Начало ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

 

Видеопоредица „Третата власт отвътре“


Видеопоредицата „Третата власт отвътре“ съдържа 10 тематични рубрики, представящи съдебната власт. Рубриките са създадени по проект на ОПАК „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“.