Т.,
С.С.Т.
ОБЩИНА ВАРНА   27.6.2019 15:10
414 Гражданско дело No 2152/2019, 10 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ш.Р.Ш. МИР ТРЕЙДИНГ 11 ЕООД   27.6.2019 15:15
415 Гражданско дело No 14353/2018, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОСТРОЙ-ЧАКАЛОВИ ЕООД ИЗОЛАЦИИ ЕООД   27.6.2019 15:30
416 Гражданско дело No 5702/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Д. К.К.А.   27.6.2019 15:30
417 Гражданско дело No 15163/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД Д.К.И.   27.6.2019 15:40
418 Гражданско дело No 52/2019, 10 състав Искове по КЗ Н.П.Н. ЗК ЛЕВ ИНС АД   27.6.2019 15:40
419 Гражданско дело No 1305/2019, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака П.Р.И. И.М.И.   27.6.2019 15:50
420 Гражданско дело No 6604/2017, 11 състав Делба Р.Д.Ч. П.Д.Ч.,
В.П.Ч.
  27.6.2019 16:15
421 Гражданско дело No 8604/2018, 10 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Е.Р.Р. Г.И.И.   27.6.2019 16:20
422 Гражданско дело No 11981/2017, 43 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.Д.А.,
Д.А.И.,
Й.А.И.
М.М.В.   28.6.2019 9:00
423 Гражданско дело No 11331/2018, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.А.Г. ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА   28.6.2019 9:00
424 Гражданско дело No 14779/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Д.И.   28.6.2019 9:00
425 Гражданско дело No 1921/2019, 43 състав Искове по КЗ Д.Д.Б. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   28.6.2019 9:00
426 Гражданско дело No 1987/2019, 47 състав Искове по КЗ Г.К.Г. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   28.6.2019 9:00
427 Гражданско дело No 2675/2019, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Р.И.,
Р.В.Р.
М.Х.Т.   28.6.2019 9:00
428 Гражданско дело No 4961/2019, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КРУМ ДИМИТРОВ ПАСКАЛИЕВ МАКЛЕР 2000 ЕООД   28.6.2019 9:00
429 Гражданско дело No 3194/2018, 21 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен И.Д.К. А.И.К.,
Г.Д.К.
  28.6.2019 9:30
430 Гражданско дело No 13037/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.И.В.   28.6.2019 9:30
431 Гражданско дело No 13468/2018, 43 състав Делба Д.Д.С.,
З.П.С.
М.К.Д.,
Я.Н.Д.,
Д.Н.Д.
  28.6.2019 9:30
432 Гражданско дело No 18295/2018, 21 състав Искове по КЗ Й.К.А. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД   28.6.2019 9:30
433 Гражданско дело No 18395/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   28.6.2019 9:30
434 Гражданско дело No 18578/2018, 47 състав Искове по КЗ С.С.А. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД   28.6.2019 9:30
435 Гражданско дело No 3608/2019, 50 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СЕВЕР ЕКСПОРТ ООД ДАБЪЛТРИЙ ВАРНА ЕАД   28.6.2019 9:30
436 Гражданско дело No 7208/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.С.К.,
Е.Г.К.
    28.6.2019 9:30
437 Гражданско дело No 8072/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Х.Г.,
П.К.Г.
    28.6.2019 9:30
438 Гражданско дело No 12050/2018, 21 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Б.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА   28.6.2019 10:00
439 Гражданско дело No 14018/2018, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака В.Е.З. Д.Л.З.   28.6.2019 10:00
440 Гражданско дело No 299/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Й.С.С.   28.6.2019 10:00
441 Гражданско дело No 2041/2019, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛОББИ БЪЛГАРИЯ ЕООД АГЕНА 13 ЕООД   28.6.2019 10:00
442 Гражданско дело No 2157/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОНСТРУ.МАТ.-2000 ООД Х.П.В.   28.6.2019 10:00
443 Гражданско дело No 5594/2019, 50 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Д.А. ТРАНСПРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД   28.6.2019 10:00
444 Гражданско дело No 1459/2019, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.Т.Д. ОБЩИНА ВАРНА   28.6.2019 10:15
445 Гражданско дело No 11149/2018, 21 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС М.А. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ГР. БЯЛА, УЛ.ПРОКУРОРСКА 15   28.6.2019 10:30
446 Гражданско дело No 17948/2018, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.А.С. Х.С.С.   28.6.2019 10:30
447 Гражданско дело No 950/2019, 47 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.К.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.6.2019 10:30
448 Гражданско дело No 1692/2019, 47 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.И.Д. И.Д.В.   28.6.2019 10:30
449 Гражданско дело No 2744/2019, 43 състав Искове по КЗ К.Л.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД   28.6.2019 10:30
450 Гражданско дело No 5721/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.В.М.,
Н.Б.М.
    28.6.2019 10:30
451 Гражданско дело No 7667/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Д.Г.,
Д.С.Г.
    28.6.2019 10:30
452 Гражданско дело No 17084/2018, 47 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.И.К. К.Д.П.А.   28.6.2019 11:00
453 Гражданско дело No 3371/2019, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Н.М. Д.С.А.   28.6.2019 11:00
454 Гражданско дело No 6089/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.К.,
В.В.К.
    28.6.2019 11:00
455 Гражданско дело No 6377/2019, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.И.В. С.И.Г.   28.6.2019 11:00
456 Гражданско дело No 6613/2019, 43 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.И.Ф. СИС ГРУП ХОЛДИНГ ЕООД   28.6.2019 11:00
457 Гражданско дело No 7878/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.П.Ч.,
И.Г.Ч.
    28.6.2019 11:00
458 Гражданско дело No 11718/2018, 47 състав Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   28.6.2019 11:30
459 Гражданско дело No 15462/2018, 43 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Д.И.Х. БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД   28.6.2019 11:30
460 Гражданско дело No 2165/2019, 43 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.П.Р.,
К.Б.К.
Б.К.К.   28.6.2019 11:30
461 Гражданско дело No 8198/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.Г.,
Р.Ж.К.
    28.6.2019 11:30
462 ЧГД No 16846/2018, 42 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице С.П.С.     28.6.2019 13:00
463 Гражданско дело No 17397/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.К.Ж.   28.6.2019 13:00
464 Гражданско дело No 1027/2019, 39 състав Делба А.Т.А. Н.Г.О.   28.6.2019 13:00
465 Гражданско дело No 5925/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.В.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   28.6.2019 13:00
466 Гражданско дело No 8388/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.М.,
Г.П.М.
