Начало

-      Лесен и достъпен способ, по-икономична и бърза процедура;

-      Решаването на спор чрез медиация пести време;

-      Страните сами определят интересите и приоритетите си, контролират резултата от процедурата;

-      Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда, в удобно

за страните време.

-      Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.

-      В процедурата по медиация няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.