Начало

 

   Информационният център на Районен съд – Варна има непрекъснато работно време от 8,30 до 16,30 ч., телефон за връзка: 052/ 612 -189.

info

   Информационният център е разположен на входа на съдебната палата, преди пропускателния пункт, с цел удобство и достъпност за граждани, както и за преодоляване на едновременното струпване на посетители на гишетата на специализираните служби. Информационен център, които предоставя следните услуги на гражданите:

  1. Справки по движението на дела;
  2. Информация за съдебни процедури и дължими държавни такси, без да има характер на юридическа консултация;
  3. Предоставяне на стандартизирани образци на формуляри за стартиране на най-популярни съдебни процедури;
  4. Съдействие за осигуряване на координати на съдебни институции, адвокати, нотариуси и др.

info2