Районен съд – Варна осъди младеж за кражба на лаптоп

 

22-годишен младеж беше осъден на „пробация“ за срок от 8 месеца, при двете задължителни мерки - срещи с пробационен служител и регистрация по настоящ адрес с периодичност 2 пъти седмично. Наказанието бе наложено по силата на постигнато в съдебна зала споразумение.

Самата кражба е извършена на 21 юни 2016 г. На посочената дата, подсъдимият решил да се възползва и противозаконно да присвои лаптопа на своя приятелка, която временно гостувала в обитаваното от него жилище. Рано сутринта той взел чуждия преносим компютър и го оставил в заложна къща, като получените пари похарчил за свои лични нужди. Инкриминираният лаптоп е оценен на стойност около 600 лева.

22-годишният младеж има предходна съдимост. Към момента причинените от деянието щети са възстановени. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.