Начало

 

 

Общо събрание на съдиите при Районен съд – Варна се проведе този следобед за представяне на годишния отчетен доклад на институцията

 

В присъствието на административни ръководители и гости от съдилищата във Варна и прокуратурата, председателят на съда – Ерна Якова представи обобщените резултати от анализа на работата на Районен съд – Варна през 2018 година, като очерта характерните тенденции и изводи на база дейността на магистрати и съдебни служители. Заместник-председателите на съда – Десислава Жекова, Силвия Обрешкова и Магдалена Давидова, изнесоха статистически данни за постъпленията от дела през изминалата година в гражданско и в наказателно отделение, при съдиите по вписвания и държавните съдебни изпълнители. Пред професионалната общност те представиха информация за движението и сроковете на разглеждане на делата, средномесечната натовареност на магистратите, както и за цялостното администриране и организация на работа в съда.

Представянето на акцентите в годишния отчетен доклад за работата на Варненския районен съд пред медиите ще бъде идната седмица – на пресконференция на 26 февруари 2019 г.