    28.6.2019 13:00
467 Гражданско дело No 11085/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД А.Б.Г.   28.6.2019 13:30
468 Гражданско дело No 11204/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Я.Ч. Ж.А.Ч.   28.6.2019 13:30
469 Гражданско дело No 4261/2019, 39 състав Искове за трудово възнаграждение С.Т.Д. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   28.6.2019 13:30
470 Гражданско дело No 7574/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.Б. Б.Б.Б.   28.6.2019 13:30
471 Гражданско дело No 12128/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД М.Х.М.   28.6.2019 14:00
472 Гражданско дело No 415/2019, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.Й. И.Й.А.   28.6.2019 14:00
473 Гражданско дело No 962/2019, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РИС ООД СЛАВЯНСКИ ДОМ 3 ЕООД   28.6.2019 14:00
474 Гражданско дело No 1266/2019, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Г.О. Б.К.О.   28.6.2019 14:00
475 Гражданско дело No 1356/2017, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЕМОБАУ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД КОМФОРТ ООД   28.6.2019 14:30
476 Гражданско дело No 5277/2018, 42 състав Делба Д.Х.Д. В.Х.К.,
С.Н.К.
  28.6.2019 14:30
477 Гражданско дело No 16174/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД М.Л.Т.   28.6.2019 14:30
478 Гражданско дело No 18135/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ ООД   28.6.2019 14:30
479 Гражданско дело No 1029/2019, 39 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   28.6.2019 14:30
480 Гражданско дело No 3061/2016, 42 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.Б. Й.А.Б.   28.6.2019 15:00
481 Гражданско дело No 14709/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.Г.Б.   28.6.2019 15:00
482 Гражданско дело No 15332/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ АТЛАНТ ООД ПАЗАРИ ЕАД   28.6.2019 15:00
483 Гражданско дело No 15470/2018, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Д.Х.И.   28.6.2019 15:00
484 Гражданско дело No 3501/2018, 42 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.П.П. Н.Д.Д.   28.6.2019 15:30
485 Гражданско дело No 15083/2018, 42 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.Н.Д. ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД   28.6.2019 15:30
486 Гражданско дело No 17992/2018, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Г.Г. П.В.П.,
А.И.Д.,
А.С.С.
  28.6.2019 15:30
487 Гражданско дело No 1402/2019, 42 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАРС АУТО ПАРТС ЕООД ДОКТОР КОЛОР ООД   28.6.2019 15:30
488 Гражданско дело No 2474/2015, 34 състав Делба Т.П.М.,
Л.М.Т.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
М.Б.Т.Б.,
П.С.М.,
А.М.М.,
Л.И.К.,
М.Б.М.,
А.Б.М.
В.С.И.,
М.В.Я.,
Р.В.Л.,
Т.Д.М.,
И.М.К.
  1.7.2019 13:30
489 Гражданско дело No 7375/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.М.,
Д.Р.М.
    1.7.2019 13:30
490 Гражданско дело No 8656/2019, 51 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.Т.К.,
А.Б.Б.
    1.7.2019 13:30
491 ЧГД No 6363/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     1.7.2019 13:40
492 Гражданско дело No 4503/2019, 51 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.И.Ж. Н.М.Д.   1.7.2019 13:50
493 Гражданско дело No 17042/2018, 51 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВРОСТИЛ БЪЛГАРИЯ-ЕСБ ЕООД РОСАТОМ ЕООД   1.7.2019 14:00
494 Гражданско дело No 5154/2018, 51 състав Делба Н.К.К. Н.М.Д.   1.7.2019 14:30
495 Гражданско дело No 1277/2019, 51 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ж.Й.Ж. ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД   1.7.2019 15:00
496 Гражданско дело No 17726/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ М.С.К.   2.7.2019 9:00
497 Гражданско дело No 18004/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД А.Г.А.   2.7.2019 9:00
498 Гражданско дело No 842/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.К.К.Б.   2.7.2019 9:00
499 Гражданско дело No 2575/2019, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Р.И.И.   2.7.2019 9:00
500 Гражданско дело No 5635/2019, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.7.2019 9:00
501 Гражданско дело No 5309/2012, 26 състав Делба С.З.С. Д.К.Д.   2.7.2019 9:30
502 Гражданско дело No 148/2019, 26 състав Делба Г.Ц.В. Ц.Ц.Т.   2.7.2019 9:30
503 Гражданско дело No 3620/2019, 26 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.Н.Ч.,
Е.Н.Ч.,
Н.Н.Ч.
Н.И.Ч.   2.7.2019 9:30
504 Гражданско дело No 3480/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Т.Д.   2.7.2019 10:00
505 Гражданско дело No 755/2019, 26 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИРИУС-49 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   2.7.2019 10:00
506 Гражданско дело No 3817/2019, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.К.К. АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ЕООД   2.7.2019 10:00
507 Гражданско дело No 15511/2018, 26 състав Делба В.Г.М.,
Е.К.С.
Ч.Г.С.   2.7.2019 10:30
508 Гражданско дело No 5452/2019, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.Г.К. В.М.Ш.   2.7.2019 11:00
509 Гражданско дело No 6084/2019, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.П.Я. А.Я.С.   2.7.2019 13:00
510 Гражданско дело No 11224/2017, 14 състав Делба С.М.С. К.С.А.   2.7.2019 13:30
511 Гражданско дело No 6311/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.Г.Д.   2.7.2019 13:30
512 Гражданско дело No 17897/2018, 35 състав Делба А.Д.И. И.Д.И.   2.7.2019 13:30
513 Гражданско дело No 18458/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.А.К. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   2.7.2019 13:30
514 Гражданско дело No 13455/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака М.И.А. Г.Д.К.   2.7.2019 14:00
515 Гражданско дело No 13481/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Л.Б.И.   2.7.2019 14:00
516 Гражданско дело No 2368/2019, 35 състав Искове по КЗ Р.Д.Р. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   2.7.2019 14:00
517 Гражданско дело No 2960/2019, 35 състав Искове по КЗ Н.П.К. ЗД БУЛ ИНС АД   2.7.2019 14:00
518 Гражданско дело No 3116/2019, 35 състав Искове по КЗ Г.Й.Й. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   2.7.2019 14:00
519 Гражданско дело No 4437/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.Р.Я.   2.7.2019 14:30
520 Гражданско дело No 14083/2018, 35 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот В.К.Т. Д.П.К.,
М.К.М.,
С.К.Л.,
И.К.К.,
РЕД ХООК ЕООД
  2.7.2019 14:30
521 Гражданско дело No 14515/2018, 14 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.Т.,
Б.А.Т.
В.И.П.   2.7.2019 14:30
522 Гражданско дело No 18115/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.П.Н.,
М.О.Н.
  2.7.2019 14:30
523 Гражданско дело No 18241/2018, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД П.Д.П.   2.7.2019 14:30
524 Гражданско дело No 8156/2019, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.М.Д. М.П.Д.,
Е.М.Н.
