Районeн съд – Варна осъди трима души за държане на акцизни стоки без бандерол

 

Деянието е наказуемо по чл.234, ал.2 от Наказателния кодекс. Конкретният случай е от 1 август 2017 година. Тогава при проверка в имот в землището на община Аврен било установено, че подсъдимите, съответно на възраст 55, 53 и 41 години, опаковат в чували и подготвят за транспортиране предварително нарязан и изсушен тютюн за пушене, без изискуемия по закон бандерол. Експертизата сочи, че стойността на тютюна възлиза на над 5500 лева. Деянието не е маловажен случай, като само избегнатия и неплатен дължим акциз е в размер на над 3700 лева и неколкократно надвишава размера на минималната работна заплата в страната. Тримата подсъдими са действали в условия на предварителен сговор.

Районен съд - Варна наложи на всеки от подсъдимите наказание от по 2 години лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 4 години. Те бяха осъдени и солидарно да заплатят направените по делото разноски.

Предметът на престъплението – тютюнът за пушене, както и вещите на подсъдимите, послужили за извършване на умишленото престъпление - електрическа машина за рязане на листна маса, електронна везна и др., се отнемат в полза на държавата и предават за унищожение след влизане на присъдата в сила.

Съдебният акт подлежи на обжалване в 15-дневен срок.