Районен съд – Варна осъди търговец на стоки-ментета на известни марки

 

За извършеното престъпление против интелектуалната собственост (по чл.172б, ал.1 от НК) на 35-годишния търговец беше наложено наказание от 6 месеца „пробация“ при две пробационни мерки – задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационни служители. Наказанието бе наложено по силата на постигнато в съдебна зала споразумение.

На 10 август 2017 год., при извършена проверка в търговски обект в централната градска зона на Варна – магазин, стопанисван от фирма на подсъдимия, се установява предлагане за продажба на дрехи, чанти, колани и обувки, носещи знаци със запазените марки на общо пет световно известни търговски компании, без съгласието на притежателите на изключителните права. При проверката подсъдимият не представил договори с притежателите на марките или документи, удостоверяващи легалния произход на стоките. Според назначената експертиза знаците, поставени върху намерените в магазина на подсъдимия стоки, са сходни със защитените регистрирани търговски марки, което може да предизвика както объркване у потребителите, така и предпоставки за несправедливо облагодетелстване на търговеца от известността на оригиналните марки. Общата стойност на инкриминираните стоки е за над 90 000 лева.

35-годишният търговец е неосъждан. Веществените доказателства – предмет на престъплението, се отнемат в полза на държавата и предават за унищожение по съответния ред. Съдебният акт е окончателен.