  2.7.2019 15:00
525 Гражданско дело No 18476/2018, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.И.М. Е.А.М.   2.7.2019 15:30
526 Гражданско дело No 3924/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Ч.Т. Б.Г.Т.   2.7.2019 15:30
527 Гражданско дело No 10548/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ К.Р.Й.   3.7.2019 9:00
528 Гражданско дело No 19012/2018, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.Б.Б. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД   3.7.2019 9:00
529 Гражданско дело No 12534/2018, 19 състав Делба П.С.М. Й.Б.М.,
П.Б.М.,
К.П.М.,
Б.С.М.
  3.7.2019 9:30
530 Гражданско дело No 15075/2018, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Н.Л.   3.7.2019 9:30
531 Гражданско дело No 9891/2017, 19 състав Делба Д.И.Х. Л.И.В.   3.7.2019 10:00
532 Гражданско дело No 1271/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Й.Г. К.Д.К.   3.7.2019 10:00
533 Гражданско дело No 18708/2018, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.К.И. ТЕРА ГИД ЕООД   3.7.2019 10:30
534 Гражданско дело No 19272/2018, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛЕННО АД СТРОМИНЕКС ЕООД,
М.С.Д.
  3.7.2019 11:00
535 Гражданско дело No 7465/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Н.К.,
М.С.И.
С.Д.И.   3.7.2019 11:30
536 Гражданско дело No 17882/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.С.Д. П.И.Ж.   3.7.2019 13:00
537 Гражданско дело No 4498/2019, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.И.С. Д.Ю.Д.   3.7.2019 13:00
538 Гражданско дело No 17216/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Г.К. П.С.Б.   3.7.2019 13:30
539 Гражданско дело No 17216/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Г.К. П.С.Б.   3.7.2019 13:30
540 Гражданско дело No 17796/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Я.С.К.   3.7.2019 13:30
541 Гражданско дело No 19079/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.С.Р.   3.7.2019 13:30
542 Гражданско дело No 2469/2019, 46 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.И.Г. ООД ТЕРА ГИД ЕООД   3.7.2019 13:30
543 Гражданско дело No 5708/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Г.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.7.2019 13:30
544 Гражданско дело No 5713/2019, 46 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.7.2019 13:30
545 Гражданско дело No 5717/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Г.М. Д.Б.М.   3.7.2019 13:30
546 Гражданско дело No 8597/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Б.Х.,
С.Х.Х.
    3.7.2019 13:30
547 Гражданско дело No 14352/2018, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД М.Д.Х.   3.7.2019 14:00
548 Гражданско дело No 1279/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака В.А.В. Г.В.В.   3.7.2019 14:00
549 Гражданско дело No 2242/2019, 25 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Р.Т. С.Х.И.,
К.К.И.
  3.7.2019 14:00
550 Гражданско дело No 2355/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака П.Г.И. М.С.И.   3.7.2019 14:00
551 Гражданско дело No 3030/2019, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака А.Д.С. Е.А.С.   3.7.2019 14:00
552 Гражданско дело No 3115/2019, 46 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.А.А.   3.7.2019 14:00
553 Гражданско дело No 3359/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Н.Ж.Д.   3.7.2019 14:00
554 Гражданско дело No 4159/2019, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Т.Х. Т.А.Х.   3.7.2019 14:00
555 Гражданско дело No 4784/2019, 46 състав Искове за трудово възнаграждение Б.С.Р. ВАРНА-НН ЕООД   3.7.2019 14:00
556 Гражданско дело No 11131/2015, 46 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН С.Д.Б. Ю.Д.Б.   3.7.2019 14:30
557 Гражданско дело No 17301/2017, 46 състав Делба М.Г.А. Д.Д.Г.   3.7.2019 14:30
558 Гражданско дело No 616/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ ЕАД Д.П.Г.   3.7.2019 14:30
559 Гражданско дело No 4258/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Е.С.Н.   3.7.2019 14:30
560 Гражданско дело No 14073/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.Т.Н.   3.7.2019 14:30
561 Гражданско дело No 1021/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Е.Н.М.   3.7.2019 14:30
562 Гражданско дело No 3661/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ГЕРИКА ВАРНА ООД Е.В.В.   3.7.2019 14:30
563 ЧГД No 3869/2019, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     3.7.2019 14:30
564 ЧГД No 6431/2019, 25 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     3.7.2019 14:30
565 Гражданско дело No 7203/2019, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.А.Б.     3.7.2019 14:30
566 Гражданско дело No 11551/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.Г.Д.   3.7.2019 15:00
567 Гражданско дело No 12401/2018, 46 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.М.П. ОУ ХРИСТО БОТЕВ   3.7.2019 15:00
568 Гражданско дело No 19277/2018, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КРЕДИТ КОМЕРС АД М.Д.Д.,
Й.И.Д.
  3.7.2019 15:00
569 Гражданско дело No 371/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЮРОПИЪН СЪПЛАЙ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД   3.7.2019 15:00
570 Гражданско дело No 499/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЛГАЗ СЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД БЕНИТА ЕООД   3.7.2019 15:00
571 Гражданско дело No 5458/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   3.7.2019 15:00
572 Гражданско дело No 6905/2019, 46 състав Искове по КЗ В.Ж.А.Т. ЗД БУЛ ИНС АД   3.7.2019 15:00
573 Гражданско дело No 14921/2015, 46 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.А.А. А.П.П.,
Т.Г.Ч.,
Г.Д.В.,
В.А.П.
  3.7.2019 15:30
574 Гражданско дело No 5222/2017, 46 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.И.Т. И.И.Т.   3.7.2019 15:30
575 Гражданско дело No 3695/2018, 46 състав Искове за недействителност на правни сделки Б.Р.Б.,
Н.Р.И.П.
О.А.ЖОРАНД ЕООД   3.7.2019 15:30
576 Гражданско дело No 1380/2019, 16 състав Искове по КЗ Ч.Л.А. ЗД БУЛ ИНС АД   3.7.2019 15:30
577 Гражданско дело No 2361/2019, 16 състав Искове по КЗ ПИРИН 98 ЕООД ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД   3.7.2019 15:30
578 Гражданско дело No 4046/2018, 16 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Т.А. Д.Н.Г.,
Д.И.Ж.
  3.7.2019 16:00
579 Гражданско дело No 3291/2019, 16 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество НЮАНС БГ АД Д.В.Г.   3.7.2019 16:00
580 Гражданско дело No 16956/2018, 10 състав Искове за трудово възнаграждение И.Х.Г. ЕЛИТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД   4.7.2019 13:30
581 Гражданско дело No 2232/2019, 10 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ю.А.А.,
Е.Х.С.
Х.С.М.   4.7.2019 13:30
582 Гражданско дело No 15611/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД А.В.И.   4.7.2019 13:40
583 Гражданско дело No 16495/2018, 10 състав Искове за трудово възнаграждение М.И.С. АДОРО ХОЛИДЕЙС ЕООД   4.7.2019 14:00
584 Гражданско дело No 7572/2019, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.Р.Ж. Ж.Д.Ж.   4.7.2019 14:00
585 Гражданско дело No 1307/2019, 10 състав Искове по КЗ П.А.Х. ЗД БУЛ ИНС АД   4.7.2019 14:15
586 Гражданско дело No 17951/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.К.Н.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   4.7.2019 14:20
587 Гражданско дело No 11889/2014, 11 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН В.Х.З.,
Н.З.З.,
Т.З.З.,
Х.З.З.
М.Н.И.   4.7.2019 14:30
588 Гражданско дело No 1138/2019, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АМБУЛАТОРИЯ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СВЕТА ПЕТКА АЙ КЕЪР ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   4.7.2019 14:30
589 Гражданско дело No 16643/2016, 11 състав Делба З.Х.Д. П.Х.Р.,
Р.С.Р.
  4.7.2019 14:40
590 Гражданско дело No 3344/2019, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.К.С.,
Д.П.С.
М.Д.С.   4.7.2019 14:40
591 Гражданско дело No 15078/2018, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.К.Г.   4.7.2019 14:50
592 Гражданско дело No 10696/2018, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Г.Г. СМ БГ ЕООД   4.7.2019 15:00
593 Гражданско дело No 11090/2018, 11 състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Н.П.П. П.П.П.   4.7.2019 15:00
594 Гражданско дело No 18378/2018, 10 състав Искове по КЗ Х.И.И. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   4.7.2019 15:10
595 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  4.7.2019 15:15
596 Гражданско дело No 18460/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.А.К. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   4.7.2019 15:20
597 Гражданско дело No 6094/2018, 11 състав Делба К.Г.Д. В.Г.Д.   4.7.2019 15:30
598 Гражданско дело No 15031/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.Л.М.   4.7.2019 15:30
599 Гражданско дело No 7675/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.А.     4.7.2019 15:35
600 Гражданско дело No 15699/2017, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.Г.,
Д.Д.Н.,
С.И.Т.,
Н.И.С.,
Т.Д.Д.
В.Г.Д.   4.7.2019 15:45
601 Гражданско дело No 4050/2018, 11 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.К.В. АЛЕКСИА 05 ЕООД,
И.Б.Д.
  4.7.2019 15:45
602 Гражданско дело No 10771/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.П.Н.,
З.А.М.
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД   4.7.2019 16:00
603 Гражданско дело No 179/2019, 11 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права В.Л.С. К.Й.П.   4.7.2019 16:00
604 Гражданско дело No 7507/2016, 43 състав Делба С.Т.И.,
Х.Т.С.,
П.К.А.,
К.К.Б.
П.Р.Н.,
Н.Р.Н.,
Ц.Л.Н.,
М.Г.Г.,
П.Н.К.,
В.Н.Д.,
Ю.Н.Т.,
Г.П.Г.Т.,
К.П.Г.С.,
Й.Ж.Р.,
И.И.П.,
И.П.П.,
И.Б.В.,
Т.Б.П.,
Е.Л.М.,
Н.Л.Н.,
М.В.С.Г.,
А.С.К.,
А.И.Б.,
М.Х.Г.Т.,
Р.Г.А.Б.,
С.Г.Л.,
В.П.Н.,
Н.П.Н.,
В.И.И.,
Л.А.К.,
В.К.К.,
К.К.К.,
Б.М.Т.,
Л.М.Т.,
Н.П.М.,
Т.П.М.,
Т.Д.Т.,
М.Б.Т.Б.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
Л.Х.,
Л.И.К.,
А.М.М.,
М.Б.М.,
А.Б.М.
  5.7.2019 9:00
605 Гражданско дело No 8612/2018, 21 състав Делба Т.П.Г. П.П.Г.   5.7.2019 9:00
606 Гражданско дело No 14225/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД К.Ц.Р.Х.   5.7.2019 9:00
607 Гражданско дело No 15716/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Х.И.   5.7.2019 9:00
608 Гражданско дело No 12931/2018, 18 състав Искове за трудово възнаграждение М.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   5.7.2019 9:30
609 Гражданско дело No 13117/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.И.Н.   5.7.2019 9:30
610 Гражданско дело No 13570/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.С.М. БУЛПРОМАР ЕООД   5.7.2019 9:30
611 Гражданско дело No 17774/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Г.П. ЕР ФРАНС АД   5.7.2019 9:30
612 Гражданско дело No 19139/2018, 21 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Д. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36940 ВАРНА   5.7.2019 9:30
613 Гражданско дело No 19143/2018, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.В.С.   5.7.2019 9:30
614 Гражданско дело No 454/2019, 18 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.М.КОМЕРС ЕООД ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   5.7.2019 9:30
615 Гражданско дело No 4484/2019, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Т.Й.Т. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ВАРНА   5.7.2019 9:30
616 Гражданско дело No 6902/2019, 50 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.Г.Й.     5.7.2019 9:30
617 Гражданско дело No 6958/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.В.Т.,
Л.П.Т.
    5.7.2019 9:30
618 Гражданско дело No 8587/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Б.,
К.М.Б.
    5.7.2019 9:30
619 Гражданско дело No 8925/2019, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Т.М.,
К.А.М.
    5.7.2019 9:30
620 Гражданско дело No 8979/2019, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Д.С. К.Н.Д.   5.7.2019 9:30
621 Гражданско дело No 8988/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.В.К.,
Д.А.К.
    5.7.2019 9:30
622 Гражданско дело No 292/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Л.Б.М.   5.7.2019 10:00
623 Гражданско дело No 5806/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД П.М.П.   5.7.2019 10:00
624 Гражданско дело No 14144/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.С.С.   5.7.2019 10:00
625 Гражданско дело No 16741/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Е.О.Я.,
С.М.Я.
  5.7.2019 10:00
626 Гражданско дело No 17228/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД Ж.Т.К.И.   5.7.2019 10:00
627 Гражданско дело No 18640/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МБАЛ ВАРНА ЕООД,
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
    5.7.2019 10:00
628 Гражданско дело No 1687/2019, 21 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Д.Н.П.   5.7.2019 10:00
629 Гражданско дело No 2170/2019, 21 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Г.Ф. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   5.7.2019 10:00
630 Гражданско дело No 4799/2019, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Т.Д. Д.Р.Д.   5.7.2019 10:00
631 Гражданско дело No 4948/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД П.Г.Г.   5.7.2019 10:30
632 Гражданско дело No 5396/2018, 43 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.М.М. Г.М.-5. ЕТ   5.7.2019 10:30
633 Гражданско дело No 11281/2018, 50 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СГРАДНО УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ ООД Г.И.Г.   5.7.2019 10:30
634 Гражданско дело No 14327/2018, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.К.Г.М.   5.7.2019 10:30
635 Гражданско дело No 2806/2019, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.М.,
Б.З.П.,
М.З.П.
З.Н.П.   5.7.2019 10:30
636 Гражданско дело No 3978/2019, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   5.7.2019 10:30
637 Гражданско дело No 5453/2019, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.М.М.     5.7.2019 10:30
638 Гражданско дело No 6707/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.И.,
Д.Е.И.
    5.7.2019 10:30
639 Гражданско дело No 7717/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.И.,
Д.С.З.
    5.7.2019 10:30
640 Гражданско дело No 8603/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Б.Ж.,
Е.О.Ж.
    5.7.2019 10:30
641 Гражданско дело No 1995/2018, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.М.Г.,
С.А.Д.
Г.Д.М.   5.7.2019 11:00
642 Гражданско дело No 2806/2018, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕИ КОНСУЛТ БГ ЕООД ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР ЕООД   5.7.2019 11:00
643 Гражданско дело No 15564/2018, 43 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.В.В. СЪНЕКСПРЕС ГЕРМАНИЯ ГМБХ   5.7.2019 11:00
644 Гражданско дело No 16674/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД К.С.А.   5.7.2019 11:00
645 Гражданско дело No 3615/2019, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ВАРНА   5.7.2019 11:00
646 Гражданско дело No 8604/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Д.Б.,
М.В.Б.
    5.7.2019 11:00
647 Гражданско дело No 8980/2019, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Х.Б.П.,
П.И.П.
    5.7.2019 11:00
648 Гражданско дело No 12270/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.Д.И. М.А.Ф.,
Р.П.Ф.,
П.Р.Ф.,
А.Р.Ф.
  5.7.2019 11:30
649 Гражданско дело No 14282/2018, 43 състав Искове за недействителност на правни сделки Р.С.С. Д.Т.Г.,
М.Б.Г.
  5.7.2019 11:30
650 Гражданско дело No 15371/2018, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФАКТОРЪТ ЕООД КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД   5.7.2019 11:30
651 Гражданско дело No 18106/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ АД С.Т.И.   5.7.2019 11:30
652 Гражданско дело No 8393/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.М.М. А.М.М.   5.7.2019 11:30
653 Гражданско дело No 19266/2018, 25 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.С.В. И.М.М.   5.7.2019 13:00
654 Гражданско дело No 3035/2019, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.А.Н.,
Г.А.Н.
ИВ ВАСИЛЕВИ ЕООД   5.7.2019 13:00
655 Гражданско дело No 367/2019, 14 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.М.М. ОБЩИНА ВАРНА   5.7.2019 13:30
656 Гражданско дело No 2658/2019, 14 състав Облигационни искове между съсобственици С.М.Х. А.Г.Х.   5.7.2019 14:00
657 Гражданско дело No 1690/2019, 14 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Д.П. Н.А.П.   5.7.2019 14:30
658 Гражданско дело No 2760/2019, 14 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.Е.Д. Е.Д.Т.   5.7.2019 14:30
659 Гражданско дело No 19194/2018, 25 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Е.П.Д.,
Е.Е.Д.,
П.Е.Д.
МБАЛ-ВАРНА КЪМ ВМА,
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
  5.7.2019 15:00
660 Гражданско дело No 94/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.Б. Д.Н.Д.   5.7.2019 15:00
661 Гражданско дело No 11147/2018, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.А.С.,
Я.И.Д.,
А.Н.С.,
М.Е.П.,
М.Б.Т.,
С.Д.Р.,
Х.Д.С.,
Г.В.К.,
Н.И.С.,
СТАРАТЕЛ ЕООД,
ЛАРА ИНВЕСТ ЕООД
АЛМА ГРИЙН ХАУСЕС ЕООД,
КОНСОРЦИУМ РЕМИ ГРУП АД
  5.7.2019 15:30
662 Гражданско дело No 15413/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Г.Ю.П.   8.7.2019 8:30
663 Гражданско дело No 15568/2018, 7 състав Делба В.С.М. М.С.М.   8.7.2019 8:30
664 Гражданско дело No 2147/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СПАРТАК ТАКСИМ ЕООД ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС ООД   8.7.2019 8:30
665 Гражданско дело No 5446/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 8:30
666 Гражданско дело No 15471/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.В.П.   8.7.2019 9:00
667 Гражданско дело No 2143/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.М.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 9:00
668 Гражданско дело No 2473/2019, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Н.Я. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 9:00
669 Гражданско дело No 4162/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Н.Н. Н.С.Н.   8.7.2019 9:00
670 Гражданско дело No 8992/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     8.7.2019 9:00
671 Гражданско дело No 12127/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.Л.Д.   8.7.2019 9:30
672 Гражданско дело No 17337/2018, 20 състав Искове по КЗ М.Т.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   8.7.2019 9:30
673 Гражданско дело No 17373/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Н.Р.Б.   8.7.2019 9:30
674 Гражданско дело No 18642/2018, 20 състав Искове по КЗ П.Г.Я. ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД   8.7.2019 9:30
675 Гражданско дело No 4716/2019, 7 състав Искове за трудово възнаграждение Н.С.В. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ СКОРПИО ООД   8.7.2019 9:30
676 Гражданско дело No 5232/2019, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.С.Ц. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД   8.7.2019 10:00
677 Гражданско дело No 8949/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Й.Д.,
Д.Н.Д.
    8.7.2019 10:00
678 Гражданско дело No 18964/2018, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Р.К. М.М.Д.,
Б.Н.Д.
  8.7.2019 10:30
679 Гражданско дело No 8659/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.С.Ж.,
Б.П.Ж.
П.Ж.Ж.   8.7.2019 11:00
680 ЧГД No 7766/2019, 41 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.7.2019 13:00
681 ЧГД No 7224/2019, 41 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. М.Н.М.     8.7.2019 13:10
682 Гражданско дело No 8200/2019, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Б.,
Т.Д.Б.
    8.7.2019 13:20
683 Гражданско дело No 16836/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.С.В.,
М.С.В.,
И.А.С.В.,
А.С.В.
И.И.К.   8.7.2019 13:30
684 Гражданско дело No 2856/2018, 41 състав Делба СД ИНВЕСТ ВАРНА ООД Б.С.Т.,
Й.Я.В.
  8.7.2019 13:30
685 ЧГД No 4995/2019, 51 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     8.7.2019 13:30
686 Гражданско дело No 8335/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Н.Д.,
Г.Д.Д.
    8.7.2019 13:30
687 Гражданско дело No 2750/2019, 41 състав Искове по КЗ М.В.М. ЗД БУЛ ИНС АД   8.7.2019 13:40
688 Гражданско дело No 6195/2019, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Х.В. В.А.В.   8.7.2019 13:45
689 Гражданско дело No 8382/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.В.,
Й.Н.В.
