Начало

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9042520 ОТ 05.06.2015 г. ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕЖЕМЕСЕЧНО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9051711 ОТ 25.03.2016 г. ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕЖЕМЕСЕЧНО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9063428 ОТ 18.04.2017 г. ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕЖЕМЕСЕЧНО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9065382 ОТ 19.06.2017 г. ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ РС - ВАРНА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9073877 ОТ 15.03.2018 г. ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕЖЕМЕСЕЧНО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9079608 ОТ 14.08.2018 г. ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ РС - ВАРНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ID №9086932 ОТ 25.03.2019 г. ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕЖЕМЕСЕЧНО ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА