За обсебване на чужда техника, Районен съд – Варна наложи административно наказаниe „глоба“ на 40-годишна жена

 


Подсъдимата беше призната за виновна в противозаконно присвояване на чужда движима вещ – вакуум машина, на стойност над 6000 лева, която владеела по силата на договор за наем.

Самото обсебване е извършено през месец септември 2015 година. Фирмата на подсъдимата се занимавала с пакетиране на стоки за хранително вкусовата промишленост и за дейността й възникнала необходимост от наемане на машина за вакуумиране. Уговорката с дружеството-собственик на техниката била първоначално машината да се предостави срещу заплащане на месечен наем, с възможност и за окончателно закупуване, при приспадане на дадените вноски. Подсъдимата ползвала чуждата техника, като съгласно договора, регулярно в рамките на четири месеца плащала наем. Впоследствие, когато плащането на вноските било спряно, се установява, че производствения цех във Варна е закрит и машината не се намира там. Въпреки множество проведени телефонни разговори с подсъдимата и получени уверения за цялостно заплащане на стойността на вакуум машината, това не се случило.

Подсъдимата е неосъждана. За конкретното деяние съдът освободи 40-годишната жена от наказателна отговорност, като й наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок.