На 27 февруари т. год. /вторник/ Районен съд – Варна организира пресконференция за представяне на обобщените резултати от дейността си през изминалата 2017 г.

 

Ръководството на съда ще представи в резюме пред медиите отчетния доклад на институцията и обобщени статистически данни относно постъпленията от дела през последната година, сроковете на разглеждането им и натовареността на магистратите. Пред журналистите ще бъдат очертани тенденциите в работата на съдии и съдебни служители, които се налагат на базата на извършения годишен анализ.

Пресконференцията ще се проведе от 10 часа в съдебна зала 1А на І етаж на съдебната палата на площад “Тракия”.