Районният съд във Варна за пореден път бе домакин на срещи на отворени врати с млади хора – ученици и студенти

 

Проявите са част от започналите в началото на седмицата инициативи, по повод професионалния празник на юристи и съдебни служители.

Още в ранните сутрешни часове няколко студентски групи от различни специалности на Икономически университет – Варна присъстваха на публични съдебни заседания, както и на обявяване на присъда по наказателно дело от общ характер. Студентите, заедно с гл.ас.д-р Диана Димитрова - преподавател по дисциплината „Основи на правото“, направиха обиколка в сградата на съда за придобиване на преки впечатления от механизма за извършване на справки и подаване на жалби по дела, архивирането на дела и възможностите за защита на права чрез съдебните институции.

Паралелно, група ученици от III ПМГ "Академик Методий Попов" също разгледа съдебната палата отвътре с цел формиране на адекватна представа за правораздавателния процес, след серия изнесени лекции през настоящата година в гимназията от действащи прокурори и от съдиите Марина Георгиева от „Гражданско отделение“ и Валентин Пушевски от „Наказателно отделение“ на съда. В истинска съдебна зала днес, учениците се включиха с множество въпроси и коментари в заключителната среща по образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. На финала на срещата, прокурор Жаклин Кехецикян връчи на представителите на гимназията удостоверение за участие в програмата, съвместно подписано от административните ръководители на Районен съд - Варна и Районна прокуратура - Варна.