    8.7.2019 13:45
690 Гражданско дело No 3352/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Д.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 13:50
691 Гражданско дело No 8407/2018, 41 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД   8.7.2019 14:00
692 Гражданско дело No 8407/2018, 41 състав Искове за трудово възнаграждение Б.П.З. БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД   8.7.2019 14:00
693 Гражданско дело No 9168/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.З.И.   8.7.2019 14:00
694 Гражданско дело No 18788/2018, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Н.Ж.Н.   8.7.2019 14:00
695 Гражданско дело No 3622/2019, 34 състав Искове по КЗ Ж.Т.К. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД   8.7.2019 14:00
696 Гражданско дело No 6374/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.И.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 14:00
697 Гражданско дело No 6428/2019, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.И.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 14:00
698 Гражданско дело No 8596/2019, 51 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.З.Д.,
Е.Р.Д.
    8.7.2019 14:00
699 Гражданско дело No 2371/2019, 51 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОРБИДА ЕООД ЖЕЧЕВИ ООД   8.7.2019 14:15
700 Гражданско дело No 16960/2018, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД   8.7.2019 14:30
701 Гражданско дело No 18242/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.К.А.   8.7.2019 14:30
702 Гражданско дело No 19206/2018, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕУРОВЕТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Й.Й.   8.7.2019 14:30
703 Гражданско дело No 3600/2019, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Н.В. В.Д.П.   8.7.2019 14:30
704 Гражданско дело No 16654/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Д.Х.,
К.Х.Д.
Б.Т.М.,
Н.Т.М.,
С.С.П.
  8.7.2019 15:00
705 Гражданско дело No 16103/2018, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД С.Г.Д.   8.7.2019 15:00
706 Гражданско дело No 18695/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД П.К.П.   8.7.2019 15:00
707 Гражданско дело No 410/2019, 9 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Т.Ж.Т. В.П.П.   8.7.2019 15:00
708 Гражданско дело No 2737/2019, 9 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.П.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 15:00
709 Гражданско дело No 17727/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ В.Н.Б.   8.7.2019 15:15
710 Гражданско дело No 4061/2018, 9 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.И.Я. Р.М.   8.7.2019 15:30
711 Гражданско дело No 4155/2019, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.А. З.М.А.   8.7.2019 15:30
712 Гражданско дело No 4175/2019, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.С.Т. Г.Х.М.   8.7.2019 15:30
713 Гражданско дело No 4804/2019, 51 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.В.Х. EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД   8.7.2019 15:30
714 Гражданско дело No 5718/2019, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Н.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.7.2019 15:30
715 Гражданско дело No 18392/2018, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.А.П.   8.7.2019 15:45
716 Гражданско дело No 10835/2018, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Л.Л. Д.А.Л.   8.7.2019 16:00
717 Гражданско дело No 1320/2019, 51 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Я.Р.Н. Д.С.К.,
А.Г.К.
  8.7.2019 16:00
718 Гражданско дело No 4420/2019, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Д.П.Д.   8.7.2019 16:00
719 Гражданско дело No 3658/2019, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЛАЙН МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Й.М.С.   8.7.2019 16:15
720 Гражданско дело No 8196/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.7.2019 9:00
721 Гражданско дело No 8205/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     9.7.2019 9:00
722 Гражданско дело No 4376/2018, 49 състав Делба Б.Й.С.,
Г.М.С.
П.Ф.Г.,
К.И.Г.,
Ф.И.Г.,
М.С.Т.,
Е.П.С.Й.,
В.П.С.,
Т.П.С.,
Ф.С.Т.
  9.7.2019 10:00
723 Гражданско дело No 9312/2018, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.К.Б. Л.М.М.М.   9.7.2019 10:00
724 Гражданско дело No 1454/2019, 49 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.В. З.С.В.   9.7.2019 10:00
725 Гражданско дело No 15200/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Я.К.Д.   9.7.2019 10:30
726 Гражданско дело No 17280/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД СОФКОНСУЛТ ООД   9.7.2019 10:30
727 Гражданско дело No 5260/2019, 49 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Ю.Ш.,
В.Ю.Ш.
Ю.Ф.Ш.   9.7.2019 10:30
728 Гражданско дело No 7494/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.И. С.В.С.   9.7.2019 10:30
729 Гражданско дело No 18231/2018, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Т.И. ТУРСКИ АВИОЛИНИИ-ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЪ ТП   9.7.2019 11:00
730 Гражданско дело No 7708/2019, 49 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.И.Д. И.А.Т.,
Е.Т.
  9.7.2019 11:00
731 Гражданско дело No 14219/2018, 24 състав Делба Ю.Г.Ц. Т.Г.К.   9.7.2019 13:00
732 Гражданско дело No 18991/2018, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.П.П.,
Г.Т.П.
Т.Д.П.   9.7.2019 13:00
733 Гражданско дело No 3118/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Е.Х.Х.   9.7.2019 13:00
734 Гражданско дело No 4171/2019, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Б.Д.Б.   9.7.2019 13:00
735 Гражданско дело No 6516/2019, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Ц.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.7.2019 13:00
736 Гражданско дело No 19539/2017, 24 състав Делба ВАРНА КРЕДИТ ГРУП ООД Д.Г.Р.,
Д.П.М.,
Г.П.М.,
П.Д.В.
  9.7.2019 13:30
737 Гражданско дело No 297/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.С.П.,
Х.З.Д.
  9.7.2019 13:30
738 Гражданско дело No 177/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.С.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.7.2019 13:30
739 Гражданско дело No 467/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Н.И.Г.   9.7.2019 13:30
740 Гражданско дело No 2464/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ВАРНА И.Г.Г.   9.7.2019 13:30
741 Гражданско дело No 3032/2019, 31 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МОНА 2004 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.7.2019 13:30
742 Гражданско дело No 3672/2019, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ Г.Б.К.   9.7.2019 13:30
743 Гражданско дело No 4636/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Х.П.,
П.Х.П.
    9.7.2019 13:30
744 Гражданско дело No 7655/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Е.,
С.Б.Ц.
    9.7.2019 13:30
745 Гражданско дело No 7725/2019, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Л.Л.,
Д.П.Л.
    9.7.2019 13:30
746 Гражданско дело No 3886/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Й.П.М.   9.7.2019 14:00
747 Гражданско дело No 10735/2018, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Л.С.С.   9.7.2019 14:00
748 Гражданско дело No 13274/2018, 31 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Г.Д.С. ГАЛА ТРАДИЦИЯ ООД   9.7.2019 14:00
749 Гражданско дело No 16446/2018, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака М.М.К. Р.Н.П.   9.7.2019 14:00
750 Гражданско дело No 18097/2018, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АПИ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ВАРНА И.М.И.   9.7.2019 14:00
751 Гражданско дело No 966/2019, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.А.Р.,
Д.Р.А.
А.Р.А.   9.7.2019 14:00
752 Гражданско дело No 1087/2019, 31 състав Искове по КЗ Й.Д.Р. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   9.7.2019 14:00
753 Гражданско дело No 1154/2019, 31 състав Искове по КЗ БГ АЛЕКС ГРУП ЕООД ЗД БУЛ ИНС АД   9.7.2019 14:00
754 Гражданско дело No 18741/2017, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Р.Р.,
Г.С.Н.,
Н.С.С.
