„ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ провеждат съвместно днес и утре Районен и Окръжен съд – Варна. Проявата е част от серия инициативи, свързани с отбелязването на втората годишнина от основаването на Центъра по медиация към съдебния район и националните дни на медиацията на 16 и 17 ноември.

 

 

Целта на кампанията е популяризиране в национален мащаб на предимствата на медиацията като способ за алтернативно разрешаване на спорове извън съда. В два поредни дни координаторите на Центъра по медиация ще посрещат граждани и разясняват практическите стъпки за препращане към медиация на страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район. Във времето между 10 и 12 часа координаторите на Центъра ще се срещат с граждани в:

- Окръжен съд – Варна, стая 410, етаж 4

- Районен съд –Варна, стая 502, етаж 5

- В Центъра по медиация, ул. „Ангел Кънчев" №12, етаж 4, където за посетителите е осигурена възможност да гледат филм за съдебната медиация в България.

В   В същия часови интервал, в петъчния ден на 17 ноември, в залата за медиация ще гостува група студенти-икономисти, с учебен ръководител асистент Цветковска от Катедра „Правни науки“ на Икономически университет – Варна. Посещението им е в рамките на дните на медиацията и в резултат на изпълнявания в партньорство между университета и Районен съд – Варна образователен проект „Правото в действие“, насочен към установяване на адекватна връзка между теория и практика по актуални правни въпроси. При конкретната си визита студентите ще гледат сборен филм със симулирани медиационни процедури. Непосредствено след него те ще могат да поставят въпросите си пред заместник-председателя на съда и ръководител на „Гражданско отделение“ Десислава Жекова, както и да дискутират практически аспекти от прилагането на медиация при разрешаване на имуществени спорове и казуси, свързани с вещно право.