Районен съд – Варна наложи условно наказаниe на младеж от село Гроздьово, затова че заживял без брак на съпружески начала с малолетно момиче – деяние, наказуемо по чл. 191, ал.3 от НК.

 


22-годишният Г. Н. беше признат за виновен по две повдигнати му обвинения – за съвкупление с малолетна /престъпление по чл. 151 ал. 1 от НК/, както и за това, че в периода от 9 август 2014 г. до 1 декември м. год. в село Гроздьово, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак заживял на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 14-годишна възраст /престъпление по чл. 191 ал. 3 от НК/. Съвместното съжителство на подсъдимия с малолетната било съобразно традициите на етническата им общност, като за връзката им се разбрало едва след раждането на детето им през миналата година и съответно получено уведомление от социалните служби.

22-годишния младеж има предходна съдимост. След групиране, той получи общо наказание от 1 година и 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.