В.С.В.,
Р.В.В.,
М.Г.Б.,
И.П.Б.
  9.7.2019 14:30
755 Гражданско дело No 14006/2018, 31 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Ж.Ф.Г.,
С.Ф.Д.
Ю.Т.Д.,
Ж.Т.Н.
  9.7.2019 14:30
756 Гражданско дело No 16784/2018, 24 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЕВЕН ООД НИТИ ИНВЕСТ ООД   9.7.2019 14:30
757 Гражданско дело No 865/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.Д.Д. СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918   9.7.2019 14:30
758 Гражданско дело No 3351/2019, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение З.Н.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.7.2019 14:30
759 Гражданско дело No 3611/2019, 31 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Г.М. З.Н.П.   9.7.2019 14:30
760 ЧГД No 6425/2019, 35 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. ОБЩИНА ВАРНА     9.7.2019 14:30
761 Гражданско дело No 4872/2018, 31 състав Искове за недействителност на правни сделки В.Е.К. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД   9.7.2019 15:00
762 Гражданско дело No 11222/2018, 31 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Н.П. Д.Е.Е.,
В.Б.Д.,
Т.Х.Т.,
Т.Н.Т.,
В.С.О.
  9.7.2019 15:00
763 Гражданско дело No 16683/2018, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Х.И.,
И.Х.И.
ОБЩИНА ВАРНА   9.7.2019 15:00
764 Гражданско дело No 2805/2019, 31 състав Облигационни искове между съсобственици С.Г.Щ. Е.Д.Т.   9.7.2019 15:00
765 Гражданско дело No 14516/2018, 24 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права В.И.Л. И.Г.И.   9.7.2019 15:30
766 Гражданско дело No 290/2019, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.В.К.   9.7.2019 15:30
767 Гражданско дело No 3749/2019, 24 състав Искове за трудово възнаграждение В.Ж.С. УОЛТОПИЯ АД   9.7.2019 15:30
768 Гражданско дело No 4785/2019, 35 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.В.Б. УИЗ ЕЪР УНГАРИЯ КФТ   9.7.2019 15:30
769 Гражданско дело No 5709/2019, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.А.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   9.7.2019 15:30
770 ЧГД No 4417/2019, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Н.Х.Д.   10.7.2019 9:00
771 ЧГД No 6706/2019, 19 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     10.7.2019 9:00
772 Гражданско дело No 19251/2018, 19 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ж.Д.Н. А.Д.К.,
ДСП ВАРНА
  10.7.2019 9:20
773 Гражданско дело No 18085/2017, 19 състав Делба М.А.Н. Т.И.Н.,
И.И.В.,
К.Н.К.,
Т.Н.П.,
Р.Т.Н.,
Т.Д.И.,
Р.Д.В.,
Т.Г.Х.,
А.Г.К.,
Т.К.Н.,
Д.С.Н.,
С.В.К.,
К.В.К.
  10.7.2019 10:00
774 Гражданско дело No 18447/2018, 19 състав Искове по КЗ М.П.П. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   10.7.2019 10:30
775 Гражданско дело No 571/2016, 8 състав Делба А.У. К.У.   10.7.2019 11:00
776 Гражданско дело No 2373/2019, 19 състав Делба М.М.М. Н.М.Т.   10.7.2019 11:00
777 Гражданско дело No 14339/2018, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Я.С.Г.,
Н.С.К.
Н.Д.Н.   10.7.2019 11:30
778 Гражданско дело No 466/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Н.Б. В.П.   10.7.2019 13:00
779 Гражданско дело No 4953/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.М.М. З.М.М.   10.7.2019 13:00
780 Гражданско дело No 8383/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.И.,
З.С.И.
    10.7.2019 13:00
781 Гражданско дело No 1150/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Г.Т.З.   10.7.2019 13:30
782 Гражданско дело No 4631/2019, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ПЪТСТРОЙ ЕООД   10.7.2019 13:30
783 Гражданско дело No 11226/2018, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.П.   10.7.2019 14:00
784 Гражданско дело No 13409/2018, 25 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Е.Я.З.,
Е.К.З.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК   10.7.2019 14:00
785 Гражданско дело No 8599/2019, 16 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.Д.,
К.С.Д.
    10.7.2019 14:00
786 Гражданско дело No 1316/2019, 25 състав Искове по ЗУЕС ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Х-Л СИЛВЪР БИЙЧ ГР.БЯЛА УЛ.ПРИМОРСКА 8 ШАЙЛОК ЕООД   10.7.2019 14:30
787 Гражданско дело No 2236/2019, 25 състав Искове по КЗ М.К.Я. ЗК ЛЕВ ИНС АД   10.7.2019 14:30
788 Гражданско дело No 3613/2019, 16 състав Искове по КЗ Я.П.И. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   10.7.2019 14:30
789 Гражданско дело No 4023/2019, 16 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СК-ВАРНА 2007 ЕООД ГБС-ВАРНА АД   10.7.2019 14:30
790 Гражданско дело No 17893/2018, 25 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.П.П. С.Н.С.   10.7.2019 15:00
791 Гражданско дело No 2244/2019, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Р.К.С.   10.7.2019 15:00
792 Гражданско дело No 3968/2019, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Г.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   10.7.2019 15:00
793 Гражданско дело No 4958/2019, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФАНТАСТИК СЪРВИСЕС ООД РЕДСТАР ООД   10.7.2019 15:00
794 Гражданско дело No 16821/2013, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКТЕР КОНСУЛТ ЕООД ВИА МОНЕДА ООД,
ПАЗАРИ ЕАД
  10.7.2019 15:30
795 Гражданско дело No 1032/2019, 25 състав Делба М.Д.М. З.Д.М.,
ОБЩИНА ВАРНА
  10.7.2019 15:30
796 Гражданско дело No 4492/2019, 16 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Т.Г.Г.,
М.Г.Г.
    10.7.2019 15:30
797 Гражданско дело No 18636/2018, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.М.П.,
Т.М.П.
Ф.Г.К.   10.7.2019 16:00
798 Гражданско дело No 8588/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.В.Г.,
К.К.Г.
    11.7.2019 9:40
799 Гражданско дело No 11709/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Й.В.Б.   11.7.2019 9:50
800 Гражданско дело No 8169/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.А.,
И.С.А.
    11.7.2019 9:50
801 Гражданско дело No 17171/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД И.Г.М.   11.7.2019 10:00
802 Гражданско дело No 310/2019, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.К.К.   11.7.2019 10:00
803 Гражданско дело No 15990/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Н.С.   11.7.2019 10:10
804 Гражданско дело No 18313/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Р.Д.Р.   11.7.2019 10:20
805 Гражданско дело No 139/2013, 40 състав Делба А.С.Р.,
К.С.Д.
