Начало За Съда
PDF Печат

 

11 са съдиите по вписванията при РС – Варна. Работните им места са в Агенцията по вписванията на адрес: Варна -9000, бул. "Осми приморски полк" № 54.

Ръководител на съдиите по вписванията е Десислава Михайлова. Приемното време на ръководителя на съдиите по вписванията е всеки четвъртък от 13.30-15.00 часа, тел.052/ 321 294. Съдиите по вписванията разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър; произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки; извършват нотариални и други действия, предвидени в закон. Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на Варненски районен съд.Съдии по вписванията са:

Адриана Ралчева

Ваня Златева

Десислава Георгиева-Запрянова

Десислава Михайлова

Жулиета Спасова

Ирина Калева

Красен Захариев

Полина Бандутова

Росен Балтов

Росица Денкова

Силвия Николова

Цвета Няголова

Съдиите по вписвания не дават консултации!

ВАЖHО!
Двама дежурни съдии по вписванията приемат граждани с молби за издаване на удостоверения за тежести, разпечатки по партиди на физически и юридически лица, както и на преписи от нотариални актове всеки ден от 8.30-12.00 часа.

Телефони за контакт със службите в Агенция по вписванията - Варна:

Регистратура: 052/ 786 433; Деловодство: 052/ 786 441; Архив:  052/ 786 428