По обменна програма за съдебно обучение в Районен съд – Варна гостува магистрат от Полша

 

Съдия Каролина Сосновка от Специализирания съд по трудово право в Краков, Полша, бе на работно посещение във Варненския районен съд в периода 30 септември - 4 октомври. В рамките на Програмата за двустранен обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, тя наблюдава публични заседания по трудово-правни казуси, разглеждани от нейни колеги – магистрати от „Гражданско отделение“ на Районен съд – Варна. Гостът се запозна с организацията на работа в съда, видовете разглеждани дела, сходствата и различията в съдебните системи на двете държави, както и с условията за осъществяване на правораздаването в града. Визитата включваше и посещение в Окръжен съд –Варна.