Германски съдия посети Районен съд – Варна и Центъра по медиация към съдебния район

 

Визитата е по линия на програма за двустранен обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Съдия Петер Волф от първоинстанционния съд в град Айзенхютенщадт, провинция Бранденбург, се срещна със заместник-председателя на Районен съд – Варна Силвия Обрешкова, която представи накратко структурата и организацията на работа в наказателно и гражданско отделение. Гостът се запозна с дейността и разгледа изградената приемна за граждани към създадения през 2015 г. Център по медиация, който вече четвърта година предоставя безвъзмездно възможност на страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в Окръжен съд – Варна и районните съдилища във Варна, Девня и Провадия, да разрешават спорове доброволно, с помощта на обучени медиатори.