Начало ТЪРГОВЕ ПО ИЗП. ДЕЛА

ПУБЛИЧНИ ПРОДАНИ

 

1 имот
14.12 - 14.01.2019
линк
2 имот
28.12 - 28.01.2019
линк
3 имот
08.01.2019 - 08.02.2019
линк
4 имот
18.01.2019 - 18.02.2019
линк
5 имот
18.01.2019 - 18.02.2019
линк
6 имот
20.02.2019 - 20.02.2019
линк
7 имот
27.02.2019 - 27.02.2019
линк
8 имот
08.03.2019 - 08.03.2019
линк
8 имот
08.03.2019 - 08.03.2019
линк
9 имот
11.03.2019 - 11.03.2019
линк
10 имот
07.04.2019 - 07.05.2019
линк
11 имот
09.04.2019 - 09.05.2019
линк