Мярка за неотклонение “задържане под стража” наложи Районен съд - Варна на мъж от Монтана, привлечен като обвиняем за измама

 

Спрямо 26-год. П.Г. са предявени обвинения за измама /престъпление по чл.210, ал.1, т. 4 от НК/. Измамните действия са свързани с въвеждане в заблуждение на граждани относно отдаване на апартаменти под наем във Варна, без да разполага с подобни права, с цел неправомерно облагодетелстване от получените предплатени суми за наем. Деянието се явява тежко умишлено, извършено в условия на повторност, в немаловажни случаи и продължавано престъпление за период от няколко дни в началото на месец март т.год. Предвиденото в закона наказание за подобно деяние е лишаване от свобода за срок от 1 до 8 години. Прокуратурата обоснова искането си както с данни за авторство на деянието, с предходната съдимост на 26-годишния мъж, така също и с наличие на висящо наказателно производство спрямо него.

Съдът уважи внесеното искане за налагане на най-тежката процесуална мярка за неотклонение, като счете че може да се направи обосновано предположение за авторство на деянието, както и че опасността обвиняемият извърши престъпление или да се укрие е реална. 26-год. мъж не живее на постоянния си адрес, често пребивава във Варна като отсяда в различни хотели, без да има трайно установено местообитание.

3-дневен е срокът за обжалване на взетата мярка за неотклонение. В случай на жалба, делото бе насрочено за разглеждане пред ВОС за 21 март от 13 ч.