Петима нови съдии встъпиха в длъжност в Районен съд - Варна

 

Това са Йоана Вангелова, Неделина Маринова, Ралица Райкова, Андон Вълков и Пламен Танев. Трите дами от новото попълнение в съдийския състав са завършили специалност „право“ в СУ„Св. Климент Охридски“, колегите им – съответно в Русенския унивеситет и в УНСС. На официалната церемония по встъпването в длъжност те бяха приветствани от председателя на Районен съд – Варна Ерна Якова, която им пожела здраве, успешно професионално развитие и магистратска кариера.

Петимата съдии са назначени с решение на Висшия съдебен съвет. Всички те имат успешно приключено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието и досега са работили като младши съдии в Окръжен съд – Варна и окръжните съдилища в Силистра и Търговище. Присъединилите се днес към състава на Районен съд – Варна магистрати ще разглеждат граждански дела.

Поздравления за встъпването си в длъжност новите съдии получиха от свои колеги, от заместник-председателите на Районен съд - Варна и от административния ръководител на ОС – Варна Марин Маринов.