Районен съд - Варна осъди за документни престъпления бивши кметове на две села от областта.

 

По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала днес споразумение, на две жени, изпълнявали длъжноста кметове на кметства през различни периоди в две съседни села, бяха наложени наказания „пробация“, за срок – съответно от 7 месеца и от 6 месеца, при двете задължителни пробационни мерки. Подсъдимите признаха вината си в това, че при продължавано престъпление, в качеството си на длъжностни лица – кметове на села, в кръга на службата си, съставили официални документи – нотариални заверки на подписи, в които удостоверили неверни обстоятелства. Деянията са наказуеми по чл. 311, ал. 1 от Наказателния кодекс. Заверките се поставяли върху бланкови пълномощни с вписани имена на собственици на земеделски земи относно сключване на арендни договори. Едната от подсъдимите удостоверила неверните обстоятелства, че 9 души са положили подписите си за „упълномощител“ лично пред нея в периода 14-20 септември 2007 г., с цел да бъдат използвани тези документи именно като доказателство за обстоятелствата. Другата подсъдима се призна за виновна в извършването на две такива нотариални заверки от 2 октомври 2007 г.

Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага.