Започна практическото изпълнение на образователен проект „Правото в действие“ , реализиран съвместно от Районен съд – Варна и Икономическия университет.

 

Група студенти-икономисти, с учебен ръководител асистент Цветковска от Катедра „Правни науки“ при университета, присъства този следобед на насрочени публични съдебни заседания в Районен съд – Варна по дела с разглеждане на казуси, свързани със вещно право. Посещенията са в резултат на подписания на 18 януари тази година междуинституционален договор за сътрудничество и партньорство, с основна цел - установяване на адекватна връзка между теория и практика по актуални правни въпроси.

При конкретната си визита групата от Икономическия университет наблюдава как протича разглеждането на граждански дела, свързани с делби и вещни искове, искания за разпределянето на съсобствени вещи. Те имаха възможност да се запознаят на практика с процедурата, по която вещи лица представят експертните си заключения пред съда. Присъствието на студенти от икономически специалности при публичния процес в съдебна зала им осигурява още възможност да проследяват в реално време различни типове дела и да дискутират впоследствие специфични казуси в часовете за упражнения по правни дисциплини.

Посещенията на групи студенти от Икономическия университет в Районен съд – Варна по образователния проект „Правото в действие“ ще продължат през целия семестър на обучението им.