Начало

Доклад за дейността на РС – Варна през 2018 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2018 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2017 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2017 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2016 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2016 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2015 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2015 г

 

Доклад за дейността на РС - Варна през 2014 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2014 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2013 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2013 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2012 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2012 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2011 г.

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2011 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2010 г.

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2010 г

 

Доклад за дейността на РС – Варна през 2009 г.

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2009 г


Доклад за дейността на РС – Варна през 2008 г

Презентация към доклада за дейността на РС – Варна през 2008 г


Доклад за дейността на РС – Варна през 2007 г