Районен съд – Варна осъди постоянно пребиваващ у нас британски гражданин за лъжесвидетелстване

 


Условно наказание наложи съдът на подсъдимия по делото 69-годишен чужденец, постоянно пребиваващ на територията на страната. Той беше признат за виновен по повдигнатото му обвинение за даване на неистински свидетелски показания при разпит пред съд – престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК. Лъжесвидетелстването е осъществено на 24 април 2014 г., по време на провеждането на публично заседание по наказателно дело във Варненски окръжен съд за побой над пастир, с последвала смърт. Тогава подсъдимият, при разпита си като свидетел, устно и съзнателно е потвърдил неистина, съобщавайки факти, които не са били възприети действително от него самия.

Подсъдимият е с чисто съдебно минало. За конкретното деяние Районен съд – Варна му наложи наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване бе отложено с изпитателен срок от 3 години, считано от влизане на съдебния акт в сила. Самата присъда може да бъде обжалвана в 15-дневен срок пред горната съдебна инстанция.