Начало СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

Прием на документи за една щатна бройка за длъжността „държавен съдебен изпълнител“ при Районен съд – Варна,по чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.

 

На вниманието на участниците в процедура за подбор на ДСИ при РС – Варна.

С писмо на министъра на правосъдието с изх. № 94 – К - 153/17г. Районен съд – Варна е информиран, че във връзка с постъпила молба за преместване на държавен съдебен изпълнител от друг орган на съдебната власт в РС – Варна, обявената процедура за подбор на ДСИ на осн. чл. 68, ал. 1, т 4 от КТ се прекратява.

Кандидатите следва да получат лично подадените от тях документи - в сградата на РС – Варна, бул. „Вл. Варненчик“ 57, ет.5, ст.503, от 09.00 – 16.00 ч.