Начало

 

Удължен е срокът за подаване на документи за нови съдебни заседатели 

НАСРОЧЕНИ ДЕЛА :

 

Съглaсно чл. 9, ал. 1 от ЗСВ разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им. Протоколите за извършеното разпределение в РС – Варна се съхраняват и в електронен вид. Страните по делата и техните представители могат да се запознаят със съдържанието им в деловодствата, информационния център на съда и на този линк.

Граждански дела -  2019

 

Наказателни дела -  2019

 


 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ :


ŽВсички документи, които се образуват в граждански дела, както и тези по вече образувани и приключили дела, се приемат в служба „Регистратура“ – Гражданско отделение – ет. 2

ŽДелата, образувани по реда на заповедното производство, ще се обработват в деловодствата на съответните съдебни състави на ет. 2.


Районен съд – Варна
Варна 9000, бул. "Владислав Варненчик" 57
E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Председател : 052/ 602 028; Факс: 052/ 612 205
Информационен център : 052/ 612 189;
Съдебно-изпълнителната служба
ул. „Ангел Кънчев” 12
Тел.: 052/ 613 692; 613 697; Факс: 052/  613 674
Съдии по вписвания
бул. "Осми приморски полк" № 54
Тел.: 052/ 321 294
Банкови сметки на Районен съд - Варна
ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ:
BG89 FINV 9150 31BG N0FP GK  - сметка в „ПИБ”АД – клон Варна, банков код:  FINVBGSF

ЗА ДЕПОЗИТИ  ЗА ВЕЩИ ЛИЦА и ГАРАНЦИИ ПО ВСИЧКИ ДЕЛА, както и  СУМИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪЛГА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:
BG73 FINV 9150 33BG N0FP HL  - сметка в „ПИБ”АД – клон Варна, банков код:  FINVBGSF

Плащането на суми, до 2000лева, по двете банкови сметки може да се извърши чрез ПОС - терминално устройство в Информационния център на съда.
ВАЖНО: Съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.
*/ При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.