Начало

 

На 26 февруари 2019 г. /вторник/ Районен съд – Варна организира пресконференция за представяне на обобщените резултати от дейността си през изминалата 2018 г.

 

Ръководството на съда ще представи в резюме пред медиите отчетния доклад на институцията и обобщени статистически данни относно постъпленията от дела през последната година, сроковете на разглеждането им и натовареността на магистратите. На базата на извършения годишен анализ ще бъдат очертани параметрите в работата на съдии и на съдебната администрация занапред.

Пресконференцията ще се проведе от 10,30 часа в заседателна зала на VI етаж в съдебната палата на площад “Тракия”.