Начало За Съда
PDF Печат

 

В Районен съд – Варна по щат работят  54 съдии.

 

Съдии в наказателно отделение

Съдии в гражданско отделение

Албена Славова XXXII състав

Антони Николов II състав

Атанас Шкодров IV състав

Валентин Пушевски XLIV състав

Валя Цуцакова XV състав

Георги Митев V състав

Даниела Михайлова XXIII състав

Ерна Якова III състав

Ивелина Желева XXVII състав

Мария Бончева XXIX състав

Милена Николова XXII състав

Пламен Караниколов ХХХVІІ състав

Радостина Методиева VI състав

Росица Шкодрова ХХХVІІІ състав

Силвия Обрешкова XXVIII състав

Сияна Генадиева XIII състав

Стояна Илиева XLV състав

Теодора Шишкова XXXVI състав

Христо Минев I състав

Андон Вълков XIX състав

Антония Светлинова LI състав

Борислава Борисова 

Весела Гълъбова XXVI състав

Виолета Кожухарова XXXV състав

Галя Алексиева VII състав

Геновева Илиева XXIV състав

Даниела Павлова XIV състав

Деница Добрева XLVI състав

Деница Славова XVIII състав

Десислава Жекова VIII състав

Димитър Димитров XLIX състав

Добрина Петрова XLVIII състав

Евгения Мечева 

Елена Николова XXX състав

Йоана Вангелова XLVII състав

Камелия Василева XXV състав

Любомир Нинов XXXI състав

Магдалена Давидова XXXIV състав

Марина Георгиева XII състав

Мартин Стаматов XL състав

Мирослава Данева XI състав

Михаил Михайлов XXI състав

Моника Жекова XLII състав

Неделина Маринова

Нела Кръстева XXXIII състав

Николай Стоянов IX състав

Орлин Чаракчиев XX състав

Пламен Танев X състав

Ралица Райкова L състав

Румяна Христова XVI състав

Светослав Тодоров XLI състав

Стоян Колев XLIII състав

Христина КолеваXXXIX състав

Христина Сярова XVII състав

 

 

Съдиите не приемат граждани и не дават консултации!

Дежурният съдия по наказателени дела работи с органите на полицията, следствието и  прокуратурата. Няма пряк досег с проблеми на граждани.

Дежурният съдия по граждански дела приема граждани всеки работен ден от 8,30 до 11,30 ч. в зала на партерен етаж, непосредствено до пропуска. Дежурният граждански съдия се произнася по заявления на граждани от различно естество, като за всеки вид искане в съда са поставени образци. Заявителите е желателно да ги спазват, тъй като от формата на искането зависи както допустимостта му, така и бързината за обработването му.

Дежурният съдия по граждански дела се произнася по:

  1. Искане на разрешение за теглене на суми по детски влогове. Подава се от двамата родители, когато детето е малолетно. При дете, навършило 14 години, искането се подава лично, със съгласието на родителите. Към искането се прилага влоговата книжка, акт за раждане на детето, квитанция за платена държавна такса в размер на два лева за съдебно удостоверение. Когато родителите са разведени се прилага удостоверение за развод, а при смърт на някой от тях - удостоверение за наследници;
  2. по искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;
  3. по искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви. В тези случаи се представят документите за самоличност на родителите и акт за раждане на детето;
  4. заявления за приемане и отказ от наследство;