Начало Контакти
КОНТАКТИ

 

 

Районен съд – Варна

Варна 9000, бул. "Владислав Варненчик" 57

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

факс: (+359 52) 612 205


Телефони :

Председател : (+359 52) 602 028, етаж 6;

прием за граждани : всяка втора сряда от месеца, от 10:00 до 12:00 ч.

 

Съдебен администратор : (+359 52) 662 599; етаж 5, ст.504

Административен секретар : (+359 52) 612 201; етаж 5, ст.503

 

Информационен център : (+359 52) 612 189; партер, вдясно от пропуска.

Пресслужба : (+359 52) 662 469; етаж 5, ст.519

 

Телефонен указател на съдебни състави (pdf) (doc)

 

Регистратура :

Наказателни дела :   (+359 52) 662 577; етаж 4

Граждански дела :   (+359 52) 612 204; етаж 2, стая 202

 

Архив : (+359 52) 662 589; етаж 2, стая 214

 

Бюро Съдимост : (+359 52) 613 706; етаж 1, бул. „Владислав Варненчик” № 61А

Бюро Призовки : (+359 52) 662 597; етаж 1, бул. „Владислав Варненчик” № 61А

 

Съдебно-изпълнителна служба : (+359 52) 613 692, факс 613 692; ул. "Ангел Кънчев" № 12

Съдии по вписвания : (+359 52 ) 052/ 321 294; бул. "Осми приморски полк" № 54

 

Счетоводство : (+359 52) 612 195; 612 190 в сграда СИС, вход от ул.“Ангел Кънчев” 12, етаж 4

Каса: (+359 52) 612 185; в сграда СИС, вход от ул.“Ангел Кънчев”12, етаж 4

 


 

Банкова информация:


Банкови сметки на Районен съд - Варна


ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:

BG89 FINV 9150 31BG N0FP GK  - сметка в „ПИБ”АД – клон Варна, банков код:  FINVBGSF

 

ЗА ДЕПОЗИТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА и ГАРАНЦИИ ПО ВСИЧКИ ДЕЛА, както и СУМИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:

BG73 FINV 9150 33BG N0FP HL  - сметка в „ПИБ”АД – клон Варна, банков код:  FINVBGSF

 


Плащането на суми по двете банкови сметки може да се извърши чрез ПОС - терминално устройство в Информационния център на съда.

 

ВАЖНО: Съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.

*/ При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.