К.Д.С.,
Й.Л.К.,
Ж.Д.Р.,
Д.Т.Д.,
С.Н.С.,
Д.К.Д.
  11.7.2019 10:30
806 Гражданско дело No 13151/2018, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.А.И.   11.7.2019 10:40
807 Гражданско дело No 16356/2018, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.Д.Н.     11.7.2019 10:50
808 Гражданско дело No 19325/2018, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКСПИРИАН ЕООД Д ЕНД С-2011 ООД   11.7.2019 10:50
809 Гражданско дело No 9514/2018, 40 състав Искове за трудово възнаграждение П.Ф.М. БАУТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД   11.7.2019 11:00
810 Гражданско дело No 2984/2018, 40 състав Искове за недействителност на правни сделки М.С.К. Д.П.П.,
Ж.П.П.
  11.7.2019 11:20
811 Гражданско дело No 12747/2017, 10 състав Делба З.Г.Х. И.В.А.   11.7.2019 13:30
812 Гражданско дело No 5899/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки ОБЩИНА АКСАКОВО И.Г.Д.   11.7.2019 13:30
813 Гражданско дело No 6594/2018, 14 състав Облигационни искове между съсобственици В.Н.Р.,
Л.Н.Й.,
З.Н.К.,
Б.Г.К.,
Н.И.М.
М.Н.И.,
Г.Н.К.
  11.7.2019 13:30
814 Гражданско дело No 17894/2018, 14 състав Облигационни искове между съсобственици Н.А.К. Я.Н.И.   11.7.2019 13:30
815 Гражданско дело No 8743/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.В.,
С.Р.В.
    11.7.2019 13:30
816 Гражданско дело No 12651/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД В.Г.А.   11.7.2019 13:45
817 Гражданско дело No 11423/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ООД С.А.М.   11.7.2019 13:50
818 Гражданско дело No 7771/2018, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД В.С.К.   11.7.2019 14:00
819 Гражданско дело No 11713/2018, 10 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Т.В. К.М.К.   11.7.2019 14:00
820 Гражданско дело No 12381/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Т.Г.Н.   11.7.2019 14:00
821 Гражданско дело No 14778/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.М.С.   11.7.2019 14:00
822 Гражданско дело No 19150/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Б.С.Б.   11.7.2019 14:00
823 Гражданско дело No 508/2019, 14 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.С.Д. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   11.7.2019 14:00
824 Гражданско дело No 8990/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     11.7.2019 14:00
825 Гражданско дело No 8689/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА Х.М.Д.,
Д.Х.М.
  11.7.2019 14:10
826 Гражданско дело No 8991/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     11.7.2019 14:10
827 Гражданско дело No 14228/2018, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.М.Д.   11.7.2019 14:30
828 Гражданско дело No 2803/2019, 30 състав Искове по КЗ ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Г.И.А.   11.7.2019 14:30
829 Гражданско дело No 3761/2019, 30 състав Искове за развод и недействителност на брака З.З.И. С.Ю.И.   11.7.2019 14:30
830 Гражданско дело No 6356/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Й.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.7.2019 14:30
831 Гражданско дело No 6704/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.П.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.7.2019 14:40
832 Гражданско дело No 6542/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Г.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   11.7.2019 14:50
833 Гражданско дело No 15132/2018, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД П.А.П.   11.7.2019 15:00
834 Гражданско дело No 19329/2018, 14 състав Делба Р.Й.А. М.Х.Н.,
Н.А.Н.,
И.А.Н.
  11.7.2019 15:00
835 Гражданско дело No 1381/2019, 14 състав Искове по КЗ Я.С.Ш. ЗД БУЛ ИНС АД   11.7.2019 15:00
836 Гражданско дело No 9069/2019, 11 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.В.С. Я.А.М.   11.7.2019 15:00
837 Гражданско дело No 12278/2018, 30 състав Делба В.Н.К. З.Н.К.   11.7.2019 15:30
838 Гражданско дело No 312/2019, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МЕТАЛПРОДУКТ ВАРНА АД РОСАТОМ ЕООД   11.7.2019 15:30
839 Гражданско дело No 9598/2017, 10 състав Делба Н.Х.И. Ц.Х.С.   11.7.2019 16:00
840 Гражданско дело No 6484/2018, 30 състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Г.Р.,
Д.А.Р.
МИГ-МАРКЕТ ООД   11.7.2019 16:00
841 Гражданско дело No 1985/2019, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.И.К. Н.Н.К.   12.7.2019 9:00
842 Гражданско дело No 3031/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.Л. Г.М.Л.   12.7.2019 9:00
843 Гражданско дело No 13667/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.К.П. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   12.7.2019 9:30
844 Гражданско дело No 7046/2019, 47 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Г.К.     12.7.2019 9:30
845 Гражданско дело No 19015/2018, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.В.М. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД   12.7.2019 10:00
846 Гражданско дело No 860/2019, 47 състав Искове по КЗ В.Г.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД   12.7.2019 10:00
847 Гражданско дело No 12365/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН 18 М.Г.Р.,
А.П.Р.,
Е.П.Р.
  12.7.2019 10:30
848 ЧГД No 3662/2019, 47 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Т.Т.Т.     12.7.2019 10:30
849 Гражданско дело No 7782/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.И.Т.,
Е.Н.Т.
    12.7.2019 10:30
850 Гражданско дело No 15085/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Т.Н.В.   12.7.2019 11:00
851 Гражданско дело No 18453/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Б.Х.С.   12.7.2019 11:00
852 Гражданско дело No 16692/2018, 47 състав Делба Д.Й.Д. М.Й.И.,
Г.Й.В.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  12.7.2019 11:30
853 Гражданско дело No 14137/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.7.2019 13:00
854 Гражданско дело No 414/2019, 39 състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство ЕЛЕМЕНТ 9 ООД К.Г.Н.   12.7.2019 13:00
855 Гражданско дело No 8405/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.М.С.,
Г.Д.М.
    12.7.2019 13:00
856 Гражданско дело No 8751/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.С.,
Б.В.Б.
    12.7.2019 13:00
857 Гражданско дело No 10707/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Д.Р.   12.7.2019 13:30
858 Гражданско дело No 2148/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КАШЕЛ МЕНИДЖМЕНТ БЪГАРИЯ ЕООД СПЕДИЯ ЕООД   12.7.2019 13:30
859 Гражданско дело No 6539/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.7.2019 13:30
860 Гражданско дело No 3452/2019, 39 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.М.Я. ОБЩИНА ВАРНА   12.7.2019 14:00
861 Гражданско дело No 7484/2019, 39 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Д.П. ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ПРИМОРСКИ   12.7.2019 14:00
862 Гражданско дело No 6592/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Т.Г.Т.,
Г.Т.Т.,
ТАЧЕР АГ ООД
  12.7.2019 14:30
863 Гражданско дело No 18099/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОНИ ИГ ООД ЯВОР ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕАД   12.7.2019 15:00