Районен съд – Варна осъди на пробация курортен търговец, предлагал за продажба слънчеви очила и парфюми-ментета на известни марки

 

С присъда Районен съд - Варна наложи на 29-годишна жена наказание от 1 година пробация при двете задължителни мерки – регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационни служители, за извършено от нея престъпление против интелектуалната собственост (по чл.172Б, ал.1 от НК).

На 27 юли миналата година при извършена специализирана проверка в обект, разположен на търговската алея в КК “Златни и стопанисван от фирмата на подсъдимата, били установени изложени за продажба общо 321 броя парфюми от регистрирани търговски марки и повече от 300 слънчеви очила с означени върху тях знаци на марките “Dior” и “Ray ban“. Подсъдимата не представила лицензионни договори с притежетелите на марките и никакви документи, удостоверяващи легалния произход на стоките. Според назначената експертиза съществува сходство и идентичност между изобразените върху инкриминираните стоки знаци и оригиналните стоки, за които регистрираните търговски марки са получили защита. Всичко това може да доведе до объркване на потребителите. Общата стойност на предмета на престъплението е за над 61 000 лева.

29-годишната жена е неосъждана досега. Веществените доказателства – стоките предмет на престъплението, се отнемат в полза на държавата и следва да бъдат унищожени. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.