Районен съд - Варна наложи административно наказание „глоба“ на 26-годишна жена за получаване на нетрудови доходи чрез проституция в района на обходния път за Бургас.

 

Деянието е наказуемо по чл. 329 ал. 1 от НК. 26-годишната жена беше призната за виновна в това, че като пълнолетно работоспособно лице през продължително време в периода от 21 юли 2017 г. до 18 май тази година, не се занимавала с обществено полезен труд, като същевременно е получавала нетрудови доходи по непозволен и неморален начин – чрез проституция.

Подсъдимата обичайно заставала в предизвикателно облекло отстари край стария път Варна - Бургас, в района на местностите „Крушките“, „Кантара“ и „Боровец“, махала и подканяла с открити сексуални намеци към преминаващите автомобили и камиони. Тя нееднократно била засичана от полицейски патрули да предлага подобни услуги на открити публични места, като наколко пъти през този период е била задържана и отвеждана в полицията за съставяне на предупредителни протоколи. Конкретно на 18 май т.год., 26-годишната жена била хваната да проституира с клиент в спрян на отбивка автомобил по същия път, който потвърдил, че е ползвал услугите й повече от година.

В бързо производство, съдът освободи подсъдимата от наказателна отговорност с налагането на административно наказание – глоба в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок.