Начало За Съда
PDF Печат

 

Към Съдебно-изпълнителната служба (СИС) при Районен съд – Варна работят 9 държавни съдебни изпълнители (ДСИ). Службата има самостоятелен вход от ул. „Ангел Кънчев” 12, с отделна регистратура и деловодста на първи етаж, стая 101 в сградата, тел. 052/ 613 692. Службата разполага с обособена съдебна зала за публична продан на четвърти етаж. Ръководител на СИС е Павлина Русева. Приемният ден на ръководителя на службата е всеки ден от 9 до 10.30 часа, без предварително записване. Всеки Държавен съдебен изпълнител отговаря за отделен съдебен район, както следва:

І-ви район – Красимир Петков

ІІ-ри район – Милен Железов

ІІІ-ти район – Мирай Мехмед

ІV-ти район – Виолина Георгиева

V-ти район – Павлина Русева

VІ-ти район – Даниела Милушева

VІІ-ми район – Христина Калчева

VІІІ-ми район – Детелина Кеманова

ІХ-ти район – Димана Антонова

ВАЖHО!
Държавните съдебни изпълнители приемат граждани всеки ден от 9 до 10.30 часа.

Hе дават консултации!